Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

BOĞAZLIYAN MESLEK YÜKSEKOKULU - GIDA TEKNOLOJİSİ - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Gıda Teknolojisi Programı; Bozok Üniversitesi Boğazlıyan Meslek Yüksek okulu bünyesinde 2013 yılında kurulmuştur. Gıda Teknolojisi Programı; gıda üretim tesislerinde ara eleman gereksiniminin karşılanması için teorik ve pratik bilgi ile donanımlı teknik eleman eğitimini amaçlayan örgün öğretimde eğitim veren dört yarıyılı içeren bir Meslek Yüksek okulu programıdır.
Kazanılan Derece
Mezunlar "Gıda Teknikeri" ünvanını kazanmaktadır.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl Üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Bozok Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Üniversitemize programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden başarılı olmaları gerekmektedir.
Program Profili
Bu programda iki yıllık ön lisans düzeyinde teorik ve uygulama ağırlıklı örgün eğitim verilmektedir. Her türlü gıda üretimi yapan küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde, hammaddeden son ürüne kadar üretimin ve kalite kontrolünün her aşamasında ve görev alabilecek gerekli ara teknik eleman yetiştirilmektedir. Programın her yıl için 30 öğrenci kontenjanı bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Gıda Teknolojisi Teknikerleri, gıda sanayi ile ilgili kamu (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kontrol Laboratuarı, Hıfzıssıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri vb.) ve kısıtlama olmaksızın gıda üretimi yapan tüm özel sektör kuruluşlarında ara teknik eleman olarak çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlar, Lisans Programına Geçiş Yönetmeliği”nden yararlanalarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde dikey geçiş sınavı (DGS) ile alanlarıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Meslek Yüksekokullarını başarıyla bitirenler dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde, alanları ile ilgili dört yıllık fakültelere devam edebilirler. Devam edebilecekleri bölüm ve fakülteler; • Beslenme ve Diyetetik • Kimya • Biyokimya • Ev Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği • Ziraat Mühendisliği • Gıda Mühendisliği
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Her ders için öğrenciler yarıyıl içi çalışmalar (ara sınav, kısa sınav, ödev, proje, uygulama veya benzeri çalışmalar) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavın %40 ve final sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir
Mezuniyet Koşulları
Dört yarıyıldan toplam 120 AKTS kredisini ve stajını başarılı bir şekilde tamamlamış olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
ADRES: Yenidoğan Mah. Şevket Hokkaömeroğlu Bulvarı No:86 D:1 P.K. 66400 Boğazlıyan / YOZGAT TEL: 3542903002-7026 WEB ADRESİ: nurcankarakas84@hotmail.com
Bölüm Olanakları
Öğrencilerimizin eğitimlerini daha iyi alabilmeleri ve mesleki uygulama derslerini gerçekleştirebilmeleri için Meslek Yüksek Okulumuz bünyesinde Bilgisayar Laboratuarı ve Gıda Laboratuarı bulunmaktadır. Ayrıca yemekhane, kafeterya, konferans salonu, kütüphane ve internet erişimi vb. tüm sosyal imkanlar bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Gıda üretim teknikleri ve yeni teknolojiler hakkında bilgi sahibi olabilme
2Meslekle ilgili temel bilgileri kavrayabilme
3Güvenli gıda üretimiyle ilgili koşulları bilme ve bu koşulları yerinde sağlayabilme
4Gıda sektöründeki alet, ekipman ve makineleri kullanabilme
5Gıdaların kalitesine yönelik analizleri yapma ve yorumlayabilme
6Mesleki araştırma yeteneklerini geliştirebilme
7Yaratıcılık becerilerini geliştirebilme
8Bağımsız çalışmada karar verebilme, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme, mesleki etik değerler ile kalite ve güvenlik bilincine sahip olabilme
9Bireysel ve ekip halinde çalışabilme
10Gıdaya ilişkin kodeks ile ulusal ve uluslar arası standartlar hakkında bilgi edinebilme
11Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme
12Yönetim ve organizasyon yeteneklerini geliştirebilme
13Fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme, en az bir yabancı dil bilgisine sahip olabilme
14Gıdaların hasat, işleme, ambalajlama, depolama ve satışta önem taşıyan özelliklerini kavrayabilme
15Çeşitli gıdaların üretimleri hakkında bilgi sahibi olmak ve işletmenin üretim sorunlarına çözüm üretebilme
16Kalite konularında bilinç sahibi olabilme
17Yaratıcılık becerilerini geliştirebilme


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11122333333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 AIT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2
12 GT109 GIDA ANALİZLERİ Zorunlu 4
20 GT107 GIDA KİMYASI Zorunlu 3
28 GT105 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 4
36 GT103 GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER I Zorunlu 4
47 GTMAT111 MATEMATİK-1 Zorunlu 3
55 GTSDG-1 SEÇMELİ DERS-1 Seçmeli 0
63 TDL-101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2
66 ING-101 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I Zorunlu 2
Toplam 24
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
5 AIT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2
15 GT106 GIDA ENDÜSTRİSİ HİJYEN VE SANİTASYON Zorunlu 3
23 GT108 GIDA ENDÜSTRİSİ MAKİNALARI Zorunlu 4
31 GT110 GIDA KATKI MADDELERİ Zorunlu 4
39 GT104 GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II Zorunlu 4
48 GTMAT112 MATEMATİK-2 Zorunlu 3
59 GTSDG-2A SEÇMELİ DERS-2A Seçmeli 0
67 GTSDG-2B SEÇMELİ DERS-2B Seçmeli 0
72 TDL-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2
75 ING-102 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II Zorunlu 2
Toplam 24
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
7 GT209 BİTKİSEL YAĞ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3
12 GT211 ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 4
23 GT207 MEYVE VE SEBZE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 5
31 GTSDG-3 SEÇMELİ DERS-3 Seçmeli 0
39 GT201 SÜT ve ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİI Zorunlu 5
47 GT203 TAHIL TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 5
Toplam 22
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
7 GT210 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRENİM Zorunlu 3
18 GT208 MEYVE VE SEBZE ÜRÜNLERİ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 5
23 GT212 ÖZEL GIDA ÜRÜNLERİ Zorunlu 4
31 GTSDG-4A SEÇMELİ DERS-4A Seçmeli 0
39 GTSDG-4B SEÇMELİ DERS-4B Seçmeli 0
48 GT202 SÜT ve ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 5
56 GT204 TAHIL TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 5
Toplam 22
 
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GT-S111 LABORATUAR TEKNİKLERİ I Seçmeli 3
2 GT-S113 BİLGİSAYARA GİRİŞ I Seçmeli 3
3 GT-S115 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3
4 GT-S117 KÜLTÜR MANTARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GT-S111 LABORATUAR TEKNİKLERİ I Seçmeli 3
2 GT-S113 BİLGİSAYARA GİRİŞ I Seçmeli 3
3 GT-S115 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3
4 GT-S117 KÜLTÜR MANTARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GT-S111 LABORATUAR TEKNİKLERİ I Seçmeli 3
2 GT-S113 BİLGİSAYARA GİRİŞ I Seçmeli 3
3 GT-S115 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3
4 GT-S117 KÜLTÜR MANTARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GT-S111 LABORATUAR TEKNİKLERİ I Seçmeli 3
2 GT-S113 BİLGİSAYARA GİRİŞ I Seçmeli 3
3 GT-S115 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3
4 GT-S117 KÜLTÜR MANTARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GT-S111 LABORATUAR TEKNİKLERİ I Seçmeli 3
2 GT-S113 BİLGİSAYARA GİRİŞ I Seçmeli 3
3 GT-S115 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3
4 GT-S117 KÜLTÜR MANTARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GT-S111 LABORATUAR TEKNİKLERİ I Seçmeli 3
2 GT-S113 BİLGİSAYARA GİRİŞ I Seçmeli 3
3 GT-S115 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3
4 GT-S117 KÜLTÜR MANTARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-2A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GT-S114 OFİS YAZIMLARI Seçmeli 3
2 GT-S116 LABORATUAR TEKNİKLERİ II Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-2A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GT-S114 OFİS YAZIMLARI Seçmeli 3
2 GT-S116 LABORATUAR TEKNİKLERİ II Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-2A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GT-S114 OFİS YAZIMLARI Seçmeli 3
2 GT-S116 LABORATUAR TEKNİKLERİ II Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-2A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GT-S114 OFİS YAZIMLARI Seçmeli 3
2 GT-S116 LABORATUAR TEKNİKLERİ II Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-2A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GT-S114 OFİS YAZIMLARI Seçmeli 3
2 GT-S116 LABORATUAR TEKNİKLERİ II Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-2A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GT-S114 OFİS YAZIMLARI Seçmeli 3
2 GT-S116 LABORATUAR TEKNİKLERİ II Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-2A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GT-S114 OFİS YAZIMLARI Seçmeli 3
2 GT-S116 LABORATUAR TEKNİKLERİ II Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-2A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-2B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GT-S112 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3
2 GT-S118 ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-2B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GT-S112 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3
2 GT-S118 ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-2B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GT-S112 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3
2 GT-S118 ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-2B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GT-S112 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3
2 GT-S118 ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-2B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GT-S112 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3
2 GT-S118 ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-2B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GT-S112 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3
2 GT-S118 ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-2B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GT-S112 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3
2 GT-S118 ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-2B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GT-S211 ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 4
2 GT-S213 DUYUSAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 4
3 GT-S215 BESLENME İLKELERİ Seçmeli 4
4 GT-S217 ÖZEL GIDA ÜRÜNLERİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GT-S211 ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 4
2 GT-S213 DUYUSAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 4
3 GT-S215 BESLENME İLKELERİ Seçmeli 4
4 GT-S217 ÖZEL GIDA ÜRÜNLERİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GT-S211 ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 4
2 GT-S213 DUYUSAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 4
3 GT-S215 BESLENME İLKELERİ Seçmeli 4
4 GT-S217 ÖZEL GIDA ÜRÜNLERİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GT-S211 ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 4
2 GT-S213 DUYUSAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 4
3 GT-S215 BESLENME İLKELERİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GT-S211 ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 4
2 GT-S213 DUYUSAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 4
3 GT-S215 BESLENME İLKELERİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GT-S211 ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 4
2 GT-S213 DUYUSAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 4
3 GT-S215 BESLENME İLKELERİ Seçmeli 4
4 GT-S217 ÖZEL GIDA ÜRÜNLERİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-4A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GT-S212 EKMEK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 4
2 GT-S218 YÖRESEL PEYNİR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS-4A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GT-S212 EKMEK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 4
2 GT-S218 YÖRESEL PEYNİR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS-4A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GT-S212 EKMEK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 4
2 GT-S218 YÖRESEL PEYNİR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS-4A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GT-S212 EKMEK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 4
2 GT-S218 YÖRESEL PEYNİR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS-4A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GT-S212 EKMEK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 4
2 GT-S218 YÖRESEL PEYNİR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS-4A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-4A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GT-S212 EKMEK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 4
2 GT-S218 YÖRESEL PEYNİR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS-4A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-4B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GT-S214 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 4
2 GT-S216 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS-4B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GT-S214 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 4
2 GT-S216 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS-4B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GT-S214 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 4
2 GT-S216 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS-4B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GT-S214 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 4
2 GT-S216 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS-4B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GT-S214 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 4
2 GT-S216 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS-4B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-4B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GT-S214 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 4
2 GT-S216 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS-4B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-4C
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr