Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

BOĞAZLIYAN MESLEK YÜKSEKOKULU - LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Yozgat Bozok Üniversitesi Veterinerlik Bölümü 2017 - 2018 eğitim-öğretim yılında ön lisans öğrencisi alarak eğitim-öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Veteriner ve Laborant Teknikerliği
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu programa kabul ve kayıt şartları Türk Yükseköğretim Mevzuatı kapsamında yapılmaktadır. Boş kontenjanlara standart lise mezunları Yükseköğretime Giriş Sınavı sonuçlarına göre yerleştirilirler. Yerleştirme ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Kayıt şartları Yükseköğretime Giriş Sistemi ile aynıdır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programa yatay/dikey geçişlerde, Yozgat Bozok Üniversitesi Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi'nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Lise mezunu olmak, merkezi yüksek öğretim kurumlarına yerleştirme sınavında o sene belirlenen taban puanının üzerinde puan almak.
Program Profili
Son yıllarda kültürel gelişimin sonucu olarak ülkemizde tıbbi tahlil laboratuar sayısının ve pet hayvan sayısının artması ve buna paralel olarak açılan veteriner hayvan hastaneleri, veteriner klinikleri ve hayvancılık işletmelerinde, hematolojik, biyokimyasal, mikrobiyolojik ve patolojik analizleri yapabilecek ve bu alanda iyi yetişmiş teknik elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte yem fabrikalarının bilimsel ve teknolojiye dayanan üretim biçimine geçmeleri, yem sanayisinde de hem laboratuar hem de teknik saha elemanlarına duyulan gereksinimi artırmıştır. Ayrıca büyük kapasiteli işletmelerin çoğunun yöneticilerinin ve sahiplerinin değişik meslek gruplarından olması da bu işletmelerde ara eleman olarak çalışacak Laborant ve Veteriner Sağlık Programı mezunu teknikerlere ihtiyacı artırmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Devlete ait tıbbi tahlil laboratuarları (KPSS ile) • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı açık kadroları (KPSS ile) • Özel veteriner klinikleri ve poliklinikleri • Özel tıbbi tahlil laboratuarları • Damızlık birlikleri • Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği işletmeleri • İlaç Firmaları
Üst Derece Programlarına Geçiş
İki yıl süreli bu programı bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı sonunda Veteriner Fakülteleri’ne devam edebilirler. Ayrıca tüm mezunların Açıköğretim Fakültesi İktisat veya İşletme bölümlerine üçüncü sınıftan itibaren devam etme ve lisans tamamlama imkanları bulunmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her yarıyılda 1 ara sınav, 1 final sınavı ve 1 bütünleme sınavı hakkına sahiptirler. Bir dersten başarılı sayılabilmek için, ara sınav puanının % 40’ı ile final ya da bütünleme sınavı puanının % 60’ı toplanır. Bu toplamın en az 50 (D1) olması gerekmektedir. Ayrıca final ya da bütünleme sınavından en az 50 (D1) puan almak gerekmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı, 100 üzerinden en az 60 (C2) ağırlıklı not ortalaması elde etmeli ve 30 iş günü olan mesleki stajını tamamlayarak başarılı olan öğrenciler ön lisans mezunu olmaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
ADRES. Yenidoğan Mah. Şevket Hokkaömeroğlu Bulvarı No:86 D:1 P.K. 66400 Boğazlıyan / YOZGAT İLETİŞİM: +90 354 290 30 02 / bogazliyanmyo@bozok.edu.tr
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Çağdaş dünya ve ülke koşullarında duyarlı, Atatürk ilke ve inkılâplarının bilincinde ve Atatürk milliyetçiliğine bağlı olmasını ulusal kültür ve değerlerini yaşatmasını, ülkesine, ulusuna ve insanlığa hizmet etmeyi amaç edinmesini sağlamak.
2Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu benimsenmesini, araştırma-okuma zevki ve alışkanlığı kazanmasını sağlamak.
3Mesleki anlamda ihtiyaç duyacağı yabancı dili yeteri kadar kullanabilme bilgisini sağlamak.
4Hayvanların genel anatomik yapısını, mesleki bir genel bilgi olarak kavrayabilmesini sağlamak.
5Laboratuvar donanımlarının düzenli çalışmasını sağlamak hijyen ve güvenliliğini bilinçli bir şekilde uygulamak ve etkin olarak kullanabilmek.
6Salgın, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunmanın yanı sıra gıda hijyeni ve güvenliği ile ilgili ölçemleri uygulamak.
7Mikrobiyolojik, fizyolojik, biyokimyasal, parazitolojik, toksikolojik, patolojik ve yem numuneleri alanlarında kendini geliştirerek alınan örnekleri işlemek ve gerekli testleri uygulamak.
8Hayvan refahı gereklerini sağlayarak işletmenin verimini en yüksek düzeye çıkarmak.
9Hayvanların doğru bakım ve beslenmesini sağlayarak işletmenin verimini en yüksek düzeye çıkarmak.
10Hayvanların önemli sorunlarından olan, döl verimi, meme, ayak sağlığı ve hastalıklardan korunma konularında, koruyucu önlemleri almak ve zamanında veteriner hekimi bilgilendirmek.
11Mesleki ve toplumsal etik değerlere ve konusunda bilimsel formasyona sahip olmak ve takım çalışması yapabilmek.
12Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde ve çiftliklerde veteriner hekim yardımcısı olarak hijyen, bakım ve sağlık hizmetlerini uygulamak.
13Veteriner teknikerlik düzeyinde verilen bilgiyi özümseme ve gerektiğinde kullanabilme becerisi
14Laboratuar alanında bilgi sahibi olur, laboratuar cihazlarını bilir tanır ve aktif olarak kullanır. Kimyasal maddeler hakkında bilgi sahibi olur ve Bunları aktif şekilde kullanabilir. Kişisel güvenlik önlemlerini bilir.
15Koyun ve keçi yetiştiriciliği hakkındaki temel kavramları bilir. Koyun ve keçi ırklarının morfolojik ve fizyolojik karakterlerini bilir. Koyun ve keçide hastalıklar ve sağlık koruma yöntemlerini bilir.
16Evcil hayvanlarda üreme organlarının fonksiyonel yapısını kavrar. Seksüel siklusların özellikleri, endokrinolojisi, hormonlar ve klinik kullanımları kavrar. Doğum ve fizyolojisi, güç doğumun neden ve tedavileri, jinekolojik her türlü olgunun fizyolojisini kavrar. Gebelikte karşılaşılabilen patolojik olguları öğrenir. Spermanın biyokimyasal yapısı ile muayenesi hakkında bilgi sahibi olur. Dişilerde östrus belirtileri ile en uygun tohumlama zamanını bilir ve uygular.
17Süt sığırcılığı ve besicilik konusunda detaylı bilgiye sahip olur. Süt sığırcılığı veya besicilik işletme planını kendi başına yapar. Hayvancılıkta kayıt tutmanın önemini anlar. Buzağıların bakımı konusunda bilgi sahibi olur.
18Genel hayvan besleme ile ilgili temel bilgileri bilir, tek mideli (monogastrik) hayvanlarda, kanatlılarda ve ruminantlarda sindirim farklılıklarının olduğunu görür.
19Başta tavuk olmak üzere, kanatlı hayvanların infeksiyöz hastalıkları hakkında bilgisi sahibidir.
20Disipliniçi ve disiplinlerarası grup çalışması yapabilme becerisi.
21Mesleki yetki ve sorumluluklarından yola çıkarak, planlanan sosyal projelere katkı sağlayabilme.
22Parazit enfestasyonları ve enfeksiyöz hastalıklardan korunma ve kontrolü için yapılacak çalışmalarda veteriner hekime yardımcı olabilme.
23İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları, hayvan refahı ve etik ilkeleri, tüm uygulamalarda gösterebilme becerisi.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11112222223333333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 ATA1001 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. I Zorunlu 2
11 LVS111 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 5
16 LVS101 TEMEL ANATOMİ Zorunlu 3
19 LVS109 TEMEL BİYOKİMYA Zorunlu 4
22 LVS103 TEMEL FİZYOLOJİ Zorunlu 3
25 LVS107 TEMEL PARAZİTOLOJİ Zorunlu 4
28 LVS105 TEMEL ZOOTEKNİ Zorunlu 5
32 TÜR1001 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2
38 YDİ1001 YABANCI DİL-I Zorunlu 2
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4 ATA1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2
10 LVS122 DOĞUM BİLGİSİ VE SUNİ TOHUMLAMA Zorunlu 4
11 LVS118 FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ Zorunlu 4
15 LVS116 GENETİK Zorunlu 3
18 LVS114 HAYVAN BESLENME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3
22 LVS102 KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE HASTALIKLARI Zorunlu 3
26 LVS108 MEME SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 3
29 LVSSDG-II-A SEÇMELİ DERS II-A Seçmeli 0
30 LVSSDG-II-B SEÇMELİ DERS II-B Seçmeli 0
33 LVS120 TEMEL LABORATUVAR BİLGİSİ Zorunlu 4
37 TÜR1002 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2
45 YDİ1002 YABANCI DİL-II Zorunlu 2
Toplam 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 LVS213 ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE HASTALIKLARI Zorunlu 2
6 LVS207 AŞI BİLGİSİ VE UYGULAMALARI Zorunlu 3
9 LVS211 AT YETİŞTİRİCİLİĞİ VE HASTALIKLARI Zorunlu 2
12 LVS203 AYAK BAKIMI VE HASTALIKLARI Zorunlu 3
14 LVS219 DIŞ HASTALIKLARI Zorunlu 4
18 LVS221 İÇ HASTALIKLARI Zorunlu 4
26 LVS205 SALGIN HASTALIKLAR VE ZOONOZLAR Zorunlu 3
27 LVSSDG-III SEÇMELİ DERS III Seçmeli 0
31 LVS217 VETERİNER LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE PRENSİPLERİ Zorunlu 3
Toplam 24
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4 LVS204 BESLENME HASTALIKLARI Zorunlu 3
8 LVS212 GIDA GÜVENLİĞİ Zorunlu 3
11 LVS202 HASTALIKLAR VE TEDAVİ TEKNİKLERİ Zorunlu 3
14 LVS208 HAYVAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARDAN KORUNMA Zorunlu 3
18 LVS216 KULUÇKAHANE ÜRETİM TEKNİKLERİ VE HİJYENİ Zorunlu 3
21 LVS218 PET HAYVANI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI Zorunlu 3
22 LVSSDG-IV-A SEÇMELİ DERS IV-A Seçmeli 0
23 LVSSDG-IV-B SEÇMELİ DERS IV-B Seçmeli 0
29 LVS214 TEMEL KLİNİK BİLGİSİ Zorunlu 4
Toplam 22
 
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr