Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

BOĞAZLIYAN MESLEK YÜKSEKOKULU - ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ormancılık ve Orman Ürünleri programı Boğazlıyan Meslek Yüksekokulunda 2018 yılında kurulmuştur. Program 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.
Kazanılan Derece
Orman Teknikeri
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Aday öğrencilerin YKS veya YÖS (Türk ve yabancı öğrenciler için yapılan merkezi sınavlardan) sınavlarından yeterli not alması gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
1.Yabancı Dil (I ve II) 2. Türk Dili (I ve II) 3. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I ve II)
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Ulusal yeterlilik sistemi üç Bologna süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.
Program Profili
Doğayı seven, koruyan, meraklı ve gelişime açık, sorunlara çözüm üretebilen, farklı düşünme yeteneğine sahip, halkla ilişiklerde güçlü, Atatürk ilke ve inkılâplarının bilincinde, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, ulusal kültür ve değerlerini yaşatan ülkesine, ulusuna ve insanlığa hizmet etmeyi amaç edinen, ormancılık sektöründe ihtiyaç duyulan mesleki teknik eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla “Orman teknikeri” yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü) merkez ve taşra teşkilatları ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Özel ormancılık bürolarında, Peyzaj firmalarında, Özel fidanlıklarında, Ormancılık ile ilgili iş ve işlemler yapan diğer özel kuruluşlarda Sivil toplum kuruluşlarının hazırlayacağı doğa, çevre ve ormancılık tabanlı projelerde Etüt ve envanter çalışmalarında görev alabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavında yeterli puan aldıkları takdirde Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, lisans programlarını tercih ederek dikey geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler aldıkları derslerden en az bir arasınav ve bir final sınavını başarı ile vermek zorundadırlar. İlave sınavlar, ödevler, raporlar vb. de ders notlarına etki edebilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler aldıkları derslerden en az bir arasınav ve bir final sınavını başarı ile vermek zorundadırlar. İlave sınavlar, ödevler, raporlar vb. de ders notlarına etki edebilir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler aldıkları derslerden en az bir arasınav ve bir final sınavını başarı ile vermek zorundadırlar. İlave sınavlar, ödevler, raporlar vb. de ders notularına etki edebilir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler aldıkları derslerden en az bir arasınav ve bir final sınavını başarı ile vermek zorundadırlar. İlave sınavlar, ödevler, raporlar vb. de ders notularına etki edebilir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler zorunlu ve seçmeli derslerden başarılı olmalı ve not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr. Gör. Esra Özge AYGÜL Ormancılık Bölüm Başkanı AKTS Koordinatörü esra.ozge.aygul@yobu.edu.tr Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Yenidoğan Mah. Şevket Hokkaömeroğlu Bulvarı No:86 D:1 Boğazlıyan / YOZGAT. bogazliyanmyo@bozok.edu.tr 0 (354) 290 30 02
Bölüm Olanakları
Öğrencilerimizin eğitimlerini daha iyi alabilmeleri ve mesleki uygulama derslerini gerçekleştirebilmeleri için Meslek Yüksek Okulumuz bünyesinde Laboratuvarlar ve yemekhane, kafeterya, konferans salonu, kütüphane ve internet erişimi vb. tüm sosyal imkanlar bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Ormancılık ve Orman Ürünleri alanlarıyla ilgili temel bilgilere sahiptir.
2Orman ekosisteminin varlığını ve doğasını biyotik ve abiyotik tehditlere karşı koruma amaçlı teknikleri uygulayabilir.
3Bilişim teknolojileri, ölçüm-hesap ve analiz araçlarının kullanabilme becerisi kazanabilir.
4Orman kaynaklarının korunması, dengeli kullanımı, süreklilik ilkesi gözetilerek yararlanmanın düzenlenmesi ve bilimsel planlamaya yönelik bazı teknikleri uygulayabilir.
5Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirme, sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alma ve sorumluluğu altında çalışanları yönetme bilgi ve becerisini kazanabilir.
6Ormancılık mesleğinin etik sorumluluğu çerçevesinde çevre ve iş güvenliği konularında bilgi ve duyarlılık kazanabilir.
7Yaşam boyu öğrenme ilkesinden hareketle, ormancılıkla ilgili ekolojik, ekonomik ve sosyal boyuttaki güncel gelişmeleri takip edebilme ve bu bilgileri ulusal ormancılığın faydası için kullanabilir.
8Ulusal ve uluslararası alanda çevre ve ormancılık konularında rekabet edebilme, ortak çalışmalar yapabilme, yerel veya küresel ölçekli sorunlara yeni çözüm önerileri getirebilir.
9Ormancılık alanında yeni teknoloji ve yöntemleri kullanabilir.
10Ulusal ve uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrayabilir.
11Ormanların sahip olduğu tüm ekolojik birimleri ve bu birimler arasındaki ilişki ve etkileşimleri temel düzeyde kavrayabilir
12Mevcut ormanların bakımı ve iyileştirilmesi, yeni orman alanlarının oluşturulması için ekosistem tabanlı müdahalelerde bulunabilir


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
122233333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
0. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ORÜ203 ORMAN AMENAJMANI Zorunlu 3
Toplam 3
 
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ORÜ117 AHŞAP MALZEME BİLGİSİ Zorunlu 3
4 AIITOL101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2
5 ORÜ109 GENEL BOTANİK Zorunlu 4
8 ORÜ119 İSTATİSTİK ANALİZ VE KONTROL Zorunlu 3
9 ORÜ115 ORMANCILIK BİLGİSİ Zorunlu 4
11 ORÜ107 ÖLÇME VE HARİTA BİLGİSİ Zorunlu 3
13 ORÜ111 TOPRAK İLMİ Zorunlu 4
16 TDOL103 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2
18 YDOL105 YABANCI DİL-I Zorunlu 2
19 ORÜ113 ZOOLOJİ Zorunlu 3
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 AIITOL102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2
6 ORÜ110 ORMAN BOTANİĞİ Zorunlu 4
8 ORÜ108 ORMAN EKOLOJİSİ Zorunlu 4
10 ORÜ112 ORMAN HASILAT BİLGİSİ Zorunlu 4
11 ORÜ114 ORMAN ÜRÜNLERİNDEN FAYDALANMA Zorunlu 3
13 ORÜSDG-I SEÇMELİ DERS-A Seçmeli 9
14 ORÜ116 STAJ Zorunlu 0
16 TDOL104 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2
18 YDOL106 YABANCI DİL-II Zorunlu 2
Toplam 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 ORÜ201 ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ Zorunlu 4
4 ORÜ207 ODUN FİZİĞİ VE MEKANİĞİ Zorunlu 3
6 ORÜ203 ORMAN AMENAJMANI Zorunlu 3
8 ORÜ205 ORMAN ENTOMOLOJİSİ Zorunlu 4
10 ORÜ211 ORMANCILIKTA YABAN HAYATI Zorunlu 3
11 ORÜSDG-II SEÇMELİ DERS-B Seçmeli 9
12 ORÜ209 SİLVİKÜLTÜR TEKNİĞİ Zorunlu 4
Toplam 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ORÜ206 AĞAÇLANDIRMA VE FİDANLIK TEKNİĞİ Zorunlu 4
4 ORÜ208 ODUN KORUMA TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3
6 ORÜ202 ORMAN BAKIMI Zorunlu 4
8 ORÜ210 ORMAN KORUMA Zorunlu 4
10 ORÜ212 ORMAN REKREASYONU VE DOĞA TURİZMİ Zorunlu 3
12 ORÜSDG-III SEÇMELİ DERS-C Seçmeli 9
13 ORÜ204 SEMİNER Zorunlu 3
Toplam 30
 
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr