Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - ÇOCUK GELİŞİMİ (İ.Ö) - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Erciyes Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Yüksekokul 2006 yılında Bozok Üniversitesi’nin kurulmasının ardından Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca üniversitemiz bünyesine katılmıştır. Yüksekokulun amacı, alanında mesleki bilgi ve becerilerle donanmış çağdaş, bilimsel ve rasyonel düşünen, iletişimi güçlü ara sağlık elemanları yetiştirmektir. Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde Yaşlı Bakımı, Çocuk Gelişimi ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programları bulunmakta ve 2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılı için Çoçuk Gelişimi 2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılı için ise Yaşlı Bakım 1. ve 2. öğretim Çocuk Gelişimi 2. Öğretim programlarına öğrenci alınmıştır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Çocuk Gelişimi Proğramı"alanında önlisans Diploması" alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu programa kabul ve kayıt şartları Türk Yükseköğretim Mevzuatı kapsamında yapılmaktadır. Programa meslek lisesi alan mezunu öğrenciler sınavsız olarak program kontenjanı dahilinde kabul edilirler. Boş kontenjanlara standart lise mezunları Yükseköğretime Giriş Sınavı sonuçlarına göre yerleştirilirler. Yerleştirme ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Kayıt şartları Yükseköğretime Giriş Sistemi ile aynıdır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Bozok Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Çocuk Gelişimi programı, okul öncesi eğitimi ve çocuk gelişimi alanında temel bilgi ve becerilere sahip etkili yardımcı personel yetiştirmek amacıyla düzenlenmiş bir program yürütmektedir. Program, çocuk gelişimi ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre de ders seçme imkanı sunulmaktadır. Böylece, Çocuk Gelişimi Programı, gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla 0-6 yaş dönemindeki çocukların gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak gerekli eğitimi verebilecek ve mesleki gelişimini devam ettirebilecek nitelikte mezunlar yetiştirmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları, KPSS' den gereken puanı almaları durumunda MEB'e ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlara atanmaktadır. Ayrıca kişi ve kurumlara bağlı özel okullarda, kreşlerde, özel gereksinimi olan çocuklara yönelik rehabilitasyon ve özel eğitim kurumlarında da görev yapabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavından geçerli not almaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisans programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi bölüm başkanı Öğr.Gör. Mustafa AYDOĞAN 0354 212 1190
Bölüm Olanakları
Çocuk Gelişimi programında 2 öğretim görevlisi bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Bir yabancı dili (en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde) kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
2Türkiye Cumhuriyeti Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlıdır ve Türkçeyi iyi kullanır.
3İnsan sağlığı ve hastalıkları hakkında yeterli bilgi seviyesiyle gereken ilk müdahaleleri yapabilir.
4Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirebilir.
5Çocuk gelişimi alanında bilimsel araştırma yapabilecek düzeyde istatistik bilgisi kazanabilir.
6Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilir.
7Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir. Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik başta proje olmak üzere etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
8Özel gereksinimli çocukların saptanması ve yapılacak uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur.
9Çocuk gelişimi alanında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olarak eleştirel bakabilir. Farklı ülkelerdeki çocuk gelişimi uygulamalarını bilir.
10Bilimsel araştırmalarda ve yayınlarda etik ilkelere uygun çalışmasına yönelik tutum geliştirebilir.
11Liderlik ve takım çalışmalarına yatkınlık özellikleriyle , öncelikle çocuklar ve diğer kişilerle etkili iletişim kurabilir.
12Çocukların aileleri ve sosyal çevreleri ile olan yaşantılarındaki sorunları, problem çözme yaklaşımı ile çözebilir.
13Çocuk gelişimine yönelik eğitim programları hazırlayabilir, uygulayabilir.
14Çocukların gelişimsel olarak desteklenmesi konusunda danışmanlık hizmeti verebilir.
15Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, çocuk gelişimi uygulamalarında kullanabilme, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilir.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
112223333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
0. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 CGPADOS-I ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS I Seçmeli 2
11 AIT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2
21 CGP101 ÇOCUK GELİŞİMİ-I Zorunlu 4
34 CGP107 ÇOCUK VE OYUN Zorunlu 3
39 CGP109 EĞİTİMDE ARAÇ GELİŞTİRME Zorunlu 4
49 CGP105 MESLEK ETİĞİ Zorunlu 3
58 CGP103 ÖZEL EĞİTİM-I Zorunlu 4
66 CGPSD-I SEÇMELİ DERS I Seçmeli 4
73 TDL-101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2
78 ING-101 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I Zorunlu 2
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 CGPADOS-II ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS II Seçmeli 2
11 AIT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2
22 CGP102 ÇOCUK GELİŞİMİ-II Zorunlu 4
30 CGP106 ÇOCUK VE DRAMA Zorunlu 5
39 CGP108 ÇOCUKLA İLETİŞİM Zorunlu 3
54 CGP104 ÖZEL EĞİTİM-II Zorunlu 4
62 CGPSD-II SEÇMELİ DERS II Seçmeli 4
65 TDL-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2
74 ING-102 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II Zorunlu 2
88 CGP118 ZORUNLU YAZ STAJI Zorunlu 2
Toplam 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 CGPADOS-III ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS III Seçmeli 2
7 CGP209 ÇOCUK BESLENMESİ Zorunlu 3
15 CGP207 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA Zorunlu 3
24 CGP211 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 3
39 CGP201 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA-I Zorunlu 6
42 CGP205 ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ Zorunlu 3
45 CGP203 ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA-I Zorunlu 6
58 CGPSD-III SEÇMELİ DERS III Seçmeli 4
Toplam 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
7 CGP208 AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 3
11 CGPADOS-IV ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS IV Seçmeli 2
22 CGP206 ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA Zorunlu 3
26 CGP212 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI Zorunlu 3
36 CGP202 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA-II Zorunlu 6
39 CGP204 ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA-II Zorunlu 6
52 CGP210 REHBERLİK Zorunlu 3
61 CGPSD-IV SEÇMELİ DERS IV Seçmeli 4
Toplam 30
 
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS101 FUTBOL-I Seçmeli 2
2 ADS103 FUTSAL-I Seçmeli 2
3 ADS105 FİTNESS-I Seçmeli 2
4 ADS107 MASA TENİSİ-I Seçmeli 2
5 ADS109 AEROBİK-STEP-I Seçmeli 2
6 ADS111 BADMİNTON-I Seçmeli 2
7 ADS113 HALK OYUNLARI-I Seçmeli 2
8 CGPS113 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ I Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS101 FUTBOL-I Seçmeli 2
2 ADS103 FUTSAL-I Seçmeli 2
3 ADS105 FİTNESS-I Seçmeli 2
4 ADS107 MASA TENİSİ-I Seçmeli 2
5 ADS109 AEROBİK-STEP-I Seçmeli 2
6 ADS111 BADMİNTON-I Seçmeli 2
7 ADS113 HALK OYUNLARI-I Seçmeli 2
8 ADS115 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ-I Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS101 FUTBOL-I Seçmeli 2
2 ADS103 FUTSAL-I Seçmeli 2
3 ADS105 FİTNESS-I Seçmeli 2
4 ADS107 MASA TENİSİ-I Seçmeli 2
5 ADS109 AEROBİK-STEP-I Seçmeli 2
6 ADS111 BADMİNTON-I Seçmeli 2
7 ADS113 HALK OYUNLARI-I Seçmeli 2
8 ADS115 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ-I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇGEY301 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3
2 ÇGEY303 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3
3 ÇGEY305 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 3
4 ÇGEY306 ÇOCUK BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI Seçmeli 3
5 ÇGEY317 ÇOCUK VE ÇEVRE Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇGEY301 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3
2 ÇGEY303 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3
3 ÇGEY305 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 3
4 ÇGEY306 ÇOCUK BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI Seçmeli 3
5 ÇGEY317 ÇOCUK VE ÇEVRE Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CGPS111 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2
2 CGPS115 ÇOCUK VE MÜZİK Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CGPS111 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2
2 CGPS115 ÇOCUK VE MÜZİK Seçmeli 2
3 CGPS117 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CGPS111 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2
2 CGPS115 ÇOCUK VE MÜZİK Seçmeli 2
3 CGPS117 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS102 FUTBOL-II Seçmeli 2
2 ADS104 FUTSAL-II Seçmeli 2
3 ADS106 FİTNESS-II Seçmeli 2
4 ADS108 MASA TENİSİ-II Seçmeli 2
5 ADS110 AEROBİK-STEP-II Seçmeli 2
6 ADS112 BADMİNTON-II Seçmeli 2
7 ADS114 HALK OYUNLARI-II Seçmeli 2
8 ADS116 BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ-II Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS102 FUTBOL-II Seçmeli 2
2 ADS104 FUTSAL-II Seçmeli 2
3 ADS106 FİTNESS-II Seçmeli 2
4 ADS108 MASA TENİSİ-II Seçmeli 2
5 ADS110 AEROBİK-STEP-II Seçmeli 2
6 ADS112 BADMİNTON-II Seçmeli 2
7 ADS114 HALK OYUNLARI-II Seçmeli 2
8 ADS116 BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ-II Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS102 FUTBOL-II Seçmeli 2
2 ADS104 FUTSAL-II Seçmeli 2
3 ADS106 FİTNESS-II Seçmeli 2
4 ADS108 MASA TENİSİ-II Seçmeli 2
5 ADS110 AEROBİK-STEP-II Seçmeli 2
6 ADS112 BADMİNTON-II Seçmeli 2
7 ADS114 HALK OYUNLARI-II Seçmeli 2
8 ADS116 BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ-II Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CGE110 ÇOCUKTA BİLİM VE TEKNOLOJİ Seçmeli 2
2 CGE111 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Seçmeli 2
3 CGE302 İLK YARDIM Seçmeli 2
4 ÇGE309 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2
5 ÇGE318 ÇOCUK VE MÜZİK Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CGE110 ÇOCUKTA BİLİM VE TEKNOLOJİ Seçmeli 2
2 CGE111 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Seçmeli 2
3 CGE302 İLK YARDIM Seçmeli 2
4 ÇGE309 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2
5 ÇGE318 ÇOCUK VE MÜZİK Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CGE110 ÇOCUKTA BİLİM VE TEKNOLOJİ Seçmeli 2
2 CGE111 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Seçmeli 2
3 CGE302 İLK YARDIM Seçmeli 2
4 ÇGE309 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2
5 ÇGE318 ÇOCUK VE MÜZİK Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CGE302 İLK YARDIM Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CGE302 İLK YARDIM Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CGPS112 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN VE MATEMATİK Seçmeli 2
2 CGPS114 DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2
3 CGPS116 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CGPS112 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN VE MATEMATİK Seçmeli 2
2 CGPS114 DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2
3 CGPS116 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CGPS112 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN VE MATEMATİK Seçmeli 2
2 CGPS114 DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2
3 CGPS116 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS201 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-I Seçmeli 2
2 ADS203 EBRU-I Seçmeli 2
3 ADS205 HAT-I Seçmeli 2
4 ADS207 MİNYATÜR-I Seçmeli 2
5 ADS209 TEZHİP-I Seçmeli 2
6 ADS211 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ I Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS201 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-I Seçmeli 2
2 ADS203 EBRU-I Seçmeli 2
3 ADS205 HAT-I Seçmeli 2
4 ADS207 MİNYATÜR-I Seçmeli 2
5 ADS209 TEZHİP-I Seçmeli 2
6 ADS211 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ I Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS201 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-I Seçmeli 2
2 ADS203 EBRU-I Seçmeli 2
3 ADS205 HAT-I Seçmeli 2
4 ADS207 MİNYATÜR-I Seçmeli 2
5 ADS209 TEZHİP-I Seçmeli 2
6 ADS211 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CGE207 DAVRANIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 3
2 CGE311 ÇOCUK BESLENMESİ Seçmeli 3
3 CGE312 ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK Seçmeli 5
4 CGE313 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA YÖNETİM VE DENETİM Seçmeli 3
5 CGE319 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CGE207 DAVRANIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 3
2 CGE311 ÇOCUK BESLENMESİ Seçmeli 3
3 CGE312 ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK Seçmeli 5
4 CGE313 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA YÖNETİM VE DENETİM Seçmeli 3
5 CGE319 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CGE207 DAVRANIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 3
2 CGE311 ÇOCUK BESLENMESİ Seçmeli 3
3 CGE312 ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK Seçmeli 5
4 CGE313 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA YÖNETİM VE DENETİM Seçmeli 3
5 CGE319 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CGPS213 SANAT ETKİNLİKLERİNİ İZLEME Seçmeli 2
2 CGPS215 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA YÖNETİM VE DENETİM Seçmeli 2
3 CGPS217 İLK YARDIM Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CGPS213 SANAT ETKİNLİKLERİNİ İZLEME Seçmeli 2
2 CGPS215 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA YÖNETİM VE DENETİM Seçmeli 2
3 CGPS217 İLK YARDIM Seçmeli 2
4 SDE-101 SINIF DIŞI ETKİNLİK I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CGPS213 SANAT ETKİNLİKLERİNİ İZLEME Seçmeli 2
2 CGPS215 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA YÖNETİM VE DENETİM Seçmeli 2
3 CGPS217 İLK YARDIM Seçmeli 2
4 SDE-101 SINIF DIŞI ETKİNLİK I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS202 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-II Seçmeli 2
2 ADS204 EBRU-II Seçmeli 2
3 ADS206 HAT-II Seçmeli 2
4 ADS208 MİNYATÜR-II Seçmeli 2
5 ADS210 TEZHİP-II Seçmeli 2
6 ADS212 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ II Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS202 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-II Seçmeli 2
2 ADS204 EBRU-II Seçmeli 2
3 ADS206 HAT-II Seçmeli 2
4 ADS208 MİNYATÜR-II Seçmeli 2
5 ADS210 TEZHİP-II Seçmeli 2
6 ADS212 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ II Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS202 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-II Seçmeli 2
2 ADS204 EBRU-II Seçmeli 2
3 ADS206 HAT-II Seçmeli 2
4 ADS208 MİNYATÜR-II Seçmeli 2
5 ADS210 TEZHİP-II Seçmeli 2
6 ADS212 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ II Seçmeli 2
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CGE210 SEMİNER Seçmeli 2
2 CGE304 SANAT ETKİNLİKLERİNDE İZLEME Seçmeli 2
3 CGE315 AİLE EĞİTİMİ Seçmeli 2
4 CGE320 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CGE214 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3
2 CGE304 SANAT ETKİNLİKLERİNDE İZLEME Seçmeli 2
3 CGE314 SEMİNER Seçmeli 2
4 CGE320 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2
5 CGE321 MATEMATİK Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CGE214 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3
2 CGE304 SANAT ETKİNLİKLERİNDE İZLEME Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CGPS214 ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ Seçmeli 2
2 CGPS216 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2
3 CGPS218 HASTA ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ VE GELİŞİMİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CGPS214 ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ Seçmeli 2
2 CGPS216 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2
3 CGPS218 HASTA ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ VE GELİŞİMİ Seçmeli 2
4 SDE-102 SINIF DIŞI ETKİNLİK II Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CGPS214 ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ Seçmeli 2
2 CGPS216 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2
3 CGPS218 HASTA ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ VE GELİŞİMİ Seçmeli 2
4 SDE-102 SINIF DIŞI ETKİNLİK II Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr