Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - YAŞLI BAKIMI ( İ.Ö.) - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Erciyes Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Yüksekokul 2006 yılında Bozok Üniversitesi’nin kurulmasının ardından Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca üniversitemiz bünyesine katılmıştır. Yüksekokulun amacı, alanında mesleki bilgi ve becerilerle donanmış çağdaş, bilimsel ve rasyonel düşünen, iletişimi güçlü ara sağlık elemanları yetiştirmektir. Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde Yaşlı Bakımı, Çocuk Gelişimi ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programları bulunmakta ve 2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılı için Çoçuk Gelişimi 2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılı için ise Yaşlı Bakım 1. ve 2. öğretim Çocuk Gelişimi 2. Öğretim programlarına öğrenci alınmıştır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Yaşlı Bakım Teknikeri"alanında önlisans Diploması" alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu programa kabul ve kayıt şartları Türk Yükseköğretim Mevzuatı kapsamında yapılmaktadır. Programa meslek lisesi alan mezunu öğrenciler sınavsız olarak program kontenjanı dahilinde kabul edilirler. Boş kontenjanlara standart lise mezunları Yükseköğretime Giriş Sınavı sonuçlarına göre yerleştirilirler. Yerleştirme ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Kayıt şartları Yükseköğretime Giriş Sistemi ile aynıdır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Bozok Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, alanında evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, mesleğinin profesyonel gereklerini yerine getirebilen, gerekli ortamları hazırlayan, yaşlı bireylerin temel özelliklerini, bakım ve gereksinimlerini bilen, tedavi, destek ve rehabilitasyon hizmetleri sunabilen, insanları seven, saygı duyan, yaratıcı, hoşgörülü ve sabırlı kişilik özelliklerine sahip aynı zamanda yaşlı bireylere bütüncül yaklaşabilen yaşlı bakım hizmeti veren kurumlarda görev alabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları, KPSS' den gereken puanı almaları durumunda Huzurevi, Geriatri Merkezi vb. kuruluşlara atanmaktadır. Ayrıca kişi ve kurumlara bağlı olarak özel kurumlarda da görev yapabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavından geçerli not almaları koşuluyla ilgili alanlarda Lisans programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Program (toplam 120 AKTS kredisi) olmak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması olan tüm dersleri mezuniyet için gerekli niteliklere sahip olmak koşuluyla başarıyla tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı bölüm başkanı Öğr.Gör. Ebru SARI 0354 212 1190 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bologna Koordinatörü Öğr. Gör. Nursel ÜSTÜNDAĞ TEL: 0354 212 11 90- 7132
Bölüm Olanakları
Yaşlı Bakımı programında 4 öğretim görevlisi bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Yaşlı Bakımı Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma..
2Yaşlı Bakımı Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
3İnsan vücudunu oluşturan hücre, doku, organ ve sistemlerin yapı ve fonksiyonlarını bilir ve bu sistemlerin birbirleriyle olan ilişkilerine ait temel bilimsel bilgileri mesleki uygulamalarında kullanır.
4Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
5Yaşlı bireyin sağlığını korur, geliştirir ve sağlıktan sapma durumlarında uygun girişimlerini planlar ve öğrendikleri doğrultusunda uygular.
6Kişiler arası iletişim yöntem ve becerilerini kullanır.
7Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme
8Sağlık ekibi içinde yeterli ve etkin biçimde rol alır.
9Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
10Mesleğin gerektirdiği bilişim ve iletişim becerilerini kullanır.
11Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek, mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslar arası eğitimlere katılır
12Bireylerin eşsiz ve yaşam hakkının mutlak olduğuna inanır ve bilimsel, temel hak, özgürlükler ve humanistik ilkeler doğrultusunda bakım verir.
13yaşlı bakımı alanında edindiği temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma
14yaşlı bakımı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme sorunları tanımlayabilme,analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
15yaşlı bakımı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
16yaşlı bakımı alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngürelemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
17Sorumluluğu altında çalışanların bir proje cercevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme
18yaşlı bakımı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme
19öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine ve ya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme
20yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma
21bir yabancı dili en az avrupa dil portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilme
22alanın gerektirdiği en az avrupa bilgisayar kullanma lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
23yaşlı bakımı alanıyla ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
24yaşlı bakımı alanıyla ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilrini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
25alanı ile ilgili verilerin toplanması uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal,bilimsel,kültürel ve etik değerlere sahip olma
26sosyal hakların evrenselliği,sosyal adalet,kalite ve kültürel değerler ile cevre koruma iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11111111111122333333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
9 YBP303 ANATOMİ Zorunlu 0
18 AIT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2
24 YBP305 FİZYOLOJİ Zorunlu 0
25 YBP307 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 0
26 YBP309 SAĞLIK HİZMETLERİNDE MESLEK ETİĞİ Zorunlu 0
59 TDL-101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 0
63 ING-101 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I Zorunlu 0
70 YBP301 YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI I Zorunlu 0
Toplam 2
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
12 AIT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 0
25 YBP306 GERİATRİK PSİKİYATRİ Zorunlu 0
26 YBP308 İLK YARDIM Zorunlu 0
27 KP102 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 0
33 YBP304 KRONİK HASTALIKLAR Zorunlu 0
45 YBPSD-II SEÇMELİ DERS II Seçmeli 0
48 TDL-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 0
57 ING-102 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II Zorunlu 0
64 YBP302 YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI II Zorunlu 0
Toplam 0
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4 YBP403 BAKIM ELEMANI YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME I Zorunlu 0
10 YBP401 ENFEKSİYON HASTALIKLARI Zorunlu 0
20 YBP405 NÖROLOJİKHASTALIKLAR Zorunlu 0
29 YBPSD-III SEÇMELİ DERS III Seçmeli 0
30 STAJ100 STAJ Zorunlu 0
Toplam 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4 ADSG-1 ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-1 Seçmeli 0
5 YBP406 BAKIM ELEMANI YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME II Zorunlu 0
6 YBP402 EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ Zorunlu 0
25 YBP404 ROMATOLOJİK HASTALIKLAR Zorunlu 0
34 YBPSD-IV SEÇMELİ DERS IV Seçmeli 0
Toplam 0
 
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS101 FUTBOL-I Seçmeli 2
2 ADS103 FUTSAL-I Seçmeli 2
3 ADS105 FİTNESS-I Seçmeli 2
4 ADS107 MASA TENİSİ-I Seçmeli 2
5 ADS109 AEROBİK-STEP-I Seçmeli 2
6 ADS111 BADMİNTON-I Seçmeli 2
7 ADS113 HALK OYUNLARI-I Seçmeli 2
8 ADS115 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ-I Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS101 FUTBOL-I Seçmeli 2
2 ADS103 FUTSAL-I Seçmeli 2
3 ADS105 FİTNESS-I Seçmeli 2
4 ADS107 MASA TENİSİ-I Seçmeli 2
5 ADS109 AEROBİK-STEP-I Seçmeli 2
6 ADS111 BADMİNTON-I Seçmeli 2
7 ADS113 HALK OYUNLARI-I Seçmeli 2
8 ADS115 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ-I Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS101 FUTBOL-I Seçmeli 2
2 ADS103 FUTSAL-I Seçmeli 2
3 ADS105 FİTNESS-I Seçmeli 2
4 ADS107 MASA TENİSİ-I Seçmeli 2
5 ADS109 AEROBİK-STEP-I Seçmeli 2
6 ADS111 BADMİNTON-I Seçmeli 2
7 ADS113 HALK OYUNLARI-I Seçmeli 2
8 ADS115 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ-I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB301 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ I Seçmeli 3
2 YB303 BEDEN EĞİTİMİ I Seçmeli 3
3 YB305 BİYOKİMYA Seçmeli 3
4 YB306 TIBBİ GERONTOLOJİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB105 TIBBİ DEONTOLOJİ VE ETİK Seçmeli 2
2 YB305 BİYOKİMYA Seçmeli 3
3 YB306 TIBBİ GERONTOLOJİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB105 TIBBİ DEONTOLOJİ VE ETİK Seçmeli 2
2 YB305 BİYOKİMYA Seçmeli 3
3 YB306 TIBBİ GERONTOLOJİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB105 TIBBİ DEONTOLOJİ VE ETİK Seçmeli 2
2 YB305 BİYOKİMYA Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB104 TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 3
2 YB105 TIBBİ DEONTOLOJİ VE ETİK Seçmeli 3
3 YB301 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ I Seçmeli 3
4 YB303 BEDEN EĞİTİMİ I Seçmeli 3
5 YB305 BİYOKİMYA Seçmeli 3
6 YB306 TIBBİ GERONTOLOJİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YBPS111 TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 2
2 YBPS115 KİŞİLERARASI İLETİŞİM Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YBPS111 TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 2
2 YBPS117 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YBPS111 TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 2
2 YBPS117 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS102 FUTBOL-II Seçmeli 2
2 ADS104 FUTSAL-II Seçmeli 2
3 ADS106 FİTNESS-II Seçmeli 2
4 ADS108 MASA TENİSİ-II Seçmeli 2
5 ADS110 AEROBİK-STEP-II Seçmeli 2
6 ADS112 BADMİNTON-II Seçmeli 2
7 ADS114 HALK OYUNLARI-II Seçmeli 2
8 ADS116 BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ-II Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS102 FUTBOL-II Seçmeli 2
2 ADS104 FUTSAL-II Seçmeli 2
3 ADS106 FİTNESS-II Seçmeli 2
4 ADS108 MASA TENİSİ-II Seçmeli 2
5 ADS110 AEROBİK-STEP-II Seçmeli 2
6 ADS112 BADMİNTON-II Seçmeli 2
7 ADS114 HALK OYUNLARI-II Seçmeli 2
8 ADS116 BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ-II Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS102 FUTBOL-II Seçmeli 2
2 ADS104 FUTSAL-II Seçmeli 2
3 ADS106 FİTNESS-II Seçmeli 2
4 ADS108 MASA TENİSİ-II Seçmeli 2
5 ADS110 AEROBİK-STEP-II Seçmeli 2
6 ADS112 BADMİNTON-II Seçmeli 2
7 ADS114 HALK OYUNLARI-II Seçmeli 2
8 ADS116 BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ-II Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB107 FARMAKOLOJİ Seçmeli 2
2 YB109 YAŞLILARDA BESLENME İLKELERİ Seçmeli 2
3 YB308 KİŞİLER ARASI İLETİŞİM Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB107 FARMAKOLOJİ Seçmeli 2
2 YB109 YAŞLILARDA BESLENME İLKELERİ Seçmeli 2
3 YB308 KİŞİLER ARASI İLETİŞİM Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB107 FARMAKOLOJİ Seçmeli 2
2 YB109 YAŞLILARDA BESLENME İLKELERİ Seçmeli 2
3 YB308 KİŞİLER ARASI İLETİŞİM Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB107 FARMAKOLOJİ Seçmeli 2
2 YB109 YAŞLILARDA BESLENME İLKELERİ Seçmeli 2
3 YB302 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ II Seçmeli 2
4 YB307 BEDEN EĞİTİMİ II Seçmeli 2
5 YB308 KİŞİLER ARASI İLETİŞİM Seçmeli 2
6 YB309 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ VE YAŞLI JİMNASTİĞİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB302 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ II Seçmeli 2
2 YB307 BEDEN EĞİTİMİ II Seçmeli 2
3 YB308 KİŞİLER ARASI İLETİŞİM Seçmeli 2
4 YB309 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ VE YAŞLI JİMNASTİĞİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YBPS112 YAŞLILARDA BESLENME İLKELERİ Seçmeli 2
2 YBPS114 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ VE YAŞLI JİMNASTİĞİ Seçmeli 2
3 YBPS116 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YBPS112 YAŞLILARDA BESLENME İLKELERİ Seçmeli 2
2 YBPS114 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ VE YAŞLI JİMNASTİĞİ Seçmeli 2
3 YBPS118 KİŞİLER ARASI İLETİŞİM Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YBPS112 YAŞLILARDA BESLENME İLKELERİ Seçmeli 2
2 YBPS114 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ VE YAŞLI JİMNASTİĞİ Seçmeli 2
3 YBPS118 KİŞİLER ARASI İLETİŞİM Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS201 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-I Seçmeli 2
2 ADS203 EBRU-I Seçmeli 2
3 ADS205 HAT-I Seçmeli 2
4 ADS207 MİNYATÜR-I Seçmeli 2
5 ADS209 TEZHİP-I Seçmeli 2
6 ADS211 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ I Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS201 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-I Seçmeli 2
2 ADS203 EBRU-I Seçmeli 2
3 ADS205 HAT-I Seçmeli 2
4 ADS207 MİNYATÜR-I Seçmeli 2
5 ADS209 TEZHİP-I Seçmeli 2
6 ADS211 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ I Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS201 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-I Seçmeli 2
2 ADS203 EBRU-I Seçmeli 2
3 ADS205 HAT-I Seçmeli 2
4 ADS207 MİNYATÜR-I Seçmeli 2
5 ADS209 TEZHİP-I Seçmeli 2
6 ADS211 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB207 EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ Seçmeli 3
2 YB212.1 UĞRAŞ TERAPİSİ Seçmeli 3
3 YB311 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 3
4 YB314 HALK SAĞLIĞI Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB207 EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ Seçmeli 3
2 YB212.1 UĞRAŞ TERAPİSİ Seçmeli 3
3 YB311 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 3
4 YB314 HALK SAĞLIĞI Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB207 EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ Seçmeli 3
2 YB212.1 UĞRAŞ TERAPİSİ Seçmeli 3
3 YB311 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 3
4 YB314 HALK SAĞLIĞI Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB207 EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ Seçmeli 3
2 YB212.1 UĞRAŞ TERAPİSİ Seçmeli 3
3 YB314 HALK SAĞLIĞI Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB202.1 YAŞLIDA ROMATOLOJİK HASTALIKLAR Seçmeli 3
2 YB207 EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ Seçmeli 3
3 YB212.1 UĞRAŞ TERAPİSİ Seçmeli 3
4 YB311 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 3
5 YB314 HALK SAĞLIĞI Seçmeli 3
6 YB318 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2
7 YB-321 MATEMATİK I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YBPS211 HALK SAĞLIĞI Seçmeli 2
2 YBPS213 SAĞLIK YÖNETİMİ Seçmeli 2
3 YBPS215 PALYATİF VE YAŞAM SONU BAKIM Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SDE-101 SINIF DIŞI ETKİNLİK I Seçmeli 2
2 YBPS211 HALK SAĞLIĞI Seçmeli 2
3 YBPS213 SAĞLIK YÖNETİMİ Seçmeli 2
4 YBPS215 PALYATİF VE YAŞAM SONU BAKIM Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SDE-101 SINIF DIŞI ETKİNLİK I Seçmeli 2
2 YBPS211 HALK SAĞLIĞI Seçmeli 2
3 YBPS213 SAĞLIK YÖNETİMİ Seçmeli 2
4 YBPS215 PALYATİF VE YAŞAM SONU BAKIM Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS202 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-II Seçmeli 2
2 ADS204 EBRU-II Seçmeli 2
3 ADS206 HAT-II Seçmeli 2
4 ADS208 MİNYATÜR-II Seçmeli 2
5 ADS210 TEZHİP-II Seçmeli 2
6 ADS212 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ II Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS202 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-II Seçmeli 2
2 ADS204 EBRU-II Seçmeli 2
3 ADS206 HAT-II Seçmeli 2
4 ADS208 MİNYATÜR-II Seçmeli 2
5 ADS210 TEZHİP-II Seçmeli 2
6 ADS212 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ II Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS202 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-II Seçmeli 2
2 ADS204 EBRU-II Seçmeli 2
3 ADS206 HAT-II Seçmeli 2
4 ADS208 MİNYATÜR-II Seçmeli 2
5 ADS210 TEZHİP-II Seçmeli 2
6 ADS212 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ II Seçmeli 2
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB211 SOSYAL HİZMETLER Seçmeli 2
2 YB316 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 2
3 YB317 SAĞLIK YÖNETİMİ Seçmeli 2
4 YB318 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2
5 YB3222 MATEMATİK Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB211 SOSYAL HİZMETLER Seçmeli 2
2 YB316 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 2
3 YB317 SAĞLIK YÖNETİMİ Seçmeli 2
4 YB318 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2
5 YB3222 MATEMATİK Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB211 SOSYAL HİZMETLER Seçmeli 2
2 YB316 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 2
3 YB317 SAĞLIK YÖNETİMİ Seçmeli 2
4 YB318 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2
5 YB3222 MATEMATİK Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB211 SOSYAL HİZMETLER Seçmeli 2
2 YB316 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 2
3 YB317 SAĞLIK YÖNETİMİ Seçmeli 2
4 YB318 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2
5 YB3222 MATEMATİK Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB211 SOSYAL HİZMETLER Seçmeli 2
2 YB214 YARA BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI Seçmeli 2
3 YB216.1 FİZİKSEL VE SOSYAL REHABİLİTASYON Seçmeli 2
4 YB316 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 2
5 YB317 SAĞLIK YÖNETİMİ Seçmeli 2
6 YB319 SEMİNER Seçmeli 2
7 YB-322 MATEMATİK II Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YBPS212 SOSYAL HİZMETLER Seçmeli 2
2 YBPS214 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2
3 YBPS216 SEMİNER Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SDE-102 SINIF DIŞI ETKİNLİK II Seçmeli 2
2 YBPS212 SOSYAL HİZMETLER Seçmeli 2
3 YBPS214 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2
4 YBPS216 SEMİNER Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SDE-102 SINIF DIŞI ETKİNLİK II Seçmeli 2
2 YBPS212 SOSYAL HİZMETLER Seçmeli 2
3 YBPS214 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2
4 YBPS216 SEMİNER Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr