Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - ANESTEZİ - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
2013
Kazanılan Derece
Anestezi Teknkerliği
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Ulusal Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa YGS 2 puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
in formal
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Aynı programa başka bir üniversitede devam etmiş öğrenciler aldıkları derslerin kredilerini program başkanlığının önerisi ve SHMYO Müdürlüğünün onayı ile kabul edildikleri programın kredisi olarak saydırabilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programdan mezun olabilmek için öğretim planında tanımlanmış olan 120 ECTSyi tamamlamalıdır. Derslerden başarı notu 50 ve üzeridir. Derslere devamlılık zorunlu olup, teorik derslerin %70ine, uygulamalı derslerin %80ine devam şarttır. Öğretim planında tanımlanmış olan ön şartlı derslerde, ön şart olan ders ya da derslerden devamını sağlamış olmak gerekir.
Program Profili
Bir önlisans programı olup anestezi konusunda akademik ve mesleki yeterlilikleri kazandırmayı amaçlayan bir eğitim vermektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu derece, sahibinin mesleğini icra etmesini sağlar.Bu programdan mezun olanlar Anestezi alanında Sağlık Teknikeri olarak çalışabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programımızdan mezun olan öğrenciler ÖSYMye başvurarak, Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimi yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
1 ara sınav (vize), 1 yarıyıl sonu (final) sınavı yapılmakta olup, Yarıyıl sınavında başarılı olamayan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır.Dersten başarılı olabilmek için en az 50 başarı notu almış olması gereklidir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisi karşılığı ders ve dönem stajlarını ayrıca yaz staj uygulamasını başarıyla tamamlamalıdır. Ders geçme sistemi uygulanmakta olup, öğrencilerin her bir dersten başarılı olabilmeleri için not ortalamasının 100 üzerinden en az 50 başarı notunu sağlaması gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Tıbbi Hizmetler ve teknikler Bölüm Başkanı/Anestezi programı Betül BAŞAR KARA Mail:betul.basarkara@yobu.edu.tr Dahili No: 7110
Bölüm Olanakları
Öğrencilerin uygulamalı derslerde kullanabileceği okulumuz uygulama labaratuvarı mevcuttur. Dönem içi staj uygulamalarını üniversitemiz hastanesi ameliyathane birimlerinde yapmaktadır.

Program Çıktıları
1Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
3Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
4Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
5Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
6Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
7Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
8Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
9Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
10 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve serbest bırakılması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel değerler ve ayrıca çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11233333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 ATADOS-I ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS I Seçmeli 0
13 AIT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2
24 AT109 KLİNİK ANESTEZİ VE REANİMASYON-I Zorunlu 6
28 AT117 PARENTERAL UYGULAMALAR Zorunlu 3
34 AT-I SEÇMELİ DERS I Seçmeli 0
37 AT111 TEMEL ANATOMİ Zorunlu 3
40 AT115 TEMEL FARMAKOLOJİ Zorunlu 3
43 AT113 TEMEL FİZYOLOJİ Zorunlu 3
46 TDL-101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2
52 ING-101 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I Zorunlu 2
Toplam 24
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
5 ATADOS-II ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS II Seçmeli 0
12 AT112 ANESTEZİK FARMAKOLOJİ Zorunlu 3
18 AIT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2
23 AT132 KLİNİK ANESTEZİ VE REANİMASYON UYGULAMA I Zorunlu 5
26 AT110 KLİNİK ANESTEZİ VE REANİMASYON-II Zorunlu 5
30 AT114 MESLEK ETİĞİ Zorunlu 3
37 AT-II SEÇMELİ DERS II Seçmeli 0
41 TDL-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2
47 ING-102 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II Zorunlu 2
54 AT130 ZORUNLU YAZ STAJI Zorunlu 2
Toplam 24
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 ATADOS-III ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS III Seçmeli 0
9 AT215 ANESTEZİ CİHAZI VE EKİPMANLARI Zorunlu 3
17 AT213 EKG VE KARDİYAK RESÜSTASYON Zorunlu 3
19 AT225 KLİNİK ANESTEZİ VE REANİMASYON UYGULAMA II Zorunlu 10
22 AT207 KLİNİK ANESTEZİ VE REANİMASYON-III Zorunlu 4
28 ATS-III SEÇMELİ DERS III Seçmeli 0
37 AT209 SİSTEM HASTALIKLARI-I Zorunlu 4
Toplam 24
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
6 ATADOS-IV ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS IV Seçmeli 0
13 AT230 CERRAHİ HASTALIKLAR VE POST-OPERATİF BAKIM Zorunlu 6
19 AT228 KLİNİK ANESTEZİ VE REANİMASYON UYGULAMA III Zorunlu 10
22 AT210 KLİNİK ANESTEZİ VE REANİMASYON-IV Zorunlu 4
27 AT-IV SEÇMELİ DERS IV Seçmeli 0
36 AT212 SİSTEM HASTALIKLARI-II Zorunlu 4
Toplam 24
 
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS101 FUTBOL-I Seçmeli 2
2 ADS103 FUTSAL-I Seçmeli 2
3 ADS105 FİTNESS-I Seçmeli 2
4 ADS107 MASA TENİSİ-I Seçmeli 2
5 ADS109 AEROBİK-STEP-I Seçmeli 2
6 ADS111 BADMİNTON-I Seçmeli 2
7 ADS113 HALK OYUNLARI-I Seçmeli 2
8 ATS119 BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS101 FUTBOL-I Seçmeli 2
2 ADS103 FUTSAL-I Seçmeli 2
3 ADS105 FİTNESS-I Seçmeli 2
4 ADS107 MASA TENİSİ-I Seçmeli 2
5 ADS109 AEROBİK-STEP-I Seçmeli 2
6 ADS111 BADMİNTON-I Seçmeli 2
7 ADS113 HALK OYUNLARI-I Seçmeli 2
8 ATS119 BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS101 FUTBOL-I Seçmeli 2
2 ADS103 FUTSAL-I Seçmeli 2
3 ADS105 FİTNESS-I Seçmeli 2
4 ADS107 MASA TENİSİ-I Seçmeli 2
5 ADS109 AEROBİK-STEP-I Seçmeli 2
6 ADS111 BADMİNTON-I Seçmeli 2
7 ADS113 HALK OYUNLARI-I Seçmeli 2
8 ATS119 BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 AT303 STERİLİZASYON Seçmeli 3
2 AT305 TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 AT303 STERİLİZASYON Seçmeli 3
2 AT305 TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ATS121 SİTERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON Seçmeli 2
2 ATS123 TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ATS123 TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 2
2 ATS125 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ATS123 TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 2
2 ATS125 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS102 FUTBOL-II Seçmeli 2
2 ADS104 FUTSAL-II Seçmeli 2
3 ADS106 FİTNESS-II Seçmeli 2
4 ADS108 MASA TENİSİ-II Seçmeli 2
5 ADS110 AEROBİK-STEP-II Seçmeli 2
6 ADS112 BADMİNTON-II Seçmeli 2
7 ADS114 HALK OYUNLARI-II Seçmeli 2
8 ADS116 BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ-II Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS102 FUTBOL-II Seçmeli 2
2 ADS104 FUTSAL-II Seçmeli 2
3 ADS106 FİTNESS-II Seçmeli 2
4 ADS108 MASA TENİSİ-II Seçmeli 2
5 ADS110 AEROBİK-STEP-II Seçmeli 2
6 ADS112 BADMİNTON-II Seçmeli 2
7 ADS114 HALK OYUNLARI-II Seçmeli 2
8 ADS116 BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ-II Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS102 FUTBOL-II Seçmeli 2
2 ADS104 FUTSAL-II Seçmeli 2
3 ADS106 FİTNESS-II Seçmeli 2
4 ADS108 MASA TENİSİ-II Seçmeli 2
5 ADS110 AEROBİK-STEP-II Seçmeli 2
6 ADS112 BADMİNTON-II Seçmeli 2
7 ADS114 HALK OYUNLARI-II Seçmeli 2
8 ADS116 BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ-II Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 AT302 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2
2 AT304 TEMEL PSİKOLOJİ VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 2
3 AT306 İLETİŞİM Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 AT302 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2
2 AT304 TEMEL PSİKOLOJİ VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 2
3 AT306 İLETİŞİM Seçmeli 2
4 AT318 PSİKOLOJİ BİLİMİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ATS116 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
2 ATS118 İLK YARDIM Seçmeli 2
3 ATS126 PSİKOLOJİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ATS118 İLK YARDIM Seçmeli 2
2 ATS126 PSİKOLOJİ Seçmeli 2
3 ATS128 STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ATS118 İLK YARDIM Seçmeli 2
2 ATS126 PSİKOLOJİ Seçmeli 2
3 ATS128 STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS201 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-I Seçmeli 2
2 ADS203 EBRU-I Seçmeli 2
3 ADS205 HAT-I Seçmeli 2
4 ADS207 MİNYATÜR-I Seçmeli 2
5 ADS209 TEZHİP-I Seçmeli 2
6 ADS211 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ I Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS201 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-I Seçmeli 2
2 ADS203 EBRU-I Seçmeli 2
3 ADS205 HAT-I Seçmeli 2
4 ADS207 MİNYATÜR-I Seçmeli 2
5 ADS209 TEZHİP-I Seçmeli 2
6 ADS211 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ I Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS201 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-I Seçmeli 2
2 ADS203 EBRU-I Seçmeli 2
3 ADS205 HAT-I Seçmeli 2
4 ADS207 MİNYATÜR-I Seçmeli 2
5 ADS209 TEZHİP-I Seçmeli 2
6 ADS211 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 AT309 İLK YARDIM Seçmeli 0
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ATS217 ENFEKSİYON HASTALIKLARI Seçmeli 2
2 ATS219 HALK SAĞLIĞI Seçmeli 2
3 ATS221 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2
4 SDE-101 SINIF DIŞI ETKİNLİK I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ATS217 ENFEKSİYON HASTALIKLARI Seçmeli 2
2 ATS219 HALK SAĞLIĞI Seçmeli 2
3 ATS221 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2
4 SDE-101 SINIF DIŞI ETKİNLİK I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS202 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-II Seçmeli 2
2 ADS204 EBRU-II Seçmeli 2
3 ADS206 HAT-II Seçmeli 2
4 ADS208 MİNYATÜR-II Seçmeli 2
5 ADS210 TEZHİP-II Seçmeli 2
6 ADS212 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ II Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS202 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-II Seçmeli 2
2 ADS204 EBRU-II Seçmeli 2
3 ADS206 HAT-II Seçmeli 2
4 ADS208 MİNYATÜR-II Seçmeli 2
5 ADS210 TEZHİP-II Seçmeli 2
6 ADS212 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ II Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS202 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-II Seçmeli 2
2 ADS204 EBRU-II Seçmeli 2
3 ADS206 HAT-II Seçmeli 2
4 ADS208 MİNYATÜR-II Seçmeli 2
5 ADS210 TEZHİP-II Seçmeli 2
6 ADS212 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ II Seçmeli 2
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ATS220 İLETİŞİM Seçmeli 2
2 ATS222 SAĞLIK YÖNETİMİ Seçmeli 2
3 ATS224 AFET YÖNETİMİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ATS220 İLETİŞİM Seçmeli 2
2 ATS222 SAĞLIK YÖNETİMİ Seçmeli 2
3 ATS224 AFET YÖNETİMİ Seçmeli 2
4 SDE-102 SINIF DIŞI ETKİNLİK II Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ATS220 İLETİŞİM Seçmeli 2
2 ATS222 SAĞLIK YÖNETİMİ Seçmeli 2
3 ATS224 AFET YÖNETİMİ Seçmeli 2
4 SDE-102 SINIF DIŞI ETKİNLİK II Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 AT323 ENFEKSİYON HASTALIKLARI Seçmeli 2
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr