Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
2015-2016 Akademik Yılında ilk öğrencilerini almıştır.
Kazanılan Derece
Sağlık Profesyoneli
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Ulusal Lisans Yerleştirme Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, muafiyet komisyonunca karara bağlanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
Program Profili
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Yönetim ve Organizasyon Bölümü altında Sağlık Kurumları İşletmeciliği adı altında normal ve ikinci öğretim olarak faaliyetlerine devam etmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sağlık kurumları İşletmeciliği programından başarılı bir şekilde mezun olanlar, çeşitli sağlık sektörlerinde iş imkânı bulabilirler. Örneğin; Kamu ve özel hastaneler, sağlık kuruluşları, ilgili laboratuvarlar, eczaneler, rehabilitasyon merkezleri, sosyal güvenlik kurumları, medikal şirketler, özel sigorta şirketleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, ilaç depoları vb. yerlerde çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans programından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.
Mezuniyet Koşulları
Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Erdoğan Akdağ Kampüsü Merkez/YOZGAT Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Nida PALABIYIK
Bölüm Olanakları
Tam donanımlı öğrenme ortamlarında eğitimler verilmektedir. Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Merkezinde ve şehirde bulunan diğer sağlık kurumlarında staj ve uygulama imkanı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve İşletme alanında temel bilgilere sahip olmak
2Örgütsel yapı içerisinde ne şekilde planlama, organizasyon, liderlik ve kontrol mekanizmalarının işleyeceğini bilmek
3Muhasebede kullanılan temel yöntemleri ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak
4 Sağlık kurumlarında tıbbi işleyiş konusunda hekim ve hekim dışı yardımcı personel ile işbirliği ve uyum içinde çalışabilmeyi öğrenmek
5Girişimciliğin yaygınlaşmasını sağlamak, bir işte istihdam edilmenin yanında kendini işini kurma alternatifini de bireylere sunmak, kamu ve toplumda girişimciliğinin önemi hakkında bilgi sahibi olur.
6İnsan kaynakları yönetimi ile iş ve sosyal güvenlik mevzuatını tanıyan İş dünyasının yasal çerçevesini düzenleyen başlıca hukuk kurallarını dikkate alarak, mesleği ile ilgili mevzuata hakim ve hukuki sorumluluk sahibi olmak
7İşletmenin hukuki sorumluluklarını yerine getirebilme, ilgili mevzuatı takip edip uygulayabilme becerisine sahip olmak.
8Alanındaki işleri ve mesleğini yerine getirirken bağımsız çalışır.
9Bilgisayar ve gerekli programların kullanım bilgisine sahip olmak
10İş süreçleri ve proje yönetimi tekniklerinin temel prensiplerini uygulayabilmek
11Ekip üyesi olarak çalışır ve birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
12Alanı ile ilgili teknik ve mesleki faaliyetleri karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda yönetir.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111112233333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
0. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 SKİDOS-I ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS I Seçmeli 2
8 AIT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2
15 SKİ101 GENEL İŞLETME Zorunlu 4
21 SKİ103 GENEL MUHASEBE Zorunlu 4
27 SKİ105 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 4
31 SKİ109 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 3
38 SKİB-I SEÇMELİ DERS I Seçmeli 4
41 SKİ107 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Zorunlu 3
45 TDL-101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2
51 ING-101 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I Zorunlu 2
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
5 SKİADOS-II ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS II Seçmeli 2
10 AIT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2
15 SKİ108 HASTANE OTOMASYONU Zorunlu 4
22 SKİ106 SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAZARLAMA Zorunlu 4
27 SKİ104 SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM Zorunlu 4
32 SKİB-II SEÇMELİ DERS II Seçmeli 4
38 TDL-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2
44 ING-102 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II Zorunlu 2
54 SKİ102 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Zorunlu 4
57 SKİ112 ZORUNLU YAZ STAJI Zorunlu 2
Toplam 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 SKİDOS-III ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS III Seçmeli 2
8 SKİ209 MESLEK ETİĞİ Zorunlu 3
13 SKİ207 SAĞLIK EKONOMİSİ Zorunlu 3
21 SKİ203 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-I Zorunlu 4
27 SKİ201 SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI-I Zorunlu 10
32 SKİB-III SEÇMELİ DERS III Seçmeli 4
39 SKİ205 TEMEL HUKUK Zorunlu 4
Toplam 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 SKİDOS-IV ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS IV Seçmeli 2
9 SKİ208 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 4
15 SKİ206 SAĞLIK HUKUKU Zorunlu 3
21 SKİ204 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II Zorunlu 4
26 SKİ210 SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİMİ Zorunlu 3
33 SKİ202 SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI-II Zorunlu 10
39 SKİB-IV SEÇMELİ-IV Seçmeli 4
Toplam 30
 
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS103 FUTSAL-I Seçmeli 2
2 ADS105 FİTNESS-I Seçmeli 2
3 ADS107 MASA TENİSİ-I Seçmeli 2
4 ADS109 AEROBİK-STEP-I Seçmeli 2
5 ADS111 BADMİNTON-I Seçmeli 2
6 ADS113 HALK OYUNLARI-I Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS101 FUTBOL-I Seçmeli 2
2 ADS103 FUTSAL-I Seçmeli 2
3 ADS105 FİTNESS-I Seçmeli 2
4 ADS107 MASA TENİSİ-I Seçmeli 2
5 ADS109 AEROBİK-STEP-I Seçmeli 2
6 ADS111 BADMİNTON-I Seçmeli 2
7 ADS113 HALK OYUNLARI-I Seçmeli 2
8 ADS117 UYGARLIK TARİHİ I Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS101 FUTBOL-I Seçmeli 2
2 ADS103 FUTSAL-I Seçmeli 2
3 ADS105 FİTNESS-I Seçmeli 2
4 ADS107 MASA TENİSİ-I Seçmeli 2
5 ADS109 AEROBİK-STEP-I Seçmeli 2
6 ADS111 BADMİNTON-I Seçmeli 2
7 ADS113 HALK OYUNLARI-I Seçmeli 2
8 ADS117 UYGARLIK TARİHİ I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SKİB122 HALK SAĞLIĞI Seçmeli 3
2 SKİB123 KİŞİLER ARASI İLETİŞİM Seçmeli 3
3 SKİB124 TEMEL SAĞLIK BİLGİSİ VE TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 3
4 SKİB125 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SKİB123 KİŞİLER ARASI İLETİŞİM Seçmeli 3
2 SKİB124 TEMEL SAĞLIK BİLGİSİ VE TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 3
3 SKİB125 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SKİS111 KİŞİLER ARASI İLETİŞİM Seçmeli 2
2 SKİS113 TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 2
3 SKİS115 BÜRO YÖNETİMİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SKİS111 KİŞİLER ARASI İLETİŞİM Seçmeli 2
2 SKİS113 TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 2
3 SKİS115 BÜRO YÖNETİMİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SKİS111 KİŞİLER ARASI İLETİŞİM Seçmeli 2
2 SKİS113 TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 2
3 SKİS115 BÜRO YÖNETİMİ Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS102 FUTBOL-II Seçmeli 2
2 ADS104 FUTSAL-II Seçmeli 2
3 ADS106 FİTNESS-II Seçmeli 2
4 ADS108 MASA TENİSİ-II Seçmeli 2
5 ADS110 AEROBİK-STEP-II Seçmeli 2
6 ADS112 BADMİNTON-II Seçmeli 2
7 ADS114 HALK OYUNLARI-II Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS102 FUTBOL-II Seçmeli 2
2 ADS104 FUTSAL-II Seçmeli 2
3 ADS106 FİTNESS-II Seçmeli 2
4 ADS108 MASA TENİSİ-II Seçmeli 2
5 ADS110 AEROBİK-STEP-II Seçmeli 2
6 ADS112 BADMİNTON-II Seçmeli 2
7 ADS114 HALK OYUNLARI-II Seçmeli 2
8 ADS118 UYGARLIK TARİHİ II Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS102 FUTBOL-II Seçmeli 2
2 ADS104 FUTSAL-II Seçmeli 2
3 ADS106 FİTNESS-II Seçmeli 2
4 ADS108 MASA TENİSİ-II Seçmeli 2
5 ADS110 AEROBİK-STEP-II Seçmeli 2
6 ADS112 BADMİNTON-II Seçmeli 2
7 ADS114 HALK OYUNLARI-II Seçmeli 2
8 ADS118 UYGARLIK TARİHİ II Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SKİB221 HASTA HAKLARI Seçmeli 2
2 SKİB222 TIBBİ DÖKÜMANTASYON Seçmeli 2
3 SKİB223 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2
4 SKİB224 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2
5 SKİB225 DEONTOLOJİ VE MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SKİB221 HASTA HAKLARI Seçmeli 2
2 SKİB222 TIBBİ DÖKÜMANTASYON Seçmeli 2
3 SKİB223 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2
4 SKİB224 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2
5 SKİB225 DEONTOLOJİ VE MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SKİS112 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2
2 SKİS114 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2
3 SKİS116 TIBBİ DÖKÜMANTASYON Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SKİS112 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2
2 SKİS114 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2
3 SKİS116 TIBBİ DÖKÜMANTASYON Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SKİS112 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2
2 SKİS114 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2
3 SKİS116 TIBBİ DÖKÜMANTASYON Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS201 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-I Seçmeli 2
2 ADS203 EBRU-I Seçmeli 2
3 ADS205 HAT-I Seçmeli 2
4 ADS207 MİNYATÜR-I Seçmeli 2
5 ADS209 TEZHİP-I Seçmeli 2
6 ADS211 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ I Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS201 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-I Seçmeli 2
2 ADS203 EBRU-I Seçmeli 2
3 ADS205 HAT-I Seçmeli 2
4 ADS207 MİNYATÜR-I Seçmeli 2
5 ADS209 TEZHİP-I Seçmeli 2
6 ADS211 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ I Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS201 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-I Seçmeli 2
2 ADS203 EBRU-I Seçmeli 2
3 ADS205 HAT-I Seçmeli 2
4 ADS207 MİNYATÜR-I Seçmeli 2
5 ADS209 TEZHİP-I Seçmeli 2
6 ADS211 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SKİB321 İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ Seçmeli 2
2 SKİB322 SAĞLIK SİGORTACILIĞI Seçmeli 2
3 SKİB325 SAĞLIK KURUMLARINDA YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SKİB127 SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI Seçmeli 2
2 SKİB321 İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ Seçmeli 2
3 SKİB322 SAĞLIK SİGORTACILIĞI Seçmeli 2
4 SKİB325 SAĞLIK KURUMLARINDA YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SKİS211 SAĞLIK SİGORTACILIĞI Seçmeli 2
2 SKİS213 İLK YARDIM Seçmeli 2
3 SKİS215 SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SDE-101 SINIF DIŞI ETKİNLİK I Seçmeli 2
2 SKİS211 SAĞLIK SİGORTACILIĞI Seçmeli 2
3 SKİS213 İLK YARDIM Seçmeli 2
4 SKİS215 SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SDE-101 SINIF DIŞI ETKİNLİK I Seçmeli 2
2 SKİS211 SAĞLIK SİGORTACILIĞI Seçmeli 2
3 SKİS213 İLK YARDIM Seçmeli 2
4 SKİS215 SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS202 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-II Seçmeli 2
2 ADS204 EBRU-II Seçmeli 2
3 ADS206 HAT-II Seçmeli 2
4 ADS208 MİNYATÜR-II Seçmeli 2
5 ADS210 TEZHİP-II Seçmeli 2
6 ADS212 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ II Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS202 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-II Seçmeli 2
2 ADS204 EBRU-II Seçmeli 2
3 ADS206 HAT-II Seçmeli 2
4 ADS208 MİNYATÜR-II Seçmeli 2
5 ADS210 TEZHİP-II Seçmeli 2
6 ADS212 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ II Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS202 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-II Seçmeli 2
2 ADS204 EBRU-II Seçmeli 2
3 ADS206 HAT-II Seçmeli 2
4 ADS208 MİNYATÜR-II Seçmeli 2
5 ADS210 TEZHİP-II Seçmeli 2
6 ADS212 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ II Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SKİS212 SAĞLIK TURİZMİ Seçmeli 2
2 SKİS214 KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ Seçmeli 2
3 SKİS216 HASTA HAKLARI Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ-IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SKİB421 SAĞLIK TURİZMİ Seçmeli 3
2 SKİB422 KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ Seçmeli 3
3 SKİB424 SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3
SEÇMELİ-IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SKİB421 SAĞLIK TURİZMİ Seçmeli 3
2 SKİB422 KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ Seçmeli 3
3 SKİB424 SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3
SEÇMELİ-IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SDE-102 SINIF DIŞI ETKİNLİK II Seçmeli 2
2 SKİS212 SAĞLIK TURİZMİ Seçmeli 2
3 SKİS214 KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ Seçmeli 2
4 SKİS216 HASTA HAKLARI Seçmeli 2
SEÇMELİ-IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SDE-102 SINIF DIŞI ETKİNLİK II Seçmeli 2
2 SKİS212 SAĞLIK TURİZMİ Seçmeli 2
3 SKİS214 KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ Seçmeli 2
4 SKİS216 HASTA HAKLARI Seçmeli 2
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr