Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programları, Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümü çatısı altında 2018_2019 eğitim öğretim yılında kurulmuştur ve eğitim-öğretim faaliyetleri devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Tıbbi Görüntüleme Teknikeri
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Türk öğrenciler, TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ bölümüne Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş sonucuna göre kabul edilirler. Daha fazla bilgi için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (OSYM) sayfasında yer alan OSS Klavuzunu inceleyiniz.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yok
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için, ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
Program Profili
İyonizan ve noniyonizan radyasyonu kullanarak hastalıkların teşhis ve tedavisi için hastayı tetkike hazırlayarak Konvansiyonel ve Dijital Röntgen, Bilgisayarlı Tomografi (BT/CT), Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR/MRG), PET-BT/PET-CT, Vasküler Anjio, Nonvasküler Girişimsel Radyoloji, Floroskopi, Mamografi ve Ultrasonografi gibi Tıbbi Görüntüleme Cihazları ile görüntü elde edebilme, film ve görüntüleri kullanıma hazır hale getirebilme, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli Radyoloji Teknikeri yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Dgs Sınavı ile Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlik Hizmetleri Lisans Bölümleri
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ara Sınav Final Sınavı Ödev Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Bir öğrencinin TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ programından mezun olabilmesi için, Genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olması Eğitim-öğretim programında yer alan tüm zorunlu dersleri başarması Programda öngörülen diğer tüm çalışmaları (staj) başarması Toplam 120 AKTS kredilik iş yükünü tamamlaması İlgili Yönetim Kurulunca Mezuniyetine karar verilmiş olması gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km 66900 Yozgat
Bölüm Olanakları
Bu programdan mezun olan öğrenciler hastanelerde "Tıbbi Görüntüleme Teknikeri" olarak çalışabilmektedir. Üniversite Hastanelerinde, Devlet Hastanelerinde, Özel Hastanelerde v.s Tüm hastanelerde Programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak Sağlık Teknikeri Unvanı ile programdan mezun olmaktadırlar. Bugün ülkemizde hemen her hastanenin Radyoloji bölümü bulunmaktadır. Bunun yanı sıra özel görüntüleme merkezlerinin sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle hastanelerde ve özel görüntüleme merkezlerinde eğitilmiş eleman ihtiyacı da artmaktadır. Sağlık Bakanlığının son yıllarda açmış olduğu kadrolara mevcut mezun Tıbbi görüntüleme teknikerleri yerleşmektedir. Devlet ve özel hastanelerde Tıbbi Görüntüleme Teknikerlerine ciddi ihtiyaç duyulmaktadır.

Program Çıktıları
1Ara eleman olarak görev yapacağı sağlık bilimleri alanındaki temel bilgilerle donanmış olma ve bu bilgileri uygulamada yetkinlik
2İlgili olduğu sağlık alanı ile ilgili olarak bilgi ve teknolojiye erişim yolları ve araçlarını kullanmada yetkinlik
3Hekim ile birlikte bir ekip oluşturulmasında ve birlikte çalışmada yetkinlik
4Bir yabancı dili (en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
5Türkiye Cumhuriyeti Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlıdır ve Türkçeyi iyi kullanır.
6Alanı ile ilgili olarak cihazları tanımada ve bunlarla ilgili teknolojik gelişmeleri takip etmede yetkinlik
7Alanı ile ilgili olarak anamnez alma, dosya hazırlayabilme vb. hasta bilgilerinin alınmasında yetkinlik
8Bilgisayar kullanımı becerilerinde yetkinlik
9Mesleki sorumluluğu taşıyabilmede yeterlilik
10Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilme, verileri yorumlayıp değerlendirebilme ve olası sorunları tanımlayıp çözümleyebilme.
11Sağlık kurumları bünyesindeki radyoloji ünitelerinde ilgili araç, cihaz ve teknikleri kullanarak hekimin gerekli gördüğü çekimleri yapabilme ve elde edilen verileri değerlendirebilme.
12Yaşam boyu öğrenme ve kendini geliştirme kavramını edinmede yetkinlik
13Mesleğe ait bilgileri takip etme alışkanlığı edinmede yetkinlik
14Uyumlu ekip çalışmasını gerçekleştirmede yeterlilik
15Etik ilkeleri ve mesleksel değerleri benimseme ve uygulamada yeterlilik


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111112223333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 TGTDOS-I ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS I Seçmeli 2
5 AIT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2
11 TGT-I SEÇMELİ DERS I Seçmeli 4
13 TGT107 TEMEL ANATOMİ Zorunlu 2
15 TGT101 TEMEL FİZYOLOJİ Zorunlu 2
17 TGT109 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI Zorunlu 2
20 TGT103 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME I Zorunlu 10
23 TGT105 TIBBİ VE RADYOLOJİK TERMİNOLOJİ Zorunlu 2
26 TDL-101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2
29 ING-101 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I Zorunlu 2
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 TGTDOS-II ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS II Seçmeli 2
4 AIT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2
9 TGT102 MESLEK ETİĞİ Zorunlu 2
12 TGT108 RADYOLOJİK ANATOMİ Zorunlu 3
15 TGT-II SEÇMELİ DERS II Seçmeli 4
18 TGT104 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME II Zorunlu 6
21 TGT106 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME UYGULAMALARI-I Zorunlu 5
23 TDL-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2
26 ING-102 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II Zorunlu 2
29 TGT110 ZORUNLU YAZ STAJI (30 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 2
Toplam 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 TGTDOS-III ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS III Seçmeli 2
4 TGT209 KAS İSKELET VE MEME RADYOLOJİSİ Zorunlu 2
7 TGT205 RADYASYON GÜVENLİĞİ Zorunlu 2
9 TGT-III SEÇMELİ DERS III Seçmeli 4
13 TGT203 TEMEL RADYOTERAPİ Zorunlu 2
17 TGT201 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME III Zorunlu 10
20 TGT207 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME UYGULAMALARI-II Zorunlu 8
Toplam 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 TGTDOS-IV ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS IV Seçmeli 2
5 TGT206 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 2
7 TGT208 İLERİ RADYOLOJİ TEKNİKLERİ VE DİJİTAL SUBTRAKSİYON ANJİOGRAFİSİ Zorunlu 2
9 TGT204 NÜKLEER TIP Zorunlu 4
12 TGT-IV SEÇMELİ DERS IV Seçmeli 4
16 TGT202 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME IV Zorunlu 8
19 TGT210 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME UYGULAMALARI-III Zorunlu 8
Toplam 30
 
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS101 FUTBOL-I Seçmeli 2
2 ADS103 FUTSAL-I Seçmeli 2
3 ADS105 FİTNESS-I Seçmeli 2
4 ADS107 MASA TENİSİ-I Seçmeli 2
5 ADS109 AEROBİK-STEP-I Seçmeli 2
6 ADS111 BADMİNTON-I Seçmeli 2
7 ADS113 HALK OYUNLARI-I Seçmeli 2
8 ADS117 UYGARLIK TARİHİ I Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS101 FUTBOL-I Seçmeli 2
2 ADS103 FUTSAL-I Seçmeli 2
3 ADS105 FİTNESS-I Seçmeli 2
4 ADS107 MASA TENİSİ-I Seçmeli 2
5 ADS109 AEROBİK-STEP-I Seçmeli 2
6 ADS111 BADMİNTON-I Seçmeli 2
7 ADS113 HALK OYUNLARI-I Seçmeli 2
8 ADS117 UYGARLIK TARİHİ I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TGTS111 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
2 TGTS113 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Seçmeli 2
3 TGTS115 İLETİŞİM Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TGTS111 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
2 TGTS113 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Seçmeli 2
3 TGTS115 İLETİŞİM Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS102 FUTBOL-II Seçmeli 2
2 ADS104 FUTSAL-II Seçmeli 2
3 ADS106 FİTNESS-II Seçmeli 2
4 ADS108 MASA TENİSİ-II Seçmeli 2
5 ADS110 AEROBİK-STEP-II Seçmeli 2
6 ADS112 BADMİNTON-II Seçmeli 2
7 ADS114 HALK OYUNLARI-II Seçmeli 2
8 ADS118 UYGARLIK TARİHİ II Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS102 FUTBOL-II Seçmeli 2
2 ADS104 FUTSAL-II Seçmeli 2
3 ADS106 FİTNESS-II Seçmeli 2
4 ADS108 MASA TENİSİ-II Seçmeli 2
5 ADS110 AEROBİK-STEP-II Seçmeli 2
6 ADS112 BADMİNTON-II Seçmeli 2
7 ADS114 HALK OYUNLARI-II Seçmeli 2
8 ADS118 UYGARLIK TARİHİ II Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TGTS112 TEMEL FİZİK Seçmeli 2
2 TGTS114 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME FİZİĞİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TGTS112 TEMEL FİZİK Seçmeli 2
2 TGTS114 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME FİZİĞİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS201 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-I Seçmeli 2
2 ADS203 EBRU-I Seçmeli 2
3 ADS205 HAT-I Seçmeli 2
4 ADS207 MİNYATÜR-I Seçmeli 2
5 ADS209 TEZHİP-I Seçmeli 2
6 ADS211 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ I Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS201 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-I Seçmeli 2
2 ADS203 EBRU-I Seçmeli 2
3 ADS205 HAT-I Seçmeli 2
4 ADS207 MİNYATÜR-I Seçmeli 2
5 ADS209 TEZHİP-I Seçmeli 2
6 ADS211 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TGTS211 GENEL SİSTEM RADYOLOJİSİ Seçmeli 2
2 TGTS213 İLK YARDIM Seçmeli 2
3 TGTS215 TEMEL SAĞLIK Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TGTS211 GENEL SİSTEM RADYOLOJİSİ Seçmeli 2
2 TGTS213 İLK YARDIM Seçmeli 2
3 TGTS215 TEMEL SAĞLIK Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS202 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-II Seçmeli 2
2 ADS204 EBRU-II Seçmeli 2
3 ADS206 HAT-II Seçmeli 2
4 ADS208 MİNYATÜR-II Seçmeli 2
5 ADS210 TEZHİP-II Seçmeli 2
6 ADS212 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ II Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS202 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-II Seçmeli 2
2 ADS204 EBRU-II Seçmeli 2
3 ADS206 HAT-II Seçmeli 2
4 ADS208 MİNYATÜR-II Seçmeli 2
5 ADS210 TEZHİP-II Seçmeli 2
6 ADS212 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ II Seçmeli 2
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TGTS212 HALK SAĞLIĞI Seçmeli 2
2 TGTS214 BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2
3 TGTS216 HASTA HAKLARI Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TGTS212 HALK SAĞLIĞI Seçmeli 2
2 TGTS214 BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2
3 TGTS216 HASTA HAKLARI Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr