Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

SORGUN MESLEK YÜKSEKOKULU - TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ - ÖNLİSANSProgram Tanımları
Kuruluş
Yozgat Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu kurulması ile ilgili Üniversitemiz Senatosu’nun 24/08/2010 tarihli teklifi, 05/05/2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş olup, 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca söz konusu teklif uygun görülmüştür. Bu bağlamda, Sorgun Meslek Yüksekokulu 2011 yılında kurulmuştur. Meslek Yüksek Okulumuz bünyesinde 13 ön lisans programının açılması teklifi 13/02/2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında kabul edilmiş olup, Yerel Yönetimler, Bilgisayar Programcılığı, Otomotiv Teknolojisi, Dış Ticaret, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Özel Güvenlik ve Koruma, Maden Teknolojisi, Elektrik, İşletme Yönetimi, İnşaat Teknolojisi, Makine, Sondaj Teknolojisi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programları açık olan programlarımızdır. Eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Öğrencilerin, Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için program kapsamında almaları gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS Karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerin, 40 işgününü kapsayan stajlarını da başarılı bir şekilde tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Kabul Koşulları ÖSYM sınavları veya sınavsız geçiş ile öğrenci kabul edilir. Kayıt Koşulları 1-Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı. (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.) 2-Aday 0.15 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.) 3-Nüfus cüzdanı fotokopisi. 4-12 Adet 4.5 cm. x 6 cm. boyutunda fotoğraf. 5-ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı). 6-İkinci Öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti. (açıklandığında ilan edilecektir) 7-Sağlık Yüksekokuluna kayıt yaptırmak için tam teşekküllü resmi bir hastaneden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekmektedir. (Yeni tarihli olacaktır.)
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Bozok Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin ( toplam 120 AKTS Karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca 40 işgünü stajını da tamamlamış olması gerekir.
Program Profili
Bu programın amacı; Türkiye ve dünya turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu,Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği alanında gerekli olan tüm teorik bilgiye hâkim ve sektörel deneyime sahip, bilgisayar teknolojilerini kullanabilen, uluslararası standartlarda yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin biletlerini düzenleyebilen, karar verebilme ve uygulayabilme yeteneğine sahip, Turizm ve Otelcilik İşletmeciliğisektöründeki en son gelişmeleri yakından izleyen, insan ilişkilerinde başarılı, iletişimi güçlü, ingilizce bilgisini aktif olarak kullanabilen ve bütün bu özellikleri IATA (International Air Transport Association) şartlarına uygun bir şekilde uygulayabilen, vizyonu geniş ve sürekli gelişime açık, kalifiye ara eleman yetiştirmektir. Meslek Yüksekokulumuz Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği programında, mesleki dersler teorik ve uygulamalı olarak işlenmektedir. Teorik dersler meslek yüksekokulumuz binasında işlenmektedir. Her öğrencinin eğitim ve öğretim dönemi dışında yüksekokul yönetimi tarafından belirlenen kriterlere uygun işletmelerde 40 iş günü staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Turizm Meslek Elemanı" unvanını kazanan öğrencilerimiz başta konaklama tesisleri olmak üzere sektörün diğer alanlarında faaliyet gösteren tüm işletmelerinde çalışabilecek bilgi ve beceriye sahip olurlar. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programından mezun olan öğrencilerin başlıca istihdam edilebileceği sektörler şunlardır: Konaklama Tesisleri (Otel, Tatil Köyü), Yiyecek-İçecek İşletmeleri (Restoran, Kafe, Catering), Hava yolu İşletmeleri, Çeşitli Ulaştırma Şirketleri, Turizm Rehberliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Yazarlığı ve Fotoğrafçılığı, Kongre-Konferans Merkezleri, Hastanelerde yatak ve yiyecek-içecek servis hizmetleridir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Üst Derece Programlarına Geçiş Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS ( Dikey Geçiş Sınavı) sınavından başarılı olmaları koşuluyla alanlarıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Ayrıca Açık Öğretim Fakültelerinin ilgili lisans programlarına doğrudan sınavsız dikey geçiş yapabilirler. Dikey Geçiş Sınavıyla Geçiş Yapılabilecek Bölümler: İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Konaklama İşletmeciliği, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Lojistik Yönetimi, Otel Yöneticiliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70’ine, uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olmaları gerekmektedir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlarda değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir. Bir dersten (FD) veya (FF) notlarından birini alan öğrenciler o dersi başaramamış sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 40 iş günü olan staj sürelerini başarılı bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres : Yozgat Bozok Üniversitesi, Sorgun Meslek Yüksekokulu, Ahmet Efendi Mah. Toki konutları Yanı 3500.Cad.No:4 66700 SORGUN/YOZGAT Telefon : (354) 502 00 55 / 43 70 Faks : (354) 502 00 54 E-posta : sorgunmyo@bozok.edu.tr Bölüm Başkanı Ali DOĞANTEKİN
Bölüm Olanakları
Programımızda eğitim-öğretim faaliyetleri 3 öğretim görevlisi ile yürütülmektedir. Programımızda dersler 45 kişilik kapasiteye ve projeksiyon cihazına sahip sınıflarda yürütülmekte olup; 1 bilgisayar laboratuarı, 1 konferans salonu eğitim ve öğretim faaliyetlerinde etkin olarak kullanılmaktadır. Programımız öğrencileri gün boyunca açık olan internet laboratuarından ücretsiz olarak faydalanabilmektedirler.

Program Çıktıları
1Turizm ve otel İşletmeciliği ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2Turizm ve otel İşletmeciliği alanındaki yasal düzenlemeler ve mesleki standartları bilir.
3Turizm ve otel İşletmelerinin etkilendiği iç ve dış çevresel faktörleri bilir.
4 Otel işletmelerinde verilen konaklama, yeme içme ve diğer hizmetlerin nasıl organize edildiğini ve sunulduğunu bilir.
5Pazarlama, reklamcılık, toplam kalite, girişimcilik, insan kaynakları yönetimi ve organizasyon, örgütsel davranış, kişilerarası iletişim konularında gerekli bilgilere sahiptir ve bunları iş yaşamında uygular.
6Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırır.
7 Okulda ve staj çalışmalarında edindiği yabancı dil bilgisini sektörde kullanır.
8 Edindiği teorik bilgi ve deneyimle, sektörde karşılaştığı sorunları analiz eder ve çözüm üretir.
9Turizm ve otel işletmelerinde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda nitelikli ara eleman olarak sorumluluğunu bilir.
10Turizm işletmelerini (otel işletmesi, seyahat işletmesi, yiyecek içecek işletmesi vb) etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamalarını bilir ve uygular.
11 İletişim gücü yüksektir ve ekip çalışmasına uyum sağlar.
12 Kendini kişisel ve mesleki anlamda sürekli geliştirir, kendi kendine öğrenme için sorumluluk alır ve bunu gösterir.
13Birlikte çalıştığı arkadaşlarına yardım eder ve astlarını sürekli eğiterek gelişmelerini sağlar.
14 Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini bilir.
15 Ulusal ve etik değerlere bağlıdır, yaptığı çalışmalarda bu değerlere özen gösterir.
16 Astları ve üstleriyle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
17 Otel işletmelerinde yiyecek içecek departmanı altında yapılan menü planlama, gıda üretimi, mutfak hizmetleri yönetimi, servis hizmetleri, ziyafet organizasyonları uygulamaları bilir ve bu uygulamalarda aktif görev alır.
18Rezervasyon alma, oda satışı, müşteri karşılama, hesap işleme, muhasebe ve kayıt işlemlerini bilir ve uygular.
19 Kat hizmetleri yönetimi, oda ve genel alan temizliği, çamaşırhane yönetimi, temizlik ürünlerinin kullanımı ve denetimini bilir ve uygular.
20Satış pazarlama, kongre ve fuar organizasyonlarında ekip elemanı olarak takım çalışmasına katılır.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11111222333333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 TOİ103 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 0
7 TOİ117 BİLGİSAYAR KULLANIMI Zorunlu 0
11 TOİ109 GENEL İŞLETME Zorunlu 0
15 TOİ111 GENEL MUHASEBE Zorunlu 0
19 TOİ107 GENEL TURİZM Zorunlu 0
23 TOİ105 İNGİLİZCE I Zorunlu 0
26 TOİ113 KAT HİZMETLERİ Zorunlu 0
30 TOİ115 ÖN BÜRO HİZMETLERİ Zorunlu 0
34 TOİSDG-I SEÇMELİ DERS I Seçmeli 0
37 TOİ101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 0
Toplam 0
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 TOİ104 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 0
6 TOİ114 BİLGİSAYAR İŞLEMLERİ Zorunlu 0
9 TOİ120 GIDA VE PERSONEL HİJYENİ Zorunlu 0
13 TOİ106 İNGİLİZCE II Zorunlu 0
17 TOİ110 OTEL İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 0
20 TOİ118 ÖN BURODA ODA İŞLEMLERİ Zorunlu 0
23 TOİSDG-II SEÇMELİ DERS II Seçmeli 0
26 TOİ112 TURİZM EKONOMİSİ Zorunlu 0
30 TOİ108 TURİZM PAZARLAMASI Zorunlu 0
34 TOİ102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 0
38 TOİ116 YİYECEK-İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 0
Toplam 0
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4 TOİ201 MESLEKİ İNGİLİZCE I Zorunlu 0
8 TOİ211 OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ Zorunlu 0
12 TOİ215 REKREASYON VE ANİMASYON Zorunlu 0
15 TOİSDG-III SEÇMELİ DERS III Seçmeli 0
18 TOİSDG-IV SEÇMELİ DERS IV Seçmeli 0
21 TOİ213 TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTELİĞİ Zorunlu 0
24 TOİ205 TURİZM COĞRAFYASI Zorunlu 0
27 TOİ209 TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZİ Zorunlu 0
30 TOİ203 TURİZM MEVZUATI Zorunlu 0
35 TOİ207 YİYECEK-İÇECEK SERVİSİ Zorunlu 0
Toplam 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4 TOİ204 KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU Zorunlu 0
8 TOİ212 KONUKLA İLETİŞİM Zorunlu 0
11 TOİ206 MENÜ PLANLAMA Zorunlu 0
14 TOİ202 MESLEKİ İNGİLİZCE II Zorunlu 0
19 TOİ210 REHBERLİK HİZMETLERİ Zorunlu 0
23 TOİ214 SAĞLIK TURİZMİ Zorunlu 0
28 TOİSDG-V SEÇMELİ DERS V Seçmeli 0
31 TOİ208 ZİYAFET SERVİS YÖNETİMİ Zorunlu 0
Toplam 0
 
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 S-1 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2
2 S-2 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2
3 S-3 TURİZMDE GÜNCEL KONULAR Seçmeli 2
4 S-4 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
5 S-6 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VE ÇEVRE Seçmeli 2
6 S-7 KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMLERİ Seçmeli 2
7 S-8 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 S-1 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
II. YARIYIL MESLEKİ/TEKNİK DERS HAVUZU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 S-1 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2
2 S-2 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2
3 S-3 TURİZMDE GÜNCEL KONULAR Seçmeli 2
4 S-4 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
5 S-6 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VE ÇEVRE Seçmeli 2
6 S-7 KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMLERİ Seçmeli 2
7 S-8 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 S-1 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
III. YARIYIL MESLEKİ/TEKNİK DERS HAVUZU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 S-1 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2
2 S-2 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2
3 S-3 TURİZMDE GÜNCEL KONULAR Seçmeli 2
4 S-4 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
5 S-5 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2
6 S-8 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 S-5 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 S-1 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2
2 S-2 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2
3 S-3 TURİZMDE GÜNCEL KONULAR Seçmeli 2
4 S-4 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
5 S-6 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VE ÇEVRE Seçmeli 2
6 S-7 KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMLERİ Seçmeli 2
7 S-8 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 S-1 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 S-1 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2
2 S-2 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2
3 S-3 TURİZMDE GÜNCEL KONULAR Seçmeli 2
4 S-4 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
5 S-6 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VE ÇEVRE Seçmeli 2
6 S-7 KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMLERİ Seçmeli 2
7 S-8 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 S-1 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr