Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

SORGUN MESLEK YÜKSEKOKULU - İNŞAAT TEKNOLOJİSİ - ÖNLİSANSProgram Tanımları
Kuruluş
Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu kurulması ile ilgili Üniversitemiz Senatosu’nun 24/08/2010 tarihli teklifi, 05/05/2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş olup, 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca söz konusu teklif uygun görülmüştür. Bu bağlamda, Sorgun Meslek Yüksekokulu 2011 yılında kurulmuştur. Meslek Yüksek Okulumuz bünyesinde 13 ön lisans programının açılması teklifi 13/02/2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında kabul edilmiş olup, Yerel Yönetimler, Bilgisayar Programcılığı, Otomotiv Teknolojisi, Dış Ticaret, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Özel Güvenlik ve Koruma, Maden Teknolojisi, Elektrik, İşletme Yönetimi, İnşaat Teknolojisi, Makine, Sondaj Teknolojisi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programları açık olan programlarımızdır. Eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, meslek stajını da tamamlayan öğrencilere İNŞAAT TEKNOLOJİSİ alanında ön lisans diploması verilir. Verilen bu diploma derecesi, Avrupa Yeterlilikler Çercevesi kapsamında beşinci seviye eğitim düzeyine karşılık gelmektedir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu Programlarına; ilgili Meslek Lisesinden mezun olan öğrenciler sınavsız, diğer lise ve Meslek lisesi mezunu öğrenciler ise, Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucunda YGS-1 puan türünde yeterli puanı almış ve özel şartları taşıyan öğrenciler alınmaktadır. Programlara ayrıca, yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek öğretim kurullarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Bozok Üniversitesinin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin müfredatlarında yer alan zorunlu Yabancı dil dersi için her öğretim yılı başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İnşaat bölümü – İnşaat Teknolojileri Programı’nda ön lisans derecesi elde edebilmek için; öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin ( toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak,30 işgünü Endüstriye Dayalı Öğretim çalışmasını tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
Program Profili
İnşaat Teknolojisi Programı, insanların günlük yaşantısında kullandığı her türlü yapının yapımı ve işletimi üzerine ön eğitim-öğretim veren bir programdır. İnşaat Teknolojisi, temeli matematik ve fizik eğitimine dayanan ve ardından yapı, mekanik, hidrolik, yapı malzemeleri, ulaştırma, geoteknik ve yapı yönetimi gibi başlıca mühendislik bilimlerinde genel bilgilerin verildiği teknik bir disiplindir. Programın ana hedefi; bilim ve teknolojiyi takip eden, gelişen teknolojiye paralel olarak gerekli bilgi ve bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış teknik elemanlar yetiştirmektir. Bu amaçla programımızda teorik bilgilerin yanında, uygulama alanında kullanılacak pratik bilgiler ve bölümle ilgili bir çok bilgisayar programının (SAP2000, IDESTATİK, AUTOCAD gibi) lisanlı eğitimi verilmektedir. İnşaat teknolojisi programından mezun olan öğrenciler, inşaat sektörünün; özel mühendislik,mimarlık büroları, inşaat şirketleri, yapı denetim firmaları ve kamu sektörünün, ihtiyaç duyduğu konularda yeterli bilgi birikimi ve iş becerisine sahip gerekli ara eleman (meslek elemanı) olarak yetişmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program mezunu öğrenciler; inşaat sektöründe alt yapı ve üst yapı şantiyelerinde, mimari, statik-betonarme bürolarında, malzeme üretim ve pazarlama alanlarında, beton santrallerinde, inşaat sektörü ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında görev almaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
İnşaat Teknolojisi Programından mezun olanlar, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavında sınavında başarılı oldukları takdirde, aşağıdaki lisans programlarına geçiş yapabilirler: İnşaat Mühendisliği Mimarlık
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın, varsa yarıyıl içi çalışmalarının % 40 ve yarıyıl sonu sınavının % 60 katkısı vardır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden mutlak notla değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Nihai notlar bağıl not sisteminde harfli nota çevrilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, başarısız oldukları o yarıyıla ait derslerden bütünleme sınavına girebilirler
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulundan mezun olabilmeleri için öğretim programında belirtilen dersleri ve kredi saatlerini (120 AKTS) başarıyla tamamlamaları ve ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış, 30 iş günü staj çalışmalarında başarılı olmaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Öğr. Gör. Kübra Kılıç e.posta: kubra.kilic@bozok.edu.tr Telefon : +90 354 502 00 55 / 4340 (Dahili) Faks No: +90 354 502 00 54
Bölüm Olanakları
Sorgun Meslek Yüksekokulunda İnşaat Bölümü / İnşaat Teknolojisi Programı bulunmakta ve örgün eğitim vermektedir. Programda kadrolu 5 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. İnşaat Teknolojisi programına; Bilgisayar destekli çizim ve tasarım yapılmakta, Yapı malzemelerinden örnekler incelenmekte, Yapı malzemelerinin yapılarda kullanımı sağlanmakta, Yapı şantiyelerine teknik geziler düzenlenmektedir.

Program Çıktıları
1Temel matematik ve fen bilimleri ile temel mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
2Alanındaki problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahiptir.
3Yapı malzemelerinin üretim şekillerini bilir.
4Alanında deney yapabilme, veri toplayabilme ve elde edilen verileri ,deney sonuçlarını yorumlayabilir ve raporlama yeteneğine sahiptir.
5Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi ila en az bir yabancı dil bilgisi ile alanındaki bilgi ve teknolojik gelişimleri izleyebilme yetkinliğine sahiptir.
6Alanındaki uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisine sahiptir.
7Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
8Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahiptir.
9Yapı da kullanılan malzemeler ve kimyasalları tanır. Kullanım alanlarını bilir.
10Teknik Resim becerisini uygulamada ve iletişim kurarken etkin kullanır.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1223333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
5 AIT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 0
11 İNT121 BİLGİ İLETİŞİM VE TEKNOLOJİ Zorunlu 0
24 İNT101 MATEMATİK I Zorunlu 0
29 İNT105 MEKANİK VE STATİK Zorunlu 0
32 İNTSD-I SEÇMELİ DERS I Seçmeli 0
37 İNT103 TEKNİK RESİM Zorunlu 4
43 TDL-101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 0
46 ING-101 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I Zorunlu 0
56 İNT109 YAPI MALZEMELERİ Zorunlu 0
Toplam 4
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
8 AIT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 0
14 İNT106 BETON TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3
25 İNT102 MATEMATİK II Zorunlu 0
30 İNT118 MESLEK RESMİ Zorunlu 3
35 İNT108 MUKAVEMET Zorunlu 0
38 İNTSD-II SEÇMELİ DERS II Seçmeli 0
40 İNT100 STAJ Zorunlu 0
45 TDL-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 0
48 ING-102 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II Zorunlu 2
54 İNT120 YAPI STATİĞİ Zorunlu 0
Toplam 8
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
5 İNT203 BETONARME Zorunlu 0
11 İNT205 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Zorunlu 3
17 İNT215 ÇELİK YAPILAR Zorunlu 0
24 İNT201 KARAYOLU İNŞAATI Zorunlu 0
32 İNTSD-III SEÇMELİ DERS III Seçmeli 0
37 İNT213 SU TEMİNİ VE İLETİMİ Zorunlu 0
46 İNT209 ZEMİN MEKANİĞİ I Zorunlu 0
Toplam 3
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
9 İNT210 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 0
19 İNT206 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Zorunlu 4
28 İNTSD-IV SEÇMELİ DERS IV Seçmeli 0
33 İNT204 YAPI METRAJI VE MALİYETİ Zorunlu 5
39 İNT202 YAPI ONARIM VE GÜÇLENDİRME Zorunlu 0
45 İNT208 ZEMİN MEKANİĞİ II Zorunlu 0
Toplam 9
 
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İNT151 TÜRK EVİ PLAN TİPOLOJİSİ Seçmeli 4
2 İNT153 ENDÜSTRİYEL YAPILAR Seçmeli 4
3 İNT157 YAPI BİLGİSİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
II. YARIYIL MESLEKİ/TEKNİK DERS HAVUZU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İNT150 ARAZİ ÖLÇME Seçmeli 4
2 İNT152 PREFABRİK YAPILAR Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
III. YARIYIL MESLEKİ/TEKNİK DERS HAVUZU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
MESLEKİ SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
MESLEKİ SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
MESLEKİ SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İNT253 YAPI TESİSATLARI Seçmeli 3
2 İNT257 GİRİŞİMCİLİK I Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İNT253 YAPI TESİSATLARI Seçmeli 3
2 İNT257 GİRİŞİMCİLİK I Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İNT253 YAPI TESİSATLARI Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İNT257 GİRİŞİMCİLİK I Seçmeli 4
2 İNT261 ŞANTİYE ORGANİZASYON Seçmeli 4
3 İNT263 KALİTE GÜVENCE STANDARTLAR Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İNT257 GİRİŞİMCİLİK I Seçmeli 4
2 İNT261 ŞANTİYE ORGANİZASYON Seçmeli 4
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
IV. YARIYIL MESLEKİ/TEKNİK DERS HAVUZU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
MESLEKİ SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
MESLEKİ SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
MESLEKİ SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İNT250 GİRİŞİMCİLİK II Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İNT250 GİRİŞİMCİLİK II Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İNT250 GİRİŞİMCİLİK II Seçmeli 4
2 İNT258 İHALE DOSYASI HAZIRLAMA VE HAKEDİŞ Seçmeli 4
3 İNT260 BETONARME PROJE Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr