Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

SORGUN MESLEK YÜKSEKOKULU - BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI - ÖNLİSANSProgram Tanımları
Kuruluş
Meslek yüksekokulumuz bünyesinde 13 ön lisans programından biri olan Bilgisayar Programcılığı Programı 13.02.2013 tarihinde Yüksek öğretim Yürütme Kurulu toplantısında kabul edilerek açılmıştır. 2016 yılında ise eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Bilgisayar Programcılığı alanında Ön Lisans Diploması" derecesi alırlar. Verilen bu diploma derecesi Avrupa Yeterlilikler çerçevesi kapsamında 5. seviye eğitim düzeyine karşılık gelmektedir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu programa başvurabilmek için ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) girmeleri ve Temel Yeterlilik Testinde (TYT) yeterli puanı almaları gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu' nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Yozgat Bozok Üniversitesi' nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İki yıl (dört yarıyıl) süren eğitim - öğretim programlarının tüm dersleri (toplam 120 AKTS karşılığı) ile 30 iş günü zorunlu meslek stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler ön lisans derecesi alırlar.
Program Profili
Son yıllarda bilişim sektöründeki hızlı gelişmelere paralel olarak iş hayatında ve güncel yaşamda bilgisayar teknolojisi kullanımı hızla artmıştır. Bilgisayar teknolojisi ve programlama; bilgisayar kullanımı, yazılım yapılması (PC, ağ ortamı ve internet için), donanım, bakım, onarımı ve bilgisayar ağlarının kurulumu ve yönetimi ile ilgili alandır. Bilgisayar Teknolojileri bölümündeki öğrenciler, bilgisayar bilimlerinin her alanında yeterli bilgiye sahip, bilgisini yüksek derecede uygulama becerisiyle donatılmış, kendisini teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli olarak geliştirebilen kişiler olarak yetiştirilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bilgisayar Programcılığı programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; bilgisayar sektöründe, teknik servislerde ve işletmelerde, istihdam edilirler. Program mezunları kendi girişimlerini yapabilecekleri gibi; kamu ve özel sektör kuruluşlarının bilgi işlem, yazılım, donanım, iletişim ağları ya da bakım onarım servislerinde ihtiyaç duyulan bilişim personeli açığını doldurabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile aşağıdaki lisans programlarına geçiş yapabileceklerdir. • Bilgisayar Mühendisliği • Bilgisayar Bilimleri • Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği • Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği • Bilgisayar-Enformatik • Bilişim Sistemleri Mühendisliği • Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri • Endüstri Mühendisliği • Fizik • Fizik Mühendisliği • İstatistik • İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği • Matematik ve Bilgisayar Bilimleri • Matematik-Bilgisayar • Meteoroloji Mühendisliği • Uzay Mühendisliği • Yazılım Mühendisliği Ayrıca Açık öğretim Fakültesinin İktisat ve İşletme programlarına 3. sınıftan itibaren (hazırlık yılını başarılı ile bitirmek koşulu ile) kayıt yaptırabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Her ders için öğrenciler yarıyıl içi çalışmalar (ara sınav, kısa sınav, ödev, proje, uygulama veya benzeri çalışmalar) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavın %40 ve final sınavının %60’ ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de 30 iş günü zorunlu yaz stajının tamamlanması mezuniyet için şarttır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Hüseyin BOZKURT - huseyin.bozkurt@bozok.edu.tr Adres: Yozgat Bozok Üniversitesi, Sorgun Meslek Yüksekokulu, Ahmet Efendi Mah. Toki konutları Yanı 3500.Cad.No:4 66700 SORGUN/YOZGAT Tel: +90 354 502 00 55 Faks: +90 354 502 00 54
Bölüm Olanakları
Bölüm, 3 akademik personel, 1 adet 48 bilgisayarlı bilgisayar laboratuvarı ve 1 adet 30 kişilik sınıf ile eğitim vermektedir.

Program Çıktıları
1Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak
2Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak
3Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek
4Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak
5Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak
6Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak
7Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak
8Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak
9İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak
10Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak
11Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12223333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 BİLGP105 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Zorunlu 0
7 BPATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Zorunlu 0
11 BİLGP111 BİLGİSAYAR DONANIMI Zorunlu 4
16 BPİNG101 İNGİLİZCE I Zorunlu 0
20 BİLGP101 MATEMATİK Zorunlu 0
24 BİLGP113 OFİS YAZILIMLARI Zorunlu 0
28 BPTÜR101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 0
32 BİLGP109 WEB TASARIMI TEMELLERİ Zorunlu 0
Toplam 4
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4 BPATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II Zorunlu 0
7 BİLGP102 BİLGİSAYAR AĞLARI Zorunlu 0
10 BİLGP108 GÖRSEL PROGRAMLAMA I Zorunlu 0
16 BPİNG102 İNGİLİZCE II Zorunlu 0
19 BİLGP106 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I Zorunlu 0
22 BİLGP104 İŞLETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 0
26 BPTÜR102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 0
30 BİLGP112 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 0
33 BİLGP110 VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA Zorunlu 0
Toplam 0
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 BİLGP205 GÖRSEL PROGRAMLAMA II Zorunlu 0
7 BİLGP107 GRAFİK TASARIMI Zorunlu 0
12 BİLGP207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Zorunlu 0
15 BİLGP103 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 0
18 BİLGP209 KABLOSUZ TEKNOLOJİLER Zorunlu 0
22 SDG-I SEÇMELİ DERS I Seçmeli 0
26 BİLGP203 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II Zorunlu 0
Toplam 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 BİLGP212 AĞ SİSTEMLERİ VE YÖNLENDİRME Zorunlu 0
7 BİLGP114 ANİMASYON TEKNİKLERİ Zorunlu 0
10 BİLGP210 BİLGİSAYARLI KONTROL UYGULAMALARI Zorunlu 0
13 BİLGP214 GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 0
19 BİLGP208 MOBİL PROGRAMLAMA Zorunlu 0
23 SDG-II SEÇMELİ DERS II Seçmeli 0
26 BİLGP202 STAJ Zorunlu 0
Toplam 0
 
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr