Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

SORGUN MESLEK YÜKSEKOKULU - OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ - ÖNLİSANSProgram Tanımları
Kuruluş
Otomotiv Programı; Otomotiv sektörünün gerek üretim ve gerekse satış sonrası hizmet kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün çağın beklentilerini karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla iki yıllık eğitim veren bir Yüseköğretim Programıdır. Programı tamamlayan ve Otomotiv Teknikeri ünvanı alan mezunlar, üretim ve satış sonrası hizmet sektöründe yönetici/mühendis ile iş&çi arasındaki nitelikli eleman ihtiyacını karşılayabilecek veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek niteliklere sahip olurlar. Otomotiv teknikerinin almış olduğu eğitim kendisine başkalarıyla ilişki kurması gerektiğini öğretecek, yüksek düzeyde el becerisine sahip olmasını temin edecek, ileri teknoloji ve enformasyon teknolojilerindeki çağdaş eğilimleri bilmesini sağlayacaktır.
Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve 30 iş günü olarak stajını yapan mezunlara “Otomotiv Programı’’ alanında Önlisans diploması verilir ve ‘’Otomotiv Teknikeri ‘’ünvanı alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ önlisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için, Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarması 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olması 30 iş günü boyunca yaz stajının tamamlanması gerekir. Detaylı bilgi için "Bozok Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" (http://bozok.edu.tr/yonetmelikler.aspx)
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Orta öğretimde kazanmış olduğu mesleki yeterlilikler üzerine uygulama ile desteklenen bir alanda bilgi/beceriye sahip olabilmeli.
2Otomotiv teknolojisi ile ilgili çalışmalarda öngörülemeyen problemleri belirleme ve çözüm arama yeterliliği.
3Otomotiv Teknolojisi alanında gelişmeleri takip edebilme ve uygulamaya geçirebilme becerisi.
4Otomotiv Teknolojisi ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabilmeli.
5Otomotiv Teknolojisi ile ilgili tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için veri toplama ve kullanabilmeli.
6Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
7Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olmak ve bunu gerçekleştirmek.
8Otomotiv Teknolojisinin gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini kullanır. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımıyla birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin bir şekilde kullanmayı bilir. Orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.
10Otomotiv teknolojisi ile ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirebilmek için düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
11Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış kalite yönetimi ve süreçleri ile girişimcilik ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.
12Mesleki özgüven.
13Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirebilme ve denetleme.
14Düşünce ve önerilerini nitel ve nicel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.
15Mesleği ile ilgili endüstri uygulamalarını görme ve rapor halinde sunabilme.
16Otomotiv Teknolojisi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1222333333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 TAR111 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 0
5 OTO101 FİZİK Zorunlu 0
7 OTO105 MALZEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 0
11 OTO107 MESLEK RESMİ Zorunlu 0
13 OTO103 MESLEKİ MATEMATİK I Zorunlu 0
18 OTOSDG-I SEÇMELİ DERS I Seçmeli 0
22 TUR111 TÜRK DİLİ-1 Zorunlu 0
25 YD111 YABANCI DİL I Zorunlu 0
Toplam 0
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 TAR112 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 0
6 OTO106 BUJİ ATEŞLEMELİ MOTORLAR VE ATEŞLEME SİSTEMLERİ Zorunlu 0
11 OTO104 MESLEKİ MATEMATİK II Zorunlu 0
13 OTO108 OTOMOTİV ELEKTRONİĞİ Zorunlu 0
15 OTOSDG-II SEÇMELİ DERS II Seçmeli 0
18 TUR112 TÜRK DİLİ-2 Zorunlu 0
21 YD112 YABANCI DİL II Zorunlu 0
23 OTO102 YAKITLAR VE YANMA Zorunlu 0
Toplam 0
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 OTO201 ALTERNATİF MOTORLAR VE YAKIT SİSTEMLERİ Zorunlu 0
4 OTO207 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Zorunlu 0
6 OTO209 DİZEL MOTORLAR VE YAKIT ENJEKSİYON SİSTEMLERİ Zorunlu 0
8 OTO205 GÜÇ AKTARMA ORGANLARI Zorunlu 0
14 OTO203 MOTOR TEST VE AYARLARI Zorunlu 0
17 OTOSDG-III SEÇMELİ DERS III Seçmeli 0
Toplam 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
5 OTO204 EMİSYON KONTROL SİSTEMLERİ Zorunlu 0
7 OTO206 HAREKET KONTROL SİSTEMLERİ Zorunlu 0
11 OTO208 MOTORLU TAŞITLAR MEKANİĞİ Zorunlu 0
13 OTO210 OTOMOTİV ELEKTİRİĞİ Zorunlu 0
15 OTOSDG-IV SEÇMELİ DERS VI Seçmeli 0
18 OTO202 TERMODİNAMİK Zorunlu 0
Toplam 0
 
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr