Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

SORGUN MESLEK YÜKSEKOKULU - ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA - ÖNLİSANSProgram Tanımları
Kuruluş
Meslek yüksek okulumuz bünyesinde 13 ön lisans programından biri olan Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü 13.02.2013 tarihinde Yüksek öğretim Yürütme Kurulu toplantısında kabul edilerek açılmıştır. Özel Güvenlik ve Koruma şeklinde adlandırılan program, Türkiye’de kamu ve özel güvenlik sektöründe istihdam edilecek özel güvenlik personelini yüksek öğretim düzeyinde yetiştiren eğitim programıdır
Kazanılan Derece
Mezunlar özel sektördeki ve kamu kesimindeki kuruluşların güvenlik hizmetleri alt yapısını oluşturacak, geliştirecek, işletecek ve yönetebilecek görevlerden birinde çalışabilirler. Günümüzde başta sanayi kuruluşları olmak üzere Özel Güvenlik Merkezleri, bankaların güvenlik merkezleri, sigorta şirketleri, ticari kuruluşlar, araştırma şirketleri, ulaştırma, lojistik firmaları ve hizmet sektöründe yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında geniş iş imkanına sahiptirler. KPSS-B ile yapılan memur alımlarında, “güvenlik memuru kadrosu” tercihlerinde ön lisans mezunu şartı arandığından dolayı bu kurumların kapısı program mezunlarına açık bulunmaktadır.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Tam teşekküllü bir hastaneden "Özel Güvenlik Görevlisi Olur" ibareli sağlık raporu ile adli makamlardan alınacak adli sicil kaydı belgesi istenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Özel Güvenlik ve Koruma alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarı ile tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Program Profili
Özel Güvenlik ve Koruma programı; analitik zekaya sahip, girişimci, çok yönlü düşünebilen, sorumluluk alabilen, alanıyla ilgili kamu ve özel sektördeki büyük ve küçük işletmelerin güvenlik açısından eleman ihtiyacını karşılayabilen, teorik, pratik, bilgi ve beceriye sahip mezunlar yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar özel sektördeki ve kamu kesimindeki kuruluşların güvenlik hizmetleri alt yapısını oluşturacak, geliştirecek, işletecek ve yönetebilecek görevlerden birinde çalışabilirler. Günümüzde başta sanayi kuruluşları olmak üzere Özel Güvenlik Merkezleri, bankaların güvenlik merkezleri, sigorta şirketleri, ticari kuruluşlar, araştırma şirketleri, ulaştırma, lojistik firmaları ve hizmet sektöründe yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında geniş iş imkanına sahiptirler. KPSS-B ile yapılan memur alımlarında, “güvenlik memuru kadrosu” tercihlerinde ön lisans mezunu şartı arandığından dolayı bu kurumların kapısı program mezunlarına açık bulunmaktadır. * “ Özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketlerinin şubelerinde veya on beş kişi ve üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde en az bir güvenlik sorumlusu belirlenir. Güvenlik sorumlularında 10 uncu maddede belirtilen şartlara ilave olarak en az ön lisans mezunu olma şartı aranır.” Hükmü 680 sayılı kanun hükmünde kararname ile getirilmiş olup iş bulma avantajı artmıştır. Böylelikle sadece ön lisans diploması olan güvenlik görevlisi kurumlarda güvenlik sorumlusu olarak çalışabilecektir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Öğrenciler dikey geçiş sınavı ile: Acil yardım ve afet yönetimi Sosyal hizmetler Programlarında lisans tamamlayabilirler. Ayrıca; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) İktisat (Açıköğretim) Kamu Yönetimi (Açıköğretim) Maliye (Açıköğretim) Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) İşletme (Açıköğretim) Konaklama İşletmeciliği( Açıköğretim) Bölümlerini Açıköğretim Fakültesinde fark dersleri alarak lisans programına tamamlayabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Özel Güvenlik ve Koruma alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarı ile tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları
Mezunlar özel sektördeki ve kamu kesimindeki kuruluşların güvenlik hizmetleri alt yapısını oluşturacak, geliştirecek, işletecek ve yönetebilecek görevlerden birinde çalışabilirler. Günümüzde başta sanayi kuruluşları olmak üzere Özel Güvenlik Merkezleri, bankaların güvenlik merkezleri, sigorta şirketleri, ticari kuruluşlar, araştırma şirketleri, ulaştırma, lojistik firmaları ve hizmet sektöründe yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında geniş iş imkanına sahiptirler. KPSS-B ile yapılan memur alımlarında, “güvenlik memuru kadrosu” tercihlerinde ön lisans mezunu şartı arandığından dolayı bu kurumların kapısı program mezunlarına açık bulunmaktadır. * “ Özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketlerinin şubelerinde veya on beş kişi ve üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde en az bir güvenlik sorumlusu belirlenir. Güvenlik sorumlularında 10 uncu maddede belirtilen şartlara ilave olarak en az ön lisans mezunu olma şartı aranır.” Hükmü 680 sayılı kanun hükmünde kararname ile getirilmiş olup iş bulma avantajı artmıştır. Böylelikle sadece ön lisans diploması olan güvenlik görevlisi kurumlarda güvenlik sorumlusu olarak çalışabilecektir.

Program Çıktıları
1Acil durumlara uygun davranarak raporlama yapabilir.
2 Özel güvenlik ve iş yaşamı ile ilgili hukuk kaynaklarına ulaşabilmek ve bunları kullanabilmek konusunda bilgi sahibi olur.
3 Örgütlü yapılarda organizasyon yapısına uygun davranmayı ve girişimciliği öğrenir.
4 İlk yardım ve sağlık bilgisine sahip olur.
5 Suç mahallinde gerekli hukuki tedbirler alma ve muhakeme bilgisine sahip olur.
6 Meslek etiği konusunda gerekli bilgiye sahip olur
7 Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olur.
8 Yakın savunma ve kişi koruma becerisi kazanır.
9 Yaşam boyu spor yapma bilincine sahip olur.
10 Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olur.
11 Topluluk psikolojisini anlama becerisi kazanır.
12 İş yaşamında ve halkla ilişkilerde etkin iletişim kurma becerisi kazanır.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111122233
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 ÖGK107 ANAYASA Zorunlu 0
4 AIT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 0
8 ÖGK115 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Zorunlu 0
11 ÖGK113 GÜVENLİK SİSTEM VE CİHAZLARI Zorunlu 0
15 ÖGK117 İLK YARDIM VE SAĞLIK Zorunlu 0
18 SÖGK2 SEÇMELİ DERS II Seçmeli 0
20 SÖGK1 SEÇMELİ DERS-I Seçmeli 0
22 ÖGK111 TEMEL HUKUK Zorunlu 0
25 TDL-101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 0
28 ING-101 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I Zorunlu 0
Toplam 0
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 AIT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 0
6 ÖGK112 HALKA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM Zorunlu 0
11 ÖGK114 İDARİ YARGI Zorunlu 0
15 SÖGK3 SEÇMELİ DERS III Seçmeli 0
17 SÖGKSDG-4 SEÇMELİ DERS IV Seçmeli 0
19 ÖGK110 STAJ Zorunlu 0
21 ÖGK108 TEMEL MESLEKİ HUKUK Zorunlu 0
23 TDL-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 0
26 ING-102 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II Zorunlu 2
29 ÖGK118 YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİ AFETLERE MÜDAHELE Zorunlu 0
Toplam 2
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÖGK213 BİLGİ İLETİŞİM VE TEKNOLOJİ Zorunlu 0
3 ÖGK215 CEZA HUKUKU Zorunlu 0
7 ÖGK217 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 0
9 SÖGKSDG-5 SEÇMELİ DERS V Seçmeli 0
11 SÖGKSDG-6 SEÇMELİ DERS VI Seçmeli 0
13 SÖGK7 SEÇMELİ DERS VII Seçmeli 0
15 ÖGK201 SİLAH BİLGİSİ Zorunlu 0
18 ÖGK211 TERÖR VE TERÖRİZM Zorunlu 0
21 ÖGK116 UYUŞTURUCU MADDELER VE KAÇAKÇILIK Zorunlu 0
24 ÖGK203 YAKIN SAVUNMA I Zorunlu 0
Toplam 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 ÖGK214 CEZA USUL HUKUKU Zorunlu 0
6 ÖGK208 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 0
8 ÖGK216 KALABALIK YÖNETİMİ Zorunlu 0
11 ÖGK218 KİŞİ KORUMA Zorunlu 0
14 ÖGK220 RİSK ANALİZ VE GÜVENLİK PROJELENDİRME Zorunlu 0
17 SÖGK9 SEÇMELİ DERS IX Seçmeli 0
19 SÖGKSDG-8 SEÇMELİ DERS VIII Seçmeli 0
21 SÖGKSDG-10 SEÇMELİ DERS X Seçmeli 0
23 ÖGK204 YAKIN SAVUNMA II Zorunlu 0
Toplam 0
 
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SÖGK127 ADLİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
II. YARIYIL MESLEKİ/TEKNİK DERS HAVUZU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SÖGK128 ADLİ BİLİMLER VE OLAY YERİ İNCELEME Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
III. YARIYIL MESLEKİ/TEKNİK DERS HAVUZU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
IV. YARIYIL MESLEKİ/TEKNİK DERS HAVUZU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IX
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IX
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS X
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS X
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr