Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

ŞEFAATLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - TAPU VE KADASTRO - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Şefaatli Meslek Yüksekokulu 12/11/2015 tarihinde kurulmuş olup, Tapu ve Kadastro Programı 2018-2019 Eğitim –Öğretim döneminde öğrenci alarak eğitime başlanmıştır.
Kazanılan Derece
Tapu ve Kadastro Önlisans derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Temel Yeterlilik Testinden (TYT) yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programın zorunlu müfredatlarında yer alan yabancı dil dersi ve Senato’nun kararı ile uygun görülen diğer dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden belirtilen puan ve üstü not alanlar başarılı sayılırlar ve öğretim programındaki ilgili ders ya da derslerden muaf olurlar. Ayrıca Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan derslerin tümünden (120 AKTS karşılığı) başarılı olmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve Sektör Uygulamaları Eğitimini tamamlamak.
Program Profili
Programın amacı Harita-Tapu-Kadastro Alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlilikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Tapu Kadastro Programı mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilme fırsatı bulabilmekte ve kendi işlerini de kurabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile kontenjanlar ölçüsünde Kamu Yönetimi, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Tapu Kadastro Lisans programında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için ayrı ayrı yazılı, uygulamalı ve sözlü değerlendirmeler yapılır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Bu değerlendirmeler dersler için belirlenen ve duyurulan ağırlıklarla başarı notuna dönüştürülür ve dersin AKTS değeri ile orantılı biçimde birikimli akademik ortalamaya katılır. Başarı notu, bağıl değerlendirme sistemi ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan derslerin tümünden (120 AKTS karşılığı) başarılı olmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve Sektör Uygulamaları Eğitimini tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
E-Öğrenme
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yeni Mah. Kanuni Cad. No:58 Şefaatli/YOZGAT, 03545644007-7201 Öğr.Gör. Mahmut GÖRKEN / AKTS/DS Koordinatı Öğr.Gör. Alperen ERDOĞAN
Bölüm Olanakları
Tapu Kadastro Programı Türkçe eğitim vermektedir. Öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar laboratuarları ve kütüphane bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Güncel mevzuata hakim olabilme ve bu alandaki temel teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme
2Edindiği teorik ve uygulamalı bilgilerle mesleğini yapabilme ve bu alanda eğitimini bir üst düzeye taşıyabilmek için gerekli becerileri kazanabilme
3Mesleki problemlerin çözümünde bilişim teknolojilerini ustaca kullanabilme
4Yapılan ölçülerden yararlanarak istenilen her hesabı yapma ve bilgisayarda çizim yapabilme
5Edindiği mesleki altyapıyı kullanarak bireysel ya da takım olarak iş organizasyonu yapabilme ve bu sorumluluğu üstlenebilme
6Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
7Proje hazırlama, yönetimi, uygulamalarını yapabilme, sunabilme ve kendini ifade edebilme yeteneğine sahip olabilme.
8Tapuculukla ilgili çalışma yapan kamu kurumları ve özel sektörün örgütsel yapıları hakkında bilgi sahibi olabilme ve bu yapıya uyum sağlayabilme
9İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olabilme.
10To be able to have effective verbal and written communication techniques and knowledge of foreign language at such a level that he will keep up with innovations in his field
11Türk Dili ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgili ve Atatürk İlkeleri hakkında bilgi sahibi olabilme
12Mesleki etik bilincine erişmiş bir birey olarak sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulayabilme becerisine sahip olabilme
13Tapu kütüğü üstünde değişiklik işlemleri yapabilme


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 AIT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2
5 TAK117 HUKUKUN GENEL ESASLARI Zorunlu 2
8 MAT-101- MATEMATİK-I Zorunlu 4
10 TAK119 ÖLÇME BİLGİSİ I Zorunlu 4
14 TAK113 TAPU MEVZUATI-I Zorunlu 4
16 TAK121 TAPU SİCİL UYGULAMASI I Zorunlu 6
20 TAK115 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Zorunlu 4
23 TDL-101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2
26 ING-101 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I Zorunlu 2
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 AIT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2
6 MAT-102- MATEMATİK-II Zorunlu 4
8 TAK128 ÖLÇME BİLGİSİ II Zorunlu 4
12 TAK126 SEÇMELİ DERS-I Seçmeli 0
15 TAK114 TAPU MEVZUATI-II Zorunlu 4
17 TAK130 TAPU SİCİL UYGULAMASI II Zorunlu 6
21 TDL-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2
24 ING-102 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II Zorunlu 2
Toplam 24
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 TAK205 BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA YAPIMI Zorunlu 4
5 TAK207 İMAR BİLGİSİ Zorunlu 0
8 TAK201 KADASTRO BİLGİSİ-I Zorunlu 6
11 TAK203 KAMULAŞTIRMA Zorunlu 4
14 TAK221 SEÇMELİ DERS Seçmeli 0
18 TAK209 UZAKTAN ALGILAMA Zorunlu 3
Toplam 17
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 TAK206 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI Zorunlu 4
5 TAK204 EŞYA HUKUKU Zorunlu 0
8 TAK208 FOTOGRAMETRİ Zorunlu 4
11 TAK202 KADASTRO BİLGİSİ-II Zorunlu 5
14 TAK224 SEÇMELİ DERS Seçmeli 0
17 TAK226 STAJ Zorunlu 0
Toplam 13
 
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr