Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

ŞEFAATLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü'nün bünyesinde Yozgat ili Şefaatli ilçesinde Şefaatli Meslek Yüksekokulu'nun kurulması konusunda üniversitemizce yapılan teklif, 12/11/2015 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunda incelenmiş ve 2547 sayılı kanunun değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Şefaatli Meslek Yüksekokulu'nun kurulması uygun görülmüştür. Yozgat Bozok Üniversitesi Şefaatli Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı 2018-2019 eğitim öğretim yılında ön lisans eğitimine başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Çağrı Merkezi Hizmetleri alanında ön lisans diploması veriler.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Ülkemizde, üniversitelere giriş için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavda başarılı olmak gereklidir. Öğrenciler sınav sonucunda aldıkları puanlara göre, girebilecekleri program tercihlerini düzenleyerek, tercih formlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine gönderirler. ÖSYM tüm başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birisine yerleştirir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)'ndan yeterli puanı almış olması gerekir. Öğrenciler sınav sonucunda aldıkları puanlara göre, girebilecekleri program tercihlerini düzenleyerek, tercih formlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine gönderirler. ÖSYM tüm başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birisine yerleştirir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Program Profili
Programın amacı, Türkiye’de giderek yaygınlaşan ‘çağrı merkezi’ sektöründe kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasıdır. Program ile gerekli deneyimi kazanmış, ikna kabiliyeti güçlü, iletişim becerisi yüksek, etkili konuşma becerisi olan ve diksiyonu düzgün nitelikli iş gücü yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Mezun öğrencilerin en büyük istihdam alanları programın özelliğinden dolayı ağırlıklı olarak çağrı merkezleridir. Ayrıca bu programdan mezun olacak öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlarında da çalışabilmektedir.Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı birinci öğretim olarak hizmet veren bir program olup, 20 öğrenci kontenjanına sahiptir.
Program Profili
Programın amacı, Türkiye’de giderek yaygınlaşan ‘çağrı merkezi’ sektöründe kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasıdır. Program ile gerekli deneyimi kazanmış, ikna kabiliyeti güçlü, iletişim becerisi yüksek, etkili konuşma becerisi olan ve diksiyonu düzgün nitelikli işgücü yetiştirilmesi hedeflenmektedir.Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı birinci öğretim olarak hizmet veren bir program olup, 20 öğrenci kontenjanına sahiptir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Çağrı Merkezi Hizmetleri Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda; tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarındaki çağrı merkezlerinde çalışabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler dikey geçiş sınavına girerek, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince uygun görülen lisans programına yerleştirilmeleri halinde lisans programlarında öğrenim görebilirler.Programı başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Medya ve İletişim, Medya ve İletişim Sistemleri, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Yeni Medya, Yönetim Bilişim Sistemleri programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin akademik takvimdeki önceden belirlenmiş tarihlerde kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavlarına girebilmesi için ise derslerin en az % 70’ine uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gerekmektedir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 iş günlük zorunlu öğrenci stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yozgat Bozok Üniversitesi Şefaatli Meslek Yüksekokulu Yeni Mahalle Kanuni Caddesi No:58 Şefaatli/Yozgat Web adresi: sefaatlimyo@bozok.edu.tr
Bölüm Olanakları
Çağrı Merkezi Hizmetleri Programında eğitim öğretim faaliyetleri 3 öğretim görevlisi ile yürütülmektedir. Dersler 40 kişilik kapasiteye ve projeksiyona sahip sınıflarda yürütülmekte olup; 1 bilgisayar laboratuarı akademik çalışmalarda etkin olarak kullanılmaktadır.

Program Çıktıları
1Çağrı Merkezi Hizmetleri alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
2Atatürk İlke ve İnkılâplarını bilir ve bunlara sahip çıkar
3Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar.
4Çağrı Merkezi Hizmetleri alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5Karar, uygulama ve davranışlarında Çağrı Merkezi Hizmetleri alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
6Ekip üyesi olarak sorumluluk almaya yatkındır.
7Kendisine verilen görev ve sorumlulukları mevcut koşullarda en iyi şekilde yerine getirir.
8Öğrenmenin ve sorgulamanın yaşam boyu olduğu bilincine sahiptir.
9Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
10Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
11Çağrı Merkezi Hizmetleri alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini, istek ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
12Avrupa Dil Portfoyü A2 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak çağrı merkezi hizmetleri alanındaki bilgileri izleyebilir.
13Çağrı Merkezi Hizmetleri alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
15Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
16Küreselleşen dünya ve piyasa koşullarında değişime ve gelişime açıktır.
17Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11122333333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 AIT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2
4 CMH115 GENEL EKONOMİ Zorunlu 4
6 CMH111 GENEL İLETİŞİM Zorunlu 4
8 CMH109 GENEL İŞLETME Zorunlu 4
10 CMH117 OFİS PROGRAMLARI Zorunlu 5
12 CMH113 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Zorunlu 3
14 CMH101 TEMEL HUKUK Zorunlu 4
16 TDL-101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2
18 ING-101 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I Zorunlu 2
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 AIT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2
4 CMH126 KLAVYE TEKNİKLERİ Zorunlu 4
6 CMH102 KURUMSAL İLETİŞİM Zorunlu 4
8 CMH110 PAZARLAMA İLKELERİ Zorunlu 4
10 CMH124 PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI Zorunlu 3
11 CMHSDG-I SEÇMELİ DERS I Seçmeli 9
15 TDL-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2
17 ING-102 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II Zorunlu 2
Toplam 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 CMH203 ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ-I Zorunlu 5
4 CMH201 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA Zorunlu 3
6 CMH207 SATIŞ TEKNİKLERİ Zorunlu 4
7 CMHSDG-II SEÇMELİ DERS II Seçmeli 12
11 CMH205 TEKNOLOJİ KULLANIMI Zorunlu 3
13 CMH209 ZAMAN YÖNETİMİ Zorunlu 3
Toplam 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 CMH210 ÇAĞRI MERKEZİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3
4 CMH208 ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ-II Zorunlu 5
6 CMH220 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM(STAJ) Zorunlu 4
8 CMH206 İLETİŞİM VE İKNA Zorunlu 3
10 CMH202 KRİZ VE STRES YÖNETİMİ Zorunlu 2
12 CMH204 MESLEKİ YAZIŞMALAR Zorunlu 3
14 CMHSDG-V SEÇMELİ DERS-V Seçmeli 6
16 CMH212 SEKTÖR UYGULAMALARI Zorunlu 4
Toplam 30
 
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CMHS102 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 3
2 CMHS104 TOPLANTI YÖNETİMİ VE SUNU TEKNİKLERİ Seçmeli 3
3 CMHS106 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3
4 CMHS108 TÜKETİCİ HAKLARI VE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CMH120 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CMH122 TOPLANTI YÖNETİMİ VE SUNU TEKNİKLERİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CMHS201 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 3
2 CMHS203 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3
3 CMHS205 PAZARLAMA İLETİŞİM TEKNİLERİ Seçmeli 3
4 CMHS207 İNSAN KAYNAKLARI Seçmeli 3
5 CMHS209 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3
6 CMHS211 BÜRO YÖNETİMİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CMH219 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 3
2 CMH221 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3
3 CMH225 İNSAN KAYNAKLARI Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CMH223 PAZARLAMA İLETİŞİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CMH222 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME Seçmeli 2
2 CMH224 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2
3 CMH226 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS-V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CMH222 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME Seçmeli 2
2 CMH224 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2
3 CMH226 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr