Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

ŞEFAATLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK - Önlisans



Program Tanımları
Kuruluş
Program Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde Şefaatli Meslek Yüksekokuluna açılan üçüncü bölümdür. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı itibarı ile öğrenci alımına başlamıştır.
Kazanılan Derece
Tüm alan derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler "Ön Lisans Diploması" almaya hak kazanırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa kabul olmak için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavda başarılı olmak gerekmektedir. Öğrenciler sınav sonucunda aldıkları puanlara göre, girebilecekleri program tercihlerini düzenlemekte, tercih formlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine göndermektedir. ÖSYM tüm başvuruları alarak, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birisine yerleştirir. Programa kabul olan öğrencilerin kayıt işlemleri gerçekleştirilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programa yatay/dikey geçişlerde, Yozgat Bozok Üniversitesi Şefaatli Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi'nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Lise mezunu olmak, merkezi yüksek öğretim kurumlarına yerleştirme sınavında o sene belirlenen taban puanının üzerinde puan almak.
Program Profili
Çiftlik ve pet hayvan sağlığı dolaylı olarak insan sağlığını da etkilemektedir. Gerek hayvan gerekse insan sağlığına verilen önem dikkate alındığında, sahada çalışan veteriner hekimlere, hayvansal biyoloji ve laboratuvar çalışanlarına yardımcı olacak,kalifiye “veteriner sağlık teknikeri” ve “laborant” personel sayısı giderek önem kazanmaktadır. Program; bu alanlarda çalışabilecek, yüksek bilgi birikimine sahip ve deneyimli teknik eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Programdan başarı ile mezun olan öğrenciler; Tarım ve Orman Bakanlığı il, ilçe müdürlükleri, araştırma enstitüleri ve laboratuvarları, veteriner klinik, poliklinik ve hastaneleri, çiftlik, kanatlı hayvan, gıda üretim ve pazarlama işletmeleri, hayvanat bahçeleri ve veteriner ilaç sanayinde iş olanağına sahip olabilmektedir
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programdan başarı ile mezun olan öğrenciler; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Veteriner, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Hayvansal Üretim, Tarımsal Biyoteknoloji ve Zootekni lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin akademik takvimde önceden belirlenmiş tarihlerde kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavlarına girebilmesi için derslere en az %70, uygulamalara ise en az %80 devam etmiş olması gerekmektedir. Öğrenciler her ders için en az bir vize ve bir final sınavına tabi tutulmaktadır. Öğrencinin dönem sonu başarı notuna, vize sınavının katkısı %40, final sınavının katkısı %60 olarak belirlenmiştir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Bir dersten “AA”, “BA”, “BB”, “CB” ve “CC” harf notlarından birini alan öğrenciler, ilgili derste başarılı kabul edilmektedir. “DC” ve “DD” şartlı başarılı kabul edilmektedir. Öğrencinin “DC” veya “DD” aldığı bir dersten başarılı olması için dersin bulunduğu dönemde genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve 30 günlük zorunlu staj uygulamasını tamamlaması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Kanuni Cad. No:58 Şefaatli/YOZGAT Telefon: 0 354 564 40 07
Bölüm Olanakları
Programımızda üç öğretim görevlisi mevcuttur. Projeksiyon sınıfları, bilgisayar laboratuvarı ve kütüphane mevcuttur. Ayrıca temel uygulama laboratuvarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Atatürk ilke ve inkılaplarının farkındalığını sağlamak, çağdaş dünya ve ülke koşulları hakkında bilinç oluşturmak ve insanlığa hizmet etmeye istekli bireyler yetiştirmek.
2Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu benimsetmek.
3Mesleki yaşamda ihtiyaç duyulan düzeyde yabancı dil becerisini sağlamak.
4Problem çözme becerisi, takım çalışması bilinci ve sorumluluk duygusunu sağlamak.
5Mesleğinin gerektirdiklerini yerine getirebilmesini ve elde edilen sonuçları etkin bir şekilde sunabilmesini sağlamak.
6Teorik ve pratik bilginin birleştirilmesi, tıbbi laboratuvar teknolojilerini ve materyallerinin akıllıca kullanılması ve bu teknolojilerin etkin ve verimli kullanmasını sağlamak.
7Çiftlik hayvanı yetiştiriciliği hakkında temel ve pratik bilgi sağlamak.
8Pet hayvan yetiştiriciliği hakkında temel ve pratik bilgi sağlamak.
9Hayvan refahı ve davranışları konusunda bilgiye sahip olmak.
10Hayvanlarda hastalık, sağlık ve üretim arasındaki ilişkinin anlaşılabilir olmasını sağlamak.
11Hayvan refahı ve davranışlarının üretimle olan ilişkinin anlaşılabilir olmasını sağlamak.
12Halk sağlığı açısından önemli bulaşıcı hastalıklar konusunda bilgi sahibi olmak.
13Mesleki yaşamda ihtiyaç duyulan düzeyde yabancı dil becerisini sağlamak.
14Hekimin istediği tedavi protokollerini uygulayabilecek yeteneğe sahip olmak.
15Uygun laboratuvar hijyen ve güvenlik protokollerini sağlamak.
16Laboratuar ekipmanlarının doğru şekilde kullanılmasını ve çalıştırılmasını sağlamak.
17Sahada karşılaşılacak sorunlara karşı sorun çözme becerisi sağlamak.
18Hayvancılıkta verimin artırılmasına yönelik fikirler sunmak ve çalışmalar yapmak.
19Hayvan sağlığı, bulaşıcı hastalıklar ve zoonozlara karşı mücadele için uygulamalarda beceriye sahip olmak.
20Problemlerin çözümüne yardımcı olmak.
21Mesleki sorumluluğa sahip olmak.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111223333333333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 LBVS101 ANATOMİ Zorunlu 4
4 TAR105 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2
5 LBVS113 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 3
6 LBVS111 BİYOKİMYA Zorunlu 5
9 LBVS109 GENETİK Zorunlu 4
12 LBVS117 MESLEKİ TERMİNOLOJİ Zorunlu 4
14 TÜR103 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2
16 YDL107 YABANCI DİL-I Zorunlu 2
17 LBVS.115 ZOOTEKNİ Zorunlu 4
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 TAR106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2
4 LBVS102 FİZYOLOJİ Zorunlu 4
5 LBVS112 HİJYEN VE SANİTASYON Zorunlu 2
6 LBVS114 HÜCRE KİMYASI Zorunlu 5
11 LBVSS116 SEÇMELİ DERS-I Seçmeli 3
12 LBVSS118 SEÇMELİ DERS-II Seçmeli 4
13 LBVS119 STAJ Zorunlu 4
15 TÜR104 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2
16 LBVS110 VETERİNER HİZMETLERİ MEVZUATI VE ETİK Zorunlu 2
18 YDL108 YABANCI DİL-II Zorunlu 2
Toplam 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 LBVS205 HAYVAN DAVRANIŞLARI VE REFAHI Zorunlu 3
5 LBVS201 HİSTOLOJİ Zorunlu 5
7 LBVS207 LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE PRENSİPLERİ Zorunlu 4
9 LBVSS211 SEÇMELİ DERS-I Seçmeli 3
10 LBVSS213 SEÇMELİ DERS-II Seçmeli 3
11 LBVSS215 SEÇMELİ DERS-III Seçmeli 2
12 LBVSS217 SEÇMELİ DERS-IV Seçmeli 3
14 LBVS209 TIBBİ İLK YARDIM Zorunlu 2
16 LBVS203 YEM BİLGİSİ VE HAYVAN BESLEME Zorunlu 5
Toplam 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 LBVS210 ÇEVRE EKOLOJİSİ Zorunlu 4
4 LBVS204 DOĞUM VE SUNİ TOHUMLAMA Zorunlu 4
6 LBVS206 MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 4
7 LBVS202 PARAZİTOLOJİ Zorunlu 3
8 LBVS212 PATOLOJİ Zorunlu 4
9 LBVSS214 SEÇMELİ DERS-I Seçmeli 3
10 LBVSS216 SEÇMELİ DERS-II Seçmeli 3
11 LBVSS218 SEÇMELİ DERS-III Seçmeli 3
14 LBVS208 TEMEL SÜRÜ SAĞLIĞI YÖNTEMLERİ Zorunlu 2
Toplam 30
 
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr