Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - MOBİLYA VE DEKORASYON -Program Tanımları
Kuruluş
Yozgat Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu temel bölümlerinden biri olan Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü Mobilya Ve Dekorasyon Programı 2002 yılında Erciyes Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. 2006 yılında Bozok Üniversitesinin kurulması ile bu yeni üniversitenin bünyesine geçmiştir. Mobilya Ve Dekorasyon Bölümünün temel eğitim prensibi; Tasarım, malzeme ve üretim alanları ile birlikte güncel, bilimsel ve teknolojik çalışmaları birleştirerek öğrenciye mobilya ve Dekorasyon alanında teknolojik çağın gereksinimlerini karşılayacak şekilde eğitim verilerek sektörün arzuladığı ara elemanı yetiştirmektedir. Eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Mobilya ve Dekorasyon alanında Ön Lisans Diploması" derecesi alırlar. Verilen bu diploma derecesi Avrupa Yeterlilikler çerçevesi kapsamında 5. seviye eğitim düzeyine karşılık gelmektedir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu programa kabul ve kayıt şartları Türk Yükseköğretim Mevzuatı kapsamında yapılmaktadır. Programa meslek lisesi alan mezunu öğrenciler sınavsız olarak program kontenjanı dahilinde kabul edilirler. Boş kontenjanlara standart lise mezunları Yükseköğretime Giriş Sınavı sonuçlarına göre yerleştirilirler. Yerleştirme ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Kayıt şartları Yükseköğretime Giriş Sistemi ile aynıdır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Bozok Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İki yıl (dört yarıyıl) süren eğitim - öğretim programlarının tüm dersleri (toplam 120 AKTS karşılığı) ile 30 iş günü zorunlu meslek stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler ön lisans derecesi alırlar.
Program Profili
Program, öğrencilerin yaratıcı özelliklerini ifade edebildikleri, mobilya tasarımı ve profesyonel mobilya üretim imkânlarını sunmaktadır. Bu program, sektöre ait işletmelere, mobilya tasarımını, üretimini, mekân içerisinde ergonomik kullanımını sağlayacak dekorasyonu yapabilen yetişmiş ara eleman işgücünü sağlamaktadır. Mobilya endüstrisinin ihtiyacını karşılayacak yeterli mesleki bilgi ve donanıma sahip mobilya ve dekorasyon teknikeri yetiştirmektir. Öğrencilere meslek için gerekli olan teorik bilgiler öğretilirken aynı zamanda mesleki uygulamalar da yaptırılmakta ve meslek ile ilgili beceriler kazandırılmaktadır. Programda 2. sınıfın sonunda 30 gün meslek stajı yer alır. Böylece teori-uygulama imkânı sağlanmış olur.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu programın mezunları iş hayatlarında karşılaşabilecekleri tüm konu ve sorunları çözebilecek yetenek ve bilgi birikimine sahip olurlar. Ayrıca teknik resim çizme, malzeme bilgisi, maliyet hesapları vb. gibi mobilya sektöründe hayati öneme sahip konulara hakim olabilirler ve mesleklerinde kullanabilecekleri AutoCAD ve diğer paket programlarını öğrenebilirler. Mobilya ve Dekorasyon programından mezun olanlar; Mobilya İmalatı ve Üretimi yapılan işletmelerde AR-GE, ÜR-GE, Tasarım, İmalat ve Pazarlama, Mamül, Yarı Mamül ve Hammadde üretimi yapılan kısımlarında teknik ara eleman - tekniker olarak istihdam edilmektedirler. Ayrıca mezun olan öğrencilerimiz kabiliyetlerine ve kişisel becerilerine bağlı olarak kendi işyerlerini kurabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
1-Bölüm mezunları sınavsız olarak açık öğretimin bazı programlarına devam edebilirler. Uygulanan uyum programında başarılı olanlar 3. sınıftan devam ederler. Alanları dışında (işletme, iktisat vb) bir alandan lisans diplomasına sahip olurlar. 2-Mezuniyet sonrası yapılan ve alanlarında belirlenen bölümlere Dikey Geçiş Sınavı (DGS) girerek alanlarında eğitimlerini sürdürebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Her ders için öğrenciler yarıyıl içi çalışmalar (ara sınav, kısa sınav, ödev, proje, uygulama veya benzeri çalışmalar) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavın %40 ve final sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de staj çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adresi : Yozgat Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bahçeşehir Mahallesi, Esentepe Mevki, 66200, Yozgat Telefonu : +90 (354) 217 50 64 +90(354) 217 17 81 Fax : +90 (354) 217 17 80 E-Posta : teknikbilimler.myo@bozok.edu.tr Web Adresi : http://myoteknik.bozok.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölüme ait üç akademik personel, iki derslik (ikisinde de projeksiyon cihazı var), bir çok uygulamaların yapılabileceği makina ve techizata sahip uygulama atölyesi, bir bilgisayar laboratuarı (30 bilgisayarlı), bir teknik resim salonu mevcuttur.

Program Çıktıları
1Mobilya ve Dekorasyon alanına özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.
2Alanında edindiği temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
3Temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur.
4Mobilya ve Dekorasyon alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler.
5Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrar ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanır.
6Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar.
7Uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için çeşitli yöntem ve teknikler kullanır.
8Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.
9Alanının gerektirdiği tasarım ,malzeme ve üretim alanlarında temel düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
10Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışarak proje süreçleri içinde yer alır.
11Çevre duyarlılığına, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
12Ülkesinin yakın tarih alanında siyasi ve savaş geçmişi hakkında bilgi sahibidir.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MOD1007 AĞAÇ MALZEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 0
2 ATA1001 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. I Zorunlu 2
13 MOD1001 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 4
16 MOD1009 MOBİLYA ÜRETİM TEKNİKLERİ I Zorunlu 0
17 MOD1003 MOBİLYA ÜRETİMİNDE TEMEL İŞLEMLER Zorunlu 5
18 MOD1005 TASARI GEOMETRİ Zorunlu 0
21 MOD1011 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Zorunlu 4
22 TÜR1001 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2
27 YDİ1001 YABANCI DİL-I Zorunlu 2
Toplam 19
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 ATA1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2
10 MOD1002 MASİF MOBİLYA ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 0
17 MOD1004 MESLEK RESMİ Zorunlu 0
18 MOD1006 MOBİLYA ÜRETİM TEKNİKLERİ II Zorunlu 0
19 MODSDG-I SEÇMELİ DERS I Seçmeli 0
20 TÜR1002 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2
25 YDİ1002 YABANCI DİL-II Zorunlu 2
Toplam 6
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 MOD2001 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM II Zorunlu 0
6 MOD2003 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM I Zorunlu 0
17 MOD2007 MOBİLYA TASARIMI Zorunlu 0
18 MODSDG-II SEÇMELİ DERS II Seçmeli 0
21 MOD2005 TABLALI MOBİLYA ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 0
22 MOD2010 ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ II Zorunlu 0
Toplam 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
5 MOD2002 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM II Zorunlu 0
10 MOD2006 İÇ MEKAN TASARIMI Zorunlu 0
13 MOD2004 KLASİK MOBİLYA ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 0
16 MOD2008 MOBİLYADA ERGONOMİ Zorunlu 0
21 MOD2010 ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ II Zorunlu 0
26 STJ--2000 YAZ STAJI Zorunlu 0
Toplam 0
 
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr