Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANİMASYON (İ.Ö) -Program Tanımları
Kuruluş
Bilgisayar destekli Tasarım ve Animasyon Programı İkinci Öğretimi, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümüne bağlı olarak açılmış ve 30 kişilik kontenjanla eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Programda kadrolu üç öğretim öğretim görevlisi görev yapmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Animasyon alanında Ön Lisans Diploması" derecesi alırlar. Verilen bu diploma derecesi Avrupa Yeterlilikler çerçevesi kapsamında 5. seviye eğitim düzeyine karşılık gelmektedir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise mezunları Yükseköğretime Giriş Sınavı sonuçlarına göre yerleştirilirler. Yerleştirme ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Kayıt şartları Yükseköğretime Giriş Sistemi ile aynıdır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Bozok Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İki yıl (dört yarıyıl) süren eğitim - öğretim programlarının tüm dersleri (toplam 120 AKTS karşılığı) ile 30 iş günü zorunlu meslek stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler ön lisans derecesi alırlar.
Program Profili
Bu program kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan bilgisayar destekli tasarım elemanı, tasarımcı,animasyon hazırlayıcı, grafiker ve bilgisayar alanında kendisini geliştirmiş birey yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar kamu sektöründe bilgisayar elemanı, bilgi işlem uzmanı, reklam danışmanı olarak, Özel sektörde bilgisayar destekli tasarım elemanı, grafiker, dergi editörü, logo tasarımcısı, 3 boyutlu çizim uzmanı, animasyon tasarımcısı, video editörü gibi alanlarda istihdam edilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
1-Bölüm mezunları sınavsız olarak açık öğretimin bazı programlarına devam edebilirler. Uygulanan uyum programında başarılı olanlar 3. sınıftan devam ederler. Alanları dışında (işletme, iktisat vb) bir alandan lisans diplomasına sahip olurlar. 2-Mezuniyet sonrası yapılan ve alanlarında belirlenen bölümlere Dikey Geçiş Sınavı (DGS) girerek alanlarında eğitimlerini sürdürebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Her ders için öğrenciler yarıyıl içi çalışmalar (ara sınav, kısa sınav, ödev, proje, uygulama veya benzeri çalışmalar) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavın %40 ve final sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de staj çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adresi : Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bahçaşehiemahallesi, Esentepe Mevki, 66200, YOZGAT Telefonu : +90 (354) 217 17 81 - 217 17 82 - 212 38 43 Belge Geçer : +90 (354) 217 17 80 E-Posta : myo@bozok.edu.tr Web Adresi : http://myo.bozok.edu.tr
Bölüm Olanakları
Derslerin işleneceği teknolojik alt yapıya sahip projeksiyon ve masaüstü bilgisayardan oluşan 2 adet sınıf, Donanım laboratuvarları, Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarı ve animasyon ve grafik derslerinin işlendiği Teknoloji Laboratuvarı bölüm bünyesinde mevcuttur.Bölümün teknolojik alt yapısı yeterli ve bilgisayar sayısı her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekildedir.

Program Çıktıları
1Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon alanında yeterli düzeyde kuramsal bilgiye sahiptir.
2Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon alanında gerekli tasarım, laboratuvar çalışmalarını yürütür.
4Ofis programlarını ve mesleki bilgisayar programlarını kullanabilir.
5Tasarım ve Animasyon kavramlarını bilir. Temel tasarım ve animasyon konusunda bilgi sahibidir ve temel uygulamaları yapabilir.
6Animasyon yöntemlerini bilir ve animasyonlar yapabilir.
7İki boyutlu tasarım yöntemlerini bilir ve tasarımları yapabilir.
8Üç boyutlu tasarım yöntemlerini bilir ve tasarımları yapabilir.
9Web Tasarım Temellerini bilir, Web Sayfalarını tasarlayabilir.
10Modelleme Teknikleri konusunda temel kuramsal bilgilere sahiptir ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11İnternet Teknolojisi konusunda temel kuramsal bilgilere sahiptir ve dinamik web sayfaları tasarlayabilir.
12Görüntü İşleme Teknikleri konusunda temel kuramsal bilgilere sahiptir ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
13Örgüt, İş Ve Toplumsal Etik Değerlere Uygun Davranır,
14Alanına İlişkin Bilgileri Analiz Etme, Yorumlama Ve Değerlendirme Becerisine Sahiptir,
15Öğrenme Gereksiniminin Sürekliliğini Kavradığını Gösterir,


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
YABANCI DİL I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
YABANCI DİL 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
MESLEKİ YABANCI DİL-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
MESLEKİ YABANCI DİL-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr