Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - TOHUMCULUK -Program Tanımları
Kuruluş
Tohumculuk programı 2009 yılında kurulmuştur. 2010-2011 eğitim öğretim yılında öğrenci alarak eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Tohumculuk alanında Ön Lisans Diploması" derecesi alırlar. Verilen bu diploma derecesi Avrupa Yeterlilikler çerçevesi kapsamında 5. seviye eğitim düzeyine karşılık gelmektedir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise mezunu olmak ve merkezi sınavdaki ilgili alandan yeterli puanı almış olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Yozgat Bozok Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İki yıl (dört yarıyıl) süren eğitim - öğretim programlarının tüm dersleri (toplam 120 AKTS karşılığı) ile 30 iş günü zorunlu meslek stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler ön lisans derecesi alırlar.
Program Profili
Bu programın amacı; yüksek verim ve kalitede sertifikalı tohum üretimi ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunların Kazandığı Diploma ve Ünvan: Tohumculuk Programı’nda teorik ve uygulamalı dersler alarak mezun olan öğrencilere “önlisans diploması” verilir ve bu diplomaya sahip olanlar tekniker olarak çalışabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
1-Bölüm mezunları sınavsız olarak açık öğretimin bazı programlarına devam edebilirler. Uygulanan uyum programında başarılı olanlar 3. sınıftan devam ederler. Alanları dışında (işletme, iktisat vb) bir alandan lisans diplomasına sahip olurlar. 2-Mezuniyet sonrası yapılan ve alanlarında belirlenen bölümlere Dikey Geçiş Sınavı (DGS) girerek alanlarında eğitimlerini sürdürebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Her ders için öğrenciler yarıyıl içi çalışmalar (ara sınav, kısa sınav, ödev, proje, uygulama veya benzeri çalışmalar) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavın %40 ve final sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de staj çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adresi : Yozgat Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bahçeşehir mahallesi, Esentepe Mevki, 66200, YOZGAT. Telefonu : +90 (354) 217 17 81 - 217 17 82 - 212 38 43 Belge Geçer : +90 (354) 217 17 80 E-Posta : myo@bozok.edu.tr Web Adresi : http://myo.bozok.edu.tr
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Tohumculuk alanıyla ilgili temel bilgilere sahip olur.
2Analitik düşünerek, sorunlar karşısında pratik ve teorik bilgilerini değerlendirir.
3İnceleme, problem tanıma, ve rapor edebilme becerilerine sahip olur
4Tohum üretimi yapan kuruluşlarda karşılaşılan problemlerin çözümü için mevcut olanakları değerlendirir ve çözüm önerilerinde bulunur
5Mesleğin gerektirdiği toplumsal, mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır
6Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
7Tohumculukla ilgili bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir şekilde kullanır
8Tohum üretimi yapan kuruluşlarda karşılaşılan problemlerin çözümü için mevcut olanakları değerlendirir ve çözüm önerilerinde bulunur
9Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü genel düzeyinde kullanır
10Bilgisayar, internet v.b. araçlarla veri edinme, sunma ve paylaşma yetisine sahip olur
11Tohum üretimi yapan tarım işletmelerinin tesis, üretim, hasat, sınıflandırma, ambalajlama, muhafaza, depolama, değerlendirme ve pazarlama faaliyetlerinin uygulama ve kontrolünde destek sağlar
12 Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder
13Tohumculuk mevzuatına uygun hareket eder
14Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi ve beceriye sahiptir


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 S1 SÜS BİTKİLERİ VE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3
2 S2 MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3
3 S3 TARIMSAL PAZARLAMA Seçmeli 3
4 S4 EKOLOJİK TARIM Seçmeli 3
5 S5 ÖLÇME BİLGİSİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 S6 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK Seçmeli 3
2 S7 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 3
3 S8 TARIMSAL İŞLETMECİLİK Seçmeli 3
4 S9 TARIM EKONOMİSİ Seçmeli 3
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr