Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ -Program Tanımları
Kuruluş
Otomotiv Teknolojisi Programı 2017 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, meslek stajını da tamamlayan öğrencilere OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ alanında ön lisans diploması verilir. Verilen bu diploma derecesi, Avrupa Yeterlilikler Çercevesi kapsamında beşinci seviye eğitim düzeyine karşılık gelmektedir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yozgat Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Programlarına; Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan YKS sınav sonucunda yeterli puanı almış ve özel şartları taşıyan öğrenciler alınmaktadır. Programlara ayrıca, yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı Yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı Yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek öğretim kurullarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Yozgat Bozok Üniversitesinin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin müfredatlarında yer alan zorunlu Yabancı dil dersi için her öğretim yılı başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü – Otomotiv Teknolojisi Programı’nda ön lisans derecesi elde edebilmek için; öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin ( toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak,30 işgünü Endüstriye Dayalı Öğretim çalışmasını tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
Program Profili
Otomotiv Teknolojisi Programı, öğrencilere Otomotiv Endüstrisinde, satış, servis ve yedek parça gibi hizmet sektörlerinin yanında başta otomotiv fabrikaları olmak üzere imalat sektöründe de Tekniker seviyesinde görev alabilecek, kendi işyerini açabilecek bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. Orta öğretimde kazanılan mesleki bilgi ve becerilere ilave olarak Mesleğin bilimsel temelleri, İleri seviye bir CAD eğitimi, İşletme Yönetimi, İletişim ve Kalite konularında eğitimler verilerek hem meslekî hem de yöneticilik kabiliyetleri gelişmiş mezunları Ülke sanayisine kazandırmak ve mezunlara geniş yelpazeli iş imkanı sunmak temel amaçtır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Otomotiv Teknikerleri, ana ve yan sanayi otomotiv fabrikalarının hemen hemen tüm kademelerinde tekniker karşılığı sayılabilecek unvan ve sorumluluklarda görev almaktadır. Fakat üretim ve montaj hatlarında otomotiv teknikerlerin sayıca yoğun olarak bulundukları ve üretim çalışmalarında etkin rol oynadıkları, mühendis, planlamacı ve yöneticilerle işçiler arasında iletişim ve irtibatı sağladıkları, kalite çemberlerinde ekip lideri olarak görev aldıkları, eğitim çalışmalarında alt kademelerdeki personelin işbaşı eğitimlerinde eğitmen olarak sorumluluk aldıkları görülmektedir. • Araç teknik servis hizmetlerinde operatör veya formen, • Bakım-onarım işlerinde operatör veya formen • Otomotiv ekipman operatörlüğü, • Otomotiv imalat endüstrisinde operatör veya formen, • Teknik resim okuma-çizme, • Ölçme ve kontrol cihazlarının kullanımı, • Hidrolik-pnömatik sistem alanlarında, • Otomotiv ve yedek parça ticarethanelerinde müşteri temsilcisi ve satış elemanı. Ayrıca yetkili servislerin, araç muayene istasyonlarının, emisyon ölçüm merkezlerinin kanunla belirlenmiş olarak bu programdan mezun diplomalı eleman çalıştırmaları zorunluluğu vardır. Bu da program mezunlarının istihdamı açısından önemli bir unsurdur.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Teknolojisi önlisans programını başarı ile bitirenler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavında yeterli puan aldıkları taktirde aşağıda adı geçen 4 yıllık lisans bölümlerine devam edebilirler: • Endüstri Mühendisliği • Enerji Sistemleri Mühendisliği • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği • Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği • Makine Mühendisliği • Otomotiv Mühendisliği • Uçak Gövde – Motor • Uçak Gövde - Motor Bakım Ayrıca bu programdan mezun olan öğrenciler fark dersleri alarak aşağıdaki Anadolu Üniversitesi açık öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapılabilmektedir. • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, • İktisat, • Kamu Yönetimi, • Maliye, • Uluslararası İlişkiler, • İşletme, • Konaklama İşletmeciliği.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencinin mezun olabilmesi için 120 AKTS’lik ders yükünü tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Otomotiv Teknolojisi Programından mezun olabilmek için aşağıdaki şartları sağlamak gereklidir: • Ders planındaki toplam 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak. • 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak. • 30 iş günü (2 AKTS kredisi) yaz stajını tamamlamak. Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencinin mezun olabilmesi için 120 AKTS’lik ders yükünü tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adresi : Yozgat Bozok Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bahçeşehir Mahallesi, Esentepe Mevki, 66200, Merkez/YOZGAT Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Zeki YILBAŞI E posta: zeki.yilbasi@bozok.edu.tr Telefon : +90 354 217 50 64 / 4004 (Dahili) Faks No: +90 354 217 17 80
Bölüm Olanakları
Programın yürütülebilmesi için 2 derslik ve 1 bilgisayar laboratuvarı programa tahsis edilmiştir. Ayrıca Makine bölümü bilgisayar laboratuvarı, Teknik Resim salonu ve atölyeleri de program tarafından ihtiyaç dahilinde kullanılacaktır. Derslik, Laboratuvar Olanakları DERSLİK ve LABORATUVAR Adet m2 Derslik 2 150 Amfi derslik 2 150 Derslik Toplamları 4 600 Teknik resim sınıfı 1 150 Laboratuvar Toplamları 1 150 DERSLİK/ LABORATUVAR TOPLAM 5 750

Program Çıktıları
1Orta öğretimde kazanmış olduğu mesleki yeterlilikler üzerine uygulama ile desteklenen bir alanda bilgi/beceriye sahip olabilmeli.
2Otomotiv teknolojisi ile ilgili çalışmalarda öngörülemeyen problemleri belirleme ve çözüm arama yeterliliği.
3Otomotiv Teknolojisi alanında gelişmeleri takip edebilme ve uygulamaya geçirebilme becerisi.
4Otomotiv Teknolojisi ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabilmeli.
5Otomotiv Teknolojisi ile ilgili tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için veri toplama ve kullanabilmeli.
6Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
7Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olmak ve bunu gerçekleştirmek.
8Otomotiv Teknolojisinin gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini kullanır. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımıyla birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin bir şekilde kullanmayı bilir. Orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.
10Otomotiv teknolojisi ile ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirebilmek için düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
11Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur.
12Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış kalite yönetimi ve süreçleri ile girişimcilik ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.
13Mesleki özgüven.
14Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirebilme ve denetleme.
15Düşünce ve önerilerini nitel ve nicel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.
16Mesleği ile ilgili endüstri uygulamalarını görme ve rapor halinde sunabilme.
17Otomotiv Teknolojisi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11111111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 ATA1001 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. I Zorunlu 2
6 OTO1007 MESLEK RESİM Zorunlu 4
9 OTO1011 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 4
11 OTO1001 MOTOR TEKNOLOJİSİ Zorunlu 5
14 OTO1003 OTOMOTİV ELEKTİRİK VE ELEKTRONİĞİ Zorunlu 5
17 OTO1009 ÖLÇME TEKNİĞİ Zorunlu 2
20 OTO1005 TERMODİNAMİK Zorunlu 4
23 TÜR1001 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2
27 YDİ1001 YABANCI DİL-I Zorunlu 2
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 ATA1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2
5 OTO1002 BUJİ ATEŞLEMELİ MOTORLAR Zorunlu 5
8 OTO1004 DİZEL MOTORLAR Zorunlu 5
13 OTO1006 MEKANİK VE DİNAMİK Zorunlu 2
15 OTOSD-II SEÇMELİ DERS II Seçmeli 0
17 TÜR1002 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2
21 YDİ1002 YABANCI DİL-II Zorunlu 2
Toplam 18
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 OTO2007 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Zorunlu 3
4 OTO2001 GÜÇ AKTARIMI ORGANLARI Zorunlu 5
7 OTO2003 HAREKET KONTROL SİSTEMLERİ Zorunlu 5
11 OTO2009 MAKİNE ELEMANLARI Zorunlu 2
14 OTO2005 OTOMOTİVDE YENİ TEKNOLOJİLER Zorunlu 3
17 OTOSD-III SEÇMELİ DERS III Seçmeli 0
Toplam 18
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 OTO2006 ALTERNATİF MOTORLAR VE YAKIT SİSTEMLERİ Zorunlu 3
7 OTO2008 EMİSYON KONTROL SİSTEMLERİ Zorunlu 2
10 OTO2002 MOTOR TEST VE AYARLARI Zorunlu 4
13 OTOSD-IV SEÇMELİ DERS IV Seçmeli 0
15 OTO2010 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 3
18 OTO2004 TAŞITLAR MEKANİĞİ Zorunlu 4
20 STJ1000 YAZ STAJI Zorunlu 2
Toplam 18
 
II. YARIYIL MESLEKİ/TEKNİK DERS HAVUZU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OTO1008 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 4
2 OTO1010 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 4
3 OTO1012 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞCİ SAĞLIĞI Seçmeli 4
4 OTO1014 OTOMOTİV MALZEME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 4
5 OTO1016 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 4
6 OTO1018 TAŞIT AERODİNAMİĞİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OTO1008 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 4
2 OTO1010 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 4
3 OTO1012 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞCİ SAĞLIĞI Seçmeli 4
4 OTO1014 OTOMOTİV MALZEME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 4
5 OTO1016 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 4
6 OTO1018 TAŞIT AERODİNAMİĞİ Seçmeli 4
III. YARIYIL MESLEKİ/TEKNİK DERS HAVUZU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OTO2011 TAŞIT GÜVENLİK VE KONFOR SİSTEMLERİ Seçmeli 4
2 OTO2013 TAŞITLARDA HABERLEŞME SİSTEMLERİ Seçmeli 4
3 OTO2015 ELEKTİRİKLİ TAŞITLAR Seçmeli 4
4 OTO2017 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR Seçmeli 4
5 OTO2019 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 4
6 OTO2021 SERVİS DONANIMLARI Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OTO2011 TAŞIT GÜVENLİK VE KONFOR SİSTEMLERİ Seçmeli 4
2 OTO2013 TAŞITLARDA HABERLEŞME SİSTEMLERİ Seçmeli 4
3 OTO2015 ELEKTİRİKLİ TAŞITLAR Seçmeli 4
4 OTO2017 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR Seçmeli 4
5 OTO2019 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 4
6 OTO2021 SERVİS DONANIMLARI Seçmeli 4
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
IV. YARIYIL MESLEKİ/TEKNİK DERS HAVUZU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OTO2012 SERVİS İŞLETMECİLİĞİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 4
2 OTO2014 OTOMOTİV SEKTÖRÜ Seçmeli 4
3 OTO2016 KAZA YERİ İNCELEME VE BİLİRKİŞİLİK Seçmeli 4
4 OTO2018 YEDEK PARÇA VE DEPOLAMA Seçmeli 4
5 OTO2020 ARAÇ MUAYENESİ VE MEVZUATI Seçmeli 4
6 OTO2022 MOTOR VE TAŞIT DİAGNOSTİK Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OTO2012 SERVİS İŞLETMECİLİĞİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 4
2 OTO2014 OTOMOTİV SEKTÖRÜ Seçmeli 4
3 OTO2016 KAZA YERİ İNCELEME VE BİLİRKİŞİLİK Seçmeli 4
4 OTO2018 YEDEK PARÇA VE DEPOLAMA Seçmeli 4
5 OTO2020 ARAÇ MUAYENESİ VE MEVZUATI Seçmeli 4
6 OTO2022 MOTOR VE TAŞIT DİAGNOSTİK Seçmeli 4
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr