Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - ELEKTRİK -Program Tanımları
Kuruluş
Yozgat Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu temel bölümlerinden biri olan Elektrik Bölümü 2002 yılında Erciyes Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. 2006 yılında Bozok Üniversitesinin kurulması ile bu yeni üniversitenin bünyesine geçmiştir. Elektrik Bölümünün temel eğitim prensibi; güncel, bilimsel ve teknolojik çalışmaları birleştirerek öğrenciye elektrik alanında teknolojik çağın gereksinimlerini karşılayacak şekilde eğitim verilerek sektörün arzuladığı ara elemanı yetiştirmektedir. Eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Elektrik alanında Ön Lisans Diploması" derecesi alırlar. Verilen bu diploma derecesi Avrupa Yeterlilikler çerçevesi kapsamında 5. seviye eğitim düzeyine karşılık gelmektedir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu programa kabul ve kayıt şartları Türk Yükseköğretim Mevzuatı kapsamında yapılmaktadır. Programa meslek lisesi alan mezunu öğrenciler sınavsız olarak program kontenjanı dahilinde kabul edilirler. Boş kontenjanlara standart lise mezunları Yükseköğretime Giriş Sınavı sonuçlarına göre yerleştirilirler. Yerleştirme ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Kayıt şartları Yükseköğretime Giriş Sistemi ile aynıdır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Bozok Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İki yıl (dört yarıyıl) süren eğitim - öğretim programlarının tüm dersleri (toplam 120 AKTS karşılığı) ile 30 iş günü zorunlu meslek stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler ön lisans derecesi alırlar.
Program Profili
Program elektriğin üretilmesi, denetim altına alınması, iletilmesi, dağıtılması, ısıtmada, aydınlatmada ve güç temininde kullanılması, elektrik donanımının üretilmesi, denemesi ve ölçülmesi, yapılarda elektriğin güvenli tesis edilmesi, elektrikli araç ve gereçlerin bakımının yapılması ve arıza giderme konularında tekniker yetiştirmek amacıyla eğitim- öğretim veren dört yarıyıllık bir programdır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlardaçalışabilecekleri gibi, bağımsız olarak da çalışabilmektedirler. TürkiyeElektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Devlet Su İşleri,Makine Kimya Enstitüsü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarla, baştaEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklardaçalışabilirler. Günümüzde elektriğin kullanılmadığı alan kalmamıştır.Sanayileşme arttıkça elektrik kullanımı yaygınlaşmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
1-Bölüm mezunları sınavsız olarak açık öğretimin bazı programlarına devam edebilirler. Uygulanan uyum programında başarılı olanlar 3. sınıftan devam ederler. Alanları dışında (işletme, iktisat vb) bir alandan lisans diplomasına sahip olurlar. 2-Mezuniyet sonrası yapılan ve alanlarında belirlenen bölümlere Dikey Geçiş Sınavı (DGS) girerek alanlarında eğitimlerini sürdürebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Her ders için öğrenciler yarıyıl içi çalışmalar (ara sınav, kısa sınav, ödev, proje, uygulama veya benzeri çalışmalar) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavın %40 ve final sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de staj çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adresi : Yozgat Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bahçaşehiemahallesi, Esentepe Mevki, 66200, YOZGAT Telefonu : +90 (354) 217 17 81 - 217 17 82 - 212 38 43 Belge Geçer : +90 (354) 217 17 80 E-Posta : teknikbilimler.myo@bozok.edu.tr Web Adresi : http://myoteknik.bozok.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümün teorik derslerinin yanında;Elektromanyetik Uygulamaları, Transformatör Uygulamaları ve Deneyler, Asenkron Makine Deneyleri ve Uygulamaları, Sarım Tekniği Uygulamaları, PLC Simülasyon ve Uygulamaları, SCADA Simülasyonlarının yapılabildiği laboratuarlar mevcuttur.

Program Çıktıları
1Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
2Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.
3Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır
4Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır.
5Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.
6Bireysel olarak veya takımlarda çalışır
7Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
8Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
9Bilişim teknolojilerini kullanır, alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
10Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.
11Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
12Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir.
13Elektrik alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
14Elektrik alanında gerekli atölye, laboratuar çalışmalarını yürütür.
15Elektrik ile ilgili çalışma ortamına uygun malzeme ve techizatı tanır ve kullanabilir


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 AIT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2
9 TBELK1003 DOĞRU AKIM DEVRELERİ Zorunlu 5
14 TBELK1007 FİZİK Zorunlu 4
16 TBELK1001 MATEMATİK I Zorunlu 4
23 TBELK1009 OFİS YAZILIMLARI Zorunlu 2
27 TBELK1005 ÖLÇME TEKNİĞİ Zorunlu 5
32 TBELK1011 SAYISAL ELEKTRONİK Zorunlu 4
36 TDL-101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2
41 ING-101 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I Zorunlu 2
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4 TBELK1004 ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ Zorunlu 5
7 AIT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2
18 TBELK1002 MATEMATİK II Zorunlu 5
24 TBELKSD-II SEÇMELİ DERS II Seçmeli 0
28 TBELK1006 TEMEL ELEKTRONİK Zorunlu 5
32 TBELK1008 TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNELERİ Zorunlu 5
35 TDL-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2
40 ING-102 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II Zorunlu 2
Toplam 26
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
9 TBELK2009 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE I Zorunlu 3
12 TBELK2001 ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞ. Zorunlu 2
20 TBELK2007 GÜÇ ELEKTRONİĞİ I Zorunlu 4
26 TBELK2005 PANO TASARIM VE MONTAJI Zorunlu 4
30 TBELKSD-III SEÇMELİ DERS III Seçmeli 0
34 TBELK2003 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 2
Toplam 15
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
5 TBELK2002 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE II Zorunlu 2
11 TBELK2006 GÜÇ ELEKTRONİĞİ II Zorunlu 3
20 TBELK2004 ÖZEL TESİSAT Zorunlu 3
24 TBELK2008 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER Zorunlu 4
29 TBELKSD-IV SEÇMELİ DERS IV Seçmeli 0
39 STJ2000 YAZ STAJI Zorunlu 0
Toplam 12
 
YABANCI DİL I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
YABANCI DİL I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İKLY1105 İNGİLİZCE I Seçmeli 2
2 İKLY1106 ALMANCA I Seçmeli 2
3 İKLY1107 FRANSIZCA I Seçmeli 2
II. YARIYIL MESLEKİ/TEKNİK DERS HAVUZU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TBELKSD1010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I Seçmeli 4
2 TBELKSD1012 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TBELKSD1010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I Seçmeli 4
2 TBELKSD1012 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA Seçmeli 4
YABANCI DİL II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
YABANCI DİL II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ELN2105.360061 İNGİLİZCE-2 Seçmeli 3
2 ELN2106.360061 ALMANCA-2 Seçmeli 0
3 ELN2107.360061 FRANSIZCA-2 Seçmeli 0
III. YARIYIL MESLEKİ/TEKNİK DERS HAVUZU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TBELKSD2011 ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ Seçmeli 5
2 TBELKSD2013 ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR Seçmeli 5
3 TBELKSD2015 SARIM TEKNİĞİ Seçmeli 5
4 TBELKSD2017 MİKRODENETLEYİCİLER Seçmeli 5
5 TBELKSD2019 ELEKTRİK MOTOR VE SÜRÜCÜLERİ Seçmeli 5
6 TBELKSD2021 OPTİK HABERLEŞME Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TBELKSD2011 ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ Seçmeli 5
2 TBELKSD2013 ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR Seçmeli 5
3 TBELKSD2015 SARIM TEKNİĞİ Seçmeli 5
4 TBELKSD2017 MİKRODENETLEYİCİLER Seçmeli 5
5 TBELKSD2019 ELEKTRİK MOTOR VE SÜRÜCÜLERİ Seçmeli 5
6 TBELKSD2021 OPTİK HABERLEŞME Seçmeli 5
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
IV. YARIYILI MESLEKİ/TEKNİK DERS HAVUZU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TBELKSD2010 ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR Seçmeli 4
2 TBELKSD2012 SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER Seçmeli 4
3 TBELKSD2014 AYDINLATMA TEKNİĞİ Seçmeli 4
4 TBELKSD2016 SCADA SİSTEMLER Seçmeli 4
5 TBELKSD2018 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI Seçmeli 4
6 TBELKSD2020 ARIZA ANALİZİ Seçmeli 4
7 TBELKSD2022 TESİSATA GİRİŞ Seçmeli 4
8 TBELKSD2024 ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TBELKSD2010 ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR Seçmeli 4
2 TBELKSD2012 SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER Seçmeli 4
3 TBELKSD2014 AYDINLATMA TEKNİĞİ Seçmeli 4
4 TBELKSD2016 SCADA SİSTEMLER Seçmeli 4
5 TBELKSD2018 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI Seçmeli 4
6 TBELKSD2020 ARIZA ANALİZİ Seçmeli 4
7 TBELKSD2022 TESİSATA GİRİŞ Seçmeli 4
8 TBELKSD2024 ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ Seçmeli 4
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr