Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - GELENEKSEL EL SANATLARI -Program Tanımları
Kuruluş
2009 - 2010 Eğitim öğretim yılında Bozok Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Teknik programlarda El sanatları bölümü içerisinde Geleneksel El Sanatları olarak açılmıştır. ilk mezunlar 2011-2012 eğitim öğretim yılında vermiştir.El Sanatları Bölümü Geleneksel Türk El sanatları Programı ağırlıklı ders içerikleri ve 30 öğrenci kontenjanı ile örgün eğitime teorik ve uygulamalı olarak devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Geleneksel El Sanatları alanında Ön Lisans Diploması" derecesi alırlar. Verilen bu diploma derecesi Avrupa Yeterlilikler çerçevesi kapsamında 5. seviye eğitim düzeyine karşılık gelmektedir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu programa kabul ve kayıt şartları Türk Yükseköğretim Mevzuatı kapsamında yapılmaktadır. Programa meslek lisesi alan mezunu öğrenciler sınavsız olarak program kontenjanı dahilinde kabul edilirler. Boş kontenjanlara standart lise mezunları Yükseköğretime Giriş Sınavı sonuçlarına göre yerleştirilirler. Yerleştirme ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Kayıt şartları Yükseköğretime Giriş Sistemi ile aynıdır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Bozok Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İki yıl (dört yarıyıl) süren eğitim - öğretim programlarının tüm dersleri (toplam 120 AKTS karşılığı) ile 30 iş günü zorunlu meslek stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler ön lisans derecesi alırlar.
Program Profili
İnsanoğlunun var olduğu tarihten günümüze kadar uygarlıklar el sanatlarıyla iç içe yaşamıştır ve yaşamaktadır. Genel anlamda düşünülürse insan, yiyecek, barınma, avlanma, giyecek, süslenme, eğlence gibi ihtiyaçlarını karşılarken hep el sanatlarından ve onun ürünlerinden yararlanmıştır. El sanatlarıyla sanat kıymeti yüksek, ulusal ve geleneksel değeri yüksek eserler meydana getirilmektedir. Bazı sanatlarında özelliklerinden dolayı el sanatları halinde kalmasında zorunluluk vardır. Son yıllarda el sanatları boş duran işgücünü değerlendirmede yardımcı bir kaynak olmuştur. El Sanatları sektöründe ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde gelecek on yıl içinde önemli teşvikler ve yatırımlar olacağı, buna bağlı olarak da istihdamda artış görüleceği tahmin edilmektedir. Çünkü evde oturan kadınlarımız, gençlerimiz ve hatta yaşlılarımız oturdukları yerde bazı çalışmalar yapabilir, sosyal hizmetlere bağlı birçok alanda rehabilitasyon amaçlı çalışabilir, kurslar açabilir, ülke hammaddesini değerlendirebilir, hatta hediyelik eşya olarak ülkemizi temsil edecek şekilde yurtdışına satış yapabilir. Bundan dolayıdır ki Geleneksel El Sanatları Programda; Temel Tasarım, Desen,Ebru, Tezhip,Vitray Sanatı,Dekoratif yapma bebek teknikleri,Ahşap oymacılığı,Dekoratif deri teknikleri,Dekoratif süs eşyası yapımı,Gelenkeksel Türk Desenleri,Çini,Hat,Çarpana dokuma,Minyatür,Dekoratif yüzey boyama,Bilgisayar destekli tasarım,Teknik resim,Taş işlemeciliği gibi alanlarda eğitim alırlar.Bu derslerin hepsi uygulama atölyasinde bire-bir uygulama yapılmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Geleneksel el Sanatları alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; El sanatları alanında usta öğretici ya da eğitmen olarak çalışabilir, Sosyal hizmetlere bağlı yerlerde rehabilitasyon amaçlı eğitimci olarak çalışabilir, doğal boya atölyeleri, taş işlemeciliği yapan atölyeler, ahşap işlemeciliği yapan atölyeler, bitkisel örücülük yapan atölyeler ya da sektör, halı deseni hazırlayan işletmeler, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmeler, desen üretimi yapan işletmeler, lazerle aplike kesen firmalar, moda evleri, tekstil firmaları, mefruşat mağazaları, ev tekstili işletmeleri, kendi işyerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
1-Bölüm mezunları sınavsız olarak açık öğretimin bazı programlarına devam edebilirler. Uygulanan uyum programında başarılı olanlar 3. sınıftan devam ederler. Alanları dışında (işletme, iktisat vb) bir alandan lisans diplomasına sahip olurlar. 2-Mezuniyet sonrası yapılan ve alanlarında belirlenen bölümlere Dikey Geçiş Sınavı (DGS) girerek alanlarında eğitimlerini sürdürebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Her ders için öğrenciler yarıyıl içi çalışmalar (ara sınav, kısa sınav, ödev, proje, uygulama veya benzeri çalışmalar) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavın %40 ve final sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de staj çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adresi : Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bahçaşehiemahallesi, Esentepe Mevki, 66200, YOZGAT Telefonu : +90 (354) 217 17 81 - 217 17 82 - 212 38 43 Belge Geçer : +90 (354) 217 17 80 E-Posta : myo@bozok.edu.tr Web Adresi : http://myo.bozok.edu.tr
Bölüm Olanakları
Öğretim elemanı olarak 6 akademik personel ve ders içeriklerindeki uygulamaları laboratuvar ortamında çalışabilme imkanı veren malzemeler ile üst düzey, kaliteli ve beşinci seviye MYK tarafından belirlenen standartlara uygun bir eğitim verilmektedir.

Program Çıktıları
1Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
2Temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur.
3Geleneksel El Sanatları alanına özgü, kültür, estettik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.
4Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler.
5Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrar ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanır.
6Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar.
7Alanı ile ilgili konuları uzman yada uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır.
8Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.
9Alanının gerektirdiği tasarım, malzeme ve üretim alanlarında temel düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
10Alanında başarıyla uygulama yürütür.
11Sanatsal, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
12Çevre duyarlılığına, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
13Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
14Tek başına,bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır.
15Ülkesinin yakın tarih alanında siyasi ve savaş geçmişi hakkında bilgi sahibidir.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GES1007 DESEN Seçmeli 5
2 GES1009 CAM İŞLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 5
3 GES1011 ÖRÜCÜLÜK Seçmeli 5
4 GES1013 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI Seçmeli 5
YABANCI DİL I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
YABANCI DİL I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İKLY1105 İNGİLİZCE I Seçmeli 2
2 İKLY1106 ALMANCA I Seçmeli 2
3 İKLY1107 FRANSIZCA I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GES1012 İLETİŞİM Seçmeli 4
2 GES1014 DEKORATİF ÇİÇEK YAPIM TEKNİKLERİ Seçmeli 4
3 GES1016 PROJE GELİŞTİRME Seçmeli 4
4 GES1018 SELİGRAFİ Seçmeli 4
YABANCI DİL 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
YABANCI DİL 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 IKLY2105 İNGİLİZCE-II Seçmeli 2
2 IKLY2106 ALMANCA-II Seçmeli 2
3 IKLY2107 FRANSIZCA-II Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GES2015 DEKORATİF SÜS EŞYASI YAPIMI Seçmeli 4
2 GES2017 TEMEL FOTOĞRAF Seçmeli 4
3 GES2019 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 4
4 GES2021 ESTETİK Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 GES2014 TAŞ İŞLEMECİLİĞİ Seçmeli 4
2 GES2016 KEÇE YAPIM TEKNİKLERİ Seçmeli 4
3 GES2018 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 4
4 GES2020 DOĞAL BOYACILIK Seçmeli 4
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr