Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ -Program Tanımları
Kuruluş
Yozgat Bozok üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu temel bölümlerinden biri olan İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü 2009 yılında yılında Bozok Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümünün temel eğitim prensibi; güncel, bilimsel ve teknolojik çalışmaları birleştirerek öğrenciye elektrik alanında teknolojik çağın gereksinimlerini karşılayacak şekilde eğitim verilerek sektörün arzuladığı ara elemanı yetiştirmektedir. Eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "İklimlendirme ve Soğutma alanında Ön Lisans Diploması" derecesi alırlar. Verilen bu diploma derecesi Avrupa Yeterlilikler çerçevesi kapsamında 5. seviye eğitim düzeyine karşılık gelmektedir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu programa kabul ve kayıt şartları Türk Yüksek öğretim Mevzuatı kapsamında yapılmaktadır. Programa meslek lisesi alan mezunu öğrencileri ve tüm lise mezunları Yüksek öğretime Giriş Sınavı sonuçlarına göre yerleştirilirler. Yerleştirme ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Kayıt şartları Yüksek öğretime Giriş Sistemi ile aynıdır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Bozok Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İki yıl (dört yarıyıl) süren eğitim - öğretim programlarının tüm dersleri (toplam 120 AKTS karşılığı) ile 30 iş günü zorunlu meslek stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler ön lisans derecesi alırlar.
Program Profili
Bu program, evler, işyerleri ve endüstriyel tesislerdeki iklimlendirme, havalandırma ve soğutma tesislerinin kurulması, işletilmesi ve bakımından sorumlu tekniker yetiştirmektir. Yetiştirilen bu teknikerler, Makina Mühendisleri ile kalifiye işçi ve teknisyenler arasında hem yeterli teknik bilgiye hem de pratik beceriye sahip ara eleman ihtiyacını gidermeye yöneliktir. Hatta bazı küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde teknikerler, firmanın kıdemli teknik elemanları olabilmekte ve dolaysıyla liderlik ve yöneticilik rolünü de üstlenebilmektedirler. Diğer taraftan bu programı bitiren öğrenciler, merkezi sistemle yapılan dikey geçiş sınavında başarılı olup dört yıllık Teknoloji Fakültelerinin Enerji Sistemleri Mühendisliği veya Mühendislik Fakültelerinin Makina Mühendisliği bölümlerine devam etmeleri de mümkündür. Programın eğitim süresi iki yıldır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İklimlendirme, soğutma ve havalandırma ile alanlarda hizmet veren/alan, üretim yapan tüm özel sektör ve kamu kuruluşlarında istihdam edilirler. Örnek: Arçelik buzdolabı fabrikası, İklimsa, klima ve soğutma servislerinde, soğuk depolarda ve soğuk depoların imalat ve montajı yapan firmalarda, ticari soğutucular imalatı yapan firmalarda, havalandırma kanal imalat ve montajını yapan firmalarda, iklimlendirme ve havalandırma proje tasarım bürolarında, fabrikalarda, alışveriş merkezlerinde, iş merkezlerinde, otellerde vb. yerlerde.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavında başarılı olmaları halinde, Makine Mühendisliği ile Enerji sistemleri mühendisliği bölümlerine devam edebilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Her ders için öğrenciler yarıyıl içi çalışmalar (ara sınav, kısa sınav, ödev, proje, uygulama veya benzeri çalışmalar) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavın %40 ve final sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de staj çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
E-Öğrenme
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adresi : Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bahçaşehir mahallesi, Esentepe Mevki, 66200, YOZGAT Telefonu : +90 (354) 217 50 64 - 217 17 81 Belge Geçer : +90 (354) 217 17 80 E-Posta : teknikbilimlermyo@bozok.edu.tr Web Adresi : http://myoteknik.bozok.edu.tr
Bölüm Olanakları
Program uygulamalı dersleri iklimlendirme ve soğutma laboratuvarı ile proje ve tasarım dersleri için bilgisayar sınıfı kullanılmaktadır. Atölyede öğrencilerin soğutma cihazların çalışma prensiplerini kavramalarına yardımcı olacak uygulamalar yapılmaktadır.

Program Çıktıları
1İlgili sistemlerde kullanılacak elektrik kumanda ve otomatik kontrol devrelerini tanıyabilir ve bağlantılarını yapabilir.
2Karşılaşılan problemlerin tespiti ve çözümü aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilir.
3İlk yardım kurallarını uygulamak için ilk yardımın temel ilkeleri, yaralanmalar, kırıklar, sağlamak için temel yaşam desteği uygulamak için yaralı güvenlik, acil hasta sağlamak için çalışmak çıkık ve burkulmalarda, diğer kurallar hasta veya yaralı taşıma, acil durumlarda ilk yardım uygulamak
4Temel izdüşüm ve görünüş çıkarma çizimleri yapmak Temel geometrik çizimler, perspektif çizim ölçülendirme yapmak çizilmiş resimlerdir iki ve üç boyutlu soğutma / klima elektrik devre şeması çizim yapmak için temel çizim komutları ile çizim uygulamaları bilgisayar destekli
5İklimlendirme ve soğutma mesleği ile ilgili temel kavram, ilke ve esasları açıklayabilmesi.
6Temel matematiksel ve fiziksel konularda bilgi sahibi olması.
7iklimlendirme ve soğutma alanında uygulanan sistemlerin tanınması ve uygulama alanına uygun tasarım yapabilmesi.
8İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde kullanılan ana elemanları ve aksesuarları tanıyabilmesi ve işlevlerini açıklayabilmesi.
9İklimlendirme ve soğutma sistemleriyle ilgili projeleri okur, bilgisayar destekli olarak çizebilir.
10Alanındaki teknolojik gelişmeleri takip edebilir ve otomasyon olanaklarını kullanılabilir.
11Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanmak ve çağdaş ve güncel konuları izlemek ve öğrenmek.
12Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
13Mevcut ve yeni yapılacak sistemlerin verimli çalışmalarını sağlayabilmek için gerekli görülen test, ölçüm, bakım, hata teşhisi, tamir ve koruyucu bakım bilgi ve becerisine sahip olur.
14Mesleği ile ilgili konular hakkında bilimsel araştırma hazırlama, sunma ve etkinlikte bulunma yeteneğini kazanır.
15Mesleğiyle ilgili temel işletmecilik, kalite ve çevre ile ilgili bilgi donanımına sahip olur.
16Mesleki ve etik sorumluluğu kavramak ve çeşitli disiplinlerden oluşan bir ekipte çalışmak ve/veya liderlik yapabilmek.
17Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine Tesisat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek.
18Çevreye duyarlı ve çevreyi koruyucu olma


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
YABANCI DİL I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
YABANCI DİL I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İKLY1105 İNGİLİZCE I Seçmeli 2
2 İKLY1106 ALMANCA I Seçmeli 0
3 İKLY1107 FRANSIZCA I Seçmeli 0
YABANCI DİL 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
YABANCI DİL 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 IKLY2105 İNGİLİZCE-II Seçmeli 2
2 IKLY2106 ALMANCA-II Seçmeli 0
3 IKLY2107 FRANSIZCA-II Seçmeli 0
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr