Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - MAKİNE -Program Tanımları
Kuruluş
Yozgat Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu temel bölümlerinden biri olan Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Makine Programı 1981-1982 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Yüksek Öğrenim Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak açılmıştır. 2006 yılında Bozok Üniversitesinin kurulması ile bu yeni üniversitenin bünyesine geçmiştir. Makine Programı temel eğitim prensibi; Tasarım, malzeme ve üretim alanları ile birlikte güncel, bilimsel ve teknolojik çalışmaları birleştirerek öğrenciye makine ve metal işleme teknolojileri alanında çağın gereksinimlerini karşılayacak şekilde eğitim verilerek sektörün arzuladığı ara elemanı yetiştirmektedir. Eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Makina alanında Ön Lisans Diploması" derecesi alırlar. Verilen bu diploma derecesi Avrupa Yeterlilikler çerçevesi kapsamında 5. seviye eğitim düzeyine karşılık gelmektedir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu programa kabul ve kayıt şartları Türk Yükseköğretim Mevzuatı kapsamında yapılmaktadır. Programa meslek lisesi alan mezunu öğrenciler sınavsız olarak program kontenjanı dahilinde kabul edilirler. Boş kontenjanlara standart lise mezunları Yükseköğretime Giriş Sınavı sonuçlarına göre yerleştirilirler. Yerleştirme ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Kayıt şartları Yükseköğretime Giriş Sistemi ile aynıdır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Yozgat Bozok Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İki yıl (dört yarıyıl) süren eğitim - öğretim programlarının tüm dersleri (toplam 120 AKTS karşılığı) ile 30 iş günü zorunlu meslek stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler ön lisans derecesi alırlar.
Program Profili
Bu bölümün temel amacı, öğrencilerin eğitimsel, psikolojik ve iletişimsel becerilerini oluşturarak Sanayi sektörünün üretim kademelerinde uzmanlar yetiştirmektir. Program 2 yıllık eğitim süresi içerisinde 4 yarıyıldan oluşan bir eğitim yapısına sahiptir.Eğitim dönemi süresince edinilen bilgi, beceri ve davranış, üretim kademelerinde çalışma yapabilmek için temel becerileri oluşturur. Sanayi sektörünün üretim kademelerinde ihtiyaç duyduğu makine elemanlarının tasarımı ve üretimi, talaşlı ve talaşsız imalat tezgâhları, pnömatik ve hidrolik sistemler, CNC tezgâhları ve Cad-Cam programları konularında yeterli bilgi birikimi ve iş becerisine sahip gerekli ara eleman ihtiyacını karşılamaktadır.Derslerin çoğunda uygulamaya yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Öğrenciler, programın sonunda toplam 30 günlük meslek stajınu tamamlarlar. Böylece teori ve uygulama imkanı sağlanmış olur.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar kamu sektöründe ve sanayide faaliyet gösteren fabrikaların ilgili bölümlerinde, mühendis ve teknisyen arasındaki ara eleman (tekniker) ihtiyacını karşılamak üzere yetiştirilmektedirler. Çalıştığı kurumun yapısına göre, her türlü mekanik sistemlerin, makine tezgâhlarının imalatı, montajı, bakım ve arıza teşhisini yapabilmektedirler. Teknikerler isterlerse kendi özel işyerlerini de açabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
1-Bölüm mezunları sınavsız olarak açık öğretimin bazı programlarına devam edebilirler. Uygulanan uyum programında başarılı olanlar 3. sınıftan devam ederler. Alanları dışında (işletme, iktisat vb) bir alandan lisans diplomasına sahip olurlar. 2-Mezuniyet sonrası yapılan ve alanlarında belirlenen bölümlere Dikey Geçiş Sınavı (DGS) girerek alanlarında eğitimlerini sürdürebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Her ders için öğrenciler yarıyıl içi çalışmalar (ara sınav, kısa sınav, ödev, proje, uygulama veya benzeri çalışmalar) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavın %40 ve final sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de staj çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adresi : Yozgat Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bahçeşehir Mahallesi, Esentepe Mevki, 66200, Yozgat Telefonu : +90 (354) 217 50 64 +90(354) 217 17 81 Fax : +90 (354) 217 17 80 E-Posta : teknikbilimler.myo@bozok.edu.tr Web Adresi : http://myoteknik.bozok.edu.tr
Bölüm Olanakları
Makine programı öğrencileri için oluşturulmuş Makine atölyesi ve Özel CAD/CAM Bilgisayar laboratuvarı imkanları sunulmaktadır.

Program Çıktıları
1İşletmelerdeki farklı seviyelerdeki personelle iletişim kurabilir, yazılı ve sözlü iletişim tekniklerini kullanabilir.
2Matematik, fen bilimleri ve makine bilgisi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir
3Analitik düşünerek sorunlar karşısında pratik ve teorik bilgilerini, değerlendirir.
4Makina teknolojisi alanındaki güncel teknikleri ve araçları teknik eğitim alarak kullanır.
5Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır.
6İşlemi planlar , uygun işlem metodunu seçer ve verileri değerlendirip sorumluluk üstlenebilir.
7Makine imalat alanlarına ve bilgisayar destekli çizim, tasarım ve üretim bilgisinine sahiptir.
8Takım çalışması ve bireysel çalışma yapabilir ve sorumluluk alabilir.
9Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir ve teknolojideki araştırma ve geliştirme çalışmalarını takip edip kendini sürekli yeniler.
10Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
11İnceleme, problem tanımlama, rapor edebilme becerilerine sahiptir.
12En az bir yabancı dili orta-ileri düzeyde Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.
13Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
14Deney ve Tecrübe ile kazanılan teorik bilgileri uygulayabilir.
15Öğrendiği teorik bilgileri basit mekanik hesaplamalar yaparak makineler üzerinde uygulayabilir.
16Meslek etiğine uygun hareket eder.
17Makine teknolojileri hukuksal mevzuatına uygun hareket eder.
18Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi ve beceriye sahiptir.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ATA1001 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. I Zorunlu 2
7 MAK1101 FİZİK Zorunlu 4
13 MAK1100 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 4
14 MAKSDG-I MESLEKİ SEÇMELİ DERS-I Seçmeli 3
17 MAK1110 ÖLÇME VE KONTROL Zorunlu 3
21 MAK1102 TEKNİK RESİM Zorunlu 5
25 MAK1103 TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ Zorunlu 5
27 TÜR1001 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2
34 YDİ1001 YABANCI DİL-I Zorunlu 2
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ATA1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2
7 MAK2107 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Zorunlu 5
11 MAK2108 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ Zorunlu 4
16 MAK2106 İMALAT İŞLEMLERİ-I Zorunlu 5
20 MAK2105 MAKİNE MESLEK RESMİ Zorunlu 4
24 MAKSDG-II MESLEKİ SEÇMELİ DERS-II Seçmeli 3
25 MAKSDG-III MESLEKİ SEÇMELİ DERS-III Seçmeli 3
28 TÜR1002 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2
35 YDİ1002 YABANCI DİL-II Zorunlu 2
Toplam 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MAK3210 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 5
7 MAK3235 CNC FREZE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 4
18 MAK3201 MAKİNE ELEMANLARI-I Zorunlu 4
23 MAK3205 MERKEZİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Zorunlu 4
24 MAKSDG-IV MERKEZİ SEÇMELİ DERS-IV Seçmeli 3
25 MAKSDG-V MESLEKİ SEÇMELİ DERS-V Seçmeli 3
26 MAKSDG-VI MESLEKİ SEÇMELİ DERS-VI Seçmeli 3
29 MAK3245 MUKAVEMET Zorunlu 4
Toplam 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 MAK4210 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 5
14 MAK4235 KAYNAK TEKNOLOJİSİ Zorunlu 5
18 MAKSDG-VII MESLEKİ SEÇMELİ DERS VII Seçmeli 3
19 MAKSDG-VIII MESLEKİ SEÇMELİ DERS VIII Seçmeli 3
20 MAKSDG-VIIII MESLEKİ SEÇMELİ DERS VIIII Seçmeli 3
21 MAKSDG-X MESLEKİ SEÇMELİ DERS-X Seçmeli 3
26 MAK4201 PROJE TASARIMI Zorunlu 2
28 MODSDG-III SEÇMELİ DERS III Seçmeli 12
Toplam 36
 
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MAK1111 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
2 MAK1113 İLETİŞİM Seçmeli 3
YABANCI DİL I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
YABANCI DİL I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İKLY1105 İNGİLİZCE I Seçmeli 2
2 İKLY1106 ALMANCA I Seçmeli 2
3 İKLY1107 FRANSIZCA I Seçmeli 2
II. YARIYIL MESLEKİ/TEKNİK DERS HAVUZU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MAK1106 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Seçmeli 3
2 MAK1108 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 3
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MAK-2106 SAC METAL KALIP TASARIMI Seçmeli 3
2 MAK-2107 ALIŞILMAMIŞ İMALAT YÖNTEMLERİ Seçmeli 3
3 MAK-2108 HACİM KALIPÇILIĞI Seçmeli 3
YABANCI DİL 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
YABANCI DİL 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 IKLY2105 İNGİLİZCE-II Seçmeli 2
2 IKLY2106 ALMANCA-II Seçmeli 2
3 IKLY2107 FRANSIZCA-II Seçmeli 2
III. YARIYIL MESLEKİ/TEKNİK DERS HAVUZU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
MERKEZİ SEÇMELİ DERS-IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MAK3206 MOTOR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
2 MAK3207 GİRİŞİMCİLİK-I Seçmeli 3
3 MAK3208 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Seçmeli 3
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MAK3250 MALZEME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
2 MAK3260 STATİK Seçmeli 3
3 MAK3270 KESİCİ TAKIM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MAK3215 İMALAT İŞLEMLERİ-II Seçmeli 3
2 MAK3225 MESLEK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
3 MAK3240 GÜÇ AKTARMA ORGANLARI Seçmeli 3
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
IV.YARIYIL MESLEKİ/TEKNİK DERS HAVUZU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
MESLEKİ SEÇMELİ DERS VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MAK4206 ÖZEL DÖKÜM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3
2 MAK4207 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI Seçmeli 3
3 MAK4208 TEMEL ELEKTRİK-ELEKTRONİK BİLGİSİ Seçmeli 3
MESLEKİ SEÇMELİ DERS VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MAK4250 DÖKÜMLERE ISIL İŞLEM Seçmeli 3
2 MAK4260 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 3
3 MAK4270 GİRİŞİMCİLİK-II Seçmeli 3
MESLEKİ SEÇMELİ DERS VIIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MAK4285 TERMODİNAMİK Seçmeli 3
2 MAK4290 BUJİ ATEŞLEMELİ MOTORLAR Seçmeli 3
3 MAK4295 DİZEL MOTORLAR Seçmeli 3
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-X
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MAK4296 MAKİNE ELEMANLARI-II Seçmeli 3
2 MAK4297 İŞ KALIPLARI Seçmeli 3
3 MAK4298 MAKİNE TASARIMI Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 IKLY2105 İNGİLİZCE-II Seçmeli 4
2 IKLY2106 ALMANCA-II Seçmeli 4
3 IKLY2107 FRANSIZCA-II Seçmeli 4
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr