Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı birinci ve ikinci öğretimde hizmet veren bir programdır. Programda; Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Yönetim Organizasyon, Klavye Teknikleri, Mesleki Yazışmalar, Genel İşletme, Bilgisayar Büro Programları, Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları, Örgütsel Davranış, Zaman Yönetimi, Kriz ve Stres Yönetimi, Genel İletişim, Temel Hukuk, A.İ.İ.T I-II, Türk Dili I-II, Genel Muhasebe, Ekonomi, İşletmelerde Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri gibi dersler yer almaktadır. Bu programın hedefi iki yıllık ön lisans dönemi sonunda öğrencilerin organizasyon becerileri, mesleki yazışmlar, elektronik belge yönetim sistelerini kullanma becerisi, dosyalama ve arşivleme yapmak ve ofis yazılımlarını kullanabilme becerisini kazandırmaktır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanında ön lisans diploması verilir
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Program Kabul Koşulları: Ülkemizde, üniversitelere giriş için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavda başarılı olmak gereklidir. Öğrenciler sınav sonucunda aldıkları puanlara göre, girebilecekleri program tercihlerini düzenleyerek, tercih formlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine gönderirler. ÖSYM tüm başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birisine yerleştirir. Ülkemizdeki üniversitelere girecek yabancı uyruklu öğrencileri seçimi, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonucuna göre belirli bir kontenjan dahilinde mümkündür. Kayıt için gerekli belgeler; 1- Lise veya dengi okul diploması, 2- ÖSYM’ ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
formal Ülkemizde, üniversitelere giriş için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavda başarılı olmak gereklidir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
1)Kamu kesimi ve özel kesimin gereksinim duyduğu profesyonel sekreterlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlayacak bilgi birikimini sağlamak. 2).Bağlı bulunduğu yöneticinin gereksinim duyduğu her türlü iletişim kanallarının organize edilmesini sağlamak ve randevu düzenlemeleri, ziyaretçi organizasyonu, toplantı ve seyahat organizasyonlarını yürütmek. 3).Gelişen teknolojinin yarattığı yeni iş hayatı koşullarına uygun, bilgisayar, büro otomasyonunu kullanabilen, her türlü iletişim, yazışma ve dosyalama işlemlerini yapmak. 4).İlişkiler zincirini koparmadan diğer birim yöneticileri ile koordinasyonu sağlayabilecek düzeyde bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmak. 5).Ofis planlaması ve kontrolünü en iyi şekilde yaparak, zamanın etkin kullanımı becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın, organizasyon hizmetlerini yürütmek. 6).Büro yönetimi konusunda gerekli bilgi ve deneyime sahip, analitik düşünebilen ve problemler karşısında hızlı karar verme yeteneğini kullanabilmek. 7).Yenilik ve değişime açık, değişen koşullara kolaylıkla adapte olabilmek. 8).Kendini ifade etme ve kurumunu temsil etme konusunda gerekli iletişim becerilerine sahip olmak. 9).Mesleği yürütecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 10).Kurumu temsil etme ve diğer çalışanlara örnek olabilme adına resmi ortamlarda protokol bilgisini kazanma ve mesleki etiğin gerektirdiği sorumluluklar konusunda bilinçlenmek. 11).Yönetim fonksiyonlarını bilmek, büro yönetimine uygulayabilmek. 12).Alanına özgü bilgileri toplama, analiz etme ve sunum ve paylaşım becerisini kazanmak
Program Profili
Misyon : Toplumun ve kuruluşların gücünü arttıracak araştırma ve nitelikli eğitim hizmetlerini; geliştirerek teşvik ve yardım ederek sağlamak; toplumun ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun bilgi, beceri ve tutum gösteren ulusal ve uluslararası düzeyde kalifiye elemanlar yetiştirmeyi, yüksekokulumuz kendine misyon edinmiştir. Bunun yanında kendini sürekli geliştiren, gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgisayar büro program ve donanımlarını iyi derecede kullanabilen, iyi insan ilişkileri ve etkili iletişim kurabilen, sorumluluk sahibi, sorun çözebilen yüksek düzeyde muhasebe meslek elemanları ve sektörün bu alandaki nitelikli personel ihtiyaçlarına cevap vermektir. Vizyon : Sektörle programı buluşturan, çağın gereklerine uygun, evrensel niteliklere ve mesleki donanıma sahip insan gücü yetiştirmenin yanı sıra öğrencilerimizin hızla gelişen teknolojiye uyum sağlama, alanındaki sorunlara çözüm üretme, karar verme, sorumluluk alma ve girişimci olma özelliklerine sahip, yenilikçi ve ulusal değerlere saygılı, bireyler yetiştiren nitelikli bir program olmaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezun Olanların Çalışma Alanları: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı mezunları özel sektör ve kamu kuruluşlarında yönetici sekreterleri; çeşitli işletmeler ile kamu ve özel sektöre ait idarelerin; belediyeler, dernekler, odalar, barolar gibi kurumların ilgili bölümlerinde istihdam edilirler. Ayrıca; hukuk, hekimlik, mühendislik, mimarlık bürolarının temel ihtiyacı olan yönetici sekreterliği görevini en iyi bir şekilde yapabilecek elemanlardır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Dikey Geçiş Koşulları: Geçişler “Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrencilerin Yatay Geçiş Esasları”na uygun olarak hazırlanan “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde yapılır. Ayrıca öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerine girebilirler. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programından mezun olan öğrencilerin DGS’ye girerek yerleşebilecekleri bölümler: Büro Yönetimi Öğretmenliği, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme Bilgi Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
her bir ders için bir vize bir de final sınavı yapılır vize sınav notunun %40'ı, final sınav notunun %60 'nın toplamı 50 ve üzerinde bir puana sahip olanlar dersten başarılı sayılır uygulama derslerinde uygulama katılma oranı %30 dur öğrenci uygulamaların tamamını yapmak zorundadır dersin içeriğine göre araştırma ödevi veya sunum hazırlatılabilir
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet Koşulları : Dört Yarıyıl , Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayan ve 30 iş günü endüstriyel stajını tamamlayan öğrenciler programdan mezun olur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Şaban ALTIN (Bölüm Başkanı) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Pazarlama, Satış ve Yönetim saban.altin@bozok.edu.tr Dahili: 4030
Bölüm Olanakları
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programından mezun olan öğrenciler kamu kurumlarında ve özel sektörde büro elemanı ve yönetici asistanı olarak çalışabilmektedir. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı mezunları özel sektör ve kamu kuruluşlarında yönetici sekreterleri; çeşitli işletmeler ile kamu ve özel sektöre ait idarelerin; belediyeler, dernekler, odalar, barolar gibi kurumların ilgili bölümlerinde istihdam edilirler. Ayrıca; hukuk, hekimlik, mühendislik, mimarlık bürolarının temel ihtiyacı olan yönetici sekreterliği görevini en iyi bir şekilde yapabilecek elemanlardır.

Program Çıktıları
Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 AIT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2
7 BRA111 BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI Zorunlu 4
14 BRA103 GENEL İŞLETME Zorunlu 4
17 BRA105 KLAVYE TEKNİKLERİ Zorunlu 5
24 BRA107 PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ Zorunlu 4
31 BRA101 TEMEL HUKUK Zorunlu 3
36 BRA109 TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 4
39 TDL-101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2
44 ING-101 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I Zorunlu 2
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 AIT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 0
9 BRA104 GENEL EKONOMİ Zorunlu 5
12 BRA102 GENEL İLETİŞİM Zorunlu 0
15 BRA106 GENEL MUHASEBE Zorunlu 0
23 BRASDG-I SEÇMELİ DERS I Seçmeli 0
30 TDL-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 0
35 ING-102 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II Zorunlu 2
42 BRA108 YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI Zorunlu 0
Toplam 7
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4 BRA209 BÜRO YÖNETİMİ Zorunlu 0
7 BRA203 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME Zorunlu 0
12 BRA207 KAMU VE ÖZEL KESİM YAPISI Zorunlu 0
15 BRA205 MESLEKİ İNGİLİZCE Zorunlu 2
22 BRA201 MESLEKİ YAZIŞMALAR Zorunlu 5
27 BRASDG-II SEÇMELİ DERS II Seçmeli 0
Toplam 7
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
6 STJ2000 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (STAJ) Zorunlu 4
13 BRA210 GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 3
18 BRA208 HALKLA İLİŞKİLER Zorunlu 0
23 BRA206 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 0
26 BRA202 KRİZ VE STRES YÖNETİMİ Zorunlu 0
31 BRASDG-III SEÇMELİ DERS III Seçmeli 0
38 BRA204 SEKTÖR UYGULAMALARI Zorunlu 4
Toplam 11
 
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
YABANCI DİL I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
YABANCI DİL I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İKLY1105 İNGİLİZCE I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BRA118 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BRA118 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MUNY2110 TİCARET HUKUKU Seçmeli 0
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MUNY2110 TİCARET HUKUKU Seçmeli 0
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
YABANCI DİL 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
YABANCI DİL 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 IKLY2105 İNGİLİZCE-II Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BRA213 TEKNOLOJİ KULLANIMI Seçmeli 3
2 BRA219 TİCARET HUKUKU Seçmeli 3
3 BRA221 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BRA213 TEKNOLOJİ KULLANIMI Seçmeli 3
2 BRA219 TİCARET HUKUKU Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BRY3105 BÜRO YÖNETİMİ Seçmeli 0
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BRY3105 BÜRO YÖNETİMİ Seçmeli 0
SEÇMELİ DERS V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BRYY4115 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2
2 ISN43270 ELEKTRONİK TİCARET Seçmeli 0
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BRA216 MEDYA OKUR YAZARLIĞI Seçmeli 3
2 BRA218 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3
3 BRA220 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 3
4 BRA222 ELEKTRONİK TİCARET Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BRA216 MEDYA OKUR YAZARLIĞI Seçmeli 3
2 BRA218 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3
3 BRA220 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 3
4 BRA222 ELEKTRONİK TİCARET Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BRY4114 SEKRETERLİKTE ÖRNEK OLAY ANALİZİ Seçmeli 10
SEÇMELİ DERS VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BRY4114 SEKRETERLİKTE ÖRNEK OLAY ANALİZİ Seçmeli 10
SEÇMELİ DERS VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr