Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - PAZARLAMA - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Pazarlama Programı, 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümüne bağlı olarak açılmıştır. Programda kadrolu 3 öğretim görevlisi görev yapmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Pazarlama alanında Ön Lisans Diploması" derecesi alırlar. Verilen bu diploma derecesi Avrupa Yeterlilikler çerçevesi kapsamında 5. seviye eğitim düzeyine karşılık gelmektedir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Üniversite Giriş Sınavı'ndan yeterli puan alan öğrenciler Pazarlama Bölümünde eğitim ve öğretime hak kazanmaktadırlar
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Bozok Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İki yıl (dört yarıyıl) süren eğitim - öğretim programlarının tüm dersleri (toplam 120 AKTS karşılığı) ile 20 iş günü zorunlu meslek stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler ön lisans derecesi alırlar.
Program Profili
Bölümün temel amacı, hem özel sektör hem de kamu sektöründeki çalışma alanları için nitelikli Pazarlama ve Tutundurma uygulamalarına hakim, pazar koşullarını analiz edebilecek nitelikte elemanlar yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu bölümü başarıyla bitirenler şirketlerde satış elemanı, satış temsilcisi, satış yöneticisi veya halkla ilişkiler ve reklam ajanslarında müşteri temsilcisi olarak görev alabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
DGS ile İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinin veya ilgili fakültelerin bölümlerine geçiş imkanı vardır. Ayrıca Açık Öğretim Fakültesi'ne geçiş hakkı mevcuttur.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Her ders için öğrenciler yarıyıl içi çalışmalar (ara sınav, kısa sınav, ödev, proje, uygulama veya benzeri çalışmalar) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavın %40 ve final sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de staj çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adresi : Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bahçaşehir mahallesi, Esentepe Mevki, 66200, YOZGAT Telefonu : +90 (354) 217 17 81 - 217 17 82 - 212 38 43 Belge Geçer : +90 (354) 217 17 80 E-Posta : sbmyo@bozok.edu.tr Web Adresi : http://myo.bozok.edu.tr
Bölüm Olanakları
Sınıf, Uygulama laboratuvarları, Bilgisayar Laboratuarı ayrıca dersler projeksiyonlu sınıflarda işlenmektedir.

Program Çıktıları
1TANITIM, PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET KONULARINDA TEMEL DÜZEYDE BİLGİLERE SAHİPTİR,
2KARAR, UYGULAMA VE DAVRANIŞLARINDA ALANINA İLİŞKİN EDİNDİĞİ BİLGİLERİ KULLANMA BECERİSİNE SAHİPTİR,
3ALANINA İLİŞKİN BİLGİLERİ ANALİZ ETME, YORUMLAMA VE DEĞERLENDİRME BECERİSİNE SAHİPTİR,
4KENDİSİNE VERİLEN GÖREV VE SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRİR,
5UYGULAMADA KARŞILAŞILAN YA DA ÖNGÖRÜLEMEYEN SORUNLAR İÇİN EKİP ÜYESİ OLARAK SORUMLULUK ALIR,
6EDİNDİĞİ BİLGİ VE BECERİLERİ ELEŞTİREL OLARAK DEĞERLENDİRİR,
7ÖĞRENME GEREKSİNİMİNİN SÜREKLİLİĞİNİ KAVRADIĞINI GÖSTERİR,
8ÖĞRENME GEREKSİNİMLERİNE YÖNELİK PROGRAMLARA KATILIMA AÇIK OLUR,
9ALANI İLE İLGİLİ BİLGİ VE BECERİLER DÜZEYİNDEKİ DÜŞÜNCELERİNİ VE ÖNERİLERİNİ İLGİLİLERE SÖZLÜ VE YAZILI OLARAK AKTARIR,
10ÇALIŞMA ARKADAŞLARINA YARDIMA YATKINDIR,
11ALANININ GEREKTİRDİĞİ TEMEL DÜZEYİNDE BİLGİSAYAR , BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANIR,
12ÖRGÜT, İŞ VE TOPLUMSAL ETİK DEĞERLERE UYGUN DAVRANIR,
13SOSYAL HAKLARIN EVRENSELLİĞİ, SOSYAL ADALET, KALİTE VE KÜLTÜREL DEĞERLER İLE ÇEVRE KORUMA KONULARINDA YETERLİ BİLİNCE SAHİPTİR,
14DEĞİŞİME VE YENİLİĞE AÇIKTIR.
15KARAR, UYGULAMA VE DAVRANIŞLARINDA ALANINA İLİŞKİN EDİNDİĞİ BİLGİLERİ KULLANMA BECERİSİNE SAHİPTİR
16KENDİSİNE VERİLEN GÖREV VE SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRİR
17EDİNDİĞİ BİLGİ VE BECERİLERİ ELEŞTİREL OLARAK DEĞERLENDİRİR
18 ALANI İLE İLGİLİ BİLGİ VE BECERİLER DÜZEYİNDEKİ DÜŞÜNCELERİNİ VE ÖNERİLERİNİ İLGİLİLERE SÖZLÜ VE YAZILI OLARAK AKTARIR,
19 DEĞİŞİME VE YENİLİĞE AÇIKTIR.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111111123333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
YABANCI DİL I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İKLY1105 İNGİLİZCE I Seçmeli 2
2 İKLY1106 ALMANCA I Seçmeli 2
3 İKLY1107 FRANSIZCA I Seçmeli 2
YABANCI DİL 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 IKLY2105 İNGİLİZCE-II Seçmeli 2
2 IKLY2106 ALMANCA-II Seçmeli 2
3 IKLY2107 FRANSIZCA-II Seçmeli 2
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr