Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - İŞLETME YÖNETİMİ - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
İşletme Yönetimi Programı, 1976-1977 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulan Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Daha sonra Yüksekokul bünyesinde 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile Erciyes Üniversitesine bağlanmış; 01.03.2006 tarihinde ise 4567 sayılı kanunla kurulan Bozok Üniversitesine devredilmiştir. 2009 yılından 2016 yılına kadar Yönetim ve Organizasyon Bölümü bünyesinde faaliyetine devam etmiştir. 2016 yılında ise Meslek Yüksekokulunun ikiye bölünmesiyle Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü altında toplanmıştır. Toplam 3 akademik personel ve 50 öğrencisi ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kazanılan Derece
Yönetim ve Organizasyon Bölümü, İşletme Yönetimi Programı
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
YKS sınavı ile öğrenci alımı yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bölümümüze kamu ve özel üniversitelerden geçiş talebinde bulunan öğrenciler de kabul edilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
İşletme Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon Bölümünün ilk ve tek programıdır. Toplam 3 akademik personeli ve 50 öğrencisi bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
. Çeşitli devlet ve özel sektör kuruluşlarının tüm bölümlerinde çalışma olanağı, · Büyük ve küçük işletmelerde finansman, muhasebe, pazarlama, insan kaynakları, satın alma ve halkla ilişkiler bölümleri, · Serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik büroları, · Çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümleri ve vergi daireleri, · Yatırım ve finans kurumları · Kamu ve özel bankalar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
İktisadi ve İdari Bilimler Fak., Siyasal Bilgiler Fak. İşletme Fak. nin hemen hemen tüm bölümleri
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar 1 ara sınavı ve 1 final sınavından oluşmaktadır. Ara sınavının %40'ı, final sınavının %60'ı alınmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Dört yarıyılda geçer notu almış (FF ve FD hariç), genel not ortalaması 2.0'nin üzerinde olan ve 30 günlük stajını başarı ile tamamlamış öğrenciler mezuniyete hak kazanmış olurlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Dr.Öğr.Ü. Nizamettin Erbaş- Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Böl.
Bölüm Olanakları
Bölümümüz nitelikli öğretim elemanı kadrosu, bilgisayar laboratuvarı ve uygun derslikler bakımından avantajlara sahiptir.

Program Çıktıları
11. Öğrenci kendini geliştirir 2. Yönetim becerisine sahip olur, 3. İşletme kuruluşunu öğrenir, 4. Pazarlama ve satış yeteneği gelişir, 5. Muhasebe bürosu açma yetkinliğine ulaşır, 6. Halkla ilişkiler konusunda kendini geliştirir. 7. Mali ve ekonomik piyasaları tanır.
2Bu Programdan mezun olan öğrencilerimiz, özel ve kamu sektöründe görev alma becerisine sahip olurlar.
3Bu Programdan mezun olan öğrencilerimiz, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği kazanır.
4Bu Programdan mezun olan öğrencilerimiz, yeni gelişmeleri öğrenme yetkinliğine sahip olurlar.
5Bu Programdan mezun olan öğrencilerimiz, iletişim kurma ve sosyalleşme yetkinliğine sahip olurlar.
6Bu Programdan mezun olan öğrencilerimiz, alanında uzmanlık yetkinliğine sahip olurlar.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 AIT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 0
10 İŞ109 GENEL İŞLETME Zorunlu 0
16 İŞ105 GENEL MUHASEBE-I Zorunlu 0
18 İŞ101 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 0
23 İŞ107 MİKRO EKONOMİ Zorunlu 0
29 İŞSDG-I SEÇMELİ DERS I Seçmeli 0
33 İŞSDG-II SEÇMELİ DERS II Seçmeli 0
37 İŞ103 TEMEL HUKUK Zorunlu 0
42 TDL-101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 0
47 ING-101 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I Zorunlu 0
Toplam 0
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 AIT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 0
13 İŞ104 GENEL MUHASEBE-II Zorunlu 0
17 İŞ110 İSTATİSTİK Zorunlu 0
22 İŞ102 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu 3
28 İŞ106 MAKRO EKONOMİ Zorunlu 0
32 İŞSDG-III SEÇMELİ DERS III Seçmeli 0
36 İŞ108 TİCARET HUKUKU Zorunlu 4
39 TDL-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 0
44 ING-102 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II Zorunlu 2
Toplam 9
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 İŞ209 BİLGİSAYARLI MUHASEBE Zorunlu 0
5 İŞ207 BORÇLAR HUKUKU Zorunlu 0
7 İŞ211 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Zorunlu 0
12 İŞ203 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ Zorunlu 0
18 İŞ201 FİNANSAL YÖNETİM Zorunlu 0
23 İŞ213 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Zorunlu 0
28 İŞ205 PAZARLAMA İLKELERİ Zorunlu 0
35 İŞSDG-IV SEÇMELİ DERS IV Seçmeli 0
39 İŞSDG-V SEÇMELİ DERS V Seçmeli 0
41 İŞ215 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Zorunlu 0
Toplam 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
8 İŞ202 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 3
13 İŞ208 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 0
15 İŞ212 İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ Zorunlu 0
19 İŞ210 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Zorunlu 0
28 İŞSDG-VI SEÇMELİ DERS VI Seçmeli 0
32 İŞSDG-VII SEÇMELİ DERS VII Seçmeli 0
36 İŞ214 SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ Zorunlu 0
39 İŞ206 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Zorunlu 0
44 İŞ204 ÜRETİM YÖNETİMİ Zorunlu 0
47 İŞ220 YAZ STAJI Zorunlu 0
Toplam 3
 
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ISN1110.360011 BİLGİSAYARA GİRİŞ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
YABANCI DİL I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
YABANCI DİL I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
YABANCI DİL 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
YABANCI DİL 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BRYY4115 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BRYY4115 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2
2 ISN43270 ELEKTRONİK TİCARET Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IX
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IX
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr