Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

ÇEKEREK FUAT OKTAY SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - ÇOCUK GELİŞİMİ - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Meslek Yüksekokulumuz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığının 19/12/2016 tarih ve 80562 sayılı yazısı ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesine katılmıştır. Yüksekokulumuz 2 yıllık önlisans eğitimi veren bir okul olup, bünyesinde Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama, İlk ve Acil Yardım, Yaşlı Bakımı ve Çocuk Gelişimi programları bulunmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Çocuk Gelişimi Programı"alanında önlisans diploması alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa meslek lisesi alan mezunu öğrenciler sınavsız olarak program kontenjanı dahilinde kabul edilirler. Boş kontenjanlara standart lise mezunları Yükseköğretime Kurumları Sınavı sonuçlarına göre yerleştirilirler. Yerleştirme ÖSYM tarafından yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Bozok Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Çocuk Gelişimi programı, okul öncesi eğitimi ve çocuk gelişimi alanında temel bilgi ve becerilere sahip etkili yardımcı personel yetiştirmek amacıyla düzenlenmiş bir program yürütmektedir. Program, çocuk gelişimi ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre de ders seçme imkanı sunulmaktadır. Böylece, Çocuk Gelişimi Programı, gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla 0-6 yaş dönemindeki çocukların gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak gerekli eğitimi verebilecek ve mesleki gelişimini devam ettirebilecek nitelikte mezunlar yetiştirmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları, KPSS' den gereken puanı almaları durumunda MEB'e ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlara atanmaktadır. Ayrıca kişi ve kurumlara bağlı özel okullarda, kreşlerde, özel gereksinimi olan çocuklara yönelik rehabilitasyon ve özel eğitim kurumlarında da görev yapabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavından geçerli not almaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisans programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Çekerek Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Aydan USTAOĞLU ÇELİK
Bölüm Olanakları
Çocuk Gelişimi programında 1 Öğretim Görevlisi Doktor ve 2 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Özel gereksinimli çocukların saptanması ve yapılacak uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur.
2Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
3 İnsan sağlığı ve hastalıkları hakkında yeterli bilgi seviyesiyle gereken ilk müdahaleleri yapabilir.
4Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirebilir.
5Çocuk gelişimi alanında bilimsel araştırma yapabilecek düzeyde istatistik bilgisi kazanabilir.
6Türkiye Cumhuriyeti Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlıdır ve Türkçeyi iyi kullanır.
7Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilir.
8Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir. Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik başta proje olmak üzere etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
9Çocuk gelişimi alanında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olarak eleştirel bakabilir. Farklı ülkelerdeki çocuk gelişimi uygulamalarını bilir.
10Bilimsel araştırmalarda ve yayınlarda etik ilkelere uygun çalışmasına yönelik tutum geliştirebilir.
11Liderlik ve takım çalışmalarına yatkınlık özellikleriyle , öncelikle çocuklar ve diğer kişilerle etkili iletişim kurabilir.
12Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde aktif katılım gösterebilir.
13Çocukların gelişimsel olarak desteklenmesi konusunda danışmanlık hizmeti verebilir.
14Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, çocuk gelişimi uygulamalarında kullanabilme, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilir.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11222233333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇÇGPADOSD-I ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS I Seçmeli 0
3 ATA-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2
5 ÇÇGP101 ÇOCUK GELİŞİMİ-I Zorunlu 4
6 ÇÇGP107 ÇOCUK VE OYUN Zorunlu 3
9 ÇÇGP109 EĞİTİMDE ARAÇ GELİŞTİRME Zorunlu 4
12 ÇÇGP105 MESLEK ETİĞİ Zorunlu 3
14 ÇÇGP103 ÖZEL EĞİTİM-I Zorunlu 4
15 ÇÇGPSDG-I SEÇMELİ DERS I Seçmeli 0
16 TDİ101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2
20 ING101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2
Toplam 24
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇÇGPADOSD-II ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS II Seçmeli 0
3 ATA-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2
6 ÇÇGP102 ÇOCUK GELİŞİMİ-II Zorunlu 4
7 ÇÇGP106 ÇOCUK VE DRAMA Zorunlu 5
9 ÇÇGP108 ÇOCUKLA İLETİŞİM Zorunlu 3
12 ÇÇGP104 ÖZEL EĞİTİM-II Zorunlu 4
13 ÇÇGPSDG-II SEÇMELİ DERS II Seçmeli 0
15 TDİ102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2
18 ING102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2
19 ÇÇGP110 ZORUNLU YAZ STAJI Zorunlu 2
Toplam 24
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇÇGPADOSD-III ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS III Seçmeli 0
3 ÇÇGP211 ÇOCUK BESLENMESİ Zorunlu 3
4 ÇÇGP209 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA Zorunlu 3
6 ÇÇGP213 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 3
8 ÇÇGP205 ÇOCUKTA BİLİM VE TEKNOLOJİ Zorunlu 3
9 ÇÇGP203 ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK Zorunlu 3
11 ÇÇGP201 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA I Zorunlu 6
12 ÇÇGP207 ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ Zorunlu 3
13 ÇÇGPSDG-III SEÇMELİ DERS III Seçmeli 0
Toplam 24
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇÇGP210 AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 3
3 ÇÇGPADOSD-IV ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS IV Seçmeli 0
5 ÇÇGP208 ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA Zorunlu 3
7 ÇÇGP214 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI Zorunlu 3
9 ÇÇGP204 DAVRANIŞ YÖNETİMİ Zorunlu 3
10 ÇÇGP202 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA II Zorunlu 6
11 ÇÇGP212 REHBERLİK Zorunlu 3
13 ÇÇGPSDG-IV SEÇMELİ DERS IV Seçmeli 0
15 ÇÇGP206 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 3
Toplam 24
 
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇADS101 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2
2 ÇADS103 YARATICI DRAMA Seçmeli 2
3 ÇADS105 KİTAP OKUMA VE YORUMLAMA Seçmeli 2
4 ÇADS107 TEMEL YOGA PRATİĞİ Seçmeli 2
5 ÇADS109 SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Seçmeli 2
6 ÇADS111 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2
7 ÇADS113 SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2
8 ÇADS115 SANAT ETKİNLİKLERİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇÇGPS111 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2
2 ÇÇGPS113 ÇOCUK VE MÜZİK Seçmeli 2
3 ÇÇGPS115 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇADS102 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2
2 ÇADS104 YARATICI DRAMA Seçmeli 2
3 ÇADS106 KİTAP OKUMA VE YORUMLAMA Seçmeli 2
4 ÇADS108 TEMEL YOGA PRATİĞİ Seçmeli 2
5 ÇADS110 SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Seçmeli 2
6 ÇADS112 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2
7 ÇADS114 SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2
8 ÇADS116 SANAT ETKİNLİKLERİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇÇGPS112 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN VE MATEMATİK Seçmeli 2
2 ÇÇGPS114 DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2
3 ÇÇGPS116 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇADS201 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2
2 ÇADS203 YARATICI DRAMA Seçmeli 2
3 ÇADS205 KİTAP OKUMA VE YORUMLAMA Seçmeli 2
4 ÇADS207 TEMEL YOGA PRATİĞİ Seçmeli 2
5 ÇADS209 SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Seçmeli 2
6 ÇADS211 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2
7 ÇADS213 SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2
8 ÇADS215 SANAT ETKİNLİKLERİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇÇGPS215 SANAT ETKİNLİKLERİNİ İZLEME Seçmeli 2
2 ÇÇGPS217 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA YÖNETİM VE DENETİM Seçmeli 2
3 ÇÇGPS219 ÇOCUKLUK DÖNEMİMDE KÜLTÜREL MİRAS EĞİTİMİ Seçmeli 2
4 ÇÇGPS221 İLYARDIM Seçmeli 2
5 SDE101 SINIF DIŞI ETKİNLİK Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇADS202 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2
2 ÇADS204 YARATICI DRAMA Seçmeli 2
3 ÇADS206 KİTAP OKUMA VE YORUMLAMA Seçmeli 2
4 ÇADS208 TEMEL YOGA PRATİĞİ Seçmeli 2
5 ÇADS210 SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Seçmeli 2
6 ÇADS212 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2
7 ÇADS214 SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2
8 ÇADS216 SANAT ETKİNLİKLERİ Seçmeli 2
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇÇGPS216 ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ Seçmeli 2
2 ÇÇGPS218 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2
3 ÇÇGPS220 ÇOCUK VE MÜZE EĞİTİMİ Seçmeli 2
4 ÇÇGPS222 HASTA ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ VE GELİŞİMİ Seçmeli 2
5 SDE102 SINIF DIŞI ETKİNLİK Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr