Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

ÇEKEREK FUAT OKTAY SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı, Çekerek Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2019-2020 yılında eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır. Programımız öğrencilere bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma yeteneklerini geliştirebilecekleri laboratuvar olanağı ve görsel eğitim araçlarının rahatça kullanılabilecekleri ders ortamları sunmaktadır. Öğrencilere, mezuniyet sonrası mesleki uygulama alanında ihtiyaç duyacakları tıbbi kavramlar ve ilaç bilgisi verilmektedir. Programdan mezun olanlar; özel ve kamu sektöründe çalışmaktadırlar. Program mezunları mesleki yaşamlarında öncelikle ulusal ve uluslararası ilaç ve her tür tıbbi ürün üretip pazarlayan medikal firmalarında, ecza depolarında tıbbi satış temsilci vb. unvanlarla istihdam edilebilmektedir. Eğitim dili Türkçedir. Programın temel amacı sağlık kurum ve kuruluşlarının tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında ihtiyaç duyduğu mesleki eğitim almış tıbbi sekreterleri yetiştirmektir. Bölümün teknolojik alt yapı ve eğitim öğretim olanakları öğrencilerin mesleki hayatlarında karşılaşacakları görev ve sorumlulukları alabilme becerileri kazanmalarına imkân verecek şekilde organize edilmiştir. Öğretim dili Türkçe'dir.
Kazanılan Derece
Programdan mezun olmak için dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini (103 ulusal kredi) başarıyla tamamlamış olması gerekir. Ayrıca 4 lük not sistemine göre en az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamalıdır ve staj uygulamasını başarıyla tamamlamalıdır. Programdan mezun olanlara Ön Lisans diploması ve Tıbbi Mümessil unvanı verilmektedir.
Kazanılan Derece
Tıbbi Mümessil
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Türk öğrenciler, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama programına Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı sonucuna göre kabul edilirler. Daha fazla bilgi için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (OSYM) sayfasında yer alan YKS Kılavuzunu inceleyiniz.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programa ortaöğretimi tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitimi bitirmiş ve üniversite sınavında gerekli puanı almış öğrenciler kayıt yaptırabilirler. Diğer yandan başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer programından yatay geçiş ile de öğrenciler kayıt yaptırılabilirler. Bu öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerin transferi için Yozgat Bozok Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine ve Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe bakılabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programdan mezun olmak için dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini (103 ulusal kredi) başarıyla tamamlamış olması gerekir. Ayrıca 4 lük not sistemine göre en az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamalıdır ve staj uygulamasını başarıyla tamamlamalıdır.
Program Profili
2019 yılında Çekerek Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde öğretime başlamıştır. Programdan mezun olanlar; ulusal ve uluslararası ilaç ve her tür tıbbi ürün üretip pazarlayan medikal firmalarında, ecza depolarında çalışmaktadırlar. Eğitim dili Türkçedir. Programın temel amacı kamu ve özel sektörde ihtiyaç duyulan mesleki eğitim almış tıbbi mümessilleri yetiştirmektir. Bölümün teknolojik alt yapı ve eğitim öğretim olanakları öğrencilerin mesleki hayatlarında karşılaşacakları görev ve sorumlulukları alabilme becerileri kazanmalarına imkan verecek şekilde organize edilmiştir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program mezunları mesleki yaşamlarında öncelikle ulusal ve uluslararası ilaç ve her tür tıbbi ürün üretip pazarlayan medikal firmalarında, ecza depolarında tıbbi satış temsilci vb. unvanlarla istihdam edilebilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Program Mezunları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Halkla İlişkiler, Pazarlama ve Uluslararası Ticaret bölümlerine geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan ‘Ders Öğretim Planında' tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak Yozgat Bozok Üniversitesi Lisans-Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
Mezuniyet Koşulları
Programda belirtilen dersleri başarılı ile geçmeleri, otuz günlük stajı başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini (103 ulusal kredi) başarıyla tamamlamış ve 4 lük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr. Gör. Şahin Bayraktar Tıbbi Hİzmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı, Öğr. Gör. Mustafa Altıntaş Birim Bologna Koordinatörü, Öğr. Gör. Gülçin Uruş Müdür Yardımcısı, Telefon:0(354) 468 25 26, e-posta: mustafa.altintas@bozok.edu.tr, Adres: Yeniyol Mah. Hastane Sk. No:27, Çekerek Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çekerek/YOZGAT
Bölüm Olanakları
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programında 4 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Programımızda teorik, interaktif, görsel ve uygulamalı eğitim uygulanmaktadır.

Program Çıktıları
1Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerisine sahiptir.
3Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm öneri geliştirebilme becerisine sahiptir.
4Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
6Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir.
7Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve karşılayabilir.
8Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilir.
9Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
10Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir.
11Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
12Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
13Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
14Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
15Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
122333333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 FOTTP-101 ANATOMİ Zorunlu 0
4 AIT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2
6 FOTTP-105 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 0
8 FOTTP-103 FİZYOLOJİ Zorunlu 0
9 FOTTP-109 GENEL İŞLETME Zorunlu 0
10 FOTTP-107 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 0
12 FOTTP-113 SAĞLIK HİZMETLERİNDE MESLEK ETİĞİ Zorunlu 0
17 FOTTP-115 TIBBİ TERMİNOLOJİ Zorunlu 0
19 TDL-101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 0
20 FOTTP-111 ÜNİVERSİTE KÜLTÜRÜ Zorunlu 0
21 ING-101 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I Zorunlu 0
Toplam 2
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 AIT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 0
7 FOTTP-SDGII II. YARIYIL MESLEKİ/TEKNİK DERS HAVUZU Seçmeli 0
8 FOTTP-110 İLK YARDIM Zorunlu 0
9 KP102 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 0
11 FOTTP-102 PAZARLAMA İLKELERİ Zorunlu 0
14 FOTTP-104 TEMEL HUKUK Zorunlu 0
15 FOTTP-106 TEMEL KİMYA Zorunlu 0
16 FOTTP-108 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Zorunlu 0
18 TDL-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 0
19 ING-102 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II Zorunlu 0
Toplam 0
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
5 FOTTP-201 FARMAKOLOJİ-I Zorunlu 0
6 FOTTP-SDGIII III. YARIYIL MESLEKİ/TEKNİK DERS HAVUZU Seçmeli 0
8 FOTTP-207 SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAZARLAMA Zorunlu 0
10 FOTTP-205 SATIŞ TEKNİKLERİ Zorunlu 0
13 FOTTP-203 TEMEL BİYOKİMYA Zorunlu 0
16 FOTTP-209 ZORUNLU YAZ STAJI Zorunlu 0
Toplam 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 FOTTP-206 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 0
5 FOTTP-202 FARMAKOLOJİ-II Zorunlu 0
7 FOTTP-204 HASTALIKLAR BİLGİSİ Zorunlu 0
8 FOTTP-SDGIV IV. YARIYIL MESLEKİ/TEKNİK DERS HAVUZU Seçmeli 0
10 FOTTP-208 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 0
Toplam 0
 
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇADS101 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2
2 ÇADS103 YARATICI DRAMA Seçmeli 2
3 ÇADS105 KİTAP OKUMA VE YORUMLAMA Seçmeli 2
4 ÇADS107 TEMEL YOGA PRATİĞİ Seçmeli 2
5 ÇADS109 SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Seçmeli 2
6 ÇADS111 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2
7 ÇADS113 SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2
8 ÇADS115 SANAT ETKİNLİKLERİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇTTPS111 İLETİŞİM Seçmeli 2
2 ÇTTPS113 İLAÇ MEVZUATI VE ETİK Seçmeli 2
3 ÇTTPS115 SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇADS102 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2
2 ÇADS104 YARATICI DRAMA Seçmeli 2
3 ÇADS106 KİTAP OKUMA VE YORUMLAMA Seçmeli 2
4 ÇADS108 TEMEL YOGA PRATİĞİ Seçmeli 2
5 ÇADS110 SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Seçmeli 2
6 ÇADS112 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2
7 ÇADS114 SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2
8 ÇADS116 SANAT ETKİNLİKLERİ Seçmeli 2
II. YARIYIL MESLEKİ/TEKNİK DERS HAVUZU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇTTPS112 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA Seçmeli 2
2 ÇTTPS114 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
3 ÇTTPS116 PAZARLAMA İLETİŞİMİ Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇADS201 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2
2 ÇADS203 YARATICI DRAMA Seçmeli 2
3 ÇADS205 KİTAP OKUMA VE YORUMLAMA Seçmeli 2
4 ÇADS207 TEMEL YOGA PRATİĞİ Seçmeli 2
5 ÇADS209 SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Seçmeli 2
6 ÇADS211 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2
7 ÇADS213 SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2
8 ÇADS215 SANAT ETKİNLİKLERİ Seçmeli 2
III. YARIYIL MESLEKİ/TEKNİK DERS HAVUZU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇTTPS201 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2
2 ÇTTPS203 KRİZ VE STRES YÖNETİMİ Seçmeli 2
3 ÇTTPS205 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2
4 SDE101 SINIF DIŞI ETKİNLİK Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇADS202 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2
2 ÇADS204 YARATICI DRAMA Seçmeli 2
3 ÇADS206 KİTAP OKUMA VE YORUMLAMA Seçmeli 2
4 ÇADS208 TEMEL YOGA PRATİĞİ Seçmeli 2
5 ÇADS210 SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Seçmeli 2
6 ÇADS212 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2
7 ÇADS214 SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2
8 ÇADS216 SANAT ETKİNLİKLERİ Seçmeli 2
IV. YARIYIL MESLEKİ/TEKNİK DERS HAVUZU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇTTPS202 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2
2 ÇTTPS204 SAĞLIK HUKUKU Seçmeli 2
3 ÇTTPS206 İLKYARDIM Seçmeli 2
4 SDE102 SINIF DIŞI ETKİNLİK Seçmeli 2
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr