Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

ÇEKEREK FUAT OKTAY SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - YAŞLI BAKIMI - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Yaşlı Bakımı Programı 2019-2020 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Yaşlı Bakımı Teknikerliği
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu programa kabul ve kayıt şartları Türk Yükseköğretim Mevzuatı kapsamında yapılmaktadır. Programa meslek lisesi alan mezunu öğrenciler sınavsız olarak program kontenjanı dahilinde kabul edilirler. Boş kontenjanlara standart lise mezunları Yükseköğretime Giriş Sınavı sonuçlarına göre yerleştirilirler. Yerleştirme ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Kayıt şartları Yükseköğretime Giriş Sistemi ile aynıdır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Bozok Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, alanında evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, mesleğinin profesyonel gereklerini yerine getirebilen, gerekli ortamları hazırlayan, yaşlı bireylerin temel özelliklerini, bakım ve gereksinimlerini bilen, tedavi, destek ve rehabilitasyon hizmetleri sunabilen, insanları seven, saygı duyan, yaratıcı, hoşgörülü ve sabırlı kişilik özelliklerine sahip aynı zamanda yaşlı bireylere bütüncül yaklaşabilen yaşlı bakım hizmeti veren kurumlarda görev alabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları, KPSS' den gereken puanı almaları durumunda Huzurevi, Geriatri Merkezi vb. kuruluşlara atanmaktadır. Ayrıca kişi ve kurumlara bağlı olarak özel kurumlarda da görev yapabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavından geçerli not almaları koşuluyla ilgili alanlarda Lisans programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Gurbet BOZKURT
Bölüm Olanakları
Öğrenciler mezun olduktan sonra 4 yıllık lisans programlarına tamamlayabilirler. Yaşlı Bakımı teknikeri olarak hastanede görev alabilirler.

Program Çıktıları
1 alanı ile ilgili verilerin toplanması uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal,bilimsel,kültürel ve etik değerlere sahip olma
2sosyal hakların evrenselliği,sosyal adalet,kalite ve kültürel değerler ile cevre koruma iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma
3bir yabancı dili en az avrupa dil portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilme
4 alanın gerektirdiği en az avrupa bilgisayar kullanma lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
5Yaşlı bakımı alanında edindiği temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma
6yaşlı bakımı alanıyla ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
7yaşlı bakımı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme
8yaşlı bakımı alanıyla ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
9yaşlı bakımı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme sorunları tanımlayabilme,analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
10Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
11Yaşlı bireyin sağlığını korur, geliştirir ve sağlıktan sapma durumlarında uygun girişimlerini planlar ve öğrendikleri doğrultusunda uygular.
12Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme
13Sağlık ekibi içinde yeterli ve etkin biçimde rol alır.
14Sorumluluğu altında çalışanların bir proje cercevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme
15yaşlı bakımı alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngürelemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
16yaşlı bakımı alanında edindiği temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma
17Yaşlı Bakımı Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
18yaşlı bakımı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
19Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme
20 yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma
21 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
22Mesleğin gerektirdiği bilişim ve iletişim becerilerini kullanır
23Kişiler arası iletişim yöntem ve becerilerini kullanır.
24öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine ve ya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme
25Sağlık ekibi içinde yeterli ve etkin biçimde rol alır.
26Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek, mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslar arası eğitimlere katılır
27Bireylerin eşsiz ve yaşam hakkının mutlak olduğuna inanır ve bilimsel, temel hak, özgürlükler ve humanistik ilkeler doğrultusunda bakım verir.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111112222333333333333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇYB101 AİLE YAPISI VE İLİŞKİLERİ Zorunlu 3
2 ÇYBADOS-I ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS I Seçmeli 0
3 ÇYB107 ANATOMİ Zorunlu 3
6 ATA-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2
8 ÇYB109 İNSAN BEDEN YAPISI VE FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3
10 ÇYB103 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 3
12 ÇYBSDG-I SEÇMELİ DERS I Seçmeli 0
13 TDİ101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2
16 ORT101 YABANCI DİL-1 Zorunlu 2
18 ÇYB105 YAŞLI BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI I Zorunlu 6
Toplam 24
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇYBADOS-II ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS II Seçmeli 0
3 ATA-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2
4 ÇYB110 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİVE YAŞLI JİMNASTİĞİ Zorunlu 2
5 ÇYB108 GERİATRİK PSİKİYATRİ Zorunlu 2
9 ÇYB106 KRONİK HASTALIKLAR Zorunlu 4
11 ÇYBSDG-II SEÇMELİ DERS II Seçmeli 0
13 TDİ102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2
16 ORT102 YABANCI DİL-2 Zorunlu 2
18 ÇYB102 YAŞLI BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI II Zorunlu 6
19 ÇYB104 YAŞLILARDA ÇATIŞMA VE STRES YÖNETİMİ Zorunlu 2
20 ÇYB112 ZORUNLU YAZ STAJI I Zorunlu 2
Toplam 24
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇYBADOS-III ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS III Seçmeli 0
3 ÇYB201 ENFEKSİYON HASTALIKLARI Zorunlu 3
5 ÇYB209 FARMAKOLOJİ Zorunlu 3
7 ÇYB207 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3
8 ÇYBSDG-III SEÇMELİ DERS III Seçmeli 0
11 ÇYB205 YAŞLI BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI III Zorunlu 12
12 ÇYB203 YAŞLIDA ROMATOLOJİK HASTALIKLAR Zorunlu 3
Toplam 24
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇYBADOS-IV ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS IV Seçmeli 0
5 ÇYB210 FİZİKSEL VE SOSYAL REHABİLİTASYON Zorunlu 2
6 ÇYB204 İLK YARDIM Zorunlu 3
8 ÇYBSDG-IV SEÇMELİ DERS IV Seçmeli 0
10 ÇYB212 YARA BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI Zorunlu 2
11 ÇYB202 YAŞLI BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI IV Zorunlu 10
12 ÇYB208 YAŞLILARDA BESLENME İLKELERİ Zorunlu 2
13 ÇYB206 YAŞLILARDA NÖROLOJİK HASTALIKLAR Zorunlu 3
14 ÇYB214 ZORUNLU YAZ STAJI II Zorunlu 2
Toplam 24
 
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇADS101 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2
2 ÇADS103 YARATICI DRAMA Seçmeli 2
3 ÇADS105 KİTAP OKUMA VE YORUMLAMA Seçmeli 2
4 ÇADS107 TEMEL YOGA PRATİĞİ Seçmeli 2
5 ÇADS109 SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Seçmeli 2
6 ÇADS111 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2
7 ÇADS113 SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2
8 ÇADS115 SANAT ETKİNLİKLERİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇYBS111 TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 2
2 ÇYBS113 EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ Seçmeli 2
3 ÇYBS115 TIBBİ DEONTOLOJİ VE ETİK Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇADS102 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2
2 ÇADS104 YARATICI DRAMA Seçmeli 2
3 ÇADS106 KİTAP OKUMA VE YORUMLAMA Seçmeli 2
4 ÇADS108 TEMEL YOGA PRATİĞİ Seçmeli 2
5 ÇADS110 SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Seçmeli 2
6 ÇADS112 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2
7 ÇADS114 SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2
8 ÇADS116 SANAT ETKİNLİKLERİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇYBS114 BEDEN EĞİTİMİ I Seçmeli 2
2 ÇYBS116 KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER Seçmeli 2
3 ÇYBS118 SOSYAL HİZMETLER Seçmeli 2
4 ÇYBS120 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇADS201 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2
2 ÇADS203 YARATICI DRAMA Seçmeli 2
3 ÇADS205 KİTAP OKUMA VE YORUMLAMA Seçmeli 2
4 ÇADS207 TEMEL YOGA PRATİĞİ Seçmeli 2
5 ÇADS209 SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Seçmeli 2
6 ÇADS211 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2
7 ÇADS213 SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2
8 ÇADS215 SANAT ETKİNLİKLERİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇYBS211 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 2
2 ÇYBS213 TERMİNAL DÖNEMDE BAKIM Seçmeli 2
3 ÇYBS215 BİYOKİMYA Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇADS202 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2
2 ÇADS204 YARATICI DRAMA Seçmeli 2
3 ÇADS206 KİTAP OKUMA VE YORUMLAMA Seçmeli 2
4 ÇADS208 TEMEL YOGA PRATİĞİ Seçmeli 2
5 ÇADS210 SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Seçmeli 2
6 ÇADS212 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2
7 ÇADS214 SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2
8 ÇADS216 SANAT ETKİNLİKLERİ Seçmeli 2
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇYBS216 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 2
2 ÇYBS218 TERMİNAL DÖNEMDE BAKIM Seçmeli 2
3 ÇYBS220 BİYOKİMYA Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr