Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ - MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Bozok üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesinin temel bölümlerinden biri olan Makine Mühendisliği Bölümü 1994 yılında Erciyes Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. 2006 yılında Bozok Üniversitesinin kurulması ile bu yeni üniversitenin bünyesine geçmiştir. Makine mühendisliği bölümünün temel eğitim prensibi; güncel, bilimsel ve teknolojik çalışmaları birleştirerek öğrenciye makina mühendisliği disiplini kazandırmaktır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Makine Mühendisliği alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bozok Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler,bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, BÜ ‘de verilen dersin içeriğine uygun olması ve fakülte müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmektir.
Program Profili
Programımız alanında uzman akademisyenlerden oluşur ve gerekli çalışmalar derslerle birlikte yürütülmektedir. Bölümümüzün çalışma alanları Mekanik, Enerji, Konstrüksiyon, İmalat, Isı transferi, Soğutma ve İklimlendirme, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği'dir. Amaç öğrenciyi alan becerilerine de sahip bireyler olarak yetiştirmektir. İstenilen, öğrencilerin daha sonra karşılaşacakları meslek sınavlarında başarılı olmalarını; gerek kamu gerekse özel sektör alanında istedikleri yerlerde başta mühendis olmak üzere çalışmalarını sürdürebilmeyi sağlamaktır. Aynı zamanda öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası düzeyde yetenekli ve donanımlı birer Makine Mühendisliği mezunu olarak yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezun olan öğrenciler kendi ilgi alanları çerçevesinde başta mühendislik, akademik kariyer yapmak olmak üzere diğer kamu ve özel kurumlarında Makine Mühendisi olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca, Bölüm mezunları; her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüştürme sistemlerinin tasarımının ve üretiminin planlaması konularında çalışma olanaklarına sahiptir. Takım tezgahları, otomotiv sektörü, otomasyon, malzeme bilimi, enerji, gaz ve buhar türbinleri, pistonlu kompresörler, nükleer reaktörler, içten yanmalı motorlar, soğutma, ısıtma, havalandırma sistemleri vb. konular Makine Mühendislerinin ilgilendiği alanlardan bazılarıdır. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Makina Mühendisliği bilim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav, 1 yarıyıl sonu ve 1 bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının ve bütünleme sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Hamza Kemal AKYILDIZ, E-Posta : hkemal.akyildiz@bozok.edu.tr, Tel: 0 354 (2421001)-Dahili: 2181, Fax: 0 354 (2421005); Üye: Öğretim Görevlisi Oğur İYNEN, E-Posta : ogur.iynen@bozok.edu.tr, Tel: 0 354 (2421001)-Dahili: 2141, Fax: 0 354 (2421005); Üye: Araştırma Görevlisi Osman ÖZENÇ, E-Posta : osman.ozenc@bozok.edu.tr, Tel: 0 354 (2421001)-Dahili: 2138, Fax: 0 354 (2421005).
Bölüm Olanakları
Bölümümüz, yeterli derecede öğretim elemanına ve laboratuvar olanaklarına sahiptir. Bölümümüz 2 profesör, 1 doçent, 6 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 10 araştırma görevlisi ve 1 uzmana sahiptir. Bununla birlikte, bölümümüz; İmalat Laboratuvarı, CAD/CAM Laboratuvarı, Hidrolik ve Pnömatik Sistem Laboratuvarı, Malzeme Test Laboratuvarı, İçten Yanmalı Motorlar Laboratuvarı, Kontrol Sistemleri Laboratuvarı, Isı Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı ve Simülasyon Laboratuvarlarına sahiptir.

Program Çıktıları
1Meslekte yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda bilinçlendirmek.
2Mühendislik etiğini ve sorumluluk bilincini kazandırmak.
3Mühendislik problemlerinin çözümü için modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisini kazandırmak.
4Mühendislik mesleğinin sosyal, kültürel ve gobal etkilerini kavrar hale getirmek.
5Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini makina mühendisliği problemlerine uygulama becerisi kazandırmak.
6Bir makina mühendisliği projesinde takım çalışmasında lider veya takım üyesi uyumlu çalışabilecek şekilde sorumluluk almaya hazırlamak.
7Bir makinayı istenilen kriterler ve çevresel şartlar doğrultusunda optimum şekilde tasarlamak ve üretmek için gerekli teorik ve pratik bilgileri kazandırmak.
8Makina mühendisliği problemlerini tanımlama, modelleme, analiz etme ve çözme, gerektiğinde deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlayıp sunma becerisini kazandırmak.
9Mühendislik problemlerinin çözümü için modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisini kazandırmak.
10Mühendislik etiğini ve sorumluluk bilincini kazandırmak.
11Etkin iletişim kurabilme becerisi kazandırmak.
12Mühendislik mesleğinin sosyal, kültürel ve gobal etkilerini kavrar hale getirmek.
13Meslekte yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda bilinçlendirmek.
14Teknolojik güncel konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları için gerekli olanakları sağlamak.
15Seçmeli dersler vasıtasıyla bir makina mühendisliği uygulama alanında kısmen uzmanlaşacak şekilde mesleğe başlangıç için hazırlamak.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
0. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 YDBH-I İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE HAZIRLIK Zorunlu 0
Toplam 0
 
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
6 TAR111.160011 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-1 Zorunlu 2
13 MM104Y BİLGİSAYAR PROG. (ÖD) Zorunlu 4
20 FİZY101 FİZİK-1 Zorunlu 3
26 YD111.160011 İNGİLİZCE-1 Zorunlu 0
33 KİM101.160011 KİMYA Zorunlu 3
40 MM103 MAK. MÜH. GİRİŞ Zorunlu 0
48 MATY101 MATEMATİK-1 Zorunlu 5
54 MM101 TEKNİK RESİM-1 (ÖD) Zorunlu 5
62 TÜR111.160011 TÜRKÇE-1 Zorunlu 0
Toplam 22
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
7 TAR112.160011 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-2 Zorunlu 0
14 FİZY102 FİZİK-2 Zorunlu 0
20 YD112.160011 İNGİLİZCE 2 Zorunlu 0
29 MAT102 MATEMATİK-2 Zorunlu 0
33 MM.106 STATİK Zorunlu 0
40 MM102 TEKNİK RESİM-2 (ÖD) Zorunlu 0
47 TSD-11 TEKNİK SEÇMELİ DERS-1(ÖD) Seçmeli 0
56 TÜR112.160011 TÜRKÇE-2 Zorunlu 0
Toplam 0
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
6 ASDG1 ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1 Seçmeli 0
12 MMY2190 DİNAMİK Zorunlu 0
19 MMY2120 ELEKTRİK VE ELEKTRONİK BİLGİSİ Zorunlu 0
25 MM2050 İMAL USULLERİ-1 Zorunlu 0
32 MM207.160011 MALZEME BİLGİSİ-1 Zorunlu 0
39 MM201 MUKAVEMET-I Zorunlu 0
46 MAT2010 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ 1 Zorunlu 0
55 MM2030 TERMODİNAMİK-1 Zorunlu 0
Toplam 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
6 ASDG2. ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2 Seçmeli 0
15 MM2060 İMAL USULLERİ-2 Zorunlu 0
24 MM2080 MALZEME BİLGİSİ-2 Zorunlu 0
31 MM2020 MUKAVEMET-2 Zorunlu 0
38 MAT2020 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ-2 Zorunlu 0
45 MM216 SAYISAL ANALİZ Zorunlu 0
50 TSD22 TEKNİK SEÇMELİ DERS 2 Seçmeli 0
56 MM2040 TERMODİNAMİK-2 Zorunlu 0
Toplam 0
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
6 MM3010 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ-1 Zorunlu 0
14 MM3090 ISI TRANSFERİ-1 Zorunlu 0
21 MM3030 MAKİNA ELEMANLARI-1 Zorunlu 0
28 MM3050 MEKANİZMALAR Zorunlu 0
35 MM3070 SİSTEM DİNAMİĞİ Zorunlu 0
42 MM397.160011 STAJ-1 Zorunlu 0
48 TSD33 TEKNİK SEÇMELİ DERS-3 (ÖD) Seçmeli 0
Toplam 0
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
6 MM3020 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ-2 Zorunlu 0
14 MM3100 ISI TRANSFERİ-2 Zorunlu 0
21 MM3060 MAKİNA DİNAMİĞİ Zorunlu 0
29 MM3040 MAKİNE ELEMANLARI-2 Zorunlu 0
35 MM3080 OTOMATİK KONTROL Zorunlu 0
43 TSD34 TEKNİK SEÇMELİ DERS-4 (ÖD) Seçmeli 0
Toplam 0
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
7 MM4050 ISI MÜHENDİSLİĞİ Zorunlu 0
13 MM408 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 0
17 MM415.160011 MAK. MÜH. UYG. PROJE-1 (ÖD) Zorunlu 0
24 MM4150 MAK.MÜH.UYG.PROJE Zorunlu 0
30 MM4010 MAKİNA TASARIMI Zorunlu 0
37 MM497.160011 STAJ-2 Zorunlu 0
44 TSD45 TEKNİK SEÇMELİ DERS-5 (ÖD) Seçmeli 0
Toplam 0
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
7 MMY418 BİTİRME PROJESİ (ÖD) Zorunlu 0
14 MMY412 MAK. MÜH. SİS. LAB. (ÖD) Zorunlu 0
21 MM498.160011 STAJ-3 Zorunlu 0
28 TSD48 TEKNİK SEÇMELİ DERS-8 (ÖD) Seçmeli 0
Toplam 0
 
TEKNİK SEÇMELİ DERS-1 (ÖD)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MMİ120 LİNEER CEBİR Seçmeli 6
2 MMİ121 UYGULAMALI FİZİK Seçmeli 6
3 MMİ122 ÖLÇME TEKNİĞİ Seçmeli 6
TEKNİK SEÇMELİ DERS-1 (ÖD)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MMİ120 LİNEER CEBİR Seçmeli 6
2 MMİ121 UYGULAMALI FİZİK Seçmeli 6
3 MMİ122 ÖLÇME TEKNİĞİ Seçmeli 6
TEKNİK SEÇMELİ DERS-1(ÖD)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MMİ123 SUNU TEKNİKLERİ Seçmeli 6
2 MMİ124 İLERİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Seçmeli 6
3 MMİ125 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Seçmeli 6
TEKNİK SEÇMELİ DERS-1(ÖD)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MMİ123 SUNU TEKNİKLERİ Seçmeli 6
2 MMİ124 İLERİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Seçmeli 6
3 MMİ125 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Seçmeli 6
TEKNİK SEÇMELİ DERS-1(ÖD)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
TEKNİK SEÇMELİ DERS-1(ÖD)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
TEKNİK SEÇMELİ DERS-2 (ÖD)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MMİ123 SUNU TEKNİKLERİ Seçmeli 6
2 MMİ124 İLERİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Seçmeli 6
3 MMİ125 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Seçmeli 6
TEKNİK SEÇMELİ DERS-2 (ÖD)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MMİ123 SUNU TEKNİKLERİ Seçmeli 6
2 MMİ124 İLERİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Seçmeli 6
3 MMİ125 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Seçmeli 6
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11229.161011 TÜRK HAT SANATI Seçmeli 2
2 21213.161021 FİZİK VE YAŞAM 1 Seçmeli 2
3 32211.161032 IŞIK MADDE ETKİLEŞİMLERİ Seçmeli 2
4 51373.161051 JAPONCA I Seçmeli 2
5 ADSI GİRİŞİMCİLİK I Seçmeli 2
6 BİYD219 TIBBİ BİTKİLER Seçmeli 2
7 EEM291 AKADEMİK RAPOR HAZIRLAMA VE SUNMA Seçmeli 2
8 HEM-213 SAĞLIKLI YAŞAM DAVRANIŞLARI Seçmeli 2
9 İM281.160021 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Seçmeli 2
10 JM215.160031 KENT JEOLOJİSİ Seçmeli 2
11 MAT239.161041 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 2
12 MAT245 UYGULAMALI BİLİMLERDE MAT. I Seçmeli 2
13 MIS209.160051 SOSYO-KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ Seçmeli 2
14 MSD201 FOTOĞRAF TEKNİKLERİ Seçmeli 2
15 SRV207.162011 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 2
16 YDBF-I FRANSIZCA İLETİŞİM BECERİLERİ-I Seçmeli 2
17 YDBİ-I İNGİLİZCE İLETİŞİM BECERİLERİ-I Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 21213.161021 FİZİK VE YAŞAM 1 Seçmeli 5
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11229.161011 TÜRK HAT SANATI Seçmeli 2
2 21213.161021 FİZİK VE YAŞAM 1 Seçmeli 2
3 32211.161032 IŞIK MADDE ETKİLEŞİMLERİ Seçmeli 2
4 51373.161051 JAPONCA I Seçmeli 2
5 ADS-201 EĞİTSEL OYUNLAR Seçmeli 2
6 ADS-203 TÜRKİYEDE ANAYASAL GELİŞMELER Seçmeli 2
7 ADS-205 BAŞARILI VE ETKİLİ OKUL Seçmeli 2
8 ADS-207 EĞİTİMDE KÜRESELLEŞME VE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2
9 ADS-209 MÜZİK I Seçmeli 2
10 ADS-211 TARİHTEN GÜNÜMÜZE ÇOCUK HAKLARI Seçmeli 2
11 ADS-213 PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ I Seçmeli 2
12 ADS-215 MEDYA OKUR YAZARLIĞI Seçmeli 2
13 ADS-217 DÜNYAYI DEĞİŞTİREN DENEYLER VE BULUŞLAR Seçmeli 2
14 ADS-219 ÇOCUK HAKLARI Seçmeli 2
15 ADSI GİRİŞİMCİLİK I Seçmeli 2
16 BİYD219 TIBBİ BİTKİLER Seçmeli 2
17 EEM291 AKADEMİK RAPOR HAZIRLAMA VE SUNMA Seçmeli 2
18 HEM-213 SAĞLIKLI YAŞAM DAVRANIŞLARI Seçmeli 2
19 İM281.160021 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Seçmeli 2
20 JM215.160031 KENT JEOLOJİSİ Seçmeli 2
21 JM218 SÜS TAŞLARI Seçmeli 2
22 MAT239.161041 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 2
23 MAT245 UYGULAMALI BİLİMLERDE MAT. I Seçmeli 2
24 MIS209.160051 SOSYO-KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ Seçmeli 2
25 MSD201 FOTOĞRAF TEKNİKLERİ Seçmeli 2
26 SRV207.162011 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 2
27 YDBF-I FRANSIZCA İLETİŞİM BECERİLERİ-I Seçmeli 2
28 YDBİ-I İNGİLİZCE İLETİŞİM BECERİLERİ-I Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11230 TÜRK HAT SANATI Seçmeli 2
2 21214 FİZİK VE YAŞAM 2 Seçmeli 2
3 31212 BİLİM TARİHİ VE KİMYA Seçmeli 2
4 31216 RENK BİLGİSİ VE ENDÜSTRİYEL BOYALAR Seçmeli 2
5 51374 JAPONCA II Seçmeli 2
6 ADSII GİRİŞİMCİLİKII Seçmeli 2
7 AGSD-218 TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2
8 AGSD-221 TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ UYGULAMALARI I Seçmeli 2
9 AGSD-222 BİREYSEL DENETİM VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2
10 AGSD-223 SAĞLIK YÖNETİMİ Seçmeli 2
11 BİYD220 TÜRKİYE'NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ Seçmeli 2
12 BSM222 ERGONOMİ Seçmeli 2
13 EEM292 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2
14 HEM211 ÇEVRE VE SAĞLIK Seçmeli 2
15 HEM-214 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
16 HEM-215 İLK YARDIM Seçmeli 2
17 HEM-216 HASTALIK BİLGİSİ Seçmeli 2
18 HEM-217 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI Seçmeli 2
19 İM282 DEPREM VE İNSAN Seçmeli 2
20 JM214 TIBBİ JEOLOJİ Seçmeli 2
21 MAT246 UYGULAMALI BİLİMLERDE MAT. II Seçmeli 2
22 MSD201 FOTOĞRAF TEKNİKLERİ Seçmeli 2
23 SRV208. GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 2
24 YDBF-II FRANSIZCA İLETİŞİM BECERİLERİ-II Seçmeli 2
25 YDBİ-II İNGİLİZCE İLETİŞİM BECERİLERİ-II Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 21214 FİZİK VE YAŞAM 2 Seçmeli 5
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
TEKNİK SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MMİ120 LİNEER CEBİR Seçmeli 6
2 MMİ121 UYGULAMALI FİZİK Seçmeli 6
3 MMİ122 ÖLÇME TEKNİĞİ Seçmeli 6
TEKNİK SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MMİ120 LİNEER CEBİR Seçmeli 4
2 MMİ121 UYGULAMALI FİZİK Seçmeli 4
3 MMİ122 ÖLÇME TEKNİĞİ Seçmeli 4
TEKNİK SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
TEKNİK SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
TEKNİK SEÇMELİ DERS-3 (ÖD)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MMİ347 TARIM MAKİNALARI-1 Seçmeli 6
2 MMİ352 KOMPOZİT MALZEMELER Seçmeli 6
3 MMİ357 İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ Seçmeli 6
4 MMİ360 BİLGİSAYAR DENETİMLİ TAKIM TEZGAHLARI Seçmeli 6
5 MMİ365 HASAR ANALİZİ Seçmeli 6
6 MMİ370 KONVANSİYONEL TAKIM TEZGAHLARI Seçmeli 6
7 MMİ375 SOĞUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 6
8 MMİ379 TALAŞLI İMALAT TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 6
9 MMİ381 HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Seçmeli 6
10 MMİ382 GERİLME ANALİZİ Seçmeli 6
11 MMİ385 MALZEME MUAYENESİ Seçmeli 6
12 MMİ398 ENERJİ YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Seçmeli 6
TEKNİK SEÇMELİ DERS-3 (ÖD)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MMİ347 TARIM MAKİNALARI-1 Seçmeli 6
2 MMİ352 KOMPOZİT MALZEMELER Seçmeli 6
3 MMİ357 İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ Seçmeli 6
4 MMİ360 BİLGİSAYAR DENETİMLİ TAKIM TEZGAHLARI Seçmeli 6
5 MMİ365 HASAR ANALİZİ Seçmeli 6
6 MMİ370 KONVANSİYONEL TAKIM TEZGAHLARI Seçmeli 6
7 MMİ375 SOĞUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 6
8 MMİ379 TALAŞLI İMALAT TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 6
9 MMİ381 HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Seçmeli 6
10 MMİ382 GERİLME ANALİZİ Seçmeli 6
11 MMİ385 MALZEME MUAYENESİ Seçmeli 6
12 MMİ398 ENERJİ YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Seçmeli 6
TEKNİK SEÇMELİ DERS-3 (ÖD)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MMİ347 TARIM MAKİNALARI-1 Seçmeli 6
2 MMİ352 KOMPOZİT MALZEMELER Seçmeli 6
3 MMİ357 İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ Seçmeli 6
4 MMİ360 BİLGİSAYAR DENETİMLİ TAKIM TEZGAHLARI Seçmeli 6
5 MMİ365 HASAR ANALİZİ Seçmeli 6
6 MMİ370 KONVANSİYONEL TAKIM TEZGAHLARI Seçmeli 6
7 MMİ375 SOĞUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 6
8 MMİ379 TALAŞLI İMALAT TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 6
9 MMİ381 HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Seçmeli 6
10 MMİ382 GERİLME ANALİZİ Seçmeli 6
11 MMİ385 MALZEME MUAYENESİ Seçmeli 6
12 MMİ398 ENERJİ YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Seçmeli 6
TEKNİK SEÇMELİ DERS-3 (ÖD)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MMİ347 TARIM MAKİNALARI-1 Seçmeli 6
2 MMİ352 KOMPOZİT MALZEMELER Seçmeli 6
3 MMİ357 İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ Seçmeli 6
4 MMİ360 BİLGİSAYAR DENETİMLİ TAKIM TEZGAHLARI Seçmeli 6
5 MMİ365 HASAR ANALİZİ Seçmeli 6
6 MMİ370 KONVANSİYONEL TAKIM TEZGAHLARI Seçmeli 6
7 MMİ375 SOĞUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 6
8 MMİ379 TALAŞLI İMALAT TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 6
9 MMİ381 HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Seçmeli 6
10 MMİ382 GERİLME ANALİZİ Seçmeli 6
11 MMİ385 MALZEME MUAYENESİ Seçmeli 6
12 MMİ398 ENERJİ YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Seçmeli 6
TEKNİK SEÇMELİ DERS-3 (ÖD)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
TEKNİK SEÇMELİ DERS-3 (ÖD)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
TEKNİK SEÇMELİ DERS-4 (ÖD)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MMİ347 TARIM MAKİNALARI-1 Seçmeli 6
2 MMİ352 KOMPOZİT MALZEMELER Seçmeli 6
3 MMİ357 İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ Seçmeli 6
4 MMİ360 BİLGİSAYAR DENETİMLİ TAKIM TEZGAHLARI Seçmeli 6
5 MMİ365 HASAR ANALİZİ Seçmeli 6
6 MMİ370 KONVANSİYONEL TAKIM TEZGAHLARI Seçmeli 6
7 MMİ375 SOĞUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 6
8 MMİ379 TALAŞLI İMALAT TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 6
9 MMİ381 HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Seçmeli 6
10 MMİ382 GERİLME ANALİZİ Seçmeli 6
11 MMİ385 MALZEME MUAYENESİ Seçmeli 6
12 MMİ398 ENERJİ YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Seçmeli 6
TEKNİK SEÇMELİ DERS-4 (ÖD)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MMİ357 İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ Seçmeli 6
2 MMİ375 SOĞUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 6
3 MMİ379 TALAŞLI İMALAT TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 6
4 MMİ381 HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Seçmeli 6
5 MMİ382 GERİLME ANALİZİ Seçmeli 6
6 MMİ385 MALZEME MUAYENESİ Seçmeli 6
7 MMİ398 ENERJİ YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Seçmeli 6
TEKNİK SEÇMELİ DERS-4 (ÖD)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MMİ347 TARIM MAKİNALARI-1 Seçmeli 6
2 MMİ352 KOMPOZİT MALZEMELER Seçmeli 6
3 MMİ357 İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ Seçmeli 6
4 MMİ360 BİLGİSAYAR DENETİMLİ TAKIM TEZGAHLARI Seçmeli 6
5 MMİ365 HASAR ANALİZİ Seçmeli 6
6 MMİ370 KONVANSİYONEL TAKIM TEZGAHLARI Seçmeli 6
7 MMİ375 SOĞUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 6
8 MMİ379 TALAŞLI İMALAT TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 6
9 MMİ381 HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Seçmeli 6
10 MMİ382 GERİLME ANALİZİ Seçmeli 6
11 MMİ385 MALZEME MUAYENESİ Seçmeli 6
12 MMİ398 ENERJİ YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Seçmeli 6
TEKNİK SEÇMELİ DERS-4 (ÖD)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MMİ347 TARIM MAKİNALARI-1 Seçmeli 6
2 MMİ352 KOMPOZİT MALZEMELER Seçmeli 6
3 MMİ357 İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ Seçmeli 6
4 MMİ360 BİLGİSAYAR DENETİMLİ TAKIM TEZGAHLARI Seçmeli 6
5 MMİ365 HASAR ANALİZİ Seçmeli 6
6 MMİ370 KONVANSİYONEL TAKIM TEZGAHLARI Seçmeli 6
7 MMİ375 SOĞUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 6
8 MMİ379 TALAŞLI İMALAT TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 6
9 MMİ381 HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Seçmeli 6
10 MMİ382 GERİLME ANALİZİ Seçmeli 6
11 MMİ385 MALZEME MUAYENESİ Seçmeli 6
12 MMİ398 ENERJİ YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Seçmeli 6
TEKNİK SEÇMELİ DERS-4 (ÖD)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
TEKNİK SEÇMELİ DERS-4 (ÖD)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
TEKNİK SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TSD420 MEKATRONİK Seçmeli 6
2 TSD421 MOTORLU TAŞITLAR Seçmeli 6
3 TSD422 TRİBOLOJİ Seçmeli 6
4 TSD424 GÜVENİLİRLİK Seçmeli 6
5 TSD428 HİDROLİK MAKİNALAR Seçmeli 6
6 TSD430 GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMALARI Seçmeli 6
7 TSD431 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Seçmeli 6
8 TSD432 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 6
9 TSD433 ROBOTİK Seçmeli 6
10 TSD435 ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Seçmeli 6
11 TSD436 SAYISAL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ Seçmeli 6
12 TSD437 IŞIMA İLE ISI AKTARIMI Seçmeli 6
13 TSD438 ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ Seçmeli 6
14 TSD440 GAZ DİNAMİĞİ Seçmeli 6
TEKNİK SEÇMELİ DERS-5 (ÖD)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MMİY403 MOTORLAR Seçmeli 6
2 MMİY404 TRANSPORT TEKNİĞİ Seçmeli 6
3 MMİY448 TARIM MAKİNALARI-2 Seçmeli 6
4 MMİY449 MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ Seçmeli 6
5 MMİY450 GIDA PROSES MAKİNALARI Seçmeli 6
6 MMİY451 MEKANİK TİTREŞİMLER Seçmeli 6
7 MMİY453 HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLER Seçmeli 6
8 MMİY454 MEKATRONİK Seçmeli 6
9 MMİY455 MOTORLU TAŞITLAR Seçmeli 6
10 MMİY456 TRİBOLOJİ Seçmeli 6
11 MMİY458 GÜVENİLİRLİK Seçmeli 6
12 MMİY462 AKIŞKAN GÜCÜ KONTROLU Seçmeli 6
13 MMİY463 YAKITLAR VE YANMA Seçmeli 6
14 MMİY464 HİDROLİK MAKİNALAR Seçmeli 6
15 MMİY466 GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMALARI Seçmeli 6
16 MMİY467 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Seçmeli 6
17 MMİY468 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 6
18 MMİY469 ROBOTİK Seçmeli 6
19 MMİY471 ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Seçmeli 6
20 MMİY472 SAYISAL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ Seçmeli 6
21 MMİY473 IŞIMA İLE ISI AKTARIMI Seçmeli 6
22 MMİY474 ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ Seçmeli 6
23 MMİY476 GAZ DİNAMİĞİ Seçmeli 6
24 MMİY480 SONLU ELEMANLAR METODU Seçmeli 6
25 MMİY483 SİSTEMLERİN BİLGİSAYARLA KONTROLU Seçmeli 6
26 MMİY484 KALİTE KONTROL Seçmeli 6
27 MMİY488 ISIL SİSTEMLERİN TASARIMI Seçmeli 6
28 MMİY490 YORULMA Seçmeli 6
29 MMİY492 BAKIM TEKNİĞİ Seçmeli 6
30 MMİY494 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 6
31 MMİY496 MOTOR DİNAMİĞİ VE KONSTRÜKSİYONU Seçmeli 6
32 MMİY498 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 3
33 MMİY499 FABRİKA ORGANİZASYONU Seçmeli 6
TEKNİK SEÇMELİ DERS-5 (ÖD)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MMİY403 MOTORLAR Seçmeli 6
2 MMİY404 TRANSPORT TEKNİĞİ Seçmeli 6
3 MMİY448 TARIM MAKİNALARI-2 Seçmeli 6
4 MMİY449 MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ Seçmeli 6
5 MMİY450 GIDA PROSES MAKİNALARI Seçmeli 6
6 MMİY451 MEKANİK TİTREŞİMLER Seçmeli 6
7 MMİY453 HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLER Seçmeli 6
8 MMİY454 MEKATRONİK Seçmeli 6
9 MMİY455 MOTORLU TAŞITLAR Seçmeli 6
10 MMİY456 TRİBOLOJİ Seçmeli 6
11 MMİY458 GÜVENİLİRLİK Seçmeli 6
12 MMİY462 AKIŞKAN GÜCÜ KONTROLU Seçmeli 6
13 MMİY463 YAKITLAR VE YANMA Seçmeli 6
14 MMİY464 HİDROLİK MAKİNALAR Seçmeli 6
15 MMİY466 GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMALARI Seçmeli 6
16 MMİY467 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Seçmeli 6
17 MMİY468 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 6
18 MMİY469 ROBOTİK Seçmeli 6
19 MMİY471 ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Seçmeli 6
20 MMİY472 SAYISAL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ Seçmeli 6
21 MMİY473 IŞIMA İLE ISI AKTARIMI Seçmeli 6
22 MMİY474 ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ Seçmeli 6
23 MMİY476 GAZ DİNAMİĞİ Seçmeli 6
24 MMİY477 YALITIM TEKNİKLERİ Seçmeli 6
25 MMİY480 SONLU ELEMANLAR METODU Seçmeli 6
26 MMİY483 SİSTEMLERİN BİLGİSAYARLA KONTROLU Seçmeli 6
27 MMİY484 KALİTE KONTROL Seçmeli 6
28 MMİY488 ISIL SİSTEMLERİN TASARIMI Seçmeli 6
29 MMİY490 YORULMA Seçmeli 6
30 MMİY492 BAKIM TEKNİĞİ Seçmeli 6
31 MMİY494 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 6
32 MMİY496 MOTOR DİNAMİĞİ VE KONSTRÜKSİYONU Seçmeli 6
33 MMİY498 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 6
34 MMİY499 FABRİKA ORGANİZASYONU Seçmeli 6
TEKNİK SEÇMELİ DERS-5 (ÖD)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MMİY454 MEKATRONİK Seçmeli 6
2 MMİY455 MOTORLU TAŞITLAR Seçmeli 6
3 MMİY456 TRİBOLOJİ Seçmeli 6
4 MMİY458 GÜVENİLİRLİK Seçmeli 6
5 MMİY462 AKIŞKAN GÜCÜ KONTROLU Seçmeli 6
6 MMİY463 YAKITLAR VE YANMA Seçmeli 6
7 MMİY464 HİDROLİK MAKİNALAR Seçmeli 6
8 MMİY466 GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMALARI Seçmeli 6
9 MMİY467 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Seçmeli 6
10 MMİY468 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 6
11 MMİY469 ROBOTİK Seçmeli 6
12 MMİY471 ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Seçmeli 6
13 MMİY472 SAYISAL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ Seçmeli 6
14 MMİY473 IŞIMA İLE ISI AKTARIMI Seçmeli 6
15 MMİY474 ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ Seçmeli 6
16 MMİY476 GAZ DİNAMİĞİ Seçmeli 6
17 MMİY477 YALITIM TEKNİKLERİ Seçmeli 6
18 MMİY480 SONLU ELEMANLAR METODU Seçmeli 6
19 MMİY483 SİSTEMLERİN BİLGİSAYARLA KONTROLU Seçmeli 6
20 MMİY484 KALİTE KONTROL Seçmeli 6
21 MMİY488 ISIL SİSTEMLERİN TASARIMI Seçmeli 6
22 MMİY490 YORULMA Seçmeli 6
23 MMİY492 BAKIM TEKNİĞİ Seçmeli 6
24 MMİY494 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 6
25 MMİY496 MOTOR DİNAMİĞİ VE KONSTRÜKSİYONU Seçmeli 6
26 MMİY498 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 6
27 MMİY499 FABRİKA ORGANİZASYONU Seçmeli 6
TEKNİK SEÇMELİ DERS-5 (ÖD)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MMİY403 MOTORLAR Seçmeli 6
2 MMİY404 TRANSPORT TEKNİĞİ Seçmeli 6
3 MMİY448 TARIM MAKİNALARI-2 Seçmeli 6
4 MMİY449 MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ Seçmeli 6
5 MMİY450 GIDA PROSES MAKİNALARI Seçmeli 6
6 MMİY451 MEKANİK TİTREŞİMLER Seçmeli 6
7 MMİY453 HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLER Seçmeli 6
8 MMİY454 MEKATRONİK Seçmeli 6
9 MMİY455 MOTORLU TAŞITLAR Seçmeli 6
10 MMİY456 TRİBOLOJİ Seçmeli 6
11 MMİY458 GÜVENİLİRLİK Seçmeli 6
12 MMİY462 AKIŞKAN GÜCÜ KONTROLU Seçmeli 6
13 MMİY463 YAKITLAR VE YANMA Seçmeli 6
14 MMİY464 HİDROLİK MAKİNALAR Seçmeli 6
15 MMİY466 GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMALARI Seçmeli 6
16 MMİY467 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Seçmeli 6
17 MMİY468 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 6
18 MMİY469 ROBOTİK Seçmeli 6
19 MMİY471 ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Seçmeli 6
20 MMİY472 SAYISAL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ Seçmeli 6
21 MMİY473 IŞIMA İLE ISI AKTARIMI Seçmeli 6
22 MMİY474 ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ Seçmeli 6
23 MMİY476 GAZ DİNAMİĞİ Seçmeli 6
24 MMİY477 YALITIM TEKNİKLERİ Seçmeli 6
25 MMİY480 SONLU ELEMANLAR METODU Seçmeli 6
26 MMİY483 SİSTEMLERİN BİLGİSAYARLA KONTROLU Seçmeli 6
27 MMİY484 KALİTE KONTROL Seçmeli 6
28 MMİY488 ISIL SİSTEMLERİN TASARIMI Seçmeli 6
29 MMİY490 YORULMA Seçmeli 6
30 MMİY492 BAKIM TEKNİĞİ Seçmeli 6
31 MMİY494 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 6
32 MMİY496 MOTOR DİNAMİĞİ VE KONSTRÜKSİYONU Seçmeli 6
33 MMİY498 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 6
34 MMİY499 FABRİKA ORGANİZASYONU Seçmeli 6
TEKNİK SEÇMELİ DERS-5 (ÖD)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MMİY454 MEKATRONİK Seçmeli 6
2 MMİY455 MOTORLU TAŞITLAR Seçmeli 6
3 MMİY456 TRİBOLOJİ Seçmeli 6
4 MMİY458 GÜVENİLİRLİK Seçmeli 6
5 MMİY464 HİDROLİK MAKİNALAR Seçmeli 6
6 MMİY466 GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMALARI Seçmeli 6
7 MMİY467 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Seçmeli 6
8 MMİY468 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 6
9 MMİY469 ROBOTİK Seçmeli 6
10 MMİY471 ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Seçmeli 6
11 MMİY472 SAYISAL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ Seçmeli 6
12 MMİY473 IŞIMA İLE ISI AKTARIMI Seçmeli 6
13 MMİY474 ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ Seçmeli 6
14 MMİY476 GAZ DİNAMİĞİ Seçmeli 6
TEKNİK SEÇMELİ DERS-5 (ÖD)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MMİY453 HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLER Seçmeli 6
2 MMİY454 MEKATRONİK Seçmeli 6
3 MMİY455 MOTORLU TAŞITLAR Seçmeli 6
4 MMİY456 TRİBOLOJİ Seçmeli 6
5 MMİY458 GÜVENİLİRLİK Seçmeli 6
6 MMİY466 GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMALARI Seçmeli 6
7 MMİY468 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 6
8 MMİY469 ROBOTİK Seçmeli 6
9 MMİY471 ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Seçmeli 6
10 MMİY472 SAYISAL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ Seçmeli 6
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
TEKNİK SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TSD421 MOTORLU TAŞITLAR Seçmeli 6
2 TSD422 TRİBOLOJİ Seçmeli 6
TEKNİK SEÇMELİ DERS-8 (ÖD)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MMİY403 MOTORLAR Seçmeli 6
2 MMİY404 TRANSPORT TEKNİĞİ Seçmeli 6
3 MMİY448 TARIM MAKİNALARI-2 Seçmeli 6
4 MMİY449 MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ Seçmeli 6
5 MMİY450 GIDA PROSES MAKİNALARI Seçmeli 6
6 MMİY451 MEKANİK TİTREŞİMLER Seçmeli 6
7 MMİY453 HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLER Seçmeli 6
8 MMİY454 MEKATRONİK Seçmeli 6
9 MMİY455 MOTORLU TAŞITLAR Seçmeli 6
10 MMİY456 TRİBOLOJİ Seçmeli 6
11 MMİY458 GÜVENİLİRLİK Seçmeli 6
12 MMİY462 AKIŞKAN GÜCÜ KONTROLU Seçmeli 6
13 MMİY463 YAKITLAR VE YANMA Seçmeli 6
14 MMİY464 HİDROLİK MAKİNALAR Seçmeli 6
15 MMİY466 GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMALARI Seçmeli 6
16 MMİY467 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Seçmeli 6
17 MMİY468 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 6
18 MMİY469 ROBOTİK Seçmeli 6
19 MMİY471 ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Seçmeli 6
20 MMİY472 SAYISAL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ Seçmeli 6
21 MMİY473 IŞIMA İLE ISI AKTARIMI Seçmeli 6
22 MMİY474 ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ Seçmeli 6
23 MMİY476 GAZ DİNAMİĞİ Seçmeli 6
24 MMİY480 SONLU ELEMANLAR METODU Seçmeli 6
25 MMİY483 SİSTEMLERİN BİLGİSAYARLA KONTROLU Seçmeli 6
26 MMİY484 KALİTE KONTROL Seçmeli 6
27 MMİY488 ISIL SİSTEMLERİN TASARIMI Seçmeli 6
28 MMİY490 YORULMA Seçmeli 6
29 MMİY492 BAKIM TEKNİĞİ Seçmeli 6
30 MMİY494 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 6
31 MMİY496 MOTOR DİNAMİĞİ VE KONSTRÜKSİYONU Seçmeli 6
32 MMİY498 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 6
33 MMİY499 FABRİKA ORGANİZASYONU Seçmeli 6
TEKNİK SEÇMELİ DERS-8 (ÖD)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MMİY403 MOTORLAR Seçmeli 6
2 MMİY404 TRANSPORT TEKNİĞİ Seçmeli 6
3 MMİY448 TARIM MAKİNALARI-2 Seçmeli 6
4 MMİY449 MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ Seçmeli 6
5 MMİY450 GIDA PROSES MAKİNALARI Seçmeli 6
6 MMİY451 MEKANİK TİTREŞİMLER Seçmeli 6
7 MMİY453 HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLER Seçmeli 6
8 MMİY454 MEKATRONİK Seçmeli 6
9 MMİY455 MOTORLU TAŞITLAR Seçmeli 6
10 MMİY456 TRİBOLOJİ Seçmeli 6
11 MMİY458 GÜVENİLİRLİK Seçmeli 6
12 MMİY462 AKIŞKAN GÜCÜ KONTROLU Seçmeli 6
13 MMİY463 YAKITLAR VE YANMA Seçmeli 6
14 MMİY464 HİDROLİK MAKİNALAR Seçmeli 6
15 MMİY466 GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMALARI Seçmeli 6
16 MMİY467 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Seçmeli 6
17 MMİY468 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 6
18 MMİY469 ROBOTİK Seçmeli 6
19 MMİY471 ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Seçmeli 6
20 MMİY472 SAYISAL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ Seçmeli 6
21 MMİY473 IŞIMA İLE ISI AKTARIMI Seçmeli 6
22 MMİY474 ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ Seçmeli 6
23 MMİY476 GAZ DİNAMİĞİ Seçmeli 6
24 MMİY477 YALITIM TEKNİKLERİ Seçmeli 0
25 MMİY480 SONLU ELEMANLAR METODU Seçmeli 6
26 MMİY483 SİSTEMLERİN BİLGİSAYARLA KONTROLU Seçmeli 6
27 MMİY484 KALİTE KONTROL Seçmeli 6
28 MMİY488 ISIL SİSTEMLERİN TASARIMI Seçmeli 6
29 MMİY490 YORULMA Seçmeli 6
30 MMİY492 BAKIM TEKNİĞİ Seçmeli 6
31 MMİY494 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 6
32 MMİY496 MOTOR DİNAMİĞİ VE KONSTRÜKSİYONU Seçmeli 6
33 MMİY498 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 6
34 MMİY499 FABRİKA ORGANİZASYONU Seçmeli 6
TEKNİK SEÇMELİ DERS-8 (ÖD)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MMİY454 MEKATRONİK Seçmeli 6
2 MMİY455 MOTORLU TAŞITLAR Seçmeli 6
3 MMİY456 TRİBOLOJİ Seçmeli 6
4 MMİY458 GÜVENİLİRLİK Seçmeli 6
5 MMİY462 AKIŞKAN GÜCÜ KONTROLU Seçmeli 6
6 MMİY463 YAKITLAR VE YANMA Seçmeli 6
7 MMİY464 HİDROLİK MAKİNALAR Seçmeli 6
8 MMİY466 GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMALARI Seçmeli 6
9 MMİY467 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Seçmeli 6
10 MMİY468 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 6
11 MMİY469 ROBOTİK Seçmeli 6
12 MMİY471 ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Seçmeli 6
13 MMİY472 SAYISAL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ Seçmeli 6
14 MMİY473 IŞIMA İLE ISI AKTARIMI Seçmeli 6
15 MMİY474 ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ Seçmeli 6
16 MMİY476 GAZ DİNAMİĞİ Seçmeli 6
17 MMİY477 YALITIM TEKNİKLERİ Seçmeli 6
18 MMİY480 SONLU ELEMANLAR METODU Seçmeli 6
19 MMİY483 SİSTEMLERİN BİLGİSAYARLA KONTROLU Seçmeli 6
20 MMİY484 KALİTE KONTROL Seçmeli 6
21 MMİY488 ISIL SİSTEMLERİN TASARIMI Seçmeli 6
22 MMİY490 YORULMA Seçmeli 6
23 MMİY492 BAKIM TEKNİĞİ Seçmeli 6
24 MMİY494 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 6
25 MMİY496 MOTOR DİNAMİĞİ VE KONSTRÜKSİYONU Seçmeli 6
26 MMİY498 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 6
27 MMİY499 FABRİKA ORGANİZASYONU Seçmeli 6
TEKNİK SEÇMELİ DERS-8 (ÖD)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MMİY403 MOTORLAR Seçmeli 6
2 MMİY404 TRANSPORT TEKNİĞİ Seçmeli 6
3 MMİY448 TARIM MAKİNALARI-2 Seçmeli 6
4 MMİY449 MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ Seçmeli 6
5 MMİY450 GIDA PROSES MAKİNALARI Seçmeli 6
6 MMİY451 MEKANİK TİTREŞİMLER Seçmeli 6
7 MMİY453 HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLER Seçmeli 6
8 MMİY454 MEKATRONİK Seçmeli 6
9 MMİY455 MOTORLU TAŞITLAR Seçmeli 6
10 MMİY456 TRİBOLOJİ Seçmeli 6
11 MMİY458 GÜVENİLİRLİK Seçmeli 6
12 MMİY462 AKIŞKAN GÜCÜ KONTROLU Seçmeli 6
13 MMİY463 YAKITLAR VE YANMA Seçmeli 6
14 MMİY464 HİDROLİK MAKİNALAR Seçmeli 6
15 MMİY466 GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMALARI Seçmeli 6
16 MMİY467 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Seçmeli 6
17 MMİY468 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 6
18 MMİY469 ROBOTİK Seçmeli 6
19 MMİY471 ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Seçmeli 6
20 MMİY472 SAYISAL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ Seçmeli 6
21 MMİY473 IŞIMA İLE ISI AKTARIMI Seçmeli 6
22 MMİY474 ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ Seçmeli 6
23 MMİY476 GAZ DİNAMİĞİ Seçmeli 6
24 MMİY477 YALITIM TEKNİKLERİ Seçmeli 6
25 MMİY480 SONLU ELEMANLAR METODU Seçmeli 6
26 MMİY483 SİSTEMLERİN BİLGİSAYARLA KONTROLU Seçmeli 6
27 MMİY484 KALİTE KONTROL Seçmeli 6
28 MMİY488 ISIL SİSTEMLERİN TASARIMI Seçmeli 6
29 MMİY490 YORULMA Seçmeli 6
30 MMİY492 BAKIM TEKNİĞİ Seçmeli 6
31 MMİY494 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 6
32 MMİY496 MOTOR DİNAMİĞİ VE KONSTRÜKSİYONU Seçmeli 6
33 MMİY498 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 6
34 MMİY499 FABRİKA ORGANİZASYONU Seçmeli 6
TEKNİK SEÇMELİ DERS-8 (ÖD)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MMİY456 TRİBOLOJİ Seçmeli 6
TEKNİK SEÇMELİ DERS-8 (ÖD)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MMİY454 MEKATRONİK Seçmeli 6
2 MMİY467 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Seçmeli 6
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr