Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Erciyes Üniversitesi Yozgat kampüsü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 1993 yılında yürürlüğe giren 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olup bünyesinde İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ve Mimarlık bölümleri bulunmaktadır. İnşaat Mühendisliği Bölümü 1994-1995 öğretim yılından itibaren Yozgat Kampüsünde eğitimine başlamıştır. 2006 yılında Bozok Üniversitsi'nin kurulması ile birlikte eğitimini Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde devam ettirmektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "İnşaat Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Bozok Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. http://www.bozok.edu.tr/sayfa.aspx?id=4&ref=Sayfa& Yönetmelik ve Yönergeler
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. http://www.bozok.edu.tr/sayfa.aspx?id=4&ref=Sayfa& Yönetmelik ve Yönergeler
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Bölümde yapı, su, geoteknik, ulaştırma, yapı malzemesi ve yapı işletmesi olmak üzere dört anabilim dalı bulunmaktadır. Bir akademik yıl 15 haftalık iki yarıyıldan oluşmaktadır. Bu süreye kayıt ve final sınavı süreleri de dahildir. Ayrıca gerekli görülen derslerden yaz okulu da açılmaktadır. Bölümde eğitim dili Türkçe’dir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölümden mezun olan mühendisler özel ofislerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında, üniversitede, şantiyede, yapı malzemesi piyasasında çalışabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans öğrenimini tamamlayan mühendisler yüksek lisans için gerekli şartları tamamlamaları halinde yüksek lisans eğitimine devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Yok
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Divanlı Yolu, 66000, YOZGAT, TÜRKİYE Telefon: +90-354-242-1001 (4 hat) Belgeç: +90-354-242-1005 Prof. Dr. Yüksel TAŞDEMİR (Böl. Bşk.)
Bölüm Olanakları
Programda tam zamanlı 7 öğretim üyesi (2 profesör, 1 doçent 4 yardımcı doçent) bulunmaktadır. Ayrıca bölümde 2 öğretim görevlisi ve 6 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Program Çıktıları
1 Temel Bilimler ve İnşaat Mühendisliği alanında yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir ve bu bilgileri kullanır.
2 Alanında değişik problemler karşısında çözüme yönelik gereksinimleri belirler.
3 Deney tasarlama, yapma ile deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerilerine sahiptir
4 Karşılaşılan problemlerin tespiti ve çözümü aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket eder.
5 Problemler karşısında belirlenen çözümlerin evrensel ve toplumsal etkilerini kavrar ve zaman kavramının farkındadır.
6 Uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır.
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar.
8 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanır.
9 Problemleri üç boyutlu düşünür, yorumlar, analiz ve sentez yapar.
10 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilince ve alanındaki uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
11Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrar ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanır.
12 Grup çalışmalarıyla çözüme daha etkin ve çabuk bir şekilde ulaşabileceğini bilir.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
0. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 YDBH-I İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE HAZIRLIK Zorunlu 0
Toplam 0
 
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
5 TAR111.160021 ATATÜRK İLK.İNK.TARİHİ I Zorunlu 2
13 FİZ101.160011 FİZİK-1 Zorunlu 4
18 İM113.160021 İNŞ. MÜH. TEKNİK RESİM (ÖD) Zorunlu 5
24 İM1310 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 5
30 KİM103 KİMYA Zorunlu 3
37 MAT101.160011 MATEMATİK-1 Zorunlu 4
42 İMİ143 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (Ö.D) Zorunlu 5
48 TÜR111.160021 TÜRKÇE I Zorunlu 2
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
5 TAR112.160021 ATATÜRK İLK.İNK.TARİHİ II Zorunlu 2
11 İM114.160021 BİLG. DESTEKLİ TEKN. RESİM (ÖD) Zorunlu 5
16 İM144.160021 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (ÖD) Zorunlu 5
21 FİZ102.160021 FİZİK II Zorunlu 3
28 MAT102.160021 MATEMATİK II Zorunlu 4
35 İM132.160021 MİMARLIK BİLGİSİ (ÖD) Zorunlu 4
40 İM122.160021 STATİK Zorunlu 5
47 TÜR112.160021 TÜRKÇE II Zorunlu 2
Toplam 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
5 ASDG1 ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1 Seçmeli 0
11 İM225.160021 DİNAMİK Zorunlu 4
17 İNG211.160021 İNGİLİZCE I Zorunlu 3
22 İMİ261 İNŞAAT MÜH. JEOLOJİ Zorunlu 3
26 İMİ207 MALZEME BİLİMİ Zorunlu 3
32 İMİ223 MUKAVEMET I Zorunlu 5
38 İM203.160021 MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ Zorunlu 3
45 İM241.160021 SAYISAL ÇÖZÜMLEME Zorunlu 3
53 MAT201.160021 YÜKSEK MATEMATİK I Zorunlu 4
Toplam 28
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
5 ASDG2. ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2 Seçmeli 0
11 İNG212.160021 İNGİLİZCE II Zorunlu 3
16 İMİ2244 MUKAVEMET II Zorunlu 5
23 İM216.160021 ÖLÇME BİLGİSİ Zorunlu 4
30 İM232.160021 ŞANTİYE TEKNİĞİ (ÖD) Zorunlu 3
35 İM252.160021 ULAŞIM MÜHENDİSLİĞİ Zorunlu 4
41 İMİ-208 YAPI MALZEMESİ Zorunlu 5
48 MAT202.160021 YÜKSEK MATEMATİK II Zorunlu 4
Toplam 28
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
5 İM371.160021 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 4
11 İM381.160021 BETONARME I Zorunlu 4
17 İM383.160021 ÇELİK YAPILAR I Zorunlu 4
23 İMİY3XX* SEÇMELİ DERSLER Seçmeli 0
29 İM353.160021 ULAŞIM YAPI TASARIMI (ÖD) Zorunlu 4
35 İM387 YAPI STATİĞİ I Zorunlu 4
41 İM395.160021 YAZ STAJI I Zorunlu 1
46 İM361.160021 ZEMİN MEKANİĞİ I Zorunlu 4
Toplam 25
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
5 İM382 BETONARME II Zorunlu 4
11 İM384 ÇELİK YAPILAR II (ÖD) Zorunlu 4
16 İM374 HİDROLİK Zorunlu 5
22 İM372 HİDROLOJİ Zorunlu 4
28 İMİYY3XX* SEÇMELİ DERSLER Seçmeli 0
34 İM388 YAPI STATİĞİ II Zorunlu 4
41 İM362 ZEMİN MEKANİĞİ II Zorunlu 4
Toplam 25
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
7 İM487.160021 BETONARME SİSTEM TASARIMI (ÖD) Zorunlu 5
13 İMİY4XX* SEÇMELİ DERSLER Seçmeli 0
19 İM461.160021 TEMEL MÜHENDİSLİĞİ Zorunlu 4
25 İM497.160021 YAZ STAJI II Zorunlu 1
Toplam 10
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
7 İM492 BİTİRME ÖDEVİ (ÖD) Zorunlu 2
10 İMİ-494 İNŞ. MÜH. ARAŞTIRMA PROJE Zorunlu 2
19 İMİYY4XX* SEÇMELİ DERSLER Seçmeli 0
25 İMİ499 YAZ STAJI III Zorunlu 0
Toplam 4
 
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 21213.161021 FİZİK VE YAŞAM 1 Seçmeli 5
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11229.161011 TÜRK HAT SANATI Seçmeli 0
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 21214 FİZİK VE YAŞAM 2 Seçmeli 5
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İMİ317 YAPI ELAMANLARI Seçmeli 5
2 İMY309 DİF. DENKLEM ÇÖZÜMÜNDE BİLGİSAYAR UYGULAMASI Seçmeli 5
3 İMY311 İŞ HUKUKU Seçmeli 5
4 İMY313 KARAYOLU MALZEMELERİ Seçmeli 5
5 İMY315 MESLEKİ YABANCI DİL Seçmeli 5
6 MMİY498 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 5
SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İMİ317 YAPI ELAMANLARI Seçmeli 5
2 İMY309 DİF. DENKLEM ÇÖZÜMÜNDE BİLGİSAYAR UYGULAMASI Seçmeli 5
3 İMY311 İŞ HUKUKU Seçmeli 5
4 İMY313 KARAYOLU MALZEMELERİ Seçmeli 5
5 İMY315 MESLEKİ YABANCI DİL Seçmeli 5
6 MMİY498 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 5
SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İMİ309 DİF. DENKLEM ÇÖZÜMÜNDE BİLGİSAYAR UYGULAMASI Seçmeli 5
2 İMİ311 İŞ HUKUKU Seçmeli 5
3 İMİ313 KARAYOLU MALZEMELERİ Seçmeli 5
4 İMİ315 MESLEKİ YABANCI DİL Seçmeli 5
5 İMİ317 YAPI ELAMANLARI Seçmeli 5
6 İMY309 DİF. DENKLEM ÇÖZÜMÜNDE BİLGİSAYAR UYGULAMASI Seçmeli 5
7 İMY311 İŞ HUKUKU Seçmeli 5
8 İMY313 KARAYOLU MALZEMELERİ Seçmeli 5
9 İMY315 MESLEKİ YABANCI DİL Seçmeli 5
10 MMİY498 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 5
SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İMİ309 DİF. DENKLEM ÇÖZÜMÜNDE BİLGİSAYAR UYGULAMASI Seçmeli 5
2 İMİ311 İŞ HUKUKU Seçmeli 5
3 İMİ313 KARAYOLU MALZEMELERİ Seçmeli 5
4 İMİ315 MESLEKİ YABANCI DİL Seçmeli 5
5 İMİ317 YAPI ELAMANLARI Seçmeli 5
6 İMY309 DİF. DENKLEM ÇÖZÜMÜNDE BİLGİSAYAR UYGULAMASI Seçmeli 5
7 İMY311 İŞ HUKUKU Seçmeli 5
8 İMY313 KARAYOLU MALZEMELERİ Seçmeli 5
9 İMY315 MESLEKİ YABANCI DİL Seçmeli 5
10 MMİY498 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 5
SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İMİ313 KARAYOLU MALZEMELERİ Seçmeli 5
2 İMY309 DİF. DENKLEM ÇÖZÜMÜNDE BİLGİSAYAR UYGULAMASI Seçmeli 5
3 İMY311 İŞ HUKUKU Seçmeli 5
4 İMY313 KARAYOLU MALZEMELERİ Seçmeli 5
5 İMY315 MESLEKİ YABANCI DİL Seçmeli 5
6 MMİY498 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 5
TEKNİK SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İMİ3044 TAŞKIN KONTROLÜ Seçmeli 5
2 İMİ3066 DENEYSEL ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 5
3 İMİ3088 DEMİRYOLU Seçmeli 5
4 İMİ3100 AHŞAP YAPILAR Seçmeli 5
5 İMİ314 YAPILARDA YALITIM Seçmeli 5
6 İMİ316 LİF TAKVİYELİ BETONLAR VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 5
7 İMİ3288 SULAMA KURUTMA Seçmeli 5
8 İMİ3800 YAPI DİNAMİĞİ Seçmeli 5
SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İMİ3044 TAŞKIN KONTROLÜ Seçmeli 5
2 İMİ3066 DENEYSEL ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 5
3 İMİ3088 DEMİRYOLU Seçmeli 5
4 İMİ3100 AHŞAP YAPILAR Seçmeli 5
5 İMİ314 YAPILARDA YALITIM Seçmeli 5
6 İMİ316 LİF TAKVİYELİ BETONLAR VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 5
7 İMİ317 YAPI ELAMANLARI Seçmeli 5
8 İMİ3288 SULAMA KURUTMA Seçmeli 5
9 İMİ3800 YAPI DİNAMİĞİ Seçmeli 5
10 İMY311 İŞ HUKUKU Seçmeli 5
SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İMİ3044 TAŞKIN KONTROLÜ Seçmeli 5
2 İMİ3066 DENEYSEL ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 5
3 İMİ3088 DEMİRYOLU Seçmeli 5
4 İMİ3100 AHŞAP YAPILAR Seçmeli 5
5 İMİ314 YAPILARDA YALITIM Seçmeli 5
6 İMİ316 LİF TAKVİYELİ BETONLAR VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 5
7 İMİ317 YAPI ELAMANLARI Seçmeli 5
8 İMİ3288 SULAMA KURUTMA Seçmeli 5
9 İMİ3800 YAPI DİNAMİĞİ Seçmeli 5
10 İMY311 İŞ HUKUKU Seçmeli 5
SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İMİ3044 TAŞKIN KONTROLÜ Seçmeli 5
2 İMİ3066 DENEYSEL ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 5
3 İMİ3088 DEMİRYOLU Seçmeli 5
4 İMİ3100 AHŞAP YAPILAR Seçmeli 5
5 İMİ314 YAPILARDA YALITIM Seçmeli 5
6 İMİ316 LİF TAKVİYELİ BETONLAR VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 5
7 İMİ317 YAPI ELAMANLARI Seçmeli 5
8 İMİ3288 SULAMA KURUTMA Seçmeli 5
9 İMİ3800 YAPI DİNAMİĞİ Seçmeli 5
10 İMY311 İŞ HUKUKU Seçmeli 5
SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İMİ3044 TAŞKIN KONTROLÜ Seçmeli 5
2 İMİ3066 DENEYSEL ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 5
3 İMİ3088 DEMİRYOLU Seçmeli 5
4 İMİ3100 AHŞAP YAPILAR Seçmeli 5
5 İMİ314 YAPILARDA YALITIM Seçmeli 5
6 İMİ316 LİF TAKVİYELİ BETONLAR VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 5
7 İMİ317 YAPI ELAMANLARI Seçmeli 5
8 İMİ3288 SULAMA KURUTMA Seçmeli 5
9 İMİ3800 YAPI DİNAMİĞİ Seçmeli 5
10 İMY311 İŞ HUKUKU Seçmeli 5
TEKNİK SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İM404 ÖZEL TEMELLER Seçmeli 5
2 İM409.160021 YERALTI SUYU HİDROLİĞİ Seçmeli 5
3 İM411 BETONARME YÜKSEK YAPILAR Seçmeli 5
4 İM413 BETONUN KIRILMA MEKANİĞİ Seçmeli 5
5 İM419 YÜKSEK YAPILAR Seçmeli 5
6 İM427.160021 BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAPI TASARIMI Seçmeli 5
7 İM429.160021 YAPI HASARLARI Seçmeli 5
8 İM435 AKARSU DÜZENLEME YAPILARI Seçmeli 5
9 İM437 PLASTİK TEORİSİNE GÖRE TAŞIMA GÜCÜ ANALİZ Seçmeli 5
10 İMİ4066 YOL KAPLAMASI TASARIMI Seçmeli 5
11 İMİ4300 BARAJLAR Seçmeli 5
12 İMİ431 BETON YOLLAR Seçmeli 5
13 İMİ433 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ MALZEME DENEYLERİ Seçmeli 5
14 İMİ4711 SU YAPILARI I Seçmeli 5
15 İMİ481 DEPREM MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 5
16 İMİ4877 BETONARME SİS. TAS. (ÖD) Seçmeli 5
SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İM404 ÖZEL TEMELLER Seçmeli 5
2 İM409.160021 YERALTI SUYU HİDROLİĞİ Seçmeli 5
3 İM411 BETONARME YÜKSEK YAPILAR Seçmeli 5
4 İM413 BETONUN KIRILMA MEKANİĞİ Seçmeli 5
5 İM419 YÜKSEK YAPILAR Seçmeli 5
6 İM427.160021 BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAPI TASARIMI Seçmeli 5
7 İM429.160021 YAPI HASARLARI Seçmeli 5
8 İM435 AKARSU DÜZENLEME YAPILARI Seçmeli 5
9 İM437 PLASTİK TEORİSİNE GÖRE TAŞIMA GÜCÜ ANALİZ Seçmeli 5
10 İMİ4066 YOL KAPLAMASI TASARIMI Seçmeli 5
11 İMİ4300 BARAJLAR Seçmeli 5
12 İMİ431 BETON YOLLAR Seçmeli 5
13 İMİ433 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ MALZEME DENEYLERİ Seçmeli 5
14 İMİ4711 SU YAPILARI I Seçmeli 5
15 İMİ481 DEPREM MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 5
16 İMİ4877 BETONARME SİS. TAS. (ÖD) Seçmeli 5
SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İM404 ÖZEL TEMELLER Seçmeli 5
2 İM409.160021 YERALTI SUYU HİDROLİĞİ Seçmeli 5
3 İM411 BETONARME YÜKSEK YAPILAR Seçmeli 5
4 İM413 BETONUN KIRILMA MEKANİĞİ Seçmeli 5
5 İM419 YÜKSEK YAPILAR Seçmeli 5
6 İM427.160021 BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAPI TASARIMI Seçmeli 5
7 İM429.160021 YAPI HASARLARI Seçmeli 5
8 İM435 AKARSU DÜZENLEME YAPILARI Seçmeli 5
9 İM437 PLASTİK TEORİSİNE GÖRE TAŞIMA GÜCÜ ANALİZ Seçmeli 5
10 İMİ4066 YOL KAPLAMASI TASARIMI Seçmeli 5
11 İMİ4300 BARAJLAR Seçmeli 5
12 İMİ431 BETON YOLLAR Seçmeli 5
13 İMİ433 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ MALZEME DENEYLERİ Seçmeli 5
14 İMİ4711 SU YAPILARI I Seçmeli 5
15 İMİ481 DEPREM MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 5
SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İM404 ÖZEL TEMELLER Seçmeli 5
2 İM409.160021 YERALTI SUYU HİDROLİĞİ Seçmeli 5
3 İM411 BETONARME YÜKSEK YAPILAR Seçmeli 5
4 İM413 BETONUN KIRILMA MEKANİĞİ Seçmeli 5
5 İM419 YÜKSEK YAPILAR Seçmeli 5
6 İM427.160021 BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAPI TASARIMI Seçmeli 5
7 İM429.160021 YAPI HASARLARI Seçmeli 5
8 İM435 AKARSU DÜZENLEME YAPILARI Seçmeli 5
9 İM437 PLASTİK TEORİSİNE GÖRE TAŞIMA GÜCÜ ANALİZ Seçmeli 5
10 İM440 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE YAPI MAKİNELERİ Seçmeli 5
11 İM443 İNŞAAT MÜHENSİLİĞİNDE ENERJİ YÖNTEMLERİ Seçmeli 5
12 İMİ4066 YOL KAPLAMASI TASARIMI Seçmeli 5
13 İMİ4300 BARAJLAR Seçmeli 5
14 İMİ431 BETON YOLLAR Seçmeli 5
15 İMİ433 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ MALZEME DENEYLERİ Seçmeli 5
16 İMİ4711 SU YAPILARI I Seçmeli 5
17 İMİ481 DEPREM MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 5
SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İM404 ÖZEL TEMELLER Seçmeli 5
2 İM409.160021 YERALTI SUYU HİDROLİĞİ Seçmeli 5
3 İM411 BETONARME YÜKSEK YAPILAR Seçmeli 5
4 İM413 BETONUN KIRILMA MEKANİĞİ Seçmeli 5
5 İM419 YÜKSEK YAPILAR Seçmeli 5
6 İM427.160021 BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAPI TASARIMI Seçmeli 5
7 İM429.160021 YAPI HASARLARI Seçmeli 5
8 İM435 AKARSU DÜZENLEME YAPILARI Seçmeli 5
9 İM437 PLASTİK TEORİSİNE GÖRE TAŞIMA GÜCÜ ANALİZ Seçmeli 5
10 İMİ4066 YOL KAPLAMASI TASARIMI Seçmeli 5
11 İMİ4300 BARAJLAR Seçmeli 5
12 İMİ431 BETON YOLLAR Seçmeli 5
13 İMİ433 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ MALZEME DENEYLERİ Seçmeli 5
14 İMİ4711 SU YAPILARI I Seçmeli 5
TEKNİK SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İM413 BETONUN KIRILMA MEKANİĞİ Seçmeli 5
2 İM419 YÜKSEK YAPILAR Seçmeli 5
3 İMİ4044 ÖZEL TEMELLER Seçmeli 5
4 İMİ4066 YOL KAPLAMASI TASARIMI Seçmeli 5
5 İMİ408 BETONARME III Seçmeli 5
6 İMİ4122 TÜNELLER Seçmeli 5
7 İMİ418 DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Seçmeli 5
8 İMİ424 YAPI STATİĞİ III Seçmeli 5
9 İMİ426 BETON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 5
10 İMİ4300 BARAJLAR Seçmeli 5
11 İMİ4322 AÇIK KANAL HİDROLİĞİ Seçmeli 5
12 İMİ4422 İNŞ. MÜH. İÇİN BİLGİSAYAR (ÖD) Seçmeli 5
13 İMİ446 KÖPRÜ HİDROLİĞİ Seçmeli 5
14 İMİ476 SU YAPILARI II Seçmeli 5
SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İM404 ÖZEL TEMELLER Seçmeli 5
2 İM413 BETONUN KIRILMA MEKANİĞİ Seçmeli 5
3 İM419 YÜKSEK YAPILAR Seçmeli 5
4 İM429.160021 YAPI HASARLARI Seçmeli 5
5 İM435 AKARSU DÜZENLEME YAPILARI Seçmeli 5
6 İMİ4066 YOL KAPLAMASI TASARIMI Seçmeli 5
7 İMİ408 BETONARME III Seçmeli 5
8 İMİ4122 TÜNELLER Seçmeli 5
9 İMİ418 DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Seçmeli 5
10 İMİ424 YAPI STATİĞİ III Seçmeli 5
11 İMİ426 BETON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 5
12 İMİ4300 BARAJLAR Seçmeli 5
13 İMİ4322 AÇIK KANAL HİDROLİĞİ Seçmeli 5
14 İMİ4422 İNŞ. MÜH. İÇİN BİLGİSAYAR (ÖD) Seçmeli 5
15 İMİ446 KÖPRÜ HİDROLİĞİ Seçmeli 5
16 İMİ476 SU YAPILARI II Seçmeli 5
17 İMİ481 DEPREM MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 5
SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İM404 ÖZEL TEMELLER Seçmeli 5
2 İM413 BETONUN KIRILMA MEKANİĞİ Seçmeli 5
3 İM419 YÜKSEK YAPILAR Seçmeli 5
4 İM435 AKARSU DÜZENLEME YAPILARI Seçmeli 5
5 İMİ4066 YOL KAPLAMASI TASARIMI Seçmeli 5
6 İMİ408 BETONARME III Seçmeli 5
7 İMİ4122 TÜNELLER Seçmeli 5
8 İMİ418 DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Seçmeli 5
9 İMİ424 YAPI STATİĞİ III Seçmeli 5
10 İMİ426 BETON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 5
11 İMİ4300 BARAJLAR Seçmeli 5
12 İMİ4322 AÇIK KANAL HİDROLİĞİ Seçmeli 5
13 İMİ4422 İNŞ. MÜH. İÇİN BİLGİSAYAR (ÖD) Seçmeli 5
14 İMİ446 KÖPRÜ HİDROLİĞİ Seçmeli 5
15 İMİ476 SU YAPILARI II Seçmeli 5
16 İMİ481 DEPREM MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 5
SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İM404 ÖZEL TEMELLER Seçmeli 5
2 İM413 BETONUN KIRILMA MEKANİĞİ Seçmeli 5
3 İM419 YÜKSEK YAPILAR Seçmeli 5
4 İM435 AKARSU DÜZENLEME YAPILARI Seçmeli 5
5 İM475 BETON KATKILARI Seçmeli 5
6 İMİ4066 YOL KAPLAMASI TASARIMI Seçmeli 5
7 İMİ408 BETONARME III Seçmeli 5
8 İMİ4122 TÜNELLER Seçmeli 5
9 İMİ418 DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Seçmeli 5
10 İMİ424 YAPI STATİĞİ III Seçmeli 5
11 İMİ426 BETON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 5
12 İMİ4300 BARAJLAR Seçmeli 5
13 İMİ4322 AÇIK KANAL HİDROLİĞİ Seçmeli 5
14 İMİ4422 İNŞ. MÜH. İÇİN BİLGİSAYAR (ÖD) Seçmeli 5
15 İMİ446 KÖPRÜ HİDROLİĞİ Seçmeli 5
16 İMİ476 SU YAPILARI II Seçmeli 5
17 İMİ481 DEPREM MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 5
SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İM404 ÖZEL TEMELLER Seçmeli 5
2 İM413 BETONUN KIRILMA MEKANİĞİ Seçmeli 5
3 İM419 YÜKSEK YAPILAR Seçmeli 5
4 İMİ4044 ÖZEL TEMELLER Seçmeli 5
5 İMİ4066 YOL KAPLAMASI TASARIMI Seçmeli 5
6 İMİ408 BETONARME III Seçmeli 5
7 İMİ4122 TÜNELLER Seçmeli 5
8 İMİ418 DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Seçmeli 5
9 İMİ424 YAPI STATİĞİ III Seçmeli 5
10 İMİ426 BETON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 5
11 İMİ4300 BARAJLAR Seçmeli 5
12 İMİ4322 AÇIK KANAL HİDROLİĞİ Seçmeli 5
13 İMİ4422 İNŞ. MÜH. İÇİN BİLGİSAYAR (ÖD) Seçmeli 5
14 İMİ446 KÖPRÜ HİDROLİĞİ Seçmeli 5
15 İMİ476 SU YAPILARI II Seçmeli 5
16 İMİ481 DEPREM MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 5
TEKNİK SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr