Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
1994 yılında Erciyes Üniversitesi Yozgat Mühedislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve 1995-1996 eğitim öğretim döneminde ilk lisans öğrencilerincilerini alarak 1999-2000 eğitim öğretim döneminde ilk mezunlarını vermiştir. 2006 Yılında Bozok Üniversitesinin kuruluşu ile Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesine katılmıştır. Kurulduğu günden itibaren hedefi eğitim-öğretim kalitesini artırmak olan Jeoloji Mühendisliği Bölümü, bu amaçla yoluna devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Jeoloji Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Bozok Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. http://www.bozok.edu.tr/sayfa.aspx?id=4&ref=Sayfa& Yönetmelik ve Yönergeler
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. http://www.bozok.edu.tr/sayfa.aspx?id=4&ref=Sayfa& Yönetmelik ve Yönergeler
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek
Program Profili
Bölümümüzde Genel Jeoloji, Mineraloji-Petrografi, Maden Yatakları ve Jeokimya, Uygulamalı Jeoloji olmak üzere 4 anabilim dalı bulunmaktadır.Bir akademik yıl 15 haftalık iki yarıyıldan oluşmaktadır. Bu süreye kayıt ve final sınavı süreleri de dahildir. Ayrıca gerekli görülen derslerden yaz okulu da açılmaktadır. Bölümde eğitim dili Türkçe’dir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Çalışma hayatında esas olarak madencilik, inşaat sektörü, yeraltı suları ve petrol arama sektörlerinde faaliyet gösteren; MTA, TPAO, DSİ, ETİ MADEN, BOTAŞ, TKİ, TTK, TCK, Afet İşleri, İller Bankası, Köy Hizmetleri, Çevre Bakanlığı ve Belediyeler gibi kamu kuruluşları ile özel sektörde Serbest Müşavirlik-Mühendislik Bürolarında ücretli ya da büro sahibi olarak, Sondaj-İnşaat, Kaya-Zemin Laboratuarlarında ve Madencilik alanlarında çalışmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bölümün Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapalıdır
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Divanlı Yolu, 66000, YOZGAT, TÜRKİYE Telefon: +90-354 242 11 12 Fax:+90 354 242 10 05 Yrd. Doc.Dr. Ersin KOLAY (Böl. Bşk.), Yrd. Doc. Dr. Güllü KIRAT (AKTS koord.)
Bölüm Olanakları
Eğitim kadromuz 9 yardımcı doçent ve 1 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Bölümümüze her yıl 30 örgün öğretim ve 30 ikinci öğretim olmak üzere 60 lisans öğrencisi alınmaktadır. Eğitime hizmet veren mineraloji-petrografi, paleontoloji, sedimantoloji ve zemin mekaniği gibi dersler için laboratuvarlar vardır. Ayrıca koleksiyon salonu bütün öğrencilerin kullanımına açıktır. Bölümümüzde 1 adet araştırma mikroskobu bulunmaktadır. Bununla birlikte kimyasal analizler üniversite bünyesindeki (BİLTEM) Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bulunan ileri teknoloji cihazlarla da yapılabilmektedir.

Program Çıktıları
1Matematik, Temel Bilim ve Jeoloji Mühendisliği alanında yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
2Jeoloji Mühendisliği alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3Jeoloji Mühendisliği alanında değişik problemler karşısında çözüme yönelik gereksinimleri belirler.
4Jeoloji Mühendisliği problemlerinin çözümüne yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gider.
5Jeolojik problemleri tanımlar ve çözer.
6Karşılaşılan jeolojik problemlerin tespiti ve çözümü aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket eder.
7Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapar ve etkin iletişim sağlar.
8Jeolojik problemler karşısında belirlenen çözümlerin evrensel ve toplumsal etkilerini kavrar.
9Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrar ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanır.
10Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
11Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır.
12Jeolojik olayları üç boyutlu düşünür, yorumlar, analiz ve sentez yapar.
13Toplumsal, mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
14Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; Jeoloji Mühendisliği alanındaki uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SOSYAL SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 EEM494 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3
2 JMY216 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 3
SOSYAL SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 EEM494 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3
2 JMY216 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 3
TEKNİK SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 JM317 JEOLOJİDE BİLGİSAYAR KULLANIMI Seçmeli 4
2 JMY311 JEOİSTATİSTİK Seçmeli 4
TEKNİK SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 JM317 JEOLOJİDE BİLGİSAYAR KULLANIMI Seçmeli 4
2 JMY311 JEOİSTATİSTİK Seçmeli 4
TEKNİK SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 JM319 BİYOSTRATİGRAFI Seçmeli 4
2 JM321 PETROLOJİ Seçmeli 4
3 JM322 JEOMORFOLOJİ Seçmeli 4
4 JMY313 UYGULAMALI JEOKİMYA Seçmeli 4
5 JMY315 RAPOR YAZMA İLKELERİ Seçmeli 4
TEKNİK SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 JM319 BİYOSTRATİGRAFI Seçmeli 4
2 JM321 PETROLOJİ Seçmeli 4
3 JM322 JEOMORFOLOJİ Seçmeli 4
4 JMY313 UYGULAMALI JEOKİMYA Seçmeli 4
5 JMY315 RAPOR YAZMA İLKELERİ Seçmeli 4
TEKNİK SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 JMY318 ORGANİK JEOKİMYA Seçmeli 4
2 JMY320 TEKTONİK Seçmeli 4
TEKNİK SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 JMY318 ORGANİK JEOKİMYA Seçmeli 4
2 JMY320 TEKTONİK Seçmeli 4
TEKNİK SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 JM312 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Seçmeli 4
2 JM314 DOĞAL YAPI MALZEMELERİ Seçmeli 4
3 JM316 JEOLOJİK ÇİZİM Seçmeli 4
4 JMİ442 GEOMETRİK JEOLOJİ Seçmeli 4
5 JMY308 TIBBİ JEOLOJİ Seçmeli 4
TEKNİK SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 JM312 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Seçmeli 4
2 JM314 DOĞAL YAPI MALZEMELERİ Seçmeli 4
3 JM316 JEOLOJİK ÇİZİM Seçmeli 4
4 JMİ442 GEOMETRİK JEOLOJİ Seçmeli 4
5 JMY308 TIBBİ JEOLOJİ Seçmeli 4
TEKNİK SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 JM413 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER Seçmeli 4
2 JMİ430 JEOTEKNİK VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 4
3 JMİ444 MADEN ARAMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 4
TEKNİK SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 JM413 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER Seçmeli 4
2 JMİ430 JEOTEKNİK VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 4
3 JMİ444 MADEN ARAMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 4
TEKNİK SEÇMELİ DERS-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 JM415 MADEN HUKUKU Seçmeli 4
2 JM421 KENT JEOLOJİSİ Seçmeli 4
3 JMİ435 DENİZ JEOLOJİSİ Seçmeli 4
4 JMİ441 DEPREM JEOLOJİSİ Seçmeli 4
TEKNİK SEÇMELİ DERS-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 JM415 MADEN HUKUKU Seçmeli 4
2 JM421 KENT JEOLOJİSİ Seçmeli 4
3 JMİ435 DENİZ JEOLOJİSİ Seçmeli 4
4 JMİ441 DEPREM JEOLOJİSİ Seçmeli 4
TEKNİK SEÇMELİ DERS-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 JM412 LEVHA TEKTONİĞİ VE MADEN YATAKLARI Seçmeli 4
2 JMİ431 CEVHER MİKROSKOBİSİ Seçmeli 4
3 JMİ443 JEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 4
TEKNİK SEÇMELİ DERS-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 JM412 LEVHA TEKTONİĞİ VE MADEN YATAKLARI Seçmeli 4
2 JMİ431 CEVHER MİKROSKOBİSİ Seçmeli 4
3 JMİ443 JEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 4
TEKNİK SEÇMELİ DERS-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 JMİ434 HAVZA ANALİZİ Seçmeli 4
2 JMİ439 ÇEVRE JEOLOJİSİ Seçmeli 4
3 JMİ446 TÜRKİYE MADEN YATAKLARI Seçmeli 4
4 JMY408 JEOFİZİK Seçmeli 4
TEKNİK SEÇMELİ DERS-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 JMİ434 HAVZA ANALİZİ Seçmeli 4
2 JMİ439 ÇEVRE JEOLOJİSİ Seçmeli 4
3 JMİ446 TÜRKİYE MADEN YATAKLARI Seçmeli 4
4 JMY408 JEOFİZİK Seçmeli 4
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr