Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Yozgat Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü adı ile Erciyes Üniversitesi'ne bağlı olarak 1994 yılında kurulan bölüm aynı yıl eğitim-öğretim programına başlamıştır. Bozok Üniversitesi'nin kurulmasını takiben Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü adı ile lisans eğitimini sürdürmektedir.
Kazanılan Derece
Bölümde verilen lisans eğitimini tamamlayanlar MİMAR ünvanı alır.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölüm merkezi yapılan üniversite sınavı sonuçlarına göre MF (Matematik Fen) puanı ile öğrenci kabul eder.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Mimarlık eğitimi boyunca formel eğitimin yanı sıra informel eğitimden de yararlanılır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölümden mezun olan mimarlar özel ofislerinde veya bir mimarın ofisinde, kamu kurum ve kuruluşlarında, üniversitede, şantiyede, yapı malzemesi piyasasında, iç mimarlık ve dekorasyon işlerinde çalışabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans öğrenimini tamamlayan mimarlar yüksek lisans için gerekli şartları tamamlamaları halinde Y. lisans eğitimine devam ederler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mimari proje (stüdyo) dersleri ara jüri ve eskiz sınav ortalamaları vize ve öğrencinin finalde teslim ettiği projenin notu final notu olarak verilir. Derslerde ve projelerde vize notunun%40ı ve final notunun %60ı yıl sonu notu olarak değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Eğitim programını tamamlayan ve stajlarını gerçekleştiren öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Belgin DİKMEN (Böl. Bşk., Erasmus Koord.)
Bölüm Olanakları
Bölümde bilgisayar, görsel laboratuvar vb. donanıma sahip mekanlarda eğitim verilmektedir. Bölüm Farabi programı ile 1 ve Erasmus programı ile 2 öğrenci değişiminde bulunmuştur.

Program Çıktıları
1Mimarlık alanında yapı tipleri ve mimari tasarım süreci hakkında genel bilgi edinerek değerlendirme yapabilmek
2Mimarlık alanında ve ilgili disiplinlerde makro ve mikro ölçekte plan okuyabilme becerisi kazanmak
3Toplumun sosyal, kültürel, sosyal ve ekonomik koşullarına göre mekan gereksinimlerini kullanıcı istek ve gereksinimleri ile ilişkilendirerek nitelikli ve yaşanabilir mekan, yapı ve fiziksel çevre oluşturabilme becerisi kazanmak
4Kentsel ölçekte her uygulamada (yeni yapılaşma, restorasyon, sağlıklaştırma, işlev değişikliği vb.) problemleri tanımlayabilme ve çözüm getirebilme becerisi kazanmak
5Her konuda ihtiyaç programı oluşturarak mimari tasarım ve proje kontrolü yapabilme, uygulayabilme ve uygulamada denetim yapabilme becerisi kazanmak
6Mimarlık alanında bireysel olarak veya ekip içinde uyumlu bir şekilde çalışabilme, sorumluluk alabilme ve karşılaşılan problemleri en iyi şekilde çözebilme yeteneği kazandırmak
7Mimarlık alanında çevresel etkileri değerlendirebilme becerisi kazanmak
8Mimarlık alanında uzman olan ve olmayan kişi veya kurumlara sorunlar ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak her türlü platformda aktarabilme becerisine sahip olmak
9Eğitim hayatı boyunca edindiği mesleki bilgilerle alanındaki gelişmeleri takip edebilme ve kendini yenileyebilme yetkinliğine sahip olmak
10Yaşam boyu kişisel ve mesleki öğrenme eğiliminde olmak
11Bilimsel ve teknik gelişmeleri analiz ederek belirli bir bakış açısı oluşturmak
12Mimarlık alanında kullanılan bilgisayar programları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek
13Mimarlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve bu bilgilerin yayımlanması, uygulanması ve denetlenmesi konularında yetkin olmak
14Mimarlık alanında kullanılan alet ve ekipmanları gerektirdiği gibi kullanarak bu alanlarda uygulama yapabilme becerisine sahip olmak
15Sorumlu olduğu kişilerin mesleki açıdan gelişimlerini sağlamak için çeşitli etkinlikleri planlayabilme ve düzenleyebilme yetkinliği
16Bireysel ve ekip gerektiren çalışmalarda kalite yönetimi, iş idaresi ve güvenliği, çevre koruma, hukuksal sorumluluk gibi konularda yeterli bilince sahip olmak
17Toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak
18Mimari Tasarım yapabilme becerisine sahip olmak


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415161718
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
0. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 Mİ0105 ANLATIM VE SUNUM TEKNİKLERİ I Zorunlu 3
5 TAR111.160041 ATA.İLK.İNK.TARİHİ-1 Zorunlu 2
9 MAT101.160041 GENEL MATEMATİK-1 Zorunlu 2
13 YD111.160041 İNGİLİZCE-1 Zorunlu 2
17 Mİ109 MAKET Zorunlu 2
21 Mİ0103 MİMARLIĞA GİRİŞ I Zorunlu 4
25 Mİ101 STÜDYO-1 Zorunlu 10
29 TÜR111.160041 TÜRKÇE-1 Zorunlu 2
33 Mİ107.160041 UYGARLIK TARİHİ Zorunlu 3
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 Mİ0108 ANLATIM VE SUNUM TEKNİKLERİ II Zorunlu 3
5 TAR112.160041 ATA.İLK.İNK.TARİHİ-2 Zorunlu 2
9 MAT102.160041 GENEL MATEMATİK-2 Zorunlu 2
13 YD112.160041 İNGİLİZCE-2 Zorunlu 2
17 Mİ104 MİMARLIĞA GİRİŞ 2 Zorunlu 3
21 Mİ102 STÜDYO-2 Zorunlu 10
25 TÜR112.160041 TÜRKÇE-2 Zorunlu 2
29 Mİ106 YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ Zorunlu 6
Toplam 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 ASDG1 ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1 Seçmeli 0
7 Mİ209.160041 BİLGİSAYAR 1 Zorunlu 3
11 Mİ211 BİNA BİLGİSİ I Zorunlu 3
15 Mİ213 FİZİKSEL ÇEVRE KONTROLÜ Zorunlu 3
19 Mİ207 MİMARLIK TARİHİ 1 Zorunlu 3
25 MSDY21 SEÇMELİ DERS Seçmeli 0
29 Mİ201 STÜDYO-3 Zorunlu 9
33 Mİ203 YAPI PROJESİ 1 Zorunlu 4
Toplam 25
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 ASDG2. ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2 Seçmeli 0
7 Mİ210.160041 BİLGİSAYAR 2 Zorunlu 3
11 Mİ216 BİNA BİLGİSİ II Zorunlu 3
15 Mİ208 MİMARLIK TARİHİ 2 Zorunlu 2
21 MSDY22 SEÇMELİ DERS Seçmeli 0
25 Mİ202 STÜDYO-4 Zorunlu 9
29 Mİ212 YAPI MALZEMESİ Zorunlu 2
33 Mİ204 YAPI PROJESİ 2 Zorunlu 4
37 Mİ214 YAPI VE YAPIM YÖNTEMLERİ Zorunlu 2
Toplam 25
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 Mİ0303 KENTSEL TASARIM Zorunlu 4
5 Mİ309 KORUMA VE RESTORASYON Zorunlu 3
11 MSDY31 SEÇMELİ DERS Seçmeli 0
15 Mİ0311 STATİK Zorunlu 3
19 Mİ301 STÜDYO-5 Zorunlu 9
23 Mİ300 YAZ STAJI I Zorunlu 2
Toplam 21
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 Mİ306 ÇEVRE DENETİMİ Zorunlu 3
5 Mİ312 MUKAVEMET Zorunlu 2
11 MSDY32 SEÇMELİ DERS Seçmeli 0
15 Mİ314 STRÜKTÜR BİLGİSİ Zorunlu 2
19 Mİ302 STÜDYO-6 Zorunlu 9
23 Mİ308 YAPI DONATIMI Zorunlu 2
Toplam 18
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 Mİ411 BETONARME Zorunlu 3
5 Mİ403 İLERİ YAPIM TEKNİKLERİ Zorunlu 3
11 MSDY41 SEÇMELİ DERS Seçmeli 0
15 Mİ0401 STÜDYO-7 Zorunlu 10
19 Mİ400 YAZ STAJI-2 Zorunlu 2
Toplam 18
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 Mİ404 BİTİRME ÖDEVİ Zorunlu 3
7 MSDY42 SEÇMELİ DERS Seçmeli 0
11 Mİ402 STÜDYO-8 Zorunlu 10
15 Mİ420 YAPI FİZİĞİ Zorunlu 2
Toplam 15
 
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11229.161011 TÜRK HAT SANATI Seçmeli 2
2 21213.161021 FİZİK VE YAŞAM 1 Seçmeli 2
3 32211.161032 IŞIK MADDE ETKİLEŞİMLERİ Seçmeli 2
4 51373.161051 JAPONCA I Seçmeli 2
5 ADSI GİRİŞİMCİLİK I Seçmeli 2
6 BİYD219 TIBBİ BİTKİLER Seçmeli 2
7 EEM291 AKADEMİK RAPOR HAZIRLAMA VE SUNMA Seçmeli 2
8 HEM-213 SAĞLIKLI YAŞAM DAVRANIŞLARI Seçmeli 2
9 İM281.160021 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Seçmeli 2
10 JM215.160031 KENT JEOLOJİSİ Seçmeli 2
11 MAT245 UYGULAMALI BİLİMLERDE MAT. I Seçmeli 2
12 MIS209.160051 SOSYO-KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ Seçmeli 2
13 MM213 MAKİNE VE İNSAN 1 Seçmeli 2
14 SRV207.162011. KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 2
15 YDBF-I FRANSIZCA İLETİŞİM BECERİLERİ-I Seçmeli 2
16 YDBİ-I İNGİLİZCE İLETİŞİM BECERİLERİ-I Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 32211.161032 IŞIK MADDE ETKİLEŞİMLERİ Seçmeli 2
2 51373.161051 JAPONCA I Seçmeli 2
3 ADSI GİRİŞİMCİLİK I Seçmeli 2
4 BİYD219 TIBBİ BİTKİLER Seçmeli 2
5 EEM291 AKADEMİK RAPOR HAZIRLAMA VE SUNMA Seçmeli 2
6 HEM-213 SAĞLIKLI YAŞAM DAVRANIŞLARI Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MSD303.160041 MİMARİDE ESTETİK Seçmeli 3
2 MSD304.160041 İLERİ PERSPEKTİF Seçmeli 3
3 MSD306 SERBEST RESİM Seçmeli 3
4 MSD312.160041 MİMARİDE RENK DOKU DESEN Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11230 TÜRK HAT SANATI Seçmeli 2
2 21214 FİZİK VE YAŞAM 2 Seçmeli 2
3 31212 BİLİM TARİHİ VE KİMYA Seçmeli 2
4 31216 RENK BİLGİSİ VE ENDÜSTRİYEL BOYALAR Seçmeli 2
5 51374 JAPONCA II Seçmeli 2
6 ADSII GİRİŞİMCİLİKII Seçmeli 2
7 AGSD-218 TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2
8 AGSD-221 TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ UYGULAMALARI I Seçmeli 2
9 AGSD-222 BİREYSEL DENETİM VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2
10 AGSD-223 SAĞLIK YÖNETİMİ Seçmeli 2
11 BİYD220 TÜRKİYE'NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ Seçmeli 2
12 BSM222 ERGONOMİ Seçmeli 2
13 EEM292 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2
14 HEM211 ÇEVRE VE SAĞLIK Seçmeli 2
15 HEM-214 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
16 HEM-215 İLK YARDIM Seçmeli 2
17 HEM-216 HASTALIK BİLGİSİ Seçmeli 2
18 HEM-217 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI Seçmeli 2
19 İM282 DEPREM VE İNSAN Seçmeli 2
20 JM214 TIBBİ JEOLOJİ Seçmeli 2
21 MAT246 UYGULAMALI BİLİMLERDE MAT. II Seçmeli 2
22 MM214 MAKİNE VE İNSAN 2 Seçmeli 2
23 SRV208 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 2
24 YDBF-II FRANSIZCA İLETİŞİM BECERİLERİ-II Seçmeli 2
25 YDBİ-II İNGİLİZCE İLETİŞİM BECERİLERİ-II Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 21214 FİZİK VE YAŞAM 2 Seçmeli 5
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MSD303.160041 MİMARİDE ESTETİK Seçmeli 3
2 MSD304.160041 İLERİ PERSPEKTİF Seçmeli 3
3 MSD306 SERBEST RESİM Seçmeli 3
4 MSD312.160041 MİMARİDE RENK DOKU DESEN Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 Mİ310 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 3
2 MSD307 TÜRK EVİ PLAN TİPOLOJİSİ Seçmeli 3
3 MSD314 ANADOLU KENTLERİ Seçmeli 3
4 MSD315 RÖLÖVE TEKNİKLERİ Seçmeli 3
5 MSD317 OSMANLI MİMARİSİ Seçmeli 3
6 MSD319 BİLGİSAYARLI SUNUM TEKNİKLERİ I Seçmeli 3
7 MSD320 BİLGİSAYARLI SUNUM TEKNİKLERİ II Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 Mİ310 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 3
2 MSD307 TÜRK EVİ PLAN TİPOLOJİSİ Seçmeli 3
3 MSD314 ANADOLU KENTLERİ Seçmeli 3
4 MSD315 RÖLÖVE TEKNİKLERİ Seçmeli 3
5 MSD317 OSMANLI MİMARİSİ Seçmeli 3
6 MSD319 BİLGİSAYARLI SUNUM TEKNİKLERİ I Seçmeli 3
7 MSD320 BİLGİSAYARLI SUNUM TEKNİKLERİ II Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 Mİ408 ÇAĞDAŞ MİMARLIK AKIMLARI Seçmeli 3
2 Mİ422 MİMARİ ÇEVRE VE PSİKOLOJİ Seçmeli 3
3 MSD0408 SOSYAL DEĞİŞİM ÇAĞDAŞ DEĞİŞİM TEORİLERİ Seçmeli 3
4 MSD0412 CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARİSİ Seçmeli 3
5 MSD0415 TAŞIYICI SİSTEMLER Seçmeli 3
6 MSD410 METRAJ KEŞİF Seçmeli 3
7 MSD411 BATILILAŞMA DÖNEMİ TÜRK MİMARİSİ Seçmeli 3
8 MSD416.160041 EKOLOJİ Seçmeli 3
9 MSD417 MİMARİ AKIMLAR Seçmeli 3
10 MSD421.160041 YAPIDA GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMALARI Seçmeli 3
11 MSD435 KENTSEL KORUMA YAKLAŞIMLARI Seçmeli 3
12 MSD437 AKUSTİK Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 Mİ408 ÇAĞDAŞ MİMARLIK AKIMLARI Seçmeli 3
2 Mİ422 MİMARİ ÇEVRE VE PSİKOLOJİ Seçmeli 3
3 MSD0408 SOSYAL DEĞİŞİM ÇAĞDAŞ DEĞİŞİM TEORİLERİ Seçmeli 3
4 MSD0412 CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARİSİ Seçmeli 3
5 MSD0415 TAŞIYICI SİSTEMLER Seçmeli 3
6 MSD410 METRAJ KEŞİF Seçmeli 3
7 MSD411 BATILILAŞMA DÖNEMİ TÜRK MİMARİSİ Seçmeli 3
8 MSD416.160041 EKOLOJİ Seçmeli 3
9 MSD417 MİMARİ AKIMLAR Seçmeli 3
10 MSD421.160041 YAPIDA GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMALARI Seçmeli 3
11 MSD435 KENTSEL KORUMA YAKLAŞIMLARI Seçmeli 3
12 MSD437 AKUSTİK Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr