Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ - BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Erciyes Üniversitesi Yozgat kampüsü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 1993 yılında yürürlüğe giren 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olup bünyesinde İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Programcılığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Mimarlık bölümleri bulunmaktadır. BiyosistemMühendisliği Bölümü 2010-2011 öğretim yılından itibaren ilk öğrencilerini almış ve eğitimini Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde devam ettirmektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "BiyosistemMühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Bozok Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. http://www.bozok.edu.tr/sayfa.aspx?id=4&ref=Sayfa& Yönetmelik ve Yönergeler
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. http://www.bozok.edu.tr/sayfa.aspx?id=4&ref=Sayfa& Yönetmelik ve Yönergeler
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Bölümde tarımsal makina sistemleri, tarımsal enerji sistemleri, arazi ve su kaynakları ve tarımsal yapılar olmak üzere dört anabilim dalı bulunmaktadır. Bir akademik yıl 15 haftalık iki yarıyıldan oluşmaktadır. Bu süreye kayıt ve final sınavı süreleri de dahildir. Ayrıca gerekli görülen derslerden yaz okulu da açılmaktadır. Bölümde eğitim dili Türkçe’dir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölümden mezun olan mühendisler gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı ve Devlet Su İşleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarında, üniversitede akademisyen olarak, örtüaltı yetiştiriciliği yapan özel tarımsal işletmelerde, kamu ve özel bankalarda, mühendislik ve danışmanlık bürolarında, tarıma dayalı uluslararası şirketlerde, gıda ve hayvancılığa dayalı makine sanayisinde çalışabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans öğrenimini tamamlayan mühendisler yüksek lisans için gerekli şartları tamamlamaları halinde yüksek lisans eğitimine devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Yok
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Divanlı Yolu, 66000, YOZGAT, TÜRKİYE Telefon: +90-354-242-1001 (4 hat) Belgeç: +90-354-242-1005 Yrd. Doç. Dr. M. Cumhur EROĞLU (Böl. Bşk., Dekan Yrd.) Arş. Gör. Ömer Faruk KARACA (Yardımcı)
Bölüm Olanakları
Programda tam zamanlı 3 öğretim üyesi (3 yardımcı doçent) bulunmaktadır. Ayrıca bölümde 5 araştırma görevlisi (1 ÖYP) görev yapmaktadır.

Program Çıktıları
1Matematik, temel bilim ve Biyosistem Mühendisliği alanında yeterli düzeyde kuramsal-uygulamalı bilgiye sahiptir ve bunları uygular
2Biyosistem Mühendisliğinde ortaya çıkabilecek problemleri tanımlayabilir, formüle edebilir ve çözebilir
3Biyosistem Mühendisliği problemlerinin çözümüne yönelik olarak disiplinlerarası bir yaklaşımla çözüme gider
4Biyosistem Mühendisliği uygulamaları için gerekli teknik ve araçları kullanır
5Deney tasarlama, yapma ile deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama yetilerine sahiptir
6Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanır
7Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
8Etkin iletişim kurma becerisine sahiptir
9Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlayabilir
10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir
11Gelişen yeni teknolojilerden faydalanarak mevcut sorunları algılayabilir
12Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; Biyosistem Mühendisliği alanındaki uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 TAR111 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 0
5 BİY.101 BİYOLOJİ--1 Zorunlu 0
9 BSM101 BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 0
13 FİZ.109 FİZİK-1 Zorunlu 0
21 BSM.113 İSTATİSTİK-1 Zorunlu 0
25 MAT.101 MATEMATİK-1 Zorunlu 0
27 BSM.115 TBT Zorunlu 0
31 TÜR111 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 0
35 YD111 YABANCI DİL-I Zorunlu 0
Toplam 0
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 TARY112 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 0
5 BSM.118 BİY.MALZ. TEKNİK(FİZİKSEL) ÖZELLİKLER Zorunlu 0
9 BİY.102 BİYOLOJİ-2 Zorunlu 0
15 FİZ.110 FİZİK-2 Zorunlu 0
17 KİM.107 KİMYA Zorunlu 0
21 MAT.102 MATEMATİK-2 Zorunlu 0
27 BSM.120 TOPRAK BİLGİSİ Zorunlu 0
31 TÜR112 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 0
35 YD112 YABANCI DİL-II Zorunlu 0
Toplam 0
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MM3010 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ-1 Zorunlu 0
5 ADSDG1 ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS I Seçmeli 0
15 EEM.305 ELEKTRİK MAKİNELERİ-1 Zorunlu 0
19 MM207 MALZEME BİLGİSİ-1 Zorunlu 0
23 BSM.219 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ-1 Zorunlu 0
29 BSM205 STATİK Zorunlu 0
31 MM.101 TEKNİK RESİM-1 Zorunlu 0
Toplam 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 ADSDG2 ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS II Seçmeli 0
7 MM2090 DİNAMİK Zorunlu 0
15 MM3090 ISI TRANSFERİ-1 Zorunlu 0
17 MM3030 MAKİNA ELEMANLARI-1 Zorunlu 0
21 MM201 MUKAVEMET-I Zorunlu 0
25 BSM.220 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ-2 Zorunlu 0
33 MM2030 TERMODİNAMİK-1 Zorunlu 0
37 BSM218 YAZ UYGULAMA STAJI-I Zorunlu 0
Toplam 0
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
5 EEM201 DEVRE ANALİZİ I Zorunlu 0
7 EEM209 DEVRE ANALİZİ LABORATUARI I Zorunlu 0
15 BSM.211 MEKANİZMA TEKNİĞİ Zorunlu 0
19 BSMSD-1 SEÇMELİ DERS 1 Seçmeli 0
Toplam 0
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
11 BSM.318 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Zorunlu 0
13 BSMSD-2 SEÇMELİ DERS-2 Seçmeli 0
17 MM102 TEKNİK RESİM-2 (ÖD) Zorunlu 0
23 BSM312 YAZ UYGULAMA STAJI-II Zorunlu 0
Toplam 0
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 BSM.401 BİTİRME PROJESİ Zorunlu 0
7 BSMSD.3 SEÇMELİ DERS-3 Seçmeli 0
11 BSM.455 UYGULAMA PROJESİ Zorunlu 0
Toplam 0
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 BSM.402 BİTİRME PROJESİ Zorunlu 0
7 EEM.324 ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK Zorunlu 0
9 İM374 HİDROLİK Zorunlu 0
11 MM3080 OTOMATİK KONTROL Zorunlu 0
13 BSMSD-4 SEÇMELİ DERS-4 Seçmeli 0
18 BSM.456 UYGULAMA PROJESİ Zorunlu 0
Toplam 0
 
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 21213.161021 FİZİK VE YAŞAM 1 Seçmeli 5
2 BSM217 İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 0
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BSM215 HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Seçmeli 0
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 21214 FİZİK VE YAŞAM 2 Seçmeli 5
2 BSM222 ERGONOMİ Seçmeli 0
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BSM220 MÜHENDİSLİKTE ETKİN İLETİŞİM Seçmeli 0
SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
TEKNİK SEÇMELİ GRUP-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
TEKNİK SEÇMELİ GRUP-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BSM321 TOPRAK-BİTKİ-SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 0
2 BSM323 SULAK ALANLAR VE YÖNETİMİ Seçmeli 0
3 BSM325 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE TARIMI Seçmeli 0
4 BSM327 BİYOYAKITLAR ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 0
ZORUNLU SEÇMELİ DERS-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BSM319 TAŞIMA-İLETİM TEKNİĞİ Seçmeli 2
ZORUNLU SEÇMELİ DERS-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
TEKNİK SEÇMELİ DERS GRUP-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
TEKNİK SEÇMELİ DERS GRUP-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BSM324 KIRSAL YERLEŞİM VE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI Seçmeli 0
2 BSM326 DENİZ VE İÇSULAR BİLİMLERİ Seçmeli 0
3 BSM328 KIRSAL KALKINMA VE PROJE GELİŞTİRME Seçmeli 0
4 BSM330 BİYOLOJİK MALZEMENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ Seçmeli 0
ZORUNLU SEÇMELİ DERS-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BSM318 KIRSAL ÇEVRE VE EKOLOJIK SİSTEMLER Seçmeli 2
ZORUNLU SEÇMELİ DERS-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
TEKNİK SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BSM413 İÇME VE KULLANMA SUYU SAĞLANMASI Seçmeli 3
2 BSM415 HİDROLOJİ Seçmeli 3
3 BSM417 YAPI STATİĞİ Seçmeli 3
4 BSM419 BETONARME Seçmeli 3
5 BSM421 TOPRAK İŞLEME ALETLERİ Seçmeli 3
6 BSM423 KURUTMA İLKELERİ Seçmeli 3
7 BSM425 BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİNDE UZAKTAN ALGILAMA VE GÖRÜNTÜ İŞLEME Seçmeli 3
8 BSM427 EKİM BAKIM VE GÜBRELEME MAKİNALARI Seçmeli 3
9 BSM429 KONTROL SİSTEMLERİ VE PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER Seçmeli 3
10 BSM431 SENSÖRLER VE BİOSENSÖRLER Seçmeli 3
11 BSM433 KIRSAL YAPILAR Seçmeli 3
12 BSM435 GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 3
13 BSM437 SULAMA SUYU KALİTESİ VE TUZLULUK Seçmeli 3
14 BSM439 TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Seçmeli 3
15 BSM441 SU ÇIKARMA MAKİNALARI Seçmeli 3
16 BSM443 TAKIM TEZGAHLARI Seçmeli 3
17 BSM445 SULAMA İŞLETME VE YÖNETİMİ Seçmeli 3
TEKNİK SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BSM413 İÇME VE KULLANMA SUYU SAĞLANMASI Seçmeli 3
2 BSM415 HİDROLOJİ Seçmeli 3
3 BSM417 YAPI STATİĞİ Seçmeli 3
4 BSM419 BETONARME Seçmeli 3
5 BSM421 TOPRAK İŞLEME ALETLERİ Seçmeli 3
6 BSM423 KURUTMA İLKELERİ Seçmeli 3
7 BSM425 BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİNDE UZAKTAN ALGILAMA VE GÖRÜNTÜ İŞLEME Seçmeli 3
8 BSM427 EKİM BAKIM VE GÜBRELEME MAKİNALARI Seçmeli 3
9 BSM429 KONTROL SİSTEMLERİ VE PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER Seçmeli 3
10 BSM431 SENSÖRLER VE BİOSENSÖRLER Seçmeli 3
11 BSM433 KIRSAL YAPILAR Seçmeli 3
12 BSM435 GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 3
13 BSM437 SULAMA SUYU KALİTESİ VE TUZLULUK Seçmeli 3
14 BSM439 TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Seçmeli 3
15 BSM441 SU ÇIKARMA MAKİNALARI Seçmeli 3
16 BSM443 TAKIM TEZGAHLARI Seçmeli 3
17 BSM445 SULAMA İŞLETME VE YÖNETİMİ Seçmeli 3
ZORUNLU SEÇMELİ DERS-III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ZORUNLU SEÇMELİ DERS-III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BSM405 METAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 0
2 BSM407 İŞ HUKUKU Seçmeli 0
3 BSM409 MÜHENDİSLİK VE ETİK Seçmeli 0
4 BSM411 YAZILI VE SÖZLÜ SUNUŞ TEKNİKLERİ Seçmeli 0
SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
TEKNİK SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BSM414 GÜÇ MAKİNALARI Seçmeli 3
2 BSM416 TOPRAK SU YAPILARI Seçmeli 3
3 BSM418 TERMİK MOTORLAR Seçmeli 3
4 BSM420 KIRSAL ATIK YÖNETİMİ VE BİYOPROSES Seçmeli 3
5 BSM422 HİDROLİK VE PNÖMATİK Seçmeli 3
6 BSM424 HASAT VE HASAT SONRASI MAKİNALARI Seçmeli 3
7 BSM426 BİTKİ KORUMA MAKİNALARI Seçmeli 3
8 BSM428 TARIM MAKİNALARI İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 3
9 BSM430 ELEKTRONİK VERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3
10 BSM432 MİKROİŞLEMCİLER VE MİKROBİLGİSAYARLAR Seçmeli 3
11 BSM434 SERA YAPIM TEKNİĞİ Seçmeli 3
12 BSM436 KIRSAL ÇEVRE KİRLİLİĞİ Seçmeli 3
13 BSM438 ÇED-ÇEVRESEL ETKİ VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3
14 BSM440 ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİNİN ESASLARI Seçmeli 3
15 BSM442 DRENAJ VE ARAZİ ISLAHI Seçmeli 3
16 BSM444 TARIMSAL MEKANİZASYON Seçmeli 3
17 BSM446 SULAMA SİSTEMLERİNİN TASARIMI Seçmeli 3
TEKNİK SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BSM414 GÜÇ MAKİNALARI Seçmeli 3
2 BSM416 TOPRAK SU YAPILARI Seçmeli 3
3 BSM418 TERMİK MOTORLAR Seçmeli 3
4 BSM420 KIRSAL ATIK YÖNETİMİ VE BİYOPROSES Seçmeli 3
5 BSM422 HİDROLİK VE PNÖMATİK Seçmeli 3
6 BSM424 HASAT VE HASAT SONRASI MAKİNALARI Seçmeli 3
7 BSM426 BİTKİ KORUMA MAKİNALARI Seçmeli 3
8 BSM428 TARIM MAKİNALARI İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 3
9 BSM430 ELEKTRONİK VERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3
10 BSM432 MİKROİŞLEMCİLER VE MİKROBİLGİSAYARLAR Seçmeli 3
11 BSM434 SERA YAPIM TEKNİĞİ Seçmeli 3
12 BSM436 KIRSAL ÇEVRE KİRLİLİĞİ Seçmeli 3
13 BSM438 ÇED-ÇEVRESEL ETKİ VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3
14 BSM440 ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİNİN ESASLARI Seçmeli 3
15 BSM442 DRENAJ VE ARAZİ ISLAHI Seçmeli 3
16 BSM444 TARIMSAL MEKANİZASYON Seçmeli 3
17 BSM446 SULAMA SİSTEMLERİNİN TASARIMI Seçmeli 3
ZORUNLU SEÇMELİ DERS-IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BSM406 ÖLÇME BİLGİSİ II Seçmeli 2
2 BSM408 KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 2
3 BSM410 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 2
4 BSM412 FABRİKA ORGANİZASYONU Seçmeli 2
ZORUNLU SEÇMELİ DERS-IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BSM406 ÖLÇME BİLGİSİ II Seçmeli 2
2 BSM408 KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 2
3 BSM410 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 2
4 BSM412 FABRİKA ORGANİZASYONU Seçmeli 2
 
Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr