Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ - TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Erciyes Üniversitesi Yozgat Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında açılmış olup halen Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak eğitim programını sürdürmektedir. Bölüm 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlamış, 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında ikinci öğretim programını da açmıştır.
Kazanılan Derece
Türk Filoloğu
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne kabul kayıt hakkı, ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınavları sonucunda kazanılır. Lisans programlarına giriş sadece bu sınavlardan alınan puana bağlıdır. Öğrenciler, sınav sonucunda aldıkları puanlar doğrultusunda girebilecekleri bölüm tercihlerini sıralayarak tercih formlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) gönderirler. ÖSYM ise tüm başvuruları aldıktan sonra, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birine yerleştirir. Kayıt için gerekli belgeler: 1-Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi 2-Lise ve dengi okul diploması 3-ÖSYM'ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi 4-Altı (6) adet vesikalık fotoğraf
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans derecesi edinebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü başarıyla tamamlamaları ve genel not ortalamasında 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekir.
Program Profili
Bölüm bünyesinde Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili ve Türk Halk Bilimi olmak üzere 5 anabilim dalı mevcuttur. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün temel hedefi; edebiyat biliminin temel ilkelerini tanımlama, açıklama, uygulama, karar verebilme, öğretebilme bilgi ve becerisine sahip Türk Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olarak kanunların sağladığı tüm yetki ve sorumlulukları taşıyan mezunlar yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün temel istihdam politikası; insan yaşamının geçirdiği evreleri bilimsel yöntemlerle tetkike tabi tutan ve araştırmacı ruha sahip donanımlı Türk Dili ve Edebiyatçıları yetiştirmekten ibarettir. Bu hedef doğrultusunda mezunların istihdam olanakları şöyle sıralanabilir: 1. Mezunlar, pedagojik formasyon programını tamamladıktan sonra, MEB'e bağlı eğitim kurumlarında ve dershanelerde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak çalışabilirler. 2. Mezunlar, paleografik metin okuma becerilerini geliştirerek, ülkemizdeki çeşitli arşivlerde, kütüphanelerde, Kültür Bakanlığında çalışabilirler. 3. Mezunlar, yeterli memuriyet koşullarını sağladıktan sonra, çeşitli kamu kuruluşlarında ve araştırma merkezlerinde uzman ve uzman yardımcısı olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölüm öğrencilerinin dönem başında derslere kayıt yaptırmaları ve dönem sonu sınavına girebilmek için derslerin en az % 70'ine devam etmiş olmaları gerekir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %40, yarıyıl sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) harf notlarından birini alan öğrencnin o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin (DC) ve (DD) notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Ortalamaya Katılan Derslerde Mezuniyet İçin Toplam Kredi: 158 (Zorunlu Ders Kredisi: 122) (Seçmeli Ders Kredisi: 36) Ortalamaya Katılmayan Zorunlu Derslerde Mezuniyet İçin Toplam Kredi: 8 Mezuniyet Toplam Kredisi: 158 Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans diploması verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 66200, Yozgat. Web Adresi: http://fef.bozok.edu.tr/Default.aspx?tt=tde_aa Tel: 0354 242 1021 Faks: 0354 242 1022 Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Murat KACIROĞLU Tel: 0354 242 1021/2637 AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Ümit EKER Arş. Gör. Edip Arif AKSOY Tel. 0354 242 1021/2642
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde eğitim-öğrenim olanaklarının geliştirilmesinin yanı sıra öğrencilere yönelik yansı, slayt ve video gibi görsel ve işitsel öğrenim imkanları sağlanmaktadır.

Program Çıktıları
1Türk Dili ve edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3Türkçeyi en güzel bir şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilmek yeteneğine sahip olur.
4Dil ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlık ve zevke sahip olur.
5Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur
6Tarihi ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini temel seviyede bilir.
7Türkiye Türkçesi ağızlarının temel gramer özelliklerini bilir ve bu alanda araştırma yapabilir.
8Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilir.
9Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
10Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili bilgilere internet ve kütüphaneleri kullanarak ulaşabilme yeteneğine sahip olur.
11Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
12Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
13Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
14Türkçeyi en güzel bir şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilmek yeteneğine sahip olur.
15Dil ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlık ve zevke sahip olur.
16Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur
17Tarihi ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini temel seviyede bilir.
18Türkiye Türkçesi ağızlarının temel gramer özelliklerini bilir ve bu alanda araştırma yapabilir.
19Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilir.
20Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
21Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili bilgilere internet ve kütüphaneleri kullanarak ulaşabilme yeteneğine sahip olur.
22Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
23Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
24Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilir.
25Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
26Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
27Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
28Dil ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlık ve zevke sahip olur.
29Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur
30Tarihi ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini temel seviyede bilir.
31Türkiye Türkçesi ağızlarının temel gramer özelliklerini bilir ve bu alanda araştırma yapabilir.
32Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilir.
33Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
34Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili bilgilere internet ve kütüphaneleri kullanarak ulaşabilme yeteneğine sahip olur.
35Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
36Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
37Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
38Türkçeyi en güzel bir şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilmek yeteneğine sahip olur.
39Dil ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlık ve zevke sahip olur.
40Tarihi ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini temel seviyede bilir.
41Türkiye Türkçesi ağızlarının temel gramer özelliklerini bilir ve bu alanda araştırma yapabilir.
42Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilir.
43Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
44Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
45Türk Dili ve edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
46Dil ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlık ve zevke sahip olur.
47Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur
48Tarihi ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini temel seviyede bilir.
49Türkiye Türkçesi ağızlarının temel gramer özelliklerini bilir ve bu alanda araştırma yapabilir.
50Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilir.
51Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
52Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili bilgilere internet ve kütüphaneleri kullanarak ulaşabilme yeteneğine sahip olur.
53Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
0. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 121012.161012 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2
9 11109.161011 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I Zorunlu 3
15 İNG11 İNGİLİZCE Zorunlu 2
21 11101.161011 OSMANLI TÜRKÇESİ I Zorunlu 6
27 TDESD1B SEÇMELİ DERS 1B Seçmeli 0
33 TDESD1A SEÇMELİ DERS1A Seçmeli 0
39 11113.161011 TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ I Zorunlu 3
45 11103.161011 TÜRKİYE TÜRKÇESİ GRAMERİ I Zorunlu 3
51 11111.161011 YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I Zorunlu 3
Toplam 22
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 111023.161011 ATA.İLK.VE İNK.TAR. Zorunlu 2
9 11110.161011 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ II Zorunlu 3
15 İNG12 İNGİLİZCE Zorunlu 2
21 11102.161011 OSMANLI TÜRKÇESİ II Zorunlu 6
27 TDESD2A SEÇMELİ DERS 2A Seçmeli 0
33 TDESD2B SEÇMELİ DERS2B Seçmeli 0
39 11114.161011 TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ II Zorunlu 3
45 11104.161011 TÜRKİYE TÜRKÇESİ GRAMERİ II Zorunlu 3
51 11112.161011 YENİ TÜRK EDEBİYATI GİRİŞ II Zorunlu 3
Toplam 22
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 ASDG1 ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1 Seçmeli 0
9 11209.161011 ESKİ TÜRK EDEBİYATI I Zorunlu 3
15 11205.161011 ESKİ TÜRKÇE I Zorunlu 3
21 11201.161011 OSMANLI TÜRKÇESİ III Zorunlu 4
27 TDESD3A SEÇMELİ DERS3A Seçmeli 0
33 TDESD3B SEÇMELİ DERS3B Seçmeli 0
39 11213.161011 TÜRK HALK EDEBİYATI I Zorunlu 4
45 11203.161011 TÜRKİYE TÜRKÇESİ GRAMERİ III Zorunlu 4
51 11211.161011 YENİ TÜRK EDEBİYATI I Zorunlu 4
Toplam 22
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 ASDG2. ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2 Seçmeli 0
9 11210.161011 ESKİ TÜRK EDEBİYATI II Zorunlu 3
15 11206.161011 ESKİ TÜRKÇE II Zorunlu 3
21 11202.161011 OSMANLI TÜRKÇESİ IV Zorunlu 4
27 TDESD4A SEÇMELİ DERS4A Seçmeli 0
33 TDESD4B SEÇMELİ DERS4B Seçmeli 0
39 11214.161011 TÜRK HALK EDEBİYATI II Zorunlu 4
45 11204.161011 TÜRKİYE TÜRKÇESİ GRAMERİ IV Zorunlu 4
51 11212.161011 YENİ TÜRK EDEBİYATI II Zorunlu 4
Toplam 22
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 11305.161011 ESKİ TÜRK EDEBİYATI III Zorunlu 4
9 11315.161011 FARSÇA I Zorunlu 3
15 11303.161011 ORTA TÜRKÇE I Zorunlu 3
21 TDESD5A SEÇMELİ DERS5A Seçmeli 0
27 TDESD5B SEÇMELİ DERS5B Seçmeli 0
33 11313.161011 TÜRK HALK BİLİMİ I Zorunlu 4
39 11309.161011 TÜRK HALK EDEBİYATI III Zorunlu 4
45 11307.161011 YENİ TÜRK EDEBİYATI III Zorunlu 4
Toplam 22
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 11306.161011 ESKİ TÜRK EDEBİYATI IV Zorunlu 4
9 11316.161011 FARSÇA II Zorunlu 3
15 11304.161011 ORTA TÜRKÇE II Zorunlu 3
21 TDESD6A SEÇMELİ DERS6A Seçmeli 0
27 TDESD6B SEÇMELİ DERS6B Seçmeli 0
33 11314.161011 TÜRK HALK BİLİMİ II Zorunlu 4
39 11310.161011 TÜRK HALK EDEBİYATI IV Zorunlu 4
45 11308.161011 YENİ TÜRK EDEBİYATI IV Zorunlu 4
Toplam 22
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 TDEY-435 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI I Zorunlu 3
9 11407.161011 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI I Zorunlu 3
15 11401.161011 ESKİ TÜRK EDEBİYATI V Zorunlu 3
21 11409.161011 İLİMİ ARAŞ.MET.I (TEZ) Zorunlu 1
27 11411.161011 KAR.TÜRK VE BATI ED.I Zorunlu 3
33 TDESD7A SEÇMELİ DERS7A Seçmeli 0
39 TDESD7B SEÇMELİ DERS7B Seçmeli 0
45 11405.161011 TÜRK HALK EDEBİYATI V Zorunlu 3
51 11417.161011 TÜRKÇENİN ANLAM BİLİMİ I Zorunlu 3
57 11403.161011 YENİ TÜRK EDEBİYATI V Zorunlu 3
Toplam 22
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 TDEY-436 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI II Zorunlu 3
9 11408.161011 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI II Zorunlu 3
15 11402.161011 ESKİ TURK EDEBİYATI VI Zorunlu 3
21 11410.161011 İLİMİ ARAŞTIRMA METNİ II (TEZ) Zorunlu 1
27 11412.161011 KAR.TÜRK VE BATI EDEBİYATI II Zorunlu 3
33 TDESD8A SEÇMELİ DERS8A Seçmeli 0
39 TDESD8B SEÇMELİ DERS8B Seçmeli 0
45 11406.161011 TÜRK HALK EDEBİYATI VI Zorunlu 3
51 11418.161011 TÜRKÇENİN ANLAM BİLİMİ II Zorunlu 3
57 11404.161011 YENİ TURK EDEBİYATI VI Zorunlu 3
Toplam 22
 
SEÇMELİ DERS 1B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11123.161011 ESKİ HARFLİ METİN İNCELEMESİ Seçmeli 2
2 11129.161011 TÜRK DÜNYASI Seçmeli 2
3 11131.161011 BATI EDEBİYATI VE EDEBİ AKIMLAR Seçmeli 2
4 11133.161011 TÜRK MİTOLOJİSİ Seçmeli 2
5 TDEY-127 EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS 1B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11123.161011 ESKİ HARFLİ METİN İNCELEMESİ Seçmeli 2
2 11129.161011 TÜRK DÜNYASI Seçmeli 2
3 11131.161011 BATI EDEBİYATI VE EDEBİ AKIMLAR Seçmeli 2
4 11133.161011 TÜRK MİTOLOJİSİ Seçmeli 2
5 TDEY-127 EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS 1B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11123.161011 ESKİ HARFLİ METİN İNCELEMESİ Seçmeli 2
2 11129.161011 TÜRK DÜNYASI Seçmeli 2
3 11131.161011 BATI EDEBİYATI VE EDEBİ AKIMLAR Seçmeli 2
4 11133.161011 TÜRK MİTOLOJİSİ Seçmeli 2
5 TDEY-127 EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS 1B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS 1B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS 1B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS1A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11115.161011 EDEBİ BİLGİLER I Seçmeli 2
2 11117.161011 TÜRKÇE KOMPOZİSYON I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS1A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11115.161011 EDEBİ BİLGİLER I Seçmeli 2
2 11117.161011 TÜRKÇE KOMPOZİSYON I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS1A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11115.161011 EDEBİ BİLGİLER I Seçmeli 2
2 11117.161011 TÜRKÇE KOMPOZİSYON I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS1A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS1A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS1A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS 2A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11116.161011 EDEBİ BİLGİLER II Seçmeli 2
2 11118.161011 TÜRKÇE KOMPOZİSYON II Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS 2A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11116.161011 EDEBİ BİLGİLER II Seçmeli 2
2 11118.161011 TÜRKÇE KOMPOZİSYON II Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS 2A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11116.161011 EDEBİ BİLGİLER II Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS 2A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS 2A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS 2A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS2B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11124.161011 ESKİ HARFLİ METİN İNCELEMESİ Seçmeli 2
2 11130.161011 TÜRK DÜNYASI Seçmeli 2
3 11132.161011 BATI EDEBİYATI VE EDEBİ AKIMLAR Seçmeli 2
4 11134.161011 TÜRK MİTOLOJİSİ Seçmeli 2
5 TDEY-128 EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS2B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11124.161011 ESKİ HARFLİ METİN İNCELEMESİ Seçmeli 2
2 11130.161011 TÜRK DÜNYASI Seçmeli 2
3 11132.161011 BATI EDEBİYATI VE EDEBİ AKIMLAR Seçmeli 2
4 11134.161011 TÜRK MİTOLOJİSİ Seçmeli 2
5 TDEY-128 EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS2B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11124.161011 ESKİ HARFLİ METİN İNCELEMESİ Seçmeli 2
2 11130.161011 TÜRK DÜNYASI Seçmeli 2
3 11132.161011 BATI EDEBİYATI VE EDEBİ AKIMLAR Seçmeli 2
4 11134.161011 TÜRK MİTOLOJİSİ Seçmeli 2
5 TDEY-128 EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS2B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS2B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS2B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 21213.161021 FİZİK VE YAŞAM 1 Seçmeli 2
2 32211.161032 IŞIK MADDE ETKİLEŞİMLERİ Seçmeli 2
3 51373.161051 JAPONCA I Seçmeli 2
4 ADSI GİRİŞİMCİLİK I Seçmeli 2
5 BİYD219 TIBBİ BİTKİLER Seçmeli 2
6 BİYD223 BİYOLOJİDE GÜNCEL KONULAR I Seçmeli 2
7 EEM291 AKADEMİK RAPOR HAZIRLAMA VE SUNMA Seçmeli 2
8 HEM-213 SAĞLIKLI YAŞAM DAVRANIŞLARI Seçmeli 2
9 İM281.160021 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Seçmeli 2
10 JM215.160031 KENT JEOLOJİSİ Seçmeli 2
11 MAT245 UYGULAMALI BİLİMLERDE MAT. I Seçmeli 2
12 MIS209.160051 SOSYO-KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ Seçmeli 2
13 MM213 MAKİNE VE İNSAN 1 Seçmeli 2
14 MSD201 FOTOĞRAF TEKNİKLERİ Seçmeli 2
15 SRV207.162011 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 2
16 YDBF-I FRANSIZCA İLETİŞİM BECERİLERİ-I Seçmeli 2
17 YDBİ-I İNGİLİZCE İLETİŞİM BECERİLERİ-I Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 21213.161021 FİZİK VE YAŞAM 1 Seçmeli 5
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS3A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11207.161011 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ I Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS3A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11207.161011 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ I Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS3A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11207.161011 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ I Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS3A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS3A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS3A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS3B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11217.161011 TÜRKOLOJİ Seçmeli 3
2 11221.161011 TÜRK HİKAYESİ Seçmeli 3
3 11223 KIRGIZ KAZAK TÜRK ŞİVELERİ Seçmeli 3
4 11225.161011 KLASİK OSMANLI METİNLERİ Seçmeli 3
5 11227.161011 TÜRK HALK ŞİİRİ Seçmeli 3
6 11233.161011 ŞİİR TAHLİLLERİ Seçmeli 3
7 11235 DİYALEKTOLOJİ Seçmeli 3
8 11237 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Seçmeli 3
9 TDEY-219 KLASİK MANZUM METİNLER Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS3B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11217.161011 TÜRKOLOJİ Seçmeli 3
2 11221.161011 TÜRK HİKAYESİ Seçmeli 3
3 11223 KIRGIZ KAZAK TÜRK ŞİVELERİ Seçmeli 3
4 11225.161011 KLASİK OSMANLI METİNLERİ Seçmeli 3
5 11227.161011 TÜRK HALK ŞİİRİ Seçmeli 3
6 11233.161011 ŞİİR TAHLİLLERİ Seçmeli 3
7 11235 DİYALEKTOLOJİ Seçmeli 3
8 11237 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Seçmeli 3
9 TDEY-219 KLASİK MANZUM METİNLER Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS3B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11221.161011 TÜRK HİKAYESİ Seçmeli 3
2 11223 KIRGIZ KAZAK TÜRK ŞİVELERİ Seçmeli 3
3 11225.161011 KLASİK OSMANLI METİNLERİ Seçmeli 3
4 11227.161011 TÜRK HALK ŞİİRİ Seçmeli 3
5 11233.161011 ŞİİR TAHLİLLERİ Seçmeli 3
6 11235 DİYALEKTOLOJİ Seçmeli 3
7 11237 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Seçmeli 3
8 TDEY-219 KLASİK MANZUM METİNLER Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS3B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS3B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS3B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 21214 FİZİK VE YAŞAM 2 Seçmeli 2
2 31212 BİLİM TARİHİ VE KİMYA Seçmeli 2
3 31216 RENK BİLGİSİ VE ENDÜSTRİYEL BOYALAR Seçmeli 2
4 51374 JAPONCA II Seçmeli 2
5 ADSII GİRİŞİMCİLİKII Seçmeli 2
6 AGSD-218 TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2
7 AGSD-221 TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ UYGULAMALARI I Seçmeli 2
8 AGSD-222 BİREYSEL DENETİM VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2
9 AGSD-223 SAĞLIK YÖNETİMİ Seçmeli 2
10 BİYD220 TÜRKİYE'NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ Seçmeli 2
11 BİYD224 BİYOLOJİDE GÜNCEL KONULAR II Seçmeli 2
12 BSM222 ERGONOMİ Seçmeli 2
13 EEM292 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2
14 HEM211 ÇEVRE VE SAĞLIK Seçmeli 2
15 HEM-214 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
16 HEM-215 İLK YARDIM Seçmeli 2
17 HEM-216 HASTALIK BİLGİSİ Seçmeli 2
18 HEM-217 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI Seçmeli 2
19 İM282 DEPREM VE İNSAN Seçmeli 2
20 JM214 TIBBİ JEOLOJİ Seçmeli 2
21 MAT246 UYGULAMALI BİLİMLERDE MAT. II Seçmeli 2
22 MM214 MAKİNE VE İNSAN 2 Seçmeli 2
23 MSD201 FOTOĞRAF TEKNİKLERİ Seçmeli 2
24 SRV208. GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 2
25 YDBF-II FRANSIZCA İLETİŞİM BECERİLERİ-II Seçmeli 2
26 YDBİ-II İNGİLİZCE İLETİŞİM BECERİLERİ-II Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 21214 FİZİK VE YAŞAM 2 Seçmeli 5
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS4A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11208.161011 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ II Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS4A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11208.161011 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ II Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS4A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11208.161011 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ II Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS4A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS4A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS4A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS4B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11218.161011 TÜRKOLOJİ Seçmeli 3
2 11222.161011 TÜRK HİKAYESİ Seçmeli 3
3 11226 KLASİK OSMANLI METİNLERİ Seçmeli 3
4 11228.161011 TÜRK HALK ŞİİRİ Seçmeli 3
5 11230.161011 HAT SANATI VE KİTABET BİLGİSİ Seçmeli 3
6 11234.161011 ŞİİR TAHLİLLERİ Seçmeli 3
7 11236 DİYALEKTOLOJİ Seçmeli 3
8 11238 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Seçmeli 3
9 TDEY11224 KIRGIZ KAZAK TÜRK ŞİVELERİ Seçmeli 3
10 TDEY-220 KLASİK MANZUM METİNLER Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS4B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11218.161011 TÜRKOLOJİ Seçmeli 3
2 11222.161011 TÜRK HİKAYESİ Seçmeli 3
3 11226 KLASİK OSMANLI METİNLERİ Seçmeli 3
4 11228.161011 TÜRK HALK ŞİİRİ Seçmeli 3
5 11230.161011 HAT SANATI VE KİTABET BİLGİSİ Seçmeli 3
6 11234.161011 ŞİİR TAHLİLLERİ Seçmeli 3
7 11236 DİYALEKTOLOJİ Seçmeli 3
8 11238 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Seçmeli 3
9 TDEY11224 KIRGIZ KAZAK TÜRK ŞİVELERİ Seçmeli 3
10 TDEY-220 KLASİK MANZUM METİNLER Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS4B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11218.161011 TÜRKOLOJİ Seçmeli 3
2 11222.161011 TÜRK HİKAYESİ Seçmeli 3
3 11226 KLASİK OSMANLI METİNLERİ Seçmeli 3
4 11228.161011 TÜRK HALK ŞİİRİ Seçmeli 3
5 11230.161011 HAT SANATI VE KİTABET BİLGİSİ Seçmeli 3
6 11234.161011 ŞİİR TAHLİLLERİ Seçmeli 3
7 11236 DİYALEKTOLOJİ Seçmeli 3
8 11238 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Seçmeli 3
9 TDEY11224 KIRGIZ KAZAK TÜRK ŞİVELERİ Seçmeli 3
10 TDEY-220 KLASİK MANZUM METİNLER Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS4B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS4B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS4B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS5A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11301.161011 TÜRK DİLİ TARİHİ I Seçmeli 2
2 11311.161011 YAŞAYAN TÜRK LEHÇELERİ I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS5A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11301.161011 TÜRK DİLİ TARİHİ I Seçmeli 2
2 11311.161011 YAŞAYAN TÜRK LEHÇELERİ I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS5A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11301.161011 TÜRK DİLİ TARİHİ I Seçmeli 2
2 11311.161011 YAŞAYAN TÜRK LEHÇELERİ I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS5A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS5A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS5A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS5B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11319 AZERİ TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI Seçmeli 2
2 11321 GAGAUZ TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI I Seçmeli 2
3 11323.161011 TÜRK ROMANI Seçmeli 2
4 11325.161011 METİN ŞERHİ Seçmeli 2
5 11329.161011 TÜRK TASAVVUF EDB. Seçmeli 2
6 11331.161011 OSMANLI TÜRKÇESİ Seçmeli 2
7 TDEY-317 YAPI VE KÖKEN BİLGİSİ Seçmeli 2
8 TDEY-327 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS5B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11319 AZERİ TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI Seçmeli 2
2 11321 GAGAUZ TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI I Seçmeli 2
3 11323.161011 TÜRK ROMANI Seçmeli 2
4 11325.161011 METİN ŞERHİ Seçmeli 2
5 11329.161011 TÜRK TASAVVUF EDB. Seçmeli 2
6 11331.161011 OSMANLI TÜRKÇESİ Seçmeli 2
7 TDEY-317 YAPI VE KÖKEN BİLGİSİ Seçmeli 2
8 TDEY-327 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS5B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11319 AZERİ TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI Seçmeli 2
2 11321 GAGAUZ TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI I Seçmeli 2
3 11323.161011 TÜRK ROMANI Seçmeli 2
4 11329.161011 TÜRK TASAVVUF EDB. Seçmeli 2
5 11331.161011 OSMANLI TÜRKÇESİ Seçmeli 2
6 TDEY-317 YAPI VE KÖKEN BİLGİSİ Seçmeli 2
7 TDEY-327 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS5B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS5B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS5B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS6A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11302.161011 TÜRK DİLİ TARİHİ II Seçmeli 2
2 11312.161011 YAŞAYAN TÜRK LEHÇELERİ II Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS6A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11302.161011 TÜRK DİLİ TARİHİ II Seçmeli 2
2 11312.161011 YAŞAYAN TÜRK LEHÇELERİ II Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS6A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11302.161011 TÜRK DİLİ TARİHİ II Seçmeli 2
2 11312.161011 YAŞAYAN TÜRK LEHÇELERİ II Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS6A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS6A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS6A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS6B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11322 GAGAUZ TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI Seçmeli 2
2 11324.161011 TÜRK ROMANI Seçmeli 2
3 11326.161011 METİN ŞERHİ Seçmeli 2
4 11332 OSMANLI TÜRKÇESİ Seçmeli 2
5 TDEY11320 AZERİ TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI Seçmeli 2
6 TDEY-318 YAPI VE KÖKEN BİLGİSİ Seçmeli 2
7 TDEY-328 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS6B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11322 GAGAUZ TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI Seçmeli 2
2 11324.161011 TÜRK ROMANI Seçmeli 2
3 11326.161011 METİN ŞERHİ Seçmeli 2
4 11332 OSMANLI TÜRKÇESİ Seçmeli 2
5 TDEY11320 AZERİ TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI Seçmeli 2
6 TDEY-318 YAPI VE KÖKEN BİLGİSİ Seçmeli 2
7 TDEY-328 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS6B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11322 GAGAUZ TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI Seçmeli 2
2 11324.161011 TÜRK ROMANI Seçmeli 2
3 11326.161011 METİN ŞERHİ Seçmeli 2
4 11332 OSMANLI TÜRKÇESİ Seçmeli 2
5 TDEY11320 AZERİ TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI Seçmeli 2
6 TDEY-318 YAPI VE KÖKEN BİLGİSİ Seçmeli 2
7 TDEY-328 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS6B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS6B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS6B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS7A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11415.161011 METİN ŞERHİ I Seçmeli 2
2 11419.161011 ÇOCUK EDEBİYATI I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS7A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11415.161011 METİN ŞERHİ I Seçmeli 2
2 11419.161011 ÇOCUK EDEBİYATI I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS7A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11415.161011 METİN ŞERHİ I Seçmeli 2
2 11419.161011 ÇOCUK EDEBİYATI I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS7A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS7A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS7A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS7B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11421.161011 GELENEKSEL TÜRK TİY. Seçmeli 2
2 11423.161011 KLASİK OSMANLI METİNLERİ Seçmeli 2
3 11425.161011 TENKİT TARİHİ Seçmeli 2
4 11431.161011 TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİ Seçmeli 2
5 11433.161011 KAR.TÜRK LEHÇELERİ Seçmeli 2
6 11439.161011 ARAPÇA Seçmeli 2
7 TDEY-437 ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANI Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS7B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11421.161011 GELENEKSEL TÜRK TİY. Seçmeli 2
2 11423.161011 KLASİK OSMANLI METİNLERİ Seçmeli 2
3 11425.161011 TENKİT TARİHİ Seçmeli 2
4 11431.161011 TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİ Seçmeli 2
5 11433.161011 KAR.TÜRK LEHÇELERİ Seçmeli 2
6 11439.161011 ARAPÇA Seçmeli 2
7 TDEY-437 ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANI Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS7B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11421.161011 GELENEKSEL TÜRK TİY. Seçmeli 2
2 11423.161011 KLASİK OSMANLI METİNLERİ Seçmeli 2
3 11425.161011 TENKİT TARİHİ Seçmeli 2
4 11431.161011 TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİ Seçmeli 2
5 11433.161011 KAR.TÜRK LEHÇELERİ Seçmeli 2
6 11439.161011 ARAPÇA Seçmeli 2
7 TDEY-437 ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANI Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS7B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS7B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS7B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS8A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11416.161011 METİN ŞERHİ II Seçmeli 2
2 11420.161011 ÇOCUK EDEBİYATI II Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS8A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11416.161011 METİN ŞERHİ II Seçmeli 2
2 11420.161011 ÇOCUK EDEBİYATI II Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS8A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11416.161011 METİN ŞERHİ II Seçmeli 2
2 11420.161011 ÇOCUK EDEBİYATI II Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS8A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS8A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS8A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS8B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11422.161011 TAN.SON.TÜRK TİY.T Seçmeli 2
2 11424.161011 KLASİK OSMANLI METİNLERİ Seçmeli 2
3 11426.161011 TENKİT TARİHİ Seçmeli 2
4 11432.161011 TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİ Seçmeli 2
5 11434 KAR.TÜRK LEHÇELERİ Seçmeli 2
6 11440.161011 ARAPÇA Seçmeli 2
7 TDEY-438 ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANI Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS8B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11422.161011 TAN.SON.TÜRK TİY.T Seçmeli 2
2 11424.161011 KLASİK OSMANLI METİNLERİ Seçmeli 2
3 11426.161011 TENKİT TARİHİ Seçmeli 2
4 11432.161011 TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİ Seçmeli 2
5 11434 KAR.TÜRK LEHÇELERİ Seçmeli 2
6 11440.161011 ARAPÇA Seçmeli 2
7 TDEY-438 ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANI Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS8B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11422.161011 TAN.SON.TÜRK TİY.T Seçmeli 2
2 11424.161011 KLASİK OSMANLI METİNLERİ Seçmeli 2
3 11426.161011 TENKİT TARİHİ Seçmeli 2
4 11432.161011 TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİ Seçmeli 2
5 11434 KAR.TÜRK LEHÇELERİ Seçmeli 2
6 11440.161011 ARAPÇA Seçmeli 2
7 TDEY-438 ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANI Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS8B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS8B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS8B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr