Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ - FİZİK - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Fizik bölümü, 1994 yılında Erciyes Üniversitesinin Yozgat Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 2006 yılında Bozok Üniversitesinin kurulmasıyla bu yeni üniversitede eğitimine devam etmektedir. Bölümün temel eğitim felsefesi; Fizik alanında laboratuvar uygulamalarıyla pratik olarak desteklenen bir alt yapı ile mevcut bilimsel ve teknolojik durumlarla uyumlu bir mesleki eğitim sağlamaktır. Laboratuvar uygulamaları eğitim programının önemli bir parçası olarak kabul edilir.
Kazanılan Derece
Lisans
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Fizik bölümüne öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan YGS sınavı ile alınır. Her yıl 30 öğrenci alınır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Normal eğitim 4 yıldır. Fizik bölümünden lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin gerekli derslerin tümünü almaları ve tamamlamaları ve genel not ortalamasında ise 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekir.
Program Profili
Bölüm bünyesinde Atom ve Molekül Fiziği, Genel Fizik, Katıhal Fiziği, Matematiksel Fizik, Nükleer Fizik ve Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği olmak üzere altı anabilim dalı mevcuttur. Bölüm Laboratuarları öğrencilerin ihtiyacına cevap verecek şekilde donatılmıştır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Fizik öğrenimi; problem çözme, bilgiyi kullanma, eleştirel akıl yürütme, mantıklı düşünme, tam ve açık iletişim, bir çözümleme aracı olarak bilgisayar kullanma gibi pek çok iş alanında istenilen becerileri kazandırarak geniş bir meslek seçme özgürlüğü verir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar ALES ve yabancı dil sınavlarından geçerli not alarak Yüksek lisans programlarına girebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınav katkısı % 40 ve yarıyıl sınavı katkısı % 60 'dır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan zorunlu ve seçmeli dersleri alarak tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler Fizik lisans diploması almaya hak kazanır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 66100 Yozgat Bölüm AKTS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Hatice K. ÇAVUŞ E-Posta:hatice.kanur@bozok.edu.tr Tel: 0354 242 10 21/2591
Bölüm Olanakları
Fizik bölümü çağdaş bir eğitim verilmektedir ve bölümümüz de Genel Fizik laboratuarı, Elektrik ve Manyetizma Laboratuarı, Modern Fizik laboratuarı, Elektronik laboratuarı, Optik ve Dalgalar laboratuarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Ortaöğretimde elde edilen yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur ve bu bilgileri alanında karşılaştığı problemlerin çözümünde etkin bir biçimde kullanabilir.
2Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, deney ve gözlem yapabilir, verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
3İstatistikî ve soyut düşünce yapısına sahip olup, somut olaylar ile bağlantı kurar ve çözüm üretebilir.
4Bilgisayar yazılım ve donanımları hakkında genel bilgi sahibi olur.
5Bilişim ve iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur ve alanı ile ilgili çalışmalarında bu bilgileri aktif bir şekilde kullanmayı öğrenir.
6Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
7Alanı ile ilgili bulunduğu ortamlarda veya karşılaştığı öngörülemeyen karmaşık problemlerin çözümünde sorumluluk alma, inisiyatif kullanma gibi becerilere sahiptir.
8Alanı ile ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak bilimsel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9Gerek alanında gerekse alanı dışında ekiplerle birlikte çalışabilme yeteneğine sahip olur ve bireysel sorumluluk alarak sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
10Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kavrayıp, alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere göre hareket eder.
11


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 211013.161021 ATA. İLK. VE İNK. TAR. I Zorunlu 2
4 211011.161021 GENEL KİMYA I Zorunlu 5
6 211014.161021 İNGİLİZCE Zorunlu 4
8 211016.161021 MATEMATİK I Zorunlu 5
10 FİZSD1 SEÇMELİ DERS1 Seçmeli 0
12 21103.161021 TEMEL BİLGİSAYAR TEK.KUL. I Zorunlu 2
14 21101.161021 TEMEL FİZİK I Zorunlu 5
16 211012.161021 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2
Toplam 25
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 211023.161021 ATA.İLK.İNK.TAR.II Zorunlu 2
4 211021.161021 GENEL KİMYA II Zorunlu 5
6 211024.161021 İNGİLİZCE II Zorunlu 4
8 211026.161021 MATEMATİK II Zorunlu 5
10 FİZSD2 SEÇMELİ DERS2 Seçmeli 0
12 21104.161021 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNİKLERİ KUL.II Zorunlu 2
14 21102.161021 TEMEL FİZİK II Zorunlu 5
16 211022.161021 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2
Toplam 25
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 ASDG1 ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1 Seçmeli 0
4 212011.161021 DİFERENSİYEL DENKLEMLER I Zorunlu 3
6 21209.161021 ELEKTRONİK I Zorunlu 7
8 21201.161021 FİZİK III (MODERN FİZİK) Zorunlu 4
10 21205.161021 FİZİKTE MATEMATİK METODLARI I Zorunlu 5
12 21207.161021 ISI VE TERMODİNAMİK Zorunlu 4
14 FİZSD3 SEÇMELİ DERS3 Seçmeli 0
Toplam 23
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 ASDG2. ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2 Seçmeli 0
4 21204.161021 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Zorunlu 3
6 212012.161021 DİFERANSİYEL DENKLEMLER II Zorunlu 3
8 21210.161021 ELEKTRONİK II Zorunlu 7
10 21202.161021 FİZİK IV (OPTİK VE DALGALAR) Zorunlu 5
12 FİZSD4A SEÇMELİ DERS4A Seçmeli 0
14 FİZSD4B SEÇMELİ DERS4B Seçmeli 0
Toplam 18
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 21307.161021 E.M.T.I Zorunlu 5
4 21305.161021 KLASİK MEKANİK I Zorunlu 5
6 21301.161021 KUANTUM FİZİĞİ I Zorunlu 5
8 FİZSD5A SEÇMELİ DERS5A Seçmeli 0
10 FİZSD5B SEÇMELİ DERS5B Seçmeli 0
Toplam 15
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 21308.161021 E.M.T.II Zorunlu 5
4 21306.161021 KLASİK MEKANİK II Zorunlu 5
6 21302.161021 KUANTUM FİZİĞİ II Zorunlu 5
8 FİZSD6A SEÇMELİ DERS6A Seçmeli 0
10 FİZSD6B SEÇMELİ DERS6B Seçmeli 0
Toplam 15
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 21405.161021 ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ Zorunlu 5
4 21407.161021 BİTİRME TEZİ I Zorunlu 8
6 21401.161021 İSTATİSTİK FİZİK Zorunlu 4
8 21403.161021 KATIHAL FİZİĞİ I Zorunlu 8
10 FİZSD7 SEÇMELİ DERS7 Seçmeli 0
Toplam 25
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 21408.161021 BİTİRME TEZİ II Zorunlu 8
4 21404.161021 KATIHAL FİZİĞİ II Zorunlu 8
6 21406.161021 NÜKLEER FİZİK Zorunlu 9
8 FİZSD8 SEÇMELİ DERS8 Seçmeli 0
Toplam 25
 
SEÇMELİ DERS1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FİZ111 TEMEL FİZİK LAB I Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FİZ111 TEMEL FİZİK LAB I Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FİZ112 TEMEL FİZİK LAB II Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FİZ112 TEMEL FİZİK LAB II Seçmeli 5
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11229.161011 HAT SANATI VE KİTABET BİLGİSİ Seçmeli 2
2 32211.161032 IŞIK MADDE ETKİLEŞİMLERİ Seçmeli 2
3 51373.161051 JAPONCA I Seçmeli 2
4 ADSI GİRİŞİMCİLİK I Seçmeli 2
5 BİYD219 TIBBİ BİTKİLER Seçmeli 2
6 BİYD223 BİYOLOJİDE GÜNCEL KONULAR I Seçmeli 2
7 EEM291 AKADEMİK RAPOR HAZIRLAMA VE SUNMA Seçmeli 2
8 HEM-213 SAĞLIKLI YAŞAM DAVRANIŞLARI Seçmeli 2
9 İM281.160021 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Seçmeli 2
10 JM215.160031 KENT JEOLOJİSİ Seçmeli 2
11 MAT245 UYGULAMALI BİLİMLERDE MAT. I Seçmeli 2
12 MIS209.160051 SOSYO-KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ Seçmeli 2
13 MM213 MAKİNE VE İNSAN 1 Seçmeli 2
14 MSD201 FOTOĞRAF TEKNİKLERİ Seçmeli 2
15 SRV207.162011 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 2
16 YDBF-I FRANSIZCA İLETİŞİM BECERİLERİ-I Seçmeli 2
17 YDBİ-I İNGİLİZCE İLETİŞİM BECERİLERİ-I Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11229.161011 HAT SANATI VE KİTABET BİLGİSİ Seçmeli 2
2 32211.161032 IŞIK MADDE ETKİLEŞİMLERİ Seçmeli 2
3 51373.161051 JAPONCA I Seçmeli 2
4 ADSI GİRİŞİMCİLİK I Seçmeli 2
5 BİYD219 TIBBİ BİTKİLER Seçmeli 2
6 BİYD223 BİYOLOJİDE GÜNCEL KONULAR I Seçmeli 2
7 EEM291 AKADEMİK RAPOR HAZIRLAMA VE SUNMA Seçmeli 2
8 HEM-213 SAĞLIKLI YAŞAM DAVRANIŞLARI Seçmeli 2
9 İM281.160021 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Seçmeli 2
10 JM215.160031 KENT JEOLOJİSİ Seçmeli 2
11 MAT245 UYGULAMALI BİLİMLERDE MAT. I Seçmeli 2
12 MIS209.160051 SOSYO-KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ Seçmeli 2
13 MM213 MAKİNE VE İNSAN 1 Seçmeli 2
14 MSD201 FOTOĞRAF TEKNİKLERİ Seçmeli 2
15 SRV207.162011 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 2
16 YDBF-I FRANSIZCA İLETİŞİM BECERİLERİ-I Seçmeli 2
17 YDBİ-I İNGİLİZCE İLETİŞİM BECERİLERİ-I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FİZ211 FİZİK III LAB. (MODERN FİZİK LAB.) Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FİZ211 FİZİK III LAB. (MODERN FİZİK LAB.) Seçmeli 5
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11230 TÜRK HAT SANATI Seçmeli 2
2 31212 BİLİM TARİHİ VE KİMYA Seçmeli 2
3 31216 RENK BİLGİSİ VE ENDÜSTRİYEL BOYALAR Seçmeli 2
4 51374 JAPONCA II Seçmeli 2
5 ADSII GİRİŞİMCİLİKII Seçmeli 2
6 AGSD-218 TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2
7 AGSD-221 TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ UYGULAMALARI I Seçmeli 2
8 AGSD-222 BİREYSEL DENETİM VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2
9 AGSD-223 SAĞLIK YÖNETİMİ Seçmeli 2
10 BİY220 TÜRKİYENİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ Seçmeli 2
11 BİYD224 BİYOLOJİDE GÜNCEL KONULAR II Seçmeli 2
12 BSM222 ERGONOMİ Seçmeli 2
13 EEM292 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2
14 HEM211 ÇEVRE VE SAĞLIK Seçmeli 2
15 HEM-214 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
16 HEM-215 İLK YARDIM Seçmeli 2
17 HEM-216 HASTALIK BİLGİSİ Seçmeli 2
18 HEM-217 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI Seçmeli 2
19 İM282 DEPREM VE İNSAN Seçmeli 2
20 JM214 TIBBİ JEOLOJİ Seçmeli 2
21 MAT246 UYGULAMALI BİLİMLERDE MAT. II Seçmeli 2
22 MM214 MAKİNE VE İNSAN 2 Seçmeli 2
23 MSD201 FOTOĞRAF TEKNİKLERİ Seçmeli 2
24 SRV208. GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 2
25 YDBF-II FRANSIZCA İLETİŞİM BECERİLERİ-II Seçmeli 2
26 YDBİ-II İNGİLİZCE İLETİŞİM BECERİLERİ-II Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11230 TÜRK HAT SANATI Seçmeli 2
2 31212 BİLİM TARİHİ VE KİMYA Seçmeli 2
3 31216 RENK BİLGİSİ VE ENDÜSTRİYEL BOYALAR Seçmeli 2
4 51374 JAPONCA II Seçmeli 2
5 ADSII GİRİŞİMCİLİKII Seçmeli 2
6 AGSD-218 TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2
7 AGSD-221 TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ UYGULAMALARI I Seçmeli 2
8 AGSD-222 BİREYSEL DENETİM VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2
9 AGSD-223 SAĞLIK YÖNETİMİ Seçmeli 2
10 BİY220 TÜRKİYENİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ Seçmeli 2
11 BİYD224 BİYOLOJİDE GÜNCEL KONULAR II Seçmeli 2
12 BSM222 ERGONOMİ Seçmeli 2
13 EEM292 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2
14 HEM211 ÇEVRE VE SAĞLIK Seçmeli 2
15 HEM-214 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
16 HEM-215 İLK YARDIM Seçmeli 2
17 HEM-216 HASTALIK BİLGİSİ Seçmeli 2
18 HEM-217 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI Seçmeli 2
19 İM282 DEPREM VE İNSAN Seçmeli 2
20 JM214 TIBBİ JEOLOJİ Seçmeli 2
21 MAT246 UYGULAMALI BİLİMLERDE MAT. II Seçmeli 2
22 MM214 MAKİNE VE İNSAN 2 Seçmeli 2
23 MSD201 FOTOĞRAF TEKNİKLERİ Seçmeli 2
24 SRV208. GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 2
25 YDBF-II FRANSIZCA İLETİŞİM BECERİLERİ-II Seçmeli 2
26 YDBİ-II İNGİLİZCE İLETİŞİM BECERİLERİ-II Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS4A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FİZ212 FİZİK IV LAB. (OPTİK VE DAL. LAB.) Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS4A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FİZ212 FİZİK IV LAB. (OPTİK VE DAL. LAB.) Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS4B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FİZ206 FİZİKTE MATEMATİK METODLAR II Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS4B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FİZ206 FİZİKTE MATEMATİK METODLAR II Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS5A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FİZ313 ELEKTR. LAB I Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS5A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FİZ313 ELEKTR. LAB I Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS5B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 21316.161021 MANYETİZMA VE MAN. MALZ. Seçmeli 5
2 21317.161021 GÜNEŞ ENERJİSİ Seçmeli 5
3 21319.161021 NÜMERİK HESAPLAMALAR I Seçmeli 5
4 21323.161021 AKUSTİK Seçmeli 5
5 21329.161021 İLERİ OPTİK I Seçmeli 5
6 21337.161021 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 5
7 21353.161021 SAĞLIK FİZİĞİ Seçmeli 5
8 21355.161021 BİLİM FELSEFESİ Seçmeli 5
9 21379.161021 KATIHAL KİMYASI Seçmeli 5
10 21380.161021 DENEL FİZİK UYGULAMALARI I Seçmeli 5
11 21387.161021 FİZİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI I Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS5B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS6A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FİZ314 ELEKTR. LAB II Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS6A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS6B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 21320.161021 NÜMERİK HESAPLAMALAR II Seçmeli 5
2 21322.161021 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Seçmeli 5
3 21324.161021 ISI AKTARIMI Seçmeli 5
4 21332.161021 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 5
5 21338.161021 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 5
6 21378.161021 KİMYASAL FİZİK Seçmeli 5
7 21381.161021 DENEL FİZİK UYGULAMALARI II Seçmeli 5
8 21388 FİZİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI II Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS6B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 21415.161021 MALZEME BİLİMLERİ Seçmeli 5
2 21425 TERMODİNAMİK UYGULAMALAR Seçmeli 5
3 21431.161021 X IŞINLARI VE UYGULAMALARI Seçmeli 5
4 21433.161021 BİLİM TARİHİ Seçmeli 5
5 21439.161021 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 5
6 21441.161021 MOLEKÜL FİZİĞİ Seçmeli 5
7 21447 OPTO ELEKTRONİK Seçmeli 5
8 21449.161021 YARIİLETKENLER FİZİĞİ II Seçmeli 5
9 21469 FİZİĞİN TEKNOLOJİK UYGULAMALARI Seçmeli 5
10 21473.161021 FİZİKTE SEÇME KONULAR Seçmeli 5
11 21475 MEDİKAL FİZİK II Seçmeli 5
12 21491.161021 NANOTEKNOLOJİ I Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 21426 KATILAŞTIRMA VE FAZ DÖNÜŞÜMLERİ Seçmeli 5
2 21430.161021 İLERİ OPTİK II Seçmeli 5
3 21440.161021 İLERİ ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ Seçmeli 5
4 21442 LAZER VE UYGULAMALARI Seçmeli 5
5 21444 İLERİ ELEKTRONİK I Seçmeli 5
6 21446 DİJİTAL ELEKTRONİK Seçmeli 5
7 21448.161021 YARI İLETKENLER FİZİĞİ I Seçmeli 5
8 21450.161021 KUANTUM MEKANİĞİ I Seçmeli 5
9 21462.161021 İLERİ NÜKLEER FİZİK I Seçmeli 5
10 21470.161021 FİZİKTE İLERİ KONULAR Seçmeli 5
11 21474 MEDİKAL FİZİK I Seçmeli 5
12 21476.161021 FİZİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Seçmeli 5
13 21492 NANOTEKNOLOJİ II Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr