Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ - KİMYA - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Kimya Bölümü, Erciyes Üniversitesi Yozgat Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında açılmış olup halen Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak eğitim programını sürdürmektedir.
Kazanılan Derece
Lisans
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Kimya bölümüne kabul ve kayıt hakkı, ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınavları ile kazanılır. Lisans programlarına giriş sadece bu sınavlardan alınan puanlara bağlıdır. Öğrenciler, sınav sonucunda aldıkları puanlara göre, girebilecekleri bölüm tercihlerini sıralayarak, tercih formlarını öğrenci seçme yerleştirme merkezine (ÖSYM) gönderirler. ÖSYM, YÖK'e bağlı bir kurumdur. ÖSYM, bütün başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birine yerleştirir. Kayıt için gerekli belgeler; 1- Lise ve dengi okul diploması 2- ÖSYM'ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi. Ayrıca Yatay ve Dikey Geçiş Yönetmeliklerinde yer alan şartları sağlayan öğrencilerde bölüme kabul ve kayıt hakkı kazanırlar.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Kimya alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin tümünü başarıyla tamamlamaları ve genel not ortalamasında ise 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekir.
Program Profili
Bölüm bünyesinde Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya olmak üzere beş anabilim dalı mevcuttur. Kimya Bölümünün temel hedefi; Kimya biliminin temel prensiplerini tanımlama, açıklama, uygulama, karar verebilme, öğretebilme bilgi ve becerisine sahip kimya lisans mezunu olarak kanunların sağladığı tüm yetki ve sorumlulukları taşıyan mezunlar yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız değişik devlet kuruluşları yanında, çimento, şeker ve lastik fabrikalarında, ilaç, tekstil ve gıda endüstrisinde, çevre ve halk sağlığı kuruluşlarında, kimyasal ürün ve laboratuvar cihazları satış ve servis şirketlerinde, plastik ve boya üretimiyle ilgili alanlarda ve endüstrinin tüm kollarında aranılan nitelikli uzmanlardır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde ingilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70'ine, uygulamaların en az %80'ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC ve DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Ortalamaya Katılan Derslerde Mezuniyet İçin Toplam Kredi: 137 (Zorunlu Ders Kredisi: 121) (Seçmeli Ders Kredisi: 16) ( 12 + 4 - Alan Dışı Seçmeli) Ortalamaya Katılmayan Zorunlu Derslerde Mezuniyet İçin Toplam Kredi: 18 Mezuniyet Toplam Kredisi: 155 Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere KİMYA alanında lisans diploması verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Bozok Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 66200, Yozgat Web Adresi: http://kimya.bozok.edu.tr/index.html Tel: 0 354 242 10 21 Faks : 0 354 242 10 22 Bölüm Başkanı : Doç. Dr. Mustafa SAÇMACI Tel : 0 354 242 10 21 / 2520-2523 AKTS/DS Koordinatörü : Yrd. Doç. Dr. İrfan KOCA Tel: 0 354 242 10 21 / 2527
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde toplam 5 laboratuar 1 adet madde malzeme deposu mevcuttur. Öğrenci laboratuarları Anorganik, Organik, Analitik , Fizikokimya ve Biyokimya laboratuarları olarak tahsis edilmiştir. Bölümde bölgesel ölçekte araştırmalar da yapılmaktadır. Bölgesel olarak bazı danışmanlık hizmetleri ve analiz imkanları sunulmaktadır. Çevreyi bilinçlendirmek amacıyla bilimsel anlamda çevre sorunları ile ilgili çeşitli seminerler ve toplantılar da yapılmaktadır.

Program Çıktıları
1Maddenin temel kimyasal özellikleri hakkında geniş bilgiye sahip olur ve bu bilgiyi günlük hayatta, endüstriyel boyutta, pratik kimya alanında kullanır ve bunları toplumla paylaşır.
2Deney yapar, veri toplar, yorumlar, sonuçları değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, laboratuarda karşılaştığı problemlere karşı çözüm üretir.
3Kimyasal bilgi ve verilerle ilgili hesaplama yapar ve verileri işler.
4Kimya bilgisini ve kavrayışını alışılmamış yapıdaki kalitatif ve kantitatif problemlerin çözümüne uygular.
5Anorganik Kimya, Organik Kimya, Fizikokimya, Analitik Kimya, Biyokimya konularında kimyasal kavram ve teorileri tanımlar ve kavrar.
6Kimya alanında herhangi bir konu ile ilgili bilimsel veriler ışığında araştırma yapabilir.
7Bilimsel materyali yazar, sunar, tartışır ve bilgi sahibi bir dinleyici gruba sözlü olarak sunar.
8Çevre sorunlarının çözümünde kimyasal yaklaşım getirebilir, çevre analizleri yapabilir ve rapor eder.
9Kimyagerlik mesleğinin temel terimlerini ve süreçlerini okuyacak ve anlayacak düzeyde bir yabancı dili bilir.
10Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
11Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.
12Kimya alanının dışında kendine yakın hissettiği farklı bilim dallarında bilgi edinir.
13Bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür, grup çalışması yapar ve sorumluluk alma bilinci kazanır.
14Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak yenileme.
15Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
16


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213141516
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 311015.161031 ATA.İLK.VE İNK.TAR. Zorunlu 2
4 311013.161031 BEDEN EĞİTİMİ I Zorunlu 1
6 311011.161031 GENEL FİZİK I Zorunlu 3
8 31101.161031 GENEL KİMYA I Zorunlu 10
10 31115.161031 GENEL KİMYA LAB. I Zorunlu 4
12 311014.161031 İNGİLİZCE I Zorunlu 3
14 311012.161031 MATEMATİK I Zorunlu 5
16 311016.161031 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 311025.161031 ATA.İLK.VE İNK.TAR.II Zorunlu 2
4 311023.161031 BEDEN EĞİTİMİ II Zorunlu 1
6 311021.161031 GENEL FİZİK II Zorunlu 3
8 31102.161031 GENEL KİMYA II Zorunlu 10
10 31116.161031 GENEL KİMYA LAB.II Zorunlu 4
12 311024.161031 İNGİLİZCE II Zorunlu 3
14 311022.161031 MATEMATİK II Zorunlu 5
16 311026.161031 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2
Toplam 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 ASDG1 ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1 Seçmeli 2
4 31231.161031 ANALİTİK KİMYA I Zorunlu 8
6 31235.161031 ANALİTİK KİMYA LAB.I Zorunlu 4
8 31221.161031 ANORGANİK KİMYA I Zorunlu 10
10 31271.161031 KİMYADA MAT. METODLARI Zorunlu 6
Toplam 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 ASDG2. ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2 Seçmeli 2
4 31232.161031 ANALİTİK KİMYA II Zorunlu 10
6 31236.161031 ANALİTİK KİMYA LAB II Zorunlu 4
8 31222.161031 ANORGANİK KİMYA II Zorunlu 6
10 31226.161031 ANORGANİK KİMYA LAB Zorunlu 2
12 312012.161031 BİL.KULL.VE PROG. Zorunlu 6
Toplam 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 31331.161031 ENST.ANALİZ MET. Zorunlu 6
4 31351.161031 FİZİKOKİMYA I Zorunlu 9
6 31355.161031 FİZİKOKİMYA LAB. Zorunlu 4
8 31341.161031 ORGANİK KİMYA I Zorunlu 7
10 KİMSD5 SEÇMELİ DERS5 Seçmeli 4
Toplam 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 31356.161031 ELEKTROKİMYA Zorunlu 4
4 31336.161031 ENST.ANALİZ LAB. Zorunlu 4
6 31352.161031 FİZİKOKİMYA II Zorunlu 5
8 31354.161031 KUANTUM KİMYASI Zorunlu 6
10 31342.161031 ORGANİK KİMYA II Zorunlu 7
12 KİMSD6 SEÇMELİ DERS6 Seçmeli 4
Toplam 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 31421.161031 ANORGANİK END.KİMYA Zorunlu 7
4 31405.161031 BİTİRME TEZİ I Zorunlu 2
6 31461.161031 BİYOKİMYA Zorunlu 4
8 31445.161031 ORGANİK KİMYA LAB I Zorunlu 4
10 31441.161031 ORGANİK REAK.MEK. Zorunlu 3
12 KİMSD7 SEÇMELİ DERS7 Seçmeli 0
14 31498 YAZ STAJI UYGULAMASI Zorunlu 2
Toplam 22
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 31406.161031 BİTİRME TEZİ II Zorunlu 2
4 31462.161031 BİYOKİMYA LAB. Zorunlu 4
6 31444.161031 ORGANİK END.KİMYA Zorunlu 7
8 31446.161031 ORGANİK KİMYA LAB.II Zorunlu 4
10 KİMSD8 SEÇMELİ DERS8 Seçmeli 0
12 31404.161031 SEMİNER Zorunlu 5
Toplam 22
 
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11230 TÜRK HAT SANATI Seçmeli 2
2 21214 FİZİK VE YAŞAM 2 Seçmeli 2
3 51374 JAPONCA II Seçmeli 2
4 ADSI GİRİŞİMCİLİK I Seçmeli 2
5 AGSD-218 TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2
6 BİYD220 TÜRKİYE'NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ Seçmeli 2
7 BİYD224 BİYOLOJİDE GÜNCEL KONULAR II Seçmeli 2
8 BSM222 ERGONOMİ Seçmeli 2
9 EEM292 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2
10 HEM211 ÇEVRE VE SAĞLIK Seçmeli 2
11 HEM-214 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
12 HEM-215 İLK YARDIM Seçmeli 2
13 HEM-216 HASTALIK BİLGİSİ Seçmeli 2
14 HEM-217 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI Seçmeli 2
15 İM282 DEPREM VE İNSAN Seçmeli 2
16 JM214 TIBBİ JEOLOJİ Seçmeli 2
17 MAT240 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 2
18 MAT246 UYGULAMALI BİLİMLERDE MAT. II Seçmeli 2
19 MM214 MAKİNE VE İNSAN 2 Seçmeli 2
20 MSD201 FOTOĞRAF TEKNİKLERİ Seçmeli 2
21 SRV208. GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 2
22 YDBF-I FRANSIZCA İLETİŞİM BECERİLERİ-I Seçmeli 2
23 YDBİ-I İNGİLİZCE İLETİŞİM BECERİLERİ-I Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11230 TÜRK HAT SANATI Seçmeli 2
2 21214 FİZİK VE YAŞAM 2 Seçmeli 2
3 51374 JAPONCA II Seçmeli 2
4 ADSI GİRİŞİMCİLİK I Seçmeli 2
5 AGSD-218 TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2
6 BİYD220 TÜRKİYE'NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ Seçmeli 2
7 BİYD224 BİYOLOJİDE GÜNCEL KONULAR II Seçmeli 2
8 BSM222 ERGONOMİ Seçmeli 2
9 EEM292 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2
10 HEM211 ÇEVRE VE SAĞLIK Seçmeli 2
11 HEM-214 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
12 HEM-215 İLK YARDIM Seçmeli 2
13 HEM-216 HASTALIK BİLGİSİ Seçmeli 2
14 HEM-217 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI Seçmeli 2
15 İM282 DEPREM VE İNSAN Seçmeli 2
16 JM214 TIBBİ JEOLOJİ Seçmeli 2
17 MAT240 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 2
18 MAT246 UYGULAMALI BİLİMLERDE MAT. II Seçmeli 2
19 MM214 MAKİNE VE İNSAN 2 Seçmeli 2
20 MSD201 FOTOĞRAF TEKNİKLERİ Seçmeli 2
21 SRV208. GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 2
22 YDBF-I FRANSIZCA İLETİŞİM BECERİLERİ-I Seçmeli 2
23 YDBİ-I İNGİLİZCE İLETİŞİM BECERİLERİ-I Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11230 TÜRK HAT SANATI Seçmeli 2
2 21214 FİZİK VE YAŞAM 2 Seçmeli 2
3 31212 BİLİM TARİHİ VE KİMYA Seçmeli 2
4 31216 RENK BİLGİSİ VE ENDÜSTRİYEL BOYALAR Seçmeli 2
5 31218 NANOTEKNOLOJİ Seçmeli 2
6 51374 JAPONCA II Seçmeli 2
7 ADSII GİRİŞİMCİLİKII Seçmeli 2
8 AGSD-218 TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2
9 AGSD-221 TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ UYGULAMALARI I Seçmeli 2
10 AGSD-222 BİREYSEL DENETİM VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2
11 AGSD-223 SAĞLIK YÖNETİMİ Seçmeli 2
12 BİYD220 TÜRKİYE'NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ Seçmeli 2
13 BİYD224 BİYOLOJİDE GÜNCEL KONULAR II Seçmeli 2
14 BSM222 ERGONOMİ Seçmeli 2
15 EEM292 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2
16 HEM211 ÇEVRE VE SAĞLIK Seçmeli 2
17 HEM-214 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
18 HEM-215 İLK YARDIM Seçmeli 2
19 HEM-216 HASTALIK BİLGİSİ Seçmeli 2
20 HEM-217 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI Seçmeli 2
21 İM282 DEPREM VE İNSAN Seçmeli 2
22 JM214 TIBBİ JEOLOJİ Seçmeli 2
23 MAT246 UYGULAMALI BİLİMLERDE MAT. II Seçmeli 2
24 MM214 MAKİNE VE İNSAN 2 Seçmeli 2
25 MSD201 FOTOĞRAF TEKNİKLERİ Seçmeli 2
26 SRV208. GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 2
27 YDBF-II FRANSIZCA İLETİŞİM BECERİLERİ-II Seçmeli 2
28 YDBİ-II İNGİLİZCE İLETİŞİM BECERİLERİ-II Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11230 TÜRK HAT SANATI Seçmeli 2
2 21214 FİZİK VE YAŞAM 2 Seçmeli 2
3 31212 BİLİM TARİHİ VE KİMYA Seçmeli 2
4 31216 RENK BİLGİSİ VE ENDÜSTRİYEL BOYALAR Seçmeli 2
5 31218 NANOTEKNOLOJİ Seçmeli 2
6 51374 JAPONCA II Seçmeli 2
7 ADSII GİRİŞİMCİLİKII Seçmeli 2
8 AGSD-218 TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2
9 AGSD-221 TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ UYGULAMALARI I Seçmeli 2
10 AGSD-222 BİREYSEL DENETİM VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2
11 AGSD-223 SAĞLIK YÖNETİMİ Seçmeli 2
12 BİYD220 TÜRKİYE'NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ Seçmeli 2
13 BİYD224 BİYOLOJİDE GÜNCEL KONULAR II Seçmeli 2
14 BSM222 ERGONOMİ Seçmeli 2
15 EEM292 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2
16 HEM211 ÇEVRE VE SAĞLIK Seçmeli 2
17 HEM-214 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
18 HEM-215 İLK YARDIM Seçmeli 2
19 HEM-216 HASTALIK BİLGİSİ Seçmeli 2
20 HEM-217 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI Seçmeli 2
21 İM282 DEPREM VE İNSAN Seçmeli 2
22 JM214 TIBBİ JEOLOJİ Seçmeli 2
23 MAT246 UYGULAMALI BİLİMLERDE MAT. II Seçmeli 2
24 MM214 MAKİNE VE İNSAN 2 Seçmeli 2
25 MSD201 FOTOĞRAF TEKNİKLERİ Seçmeli 2
26 SRV208. GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 2
27 YDBF-II FRANSIZCA İLETİŞİM BECERİLERİ-II Seçmeli 2
28 YDBİ-II İNGİLİZCE İLETİŞİM BECERİLERİ-II Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 31323.161031 KATIHAL KİMYASI Seçmeli 4
2 31325 AMETALLER KİMYASI Seçmeli 4
3 31333.161031 ÇEVRE KİMYASI Seçmeli 4
4 31335.161031 AYIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 4
5 31339.161031 SU KİMYASI Seçmeli 4
6 31345 HALKALI BİLEŞİKLER Seçmeli 4
7 31347 KARBONİL KİMYASI Seçmeli 4
8 31357.161031 KİNETİK VE KATALİZ Seçmeli 4
9 31381 ORGANİK BOYAR MADDE Seçmeli 4
10 31383 AROMATİK BİLEŞİKLER Seçmeli 4
11 31385.161031 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 31323.161031 KATIHAL KİMYASI Seçmeli 4
2 31325 AMETALLER KİMYASI Seçmeli 4
3 31333.161031 ÇEVRE KİMYASI Seçmeli 4
4 31335.161031 AYIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 4
5 31339.161031 SU KİMYASI Seçmeli 4
6 31345 HALKALI BİLEŞİKLER Seçmeli 4
7 31347 KARBONİL KİMYASI Seçmeli 4
8 31357.161031 KİNETİK VE KATALİZ Seçmeli 4
9 31381 ORGANİK BOYAR MADDE Seçmeli 4
10 31383 AROMATİK BİLEŞİKLER Seçmeli 4
11 31385.161031 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 31304.161031 MOLEKÜLER SPEKTROS. Seçmeli 4
2 31326.161031 METALLER KİMYASI Seçmeli 4
3 31332.161031 ELEKTOANALİTİK YÖNT. Seçmeli 4
4 31334 ESER ELEMENT ANALİZİ Seçmeli 4
5 31346 ORGANİK REDOKS Seçmeli 4
6 31348 ALKALOİDLER Seçmeli 4
7 31358.161031 POLİMER KİMYASINA GİRİŞ Seçmeli 4
8 31364.161031 ENDÜSTRİYEL ATIKLAR Seçmeli 4
9 31382 BESİN KİMYASI Seçmeli 4
10 31386.161031 MESLEKİ Y.DİL.II Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 31423 KRİSTAL KİMYASI Seçmeli 4
2 31425 KOMPLEKS KİMYASI Seçmeli 4
3 31427.161031 ZENGİNLEŞTİRME YÖNT. Seçmeli 4
4 31437.161031 SPEK.ANAL.YÖN. Seçmeli 4
5 31439 PERİSİLİK REAK. Seçmeli 4
6 31449 STEROKİMYA Seçmeli 4
7 31459.161031 POLİMER KARAKTER Seçmeli 4
8 31475 ATMOSFERİK KİRLENME Seçmeli 4
9 31493.161031 HETEROSİKLİK BİLEŞİKLER Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 31412 KRİSTAL YAPI ANALİZİ Seçmeli 4
2 31416 KATILARIN ELEK.ÖZEL. Seçmeli 4
3 31424 METAL ORGANİK BİLGİSİ Seçmeli 4
4 31434.161031 KROMATOGRAFİK YÖNT. Seçmeli 4
5 31440.161031 ORGANİK ANALİZ Seçmeli 4
6 31448.161031 TEKSTİL KİMYASI Seçmeli 4
7 31452.161031 POLİMER ÜR.TEK. Seçmeli 4
8 31460 DOĞAL BİL.KİM Seçmeli 4
9 31472 ÇEVRİLME REAKSİYONLARI Seçmeli 4
10 31474.161031 ATIK SU ARITMA TEK. Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr