Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ - MATEMATİK - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Matematik Bölümü, 1995-1996 Eğitim-Öğretim Yılında Erciyes Üniversitesi'ne bağlı olarak eğitime başlamış olup 2006 yılından itibaren Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü olarak halen bu eğitim programını sürdürmektedir.
Kazanılan Derece
Matematikçi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Matematik bölümüne kabul ve kayıt hakkı, ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınavları ile kazanılır. Lisans programlarına giriş sadece bu sınavlardan alınan puanlara bağlıdır. Öğrenciler, sınav sonucunda aldıkları puanlara göre, girebilecekleri bölüm tercihlerini sıralayarak, tercih formlarını öğrenci seçme yerleştirme merkezine (ÖSYM) gönderirler. ÖSYM, YÖK'e bağlı bir kurumdur. ÖSYM, bütün başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birine yerleştirir. Kayıt için gerekli belgeler; 1- Lise ve dengi okul diploması 2- ÖSYM'ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi. Ayrıca Yatay ve Dikey Geçiş Yönetmeliklerinde yer alan şartları sağlayan öğrencilerde bölüme kabul ve kayıt hakkı kazanırlar.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Matematik alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin tümünü başarıyla tamamlamaları ve genel not ortalamasında ise 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekir.
Program Profili
Bölüm bünyesinde Cebir ve Sayılar Teorisi, Analiz ve Fonksiyonlar Terisi, Uygulamalı Matematik, Matematiğin Temelleri ve Lojik, Topoloji ve Geometri olmak üzere altı anabilim dalı mevcuttur. Matematik bölümünün temel hedefi ; matematik bilimini temel prensiplerini tanımlama, açıklama, uygulama, karar verebilme, öğretebilme bilgi ve becerisine sahip matematik lisans mezunu olarak kanunların sağladığı tüm yetki ve sorumlulukları taşıyan mezunlar yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
1. Akademisyenlik: Matematik Bölümü’nde öğrencilerimize, pür matematik ve uygulamalı matematik altyapısını teşkil edecek müfredat uygulanmaktadır. Bunlar içerisinde, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri, Topoloji, Matematiğin Temelleri ve Lojik ve Uygulamalı Matematik Anabilim Dalları olarak isimlendirilen geniş bir yelpazede temel bilgileri öğrenmektedirler. Dolayısıyla öğrencilerimiz bu alanlar içerisinden yeteneklerine uygun bir alan seçerek akademik çalışma yapma ve akademik personel olarak görev alma alt donanımına sahip olarak mezun olmaktadırlar. 2. Öğretmenlik: Öğrencilerimiz pedagojik formasyon derslerini almaları halinde M.E.B. öğretmeni olabilirler veya dershanelerde çalışabilirler. 3. Finans Kurumları: Temel matematik bilgisi, finansal hesaplamaları bölümümüz mezunları için kolaylaştırdığından, mezunlarımız birçok finans kurumunda memur, hesap uzmanı vb. iş kollarında hizmet verebilmektedir. Ayrıca bankacılık sektöründe Matematik Bölümü mezunları, büyük ölçüde istihdam edilmektedir. 4. Bilişim Sektörü: Bölümümüz mezunları, zorunlu olarak aldıkları 4’er kredilik Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve Bilgisayar Programlamaya Giriş dersleri ve bilgisayar programlarına ilişkin birçok seçmeli ders ile kendilerini yetiştirmeleri halinde Bilişim Sektörüne ait kurumlarda da çalışabilmektedirler. 5. Çeşitli İş Kolları: Öğrencilerimiz aldıkları müfredat bünyesinde soyut düşünme ve mantık yürütme konusunda yetenek kazanmaktadırlar. Bu nedenle çeşitli iş kollarında kendilerini yetiştirebilirler. Örneğin İstatistik kurumlarında çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde ingilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70'ine, uygulamaların en az %80'ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC ve DD notu aldığı bir dersten başarılı olaması için genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Ortalamaya Katılan Derslerde Mezuniyet için Toplam Kredi : 132 (Zorunlu Ders Kredisi : 120) (Seçmeli Ders Kredisi : 12) (8+4-Alan Dışı Seçmeli) Ortalamaya Katılmayan Zorunlu Derslerde Mezuniyet için Toplam Kredi : 18 Mezuniyet Toplam Kredisi : 150 Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenclere MATEMATİK alanında lisans diploması verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Bozok Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 66200, Yozgat Web Adresi : http://matematik.bozok.edu.tr/index.html Tel : 0 354 242 10 21 Faks : 0 354 242 10 22 Bölüm Başkanı : Yrd. Doç. Dr. Akın Osman ATAGÜN Tel : 0 354 242 10 21 / 2570-2572 AKTS/DS Koordinatörü : Yrd. Doç. Dr. Abdullah SÖNMEZOĞLU Tel : 0 354 242 10 21 / 2573
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde uygulama olanaklarının geliştirilmesinin yanı sıra öğrencilere yönelik yansı, slayt ve video gibi görsel ve işitsel öğrenim imkanları sağlanmaktadır. Bölümümüzde; 50 adet bilgisayardan oluşan bilgisayar laboratuarı ve bölüm kütüphanesi bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Matematik alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç–gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2Matematik alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir.
3Matematik alanındaki yeni bilgilere ulaşabilme becerisine sahiptir.
4Mantıksal düşünme yeteneğini geliştirme, soyutlama yapma, zihinsel bağımsızlığı ve yaratıcılığını geliştirme becerisine sahiptir.
5Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahiptir.
6Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme yetkinliğine sahiptir.
7Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahiptir.
8Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)yetkinliğine sahiptir.
9Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level) yetkinliğine sahiptir.
10Alanı ile ilgili araştırma yapabilme ve gerekli dokümanları toplayarak grup karşısında sunabilme yetkinliğine sahiptir.
11Matematik alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir.
12Matematik alanındaki yeni bilgilere ulaşabilme becerisine sahiptir.
13Mantıksal düşünme yeteneğini geliştirme, soyutlama yapma, zihinsel bağımsızlığı ve yaratıcılığını geliştirme becerisine sahiptir.
14Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level) yetkinliğine sahiptir.
15Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)yetkinliğine sahiptir.
16Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahiptir.
17Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahiptir.
18Matematik alanındaki yeni bilgilere ulaşabilme becerisine sahiptir.
19Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level) yetkinliğine sahiptir.
20Alanı ile ilgili araştırma yapabilme ve gerekli dokümanları toplayarak grup karşısında sunabilme yetkinliğine sahiptir.
21Matematik alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir.
22Mantıksal düşünme yeteneğini geliştirme, soyutlama yapma, zihinsel bağımsızlığı ve yaratıcılığını geliştirme becerisine sahiptir.
23Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme yetkinliğine sahiptir.
24Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)yetkinliğine sahiptir.
25Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level) yetkinliğine sahiptir.
26Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahiptir.
27Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)yetkinliğine sahiptir.
28Alanı ile ilgili araştırma yapabilme ve gerekli dokümanları toplayarak grup karşısında sunabilme yetkinliğine sahiptir.
29Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level) yetkinliğine sahiptir.
30Alanı ile ilgili araştırma yapabilme ve gerekli dokümanları toplayarak grup karşısında sunabilme yetkinliğine sahiptir.
31Matematik alanındaki yeni bilgilere ulaşabilme becerisine sahiptir.
32Matematik alanındaki yeni bilgilere ulaşabilme becerisine sahiptir
33Alanı ile ilgili araştırma yapabilme ve gerekli dokümanları toplayarak grup karşısında sunabilme yetkinliğine sahiptir.
34Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)yetkinliğine sahiptir.
35Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahiptir.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 MAT101 ANALİZ I Zorunlu 8
4 111023.161011 ATA.İLK.VE İNK.TAR. Zorunlu 2
6 FİZ101 GENEL FİZİK 1 Zorunlu 3
8 İNG101.161041 İNGİLİZCE I Zorunlu 3
10 MAT105.161041 LİNEER CEBİR I Zorunlu 6
12 MAT103 SOYUT MATEMATİK VE LOJİK 1 Zorunlu 6
14 TÜD101.161041 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 MAT102.161041 ANALİZ II Zorunlu 8
4 TAR102.161041 ATA.İLK.VE İNK.TAR.II Zorunlu 2
6 FİZ102 GENEL FİZİK 2 Zorunlu 3
8 İNG102.161041 İNGİLİZCE II Zorunlu 3
10 MAT106.161041 LİNEER CEBİR II Zorunlu 6
12 MAT104 SOYUT MATEMATİK VE LOJİK 2 Zorunlu 6
14 TÜD102.161041 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2
Toplam 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 ASDG1 ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1 Seçmeli 2
4 MAT205 ANALİTİK GEOMETRİ 1 Zorunlu 6
6 MAT201.161041 ANALİZ III Zorunlu 7
8 MAT213 OLASILIK VE İSTATİSTİK 1 Zorunlu 4
10 MAT211 SAYILAR TEORİSİ 1 Zorunlu 5
12 MAT207.161041 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KUL. Zorunlu 6
Toplam 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 ASDG2. ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2 Seçmeli 2
4 MAT206 ANALİTİK GEOMETRİ 2 Zorunlu 6
6 MAT202.161041 ANALİZ IV Zorunlu 7
8 MAT208.161041 BİLGİSAYAR PROĞRAMLAMAYA GİRİŞ Zorunlu 6
10 MAT214 OLASILIK VE İSTATİSTİK 2 Zorunlu 4
12 MAT212 SAYILAR TEORİSİ 2 Zorunlu 5
Toplam 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 MAT331 DİFERANSİYEL DENKLEMLERİ 1 Zorunlu 5
4 MAT327 NÜMERİK ANALİZ 1 Zorunlu 4
6 MATSD5A SEÇMELİ DERS5A Seçmeli 5
8 MATSD5B SEÇMELİ DERS5B Seçmeli 5
10 MAT325 SOYUT CEBİR 1 Zorunlu 5
12 MAT307.161041 TOPOLOJİ I Zorunlu 6
Toplam 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 MAT332 DİFERANSİYEL DENKLEMLERİ 2 Zorunlu 5
4 MAT328 NÜMERİK ANALİZ 2 Zorunlu 4
6 MATSD6A SEÇMELİ DERS6A Seçmeli 5
8 MATSD6B SEÇMELİ DERS6B Seçmeli 5
10 MAT326 SOYUT CEBİR 2 Zorunlu 5
12 MAT308.161041 TOPOLOJİ II Zorunlu 6
Toplam 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 MAT435.161041 BİTİRME TEZİ Zorunlu 5
4 MAT429 PROGRAMLAMA DİLLERİ 1 Zorunlu 5
6 MATSD7A SEÇMELİ DERS7A Seçmeli 5
8 MATSD7B SEÇMELİ DERS7B Seçmeli 0
10 MATSD7C SEÇMELİ DERS7C Seçmeli 5
Toplam 20
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 MAT436.161041 BİTİRME TEZİ Zorunlu 5
4 MAT430 PROGRAMLAMA DİLLERİ 2 Zorunlu 5
6 MATSD8A SEÇMELİ DERS8A Seçmeli 5
8 MATSD8B SEÇMELİ DERS8B Seçmeli 0
10 MATSD8C SEÇMELİ DERS8C Seçmeli 5
Toplam 20
 
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11229.161011 TÜRK HAT SANATI Seçmeli 2
2 21213.161021 FİZİK VE YAŞAM 1 Seçmeli 5
3 32211.161032 IŞIK MADDE ETKİLEŞİMLERİ Seçmeli 2
4 51373.161051 JAPONCA I Seçmeli 2
5 ADSI GİRİŞİMCİLİK I Seçmeli 2
6 BİYD219 TIBBİ BİTKİLER Seçmeli 2
7 BİYD223 BİYOLOJİDE GÜNCEL KONULAR I Seçmeli 2
8 EEM291 AKADEMİK RAPOR HAZIRLAMA VE SUNMA Seçmeli 2
9 HEM-213 SAĞLIKLI YAŞAM DAVRANIŞLARI Seçmeli 2
10 İM281.160021 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Seçmeli 2
11 JM215.160031 KENT JEOLOJİSİ Seçmeli 2
12 MIS209.160051 SOSYO-KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ Seçmeli 2
13 MM213 MAKİNE VE İNSAN 1 Seçmeli 2
14 MSD201 FOTOĞRAF TEKNİKLERİ Seçmeli 2
15 SRV207.162011 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 2
16 YDBF-I FRANSIZCA İLETİŞİM BECERİLERİ-I Seçmeli 2
17 YDBİ-I İNGİLİZCE İLETİŞİM BECERİLERİ-I Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11230 TÜRK HAT SANATI Seçmeli 2
2 21214 FİZİK VE YAŞAM 2 Seçmeli 5
3 31212 BİLİM TARİHİ VE KİMYA Seçmeli 2
4 31216 RENK BİLGİSİ VE ENDÜSTRİYEL BOYALAR Seçmeli 2
5 51374 JAPONCA II Seçmeli 2
6 ADSII GİRİŞİMCİLİKII Seçmeli 2
7 AGSD-218 TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2
8 AGSD-221 TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ UYGULAMALARI I Seçmeli 2
9 AGSD-222 BİREYSEL DENETİM VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2
10 AGSD-223 SAĞLIK YÖNETİMİ Seçmeli 2
11 BİYD220 TÜRKİYE'NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ Seçmeli 2
12 BİYD224 BİYOLOJİDE GÜNCEL KONULAR II Seçmeli 2
13 BSM222 ERGONOMİ Seçmeli 2
14 EEM292 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2
15 HEM211 ÇEVRE VE SAĞLIK Seçmeli 2
16 HEM-214 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
17 HEM-215 İLK YARDIM Seçmeli 2
18 HEM-216 HASTALIK BİLGİSİ Seçmeli 2
19 HEM-217 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI Seçmeli 2
20 İM282 DEPREM VE İNSAN Seçmeli 2
21 JM214 TIBBİ JEOLOJİ Seçmeli 2
22 MM214 MAKİNE VE İNSAN 2 Seçmeli 2
23 MSD201 FOTOĞRAF TEKNİKLERİ Seçmeli 2
24 SRV208. GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 2
25 YDBF-II FRANSIZCA İLETİŞİM BECERİLERİ-II Seçmeli 2
26 YDBİ-II İNGİLİZCE İLETİŞİM BECERİLERİ-II Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS5A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MAT311 DİFERANSİYEL GEOMETRİ I Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS5A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MAT311 DİFERANSİYEL GEOMETRİ I Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS5B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MATY305 MATEMATİK TARİHİ Seçmeli 5
2 MATY309 HAREKET GEO. Seçmeli 5
3 MATY313 PROJEKTİF GEO. Seçmeli 5
4 MATY315 LİNEER UZAY. Seçmeli 5
5 MATY317 LİN. DİOP. DENK. Seçmeli 5
6 MATY319 TOPOLOJİK GRUP. Seçmeli 5
7 MATY321 İLERİ SAY. TEO. Seçmeli 5
8 MATY335 DİNAMİK SİST. Seçmeli 5
9 MATY337 MATRİS CEBİRİ Seçmeli 5
10 MATY339 İHTİMAL HESABI Seçmeli 5
11 MATY341 GEN. PROG. GİR. Seçmeli 5
12 MATY343 METRİK UZAY. Seçmeli 5
13 MATY345 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 5
14 MATY347 LİNEER DİF. OPERATÖRLER Seçmeli 5
15 MATY349 CEBİRSEL YAPILAR I Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS5B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MATY305 MATEMATİK TARİHİ Seçmeli 5
2 MATY309 HAREKET GEO. Seçmeli 5
3 MATY313 PROJEKTİF GEO. Seçmeli 5
4 MATY315 LİNEER UZAY. Seçmeli 5
5 MATY317 LİN. DİOP. DENK. Seçmeli 5
6 MATY319 TOPOLOJİK GRUP. Seçmeli 5
7 MATY321 İLERİ SAY. TEO. Seçmeli 5
8 MATY335 DİNAMİK SİST. Seçmeli 5
9 MATY337 MATRİS CEBİRİ Seçmeli 5
10 MATY339 İHTİMAL HESABI Seçmeli 5
11 MATY341 GEN. PROG. GİR. Seçmeli 5
12 MATY343 METRİK UZAY. Seçmeli 5
13 MATY345 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 5
14 MATY347 LİNEER DİF. OPERATÖRLER Seçmeli 5
15 MATY349 CEBİRSEL YAPILAR I Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS6A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MATY312 DİFERANSİYEL GEOMETRİ II Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS6A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MATY312 DİFERANSİYEL GEOMETRİ II Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS6B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MATY306 MAT. TARİHİ Seçmeli 5
2 MATY310 HAREKET GEO. Seçmeli 5
3 MATY314 PROJEKTİF GEO. Seçmeli 5
4 MATY316 LİNEER UZAY. Seçmeli 5
5 MATY318 LİN. DİOP. DENK. Seçmeli 5
6 MATY320 TOPOLOJİK GRUP. Seçmeli 5
7 MATY322 İLERİ SAY. TEO. Seçmeli 5
8 MATY336 DİNAMİK SİST. Seçmeli 5
9 MATY338 MATRİS CEBİRİ Seçmeli 5
10 MATY340 İHTİMAL HESABI Seçmeli 5
11 MATY342 GEN. PROG. GİR. Seçmeli 5
12 MATY344 METRİK UZAY. Seçmeli 5
13 MATY346 MES. İNGİLİZCE II Seçmeli 5
14 MATY348 LİNEER DİF. OPERAT. Seçmeli 5
15 MATY350 CEBİRSEL YAPILAR II Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS6B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MATY306 MAT. TARİHİ Seçmeli 5
2 MATY310 HAREKET GEO. Seçmeli 5
3 MATY316 LİNEER UZAY. Seçmeli 5
4 MATY318 LİN. DİOP. DENK. Seçmeli 5
5 MATY320 TOPOLOJİK GRUP. Seçmeli 5
6 MATY322 İLERİ SAY. TEO. Seçmeli 5
7 MATY336 DİNAMİK SİST. Seçmeli 5
8 MATY338 MATRİS CEBİRİ Seçmeli 5
9 MATY340 İHTİMAL HESABI Seçmeli 5
10 MATY342 GEN. PROG. GİR. Seçmeli 5
11 MATY344 METRİK UZAY. Seçmeli 5
12 MATY346 MES. İNGİLİZCE II Seçmeli 5
13 MATY348 LİNEER DİF. OPERAT. Seçmeli 5
14 MATY350 CEBİRSEL YAPILAR II Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS7A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MATY401 FONKSİYONEL ANALİZ I Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS7A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MATY401 FONKSİYONEL ANALİZ I Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS7B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MATY431 KISMİ DİF. DENKLEMLER I Seçmeli 5
2 MATY439 KOMP. FONK. TEO. I Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS7B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MATY431 KISMİ DİF. DENKLEMLER I Seçmeli 5
2 MATY439 KOMP. FONK. TEO. I Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS7C
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MATY403 IRAKSAK SER. TEO. Seçmeli 5
2 MATY405 KOMPLEKS ANAL. Seçmeli 5
3 MATY407 ÖLÇÜM VE İNTEG. Seçmeli 5
4 MATY409 İLERİ ANALİZ Seçmeli 5
5 MATY411 TASARI GEO. Seçmeli 5
6 MATY413 DÖNÜŞÜM. VE GEO. Seçmeli 5
7 MATY415 KATEGORİ TEO. Seçmeli 5
8 MATY417 DİF. MANİFOLD. Seçmeli 5
9 MATY419 YÜKSEK CEBİR Seçmeli 5
10 MATY423 GALOİS TEO. GİR. Seçmeli 5
11 MATY425 MATRİS DÖNÜŞ. Seçmeli 5
12 MATY427 SİMETRİK GRUP. Seçmeli 5
13 MATY433 UYGULAM. MAT. Seçmeli 5
14 MATY437 LAP. VE FOUR. DÖN. Seçmeli 5
15 MATY451 MESLEKİ İNGİLİZCE III Seçmeli 5
16 MATY453 İNTEGRAL DENKLEMLER I Seçmeli 5
17 MATY455 FONK. ANALİZ UYG. I Seçmeli 5
18 MATY457 NORMLU UZAYLAR I Seçmeli 5
19 MATY459 LİNEER DİNAMİK SİSTEM. I Seçmeli 5
20 MATY461 VARYASYON HESABI I Seçmeli 5
21 MATY463 TAM FONKSİYONLAR TEORİSİ I Seçmeli 5
22 MATY465 YAKIN-HALKA TEORİSİ I Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS7C
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MATY403 IRAKSAK SER. TEO. Seçmeli 5
2 MATY405 KOMPLEKS ANAL. Seçmeli 5
3 MATY407 ÖLÇÜM VE İNTEG. Seçmeli 5
4 MATY409 İLERİ ANALİZ Seçmeli 5
5 MATY411 TASARI GEO. Seçmeli 5
6 MATY413 DÖNÜŞÜM. VE GEO. Seçmeli 5
7 MATY415 KATEGORİ TEO. Seçmeli 5
8 MATY417 DİF. MANİFOLD. Seçmeli 5
9 MATY419 YÜKSEK CEBİR Seçmeli 5
10 MATY423 GALOİS TEO. GİR. Seçmeli 5
11 MATY425 MATRİS DÖNÜŞ. Seçmeli 5
12 MATY427 SİMETRİK GRUP. Seçmeli 5
13 MATY433 UYGULAM. MAT. Seçmeli 5
14 MATY437 LAP. VE FOUR. DÖN. Seçmeli 5
15 MATY451 MESLEKİ İNGİLİZCE III Seçmeli 5
16 MATY453 İNTEGRAL DENKLEMLER I Seçmeli 5
17 MATY455 FONK. ANALİZ UYG. I Seçmeli 5
18 MATY457 NORMLU UZAYLAR I Seçmeli 5
19 MATY459 LİNEER DİNAMİK SİSTEM. I Seçmeli 5
20 MATY461 VARYASYON HESABI I Seçmeli 5
21 MATY463 TAM FONKSİYONLAR TEORİSİ I Seçmeli 5
22 MATY465 YAKIN-HALKA TEORİSİ I Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS8A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MATY402 FONKSİYONEL ANALİZ II Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS8A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MATY402 FONKSİYONEL ANALİZ II Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS8B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MATY432 KISMİ DİF. DENKLEMLER II Seçmeli 5
2 MATY440 KOMP. FONK. TEO. II Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS8B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MATY432 KISMİ DİF. DENKLEMLER II Seçmeli 5
2 MATY440 KOMP. FONK. TEO. II Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS8C
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MATY404 IRAKSAK SER. TEO. Seçmeli 5
2 MATY406 KOMPLEKS ANAL. Seçmeli 5
3 MATY408 ÖLÇÜM VE İNTEG. Seçmeli 5
4 MATY410 İLERİ ANALİZ Seçmeli 5
5 MATY412 TASARI GEO. Seçmeli 5
6 MATY414 DÖNÜŞÜM VE GEO. Seçmeli 5
7 MATY416 KATEGORİ TEO. Seçmeli 5
8 MATY418 DİF. MANİFOLD. Seçmeli 5
9 MATY420 YÜKSEK CEBİR Seçmeli 5
10 MATY424 GALOİS TEO. GİR. Seçmeli 5
11 MATY426 MATRİS DÖNÜŞ. Seçmeli 5
12 MATY428 SİMETRİK GRUP. Seçmeli 5
13 MATY434 UYGULAM MAT. Seçmeli 5
14 MATY438 LAP. VE FOUR. DÖN. Seçmeli 5
15 MATY454 İNTEGRAL DENKLEMLER II Seçmeli 5
16 MATY456 FONK. AN. UYGULAMALARI II Seçmeli 5
17 MATY460 LİNEER DİNAMİK SİSTEM. II Seçmeli 5
18 MATY470 İLERİ NÜM. ANALİZ II Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS8C
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MATY404 IRAKSAK SER. TEO. Seçmeli 5
2 MATY406 KOMPLEKS ANAL. Seçmeli 5
3 MATY408 ÖLÇÜM VE İNTEG. Seçmeli 5
4 MATY410 İLERİ ANALİZ Seçmeli 5
5 MATY412 TASARI GEO. Seçmeli 5
6 MATY414 DÖNÜŞÜM VE GEO. Seçmeli 5
7 MATY416 KATEGORİ TEO. Seçmeli 5
8 MATY418 DİF. MANİFOLD. Seçmeli 5
9 MATY420 YÜKSEK CEBİR Seçmeli 5
10 MATY424 GALOİS TEO. GİR. Seçmeli 5
11 MATY426 MATRİS DÖNÜŞ. Seçmeli 5
12 MATY428 SİMETRİK GRUP. Seçmeli 5
13 MATY434 UYGULAM MAT. Seçmeli 5
14 MATY438 LAP. VE FOUR. DÖN. Seçmeli 5
15 MATY454 İNTEGRAL DENKLEMLER II Seçmeli 5
16 MATY456 FONK. AN. UYGULAMALARI II Seçmeli 5
17 MATY460 LİNEER DİNAMİK SİSTEM. II Seçmeli 5
18 MATY470 İLERİ NÜM. ANALİZ II Seçmeli 5
 
Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr