Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

EĞİTİM FAKÜLTESİ - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2008 yılında kurulmuştur. 2013-2014 eğitim öğretim yılı itibariyle fen bilgisi öğretmenliği lisans programı öğrenci almaya başlamıştır.
Kazanılan Derece
Fen Bilgisi Öğretmeni
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümüne kabul kayıt hakkı, ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınavları sonucunda MF-2 puan türüne göre yerleştirilir. Öğrenciler, sınav sonucunda aldıkları puanlar doğrultusunda girebilecekleri bölüm tercihlerini sıralayarak tercih formlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) gönderirler. ÖSYM ise tüm başvuruları aldıktan sonra, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birine yerleştirir. Kayıt için gerekli belgeler: 1-Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi 2-Lise ve dengi okul diploması 3-ÖSYM'ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi 4-Altı (6) adet vesikalık fotoğraf
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Bozok Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili dersten muaf olurlar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur
Program Profili
Fen Bilgisi Öğretmenliği programının amacı, öğrencilere mesleki yaşamlarında gerekli olacak temel bilgi, beceri ve yetenekleri kazandırmak, alan deneyimleriyle teorik eğitimi birleştirmek, kişisel ve mesleki yaşamlarında öğrencileri için doğru bir model oluşturabilecek, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, zamanını verimli kullanan ve etkili iletişim kurma becerilerine sahip, bilimsel etik kurallarını benimsemiş, yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olan, insana, topluma ve doğaya duyarlı fen bilgisi öğretmenleri yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Fen Bilgisi öğretmenliği programı mezunları “Fen Bilgisi Öğretmeni” unvanı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarına Fen Bilgisi Öğretmeni olarak atanmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program başkanı: Yrd. Doç. Dr. Fatma YAMAN (Adres: Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD Merkez/YOZGAT) (Tel: 0 354 242 10 25 /2685) (E-posta: fatma.yaman@bozok.edu.tr)
Bölüm Olanakları
Fen Bilgisi Öğretmenliği programında 2 doçent, 3 yardımcı doçent, 1 dr. öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır

Program Çıktıları
1Fen Bilgisi Öğretmenliği alanıyla ilgili öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde alan bilgisine sahip olur.
2Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
3Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir ve sınıf içi uygulamalarında kullanır.
6Disiplinler arası çalışmalar yürütebilecek ve dersini farklı disiplinlerle ilişkilendirebilecek düzeyde tarih, coğrafya, vatandaşlık, çevre, teknoloji, vb. gibi alanlarda genel kültüre sahip olur.
7Fizik, kimya ve biyoloji alanlarında öğrencilere yönelik uygun laboratuvar deneyleri ve etkinlikleri geliştirebilecek ve uygulayabilecek bilgi ve becerilere sahip olur.
8Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
9Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
10Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Fen Bilgisi öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
11Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre ilişkisini bilir ve mesleki ve günlük yaşamında kullanır.
12Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
0. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 TAR101 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. I Zorunlu 2
7 OMES101 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3
12 IFB101 GENEL FİZİK I Zorunlu 6
17 IFB103 GENEL FİZİK LAB. I Zorunlu 2
22 IFB105 GENEL KİMYA I Zorunlu 6
27 IFB107 GENEL KİMYA LAB. I Zorunlu 2
32 IFB109 GENEL MATEMATİK I Zorunlu 7
37 TÜR101 TÜRKÇE I : YAZILI ANLATIM Zorunlu 2
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 TAR102 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. II Zorunlu 2
7 OMES102 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3
12 IFB102 GENEL FİZİK II Zorunlu 6
17 IFB104 GENEL FİZİK LAB. II Zorunlu 2
22 IFB106 GENEL KİMYA II Zorunlu 6
27 IFB108 GENEL KİMYA LAB. II Zorunlu 2
32 IFB110 GENEL MATEMATİK II Zorunlu 7
37 TÜR102 TÜRKÇE II : SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2
Toplam 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 ADSG1 ALANDIŞI SEÇMELİ DERS 1 Seçmeli 0
7 ENF201 BİLGİSAYAR I Zorunlu 4
12 IFB201 GENEL BİYOLOJİ I Zorunlu 5
17 IFB203 GENEL BİYOLOJİ LAB. I Zorunlu 2
22 IFB205 GENEL FİZİK III Zorunlu 5
27 IFB207 GENEL FİZİK LAB. III Zorunlu 2
32 IFB209 GENEL KİMYA (ANALİTİK KİMYA) III Zorunlu 5
37 YBD201 İNGİLİZCE I Zorunlu 2
42 OMES201 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3
Toplam 28
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 ADSG2 ALANDIŞI SEÇMELİ DERS 2 Seçmeli 0
7 ENF202 BİLGİSAYAR II Zorunlu 4
12 IFB210 FEN-TEKN. PROG. VE PLAN. Zorunlu 5
17 IFB202 GENEL BİYOLOJİ II Zorunlu 5
22 IFB204 GENEL BİYOLOJİ LAB. II Zorunlu 2
27 IFB208 GENEL KİMYA(ORGANİK KİMYA) IV Zorunlu 4
35 YBD202 İNGİLİZCE II Zorunlu 2
40 IFB206 MODERN FİZİĞE GİRİŞ Zorunlu 4
45 SEÇ201 SEÇMELİ-1 Seçmeli 0
Toplam 26
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 IFB311 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 4
7 IFB309 FEN ÖĞRETİMİ LAB. UYG. I Zorunlu 5
12 IFB303 FİZİKTE ÖZEL KONULAR Zorunlu 3
17 IFB301 İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3
22 IFB307 İSTATİSTİK Zorunlu 3
27 IFB305 KİMYADA ÖZEL KONULAR Zorunlu 3
32 OMES303 ÖĞRETİM TEK. VE MAT. TASARIMI Zorunlu 6
37 OMES301 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 3
Toplam 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 IFB304 BİLİMİN DOĞASI VE BİLİM TAR. Zorunlu 4
7 IFB306 ÇEVRE BİLİMİ Zorunlu 3
12 IFB310 FEN ÖĞRETİMİ LAB. UYG. II Zorunlu 3
17 IFB302 GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİ Zorunlu 3
22 OMES302 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3
27 IFB314 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Zorunlu 5
32 IFB312 TOPLUMA HİZMET UYG. Zorunlu 6
37 IFB308 YER BİLİMİ Zorunlu 3
Toplam 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 IFB401 BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR Zorunlu 5
7 IFB403 EVRİM Zorunlu 5
12 OMES401 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 6
17 İFE407 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 3
22 IFB405 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu 0
27 OMES403 REHBERLİK Zorunlu 3
32 OMES405 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 3
Toplam 25
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 SEÇ404 ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS Seçmeli 0
10 IFB402 ASTRONOMİ Zorunlu 7
18 İFEG-2 GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ-2 Seçmeli 0
20 OMES402 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu 12
25 OMES404 TÜRK EĞİTİM SİST. VE OKUL YÖN. Zorunlu 3
Toplam 22
 
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr