Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

EĞİTİM FAKÜLTESİ - SINIF ÖĞRETMENLİĞİ - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2008 yılında kurulmuştur. 2013-2014 eğitim öğretim yılı itibariyle sınıf öğretmenliği lisans programı öğrenci almaya başlamıştır.
Kazanılan Derece
Sınıf Öğretmeni
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Sınıf Öğretmenliği bölümüne kabul kayıt hakkı, ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınavları sonucunda TM-2 puan türüne göre yerleştirilir. Öğrenciler, sınav sonucunda aldıkları puanlar doğrultusunda girebilecekleri bölüm tercihlerini sıralayarak tercih formlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) gönderirler. ÖSYM ise tüm başvuruları aldıktan sonra, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birine yerleştirir. Kayıt için gerekli belgeler: 1-Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi 2-Lise ve dengi okul diploması 3-ÖSYM'ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi 4-Altı (6) adet vesikalık fotoğraf
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Bozok Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili dersten muaf olurlar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur
Program Profili
Sınıf Öğretmenliği programının amacı, öğrencilere mesleki yaşamlarında gerekli olacak temel bilgi, beceri ve yetenekleri kazandırmak, alan deneyimleriyle teorik eğitimi birleştirmek, kişisel ve mesleki yaşamlarında öğrencileri için doğru bir model oluşturabilecek, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, zamanını verimli kullanan ve etkili iletişim kurma becerilerine sahip, bilimsel etik kurallarını benimsemiş, yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olan, insana, topluma ve doğaya duyarlı sınıf öğretmenleri yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sınıf öğretmenliği programı mezunları “Sınıf Öğretmeni” unvanı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarına Sınıf Öğretmeni olarak atanmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program başkanı: Yrd. Doç. Dr. Hatice MUMYAKMAZ (Adres: Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD Merkez/YOZGAT) (Tel: 0 354 242 10 25 /2678) (E-posta: hatice.mumyakmaz@bozok.edu.tr)
Bölüm Olanakları
Sınıf Öğretmenliği programında 4 yardımcı doçent, 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Sınıf öğretmenliği programında yer alan derslere ilişkin konu alan bilgisine sahip olabilme
2İlkokul öğrencilerinin gelişim düzeylerini göz önünde bulundurarak uygun eğitim materyalleri hazırlayabilme
3Öğrenme ve öğretme süreçlerini zenginleştirmek için programın önerdiği uygun eğitimsel araç ve gereçleri etkin bir biçimde kullanma becerisine sahip olabilme
4Eğitsel faaliyetlerinin tümünde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olabilme ve bunları kullanabilme
5Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanabilme
6Bilimsel yöntem ve teknikleri bir süreç olarak uygulayabilme
7Sınıf öğretmenliği alanındaki gelişmeleri takip edebilme
8Kazandığı bilgi ve becerileri gerçek hayatta karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanabilme
9Sınıf öğretmenliği alanındaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilme
10Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahip olabilme
11Mesleki yaşamı boyunca tüm eğitim uygulamalarında, Türk milli eğitiminin amaç ve ilkelerini temel alabilme
12Mesleki etik bilincine sahip olabilme
13Öğrencilerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak çağdaş öğretim yöntem, teknik, strateji ve yaklaşımları kullanabilme


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 TAR-101 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. I Zorunlu 2
7 ENF101 BİLGİSAYAR I Zorunlu 4
12 OMES101 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 4
17 SIN103 GENEL BİYOLOJİ Zorunlu 5
22 YBD-101 İNGİLİZCE I Zorunlu 4
27 SIN101 TEMEL MATEMATİK I Zorunlu 5
32 TUR101 TÜRKÇE I : YAZILI ANLATIM Zorunlu 2
37 SIN105 UYGARLIK TARİHİ Zorunlu 4
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 TAR-102 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. II Zorunlu 2
7 ENF102 BİLGİSAYAR II Zorunlu 4
12 OMES102 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3
17 SIN108 GENEL COĞRAFYA Zorunlu 3
22 SIN104 GENEL KİMYA Zorunlu 4
27 YBD-102 İNGİLİZCE II Zorunlu 4
32 SIN102 TEMEL MATEMATİK II Zorunlu 5
37 SIN106 TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Zorunlu 3
42 TUR102 TÜRKÇE II : SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2
Toplam 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 ADSG-1 ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-1 Seçmeli 0
7 SIN207 BEDEN EĞT. VE SPOR KÜLT. Zorunlu 3
12 SIN211 ÇEVRE EĞİTİMİ Zorunlu 3
17 SIN213 FELSEFE Zorunlu 3
22 SIN209 FEN VE TEKNOLOJİ LAB. I Zorunlu 3
27 SIN203 GENEL FİZİK Zorunlu 3
32 SIN205 MÜZİK Zorunlu 3
36 SIN212 MÜZİK ÖĞRETİMİ Zorunlu 0
38 OMES201 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 4
43 SIN215 SOSYOLOJİ Zorunlu 3
48 SIN201 T. DİLİ I : SES VE YAPI BİLGİSİ Zorunlu 3
Toplam 28
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 ADSG-2 ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-2 Seçmeli 0
6 İOO301 BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ Zorunlu 0
8 SIN214 BEDEN EĞT. VE OYUN ÖĞR. Zorunlu 2
13 SIN218 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2
18 SIN204 ÇOCUK EDEBİYATI Zorunlu 2
23 SIN210 FEN VE TEKNOLOJİ LAB. II Zorunlu 3
28 SIN216 GÜZEL YAZI TEKNİKLERİ Zorunlu 3
29 SIN216 GÜZEL YAZI TEKNİKLERİ Zorunlu 0
34 SIN212 MÜZİK ÖĞRETİMİ Zorunlu 3
39 OMES202 ÖĞRETİM TEK. VE MAT. TASARIMI Zorunlu 5
44 SIN208 SANAT EĞİTİMİ Zorunlu 3
49 SIN202 T. DİLİ II : CÜMLE VE METİN BİLG. Zorunlu 2
54 SIN206 TÜRKİYE COĞR. VE JEOPOLOTİĞİ Zorunlu 3
Toplam 28
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SIN211 ÇEVRE EĞİTİMİ Zorunlu 0
3 SIN309 DRAMA Zorunlu 4
8 SIN301 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ I Zorunlu 5
9 SIN301 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ I Zorunlu 0
14 SIN305 HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Zorunlu 4
16 SIN305 HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Zorunlu 0
20 SIN303 İLK OKUMA YAZMA VE ÖĞRETİMİ Zorunlu 5
21 SIN303 İLK OKUMA YAZMA VE ÖĞRETİMİ Zorunlu 0
26 SIN307 MATEMATİK ÖĞRETİMİ I Zorunlu 4
28 SIN307 MATEMATİK ÖĞRETİMİ I Zorunlu 0
31 SIN205 MÜZİK Zorunlu 0
33 OMES301 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 4
38 OMES303 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 4
42 SIN215 SOSYOLOJİ Zorunlu 0
Toplam 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SIN204 ÇOCUK EDEBİYATI Zorunlu 0
3 SIN310 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ Zorunlu 3
8 SIN302 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ II Zorunlu 5
9 SIN302 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ II Zorunlu 0
14 SIN308 MATEMATİK ÖĞRETİMİ II Zorunlu 4
15 SIN308 MATEMATİK ÖĞRETİMİ II Zorunlu 0
20 OMES302 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 6
25 SIN306 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ Zorunlu 4
26 SIN306 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ Zorunlu 0
31 SIN312 TOPLUMA HİZMET UYG. Zorunlu 3
36 SIN304 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Zorunlu 5
37 SIN304 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Zorunlu 0
Toplam 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 OMES405 SINIF ÖĞRETİMİNDE ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2
7 SIN407 CUMH. DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Zorunlu 2
10 SIN407 CUMH. DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Zorunlu 0
13 SIN403 DİN KÜLT. VE AHLAK BİLG. ÖĞR. Zorunlu 3
15 SIN403 DİN KÜLT. VE AHLAK BİLG. ÖĞR. Zorunlu 0
18 SIN309 DRAMA Zorunlu 0
20 SIN409 ETKİLİ İLETİŞİM Zorunlu 2
25 SIN401 GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ Zorunlu 3
26 SIN401 GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ Zorunlu 0
31 OMES411 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu 12
35 OMES411 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu 0
37 OMES403 REHBERLİK Zorunlu 3
42 SIN405 TRAFİK VE İLK YARDIM Zorunlu 3
Toplam 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
5 SIN402 BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM Zorunlu 3
6 SIN402 BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM Zorunlu 0
10 SIN310 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ Zorunlu 0
12 SIN404 İLKÖĞRETİMDE KAYNAŞTIRMA Zorunlu 3
13 SIN404 İLKÖĞRETİMDE KAYNAŞTIRMA Zorunlu 0
20 OMES302 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 0
22 OMES404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Zorunlu 12
26 OMES404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Zorunlu 0
28 SEÇ401 SEÇMELİ DERS 1 Seçmeli 0
30 OMES406 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 3
34 OMES301 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 0
36 OMES402 TÜRK EĞİTİMİ TARİHİ Zorunlu 3
Toplam 24
 
 
Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr