Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

EĞİTİM FAKÜLTESİ - REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK - LİSANSProgram Tanımları
Kuruluş
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı 2016 yılında başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölümümüz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Lisans Programı, her yıl ÖSYM tarafından yapılan LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) sınavı ile öğrenci almaktadır. TM-3 puan türünde öğrenci alan bölümümüz 2016 yılından itibaren eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.)
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bölümümüz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programına, bölümümüzle eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda öğrenci statüsünde bulununan öğrencilerde yatay geçişle kabul edilmektedirler. Daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarılı oldukları dersler için yapacakları muafiyet başvuruları; son iki yılın toplam kredisi kadar dersleri üniversitemizde okuyacak şekilde değerlendirilir ve intibakları yapılır. Muaf olunan derslerin kredi toplamı, kayıtlı olduğu programda gösterilen yıllık kredi yükünün (5/ı dersleri dahil) %60’ından fazla ise öğrenci bir sonraki yıla intibak ettirilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Lisans programımn iki ana amacı bulunmaktadır: (1 ) psikolojik danışman adaylanna genel bir psikolojik danışma ve rehberlik formasyonu kazandırmak ve (2) başta eğitim kurumlan olmak üzere sağlık ve endüstri kurumlarının ihtiyaç duyduğu psikolojik danışmanları yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program mezunları çoğunlukla ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarında, diğer sağlık ve endüstri kurum/kuruluşlarında psikolojik danışman olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yrd.Doç.Dr. Güneş SALI Tlf: 0354 242 10 25 / 7952 E-mail: gunes.sali@bozok.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ kampüsü yerleşkesinde 8300 m2’lik fiziki alan üzerinde 2267 m2’lik kapalı alana sahip olan Eğitim Fakültesi binası 2011 yılında tamamlanmış ve teslim alınmıştır. Eğitim Fakültesi binasında her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde 17 adet derslik, 1 adet 165 kişi kapasiteli konferans salonu, 1 adet öğrenci kafeteryası, 2 adet dil laboratuarı, 2 adet bilgisayar laboratuarı, 1 adet kütüphane ve 1 adet drama salonu mevcut ve kullanıma hazırdır. Fakültemiz binasında 80 kişi kapasiteli 94 m2’lik 8 adet sınıf ve 110 kişi kapasiteli 104 m2’lik 9 adet sınıf olmak üzere toplam 17 adet sınıf mevcuttur. Bu dersliklerde; tek kişilik öğrenci sıraları, projeksiyon cihazı, perde ve tahta bulunmaktadır.

Program Çıktıları
Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr