Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

EĞİTİM FAKÜLTESİ - SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ - LİSANSProgram Tanımları
Kuruluş
Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2008 yılında kurulmuştur. 2015-2016 eğitim öğretim yılı itibariyle sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programı öğrenci almaya başlamıştır.
Kazanılan Derece
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Ülke genelinde ÖSYM tarafından yapılan sınavlara girip yeterli puanı almak, bölümümüzü gerekli ümiversite tercih formlarında tercih etmek ve ÖSYM tarafından bu programa yerleştirilmiş olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Bozok Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programının amacı, öğrencilere mesleki yaşamlarında gerekli olacak temel bilgi, beceri ve yetenekleri kazandırmak, alan deneyimleriyle teorik eğitimi birleştirmek, kişisel ve mesleki yaşamlarında öğrencileri için doğru bir model oluşturabilecek, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, zamanını verimli kullanan ve etkili iletişim kurma becerilerine sahip, bilimsel etik kurallarını benimsemiş, yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olan, insana, topluma ve doğaya duyarlı sosyal bilgiler öğretmenleri yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sosyal bilgiler öğretmenliği programı mezunları “Sosyal Bilgiler Öğretmeni” unvanı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi eğitim kurumlarına Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak atanmakta veya özel eğitim kurumlarında çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program başkanı: Yrd. Doç. Dr. Hatice MUMYAKMAZ (Adres: Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD Merkez/YOZGAT) (Tel: 0 354 242 10 25 /7816) (E-posta: hatice.mumyakmaz@bozok.edu.tr)
Bölüm Olanakları
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programında 5 yardımcı doçent ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Program Çıktıları
Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr