Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - BİTKİ KORUMA -Program Tanımları
Kuruluş
Bitki Koruma Bölümü 1992 tarihinde kurulmuş ve 2012 yılında Lisans seviyesinde eğitim ve öğretimine başlamıştır.
Kazanılan Derece
Bitki Koruma Bölümü Lisans Diploması
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayın Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) yeterli puanı almış olması.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Muafiyet: Eğitim-öğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler kayıtlı oldukları Yüksek Öğretim Kurumları'ndan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için eğitim-öğretimin başlamasından 15 gün önce başvurarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ilkelere göre değerlendirme yapılır ve karara bağlanır. İngilizce için her akademik dönemin başında yapılan muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren ve anılan derslerden başarılı olan öğrenciler muaf sayılır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlık not ortalaması elde etmek.
Program Profili
Bitki Koruma Programında öğrencilere kültür bitkilerinde sorun oluşturan hastalıklar, zararlı ve yabancı otların tanı, teşhis, biyolojileri ve bunlarla en uygun mücadele yöntemleri hakkında temel bilgi ve beceriler verilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bitki Koruma mezunları kamu veya özel sektörde çalışabilirler. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme ve Etüt Merkezi, tarıma dayalı sanayi işletmeleri, tarımsal kooperatifler, tarım ve tarıma dayalı sektörde kontrol ve sertifika kuruluşları ve sivil toplum örgütleri bu kuruluşlardan önemlileri olarak sıralanabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans derecesine sahip olan öğrenciler, bitki koruma ile ilgili ulusal veya uluslarası lisansüstü programlarına devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Not değerlendirmesi bağıl sistemde yapılır. Sınav değerlendirmeleri Bozok Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21. maddesinde yer aldığı şekilde uygulanır. Bir dersin başarı notu, öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden aldığı puanlar ortalamasının %40'nın; final sınav puanının %60'ına ilavesiyle elde edilir. Uygulamalı derslerden, uygulama sınavlarında başarısız olarak değerlendirilen öğrencilerin arasınav puanı ile yarı yıl/yıl içi diğer etkinliklerinden aldıkları puanlar değerlendirilmeye alınmaz, bu öğrenciler final sınavına alınmadan başarısız ilan edilir ve puanları FF (devamsız) harf notu ile değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullara ek olarak 30 işgünü staj yapma zorunluluğu vardır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Şaban GÜÇLÜ saban.guclu@bozok.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü: Arş. Gör. Gökhan AYDINLI gokhan.aydinli@bozok.edu.tr Bozok Üniversitesi Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Erdoğan Akdağ Kampüsü, YOZGAT Tel: 0 354 242 10 94 / 0 354 242 10 28 Faks: 0 354 242 10 96 e-posta: ziraat@bozok.edu.tr web adresi: tdbf.bozok.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bitki Koruma bölümünde 1 Profesör, 2 Yardımcı Doçent ve 3 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Araştırma ve eğitim faliyetlerinde kullanılan, 2 adet stereomikroskop ve 15 adet binoküler ışık mikroskopu bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Bitki Koruma ve ilgili temel kavramları tanımlar, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir ve mesleki etik sorumluluğu kazanır.
2Tarımsal alanlarda sıkça görülen hastalık etmenlerini, zararlıları, yabancı otları, yararlı organizmaları ve abiyotik faktörlerin simptomlarını tanıyabilir, yaygınlık durumları ile zarar/yarar düzeylerini saptayabilir.
3Bitki koruma ile ilgili sorunların çözümü için gerekli verileri toplayarak analiz eder ve sürdürülebilir tarımı, çevre ve insan sağlığını göz önünde tutarak en uygun mücadele yöntemini seçer ve uygular.
4Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımı için tarımsal mücadelede hangi yöntemleri nasıl kullanması gerektiğini bilir.
5İyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahiptir.
6Tarımsal alandaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
7Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
8Bireysel ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüvenini kazanır.
9Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur.
10Mesleki konularda sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanır.
11Bitki Koruma ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilir.
12Bitki Koruma ile ilgili bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri kullanarak kurum ve kişilere aktarır.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TAR111 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2
3 TBD101 BOTANİK I Zorunlu 5
5 TBD107 FİZİK Zorunlu 4
7 TBD109 KİMYA Zorunlu 4
9 TBD105 MATEMATİK Zorunlu 4
11 TDB101 TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ Zorunlu 3
13 TÜR111 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2
16 ING111 Yabancı Dil-I Seçmeli 2
18 TBD103 ZOOLOJİ Zorunlu 4
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TAR112.164011 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2
3 TDB108 BİTKİ EKOLOJİSİ Zorunlu 4
5 TDB106 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 4
7 TBD102 BOTANİK II Zorunlu 5
9 TDB102 İSTATİSTİK Zorunlu 4
11 TDB104 METEOROLOJİ Zorunlu 2
13 TDB110 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Zorunlu 5
15 TÜR112 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2
18 ING112 Yabancı Dil-II Seçmeli 0
Toplam 28
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BKB-201 ENTOMOLOJİ Zorunlu 5
4 MSD-1 MESLEKİ SEÇMELİ DERS-1 Seçmeli 0
7 MSD-2 MESLEKİ SEÇMELİ DERS-2 Seçmeli 0
9 TMB-201 TARIM ALET VE MAKİNELERİ Zorunlu 4
11 TEB-201 TARIM EKONOMİSİ Zorunlu 4
13 TYS-201 TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA Zorunlu 4
15 ZTB-201 ZOOTEKNİ Zorunlu 4
Toplam 21
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBB-202 BAHÇE BİTKİLERİ Zorunlu 4
3 BKB-204 FİTOPATOLOJİ Zorunlu 5
6 MSD-3 MESLEKİ SEÇMELİ DERS-3 Seçmeli 0
9 MSD-4 MESLEKİ SEÇMELİ DERS-4 Seçmeli 0
12 MSD-5 MESLEKİ SEÇMELİ DERS-5 Seçmeli 0
14 TBB-202 TARLA BİTKİLERİ Zorunlu 4
16 TOB-202 TOPRAK BİLİMİ Zorunlu 4
Toplam 17
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 BKB-303 BİTKİ ZARARLILARI İLE MÜCADELE VE İLAÇLAR Zorunlu 4
4 BKB-301 BÖCEK MORFOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Zorunlu 5
7 BDSD-1 BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERS-1 Seçmeli 4
10 BBİSD-1 BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-1 Seçmeli 0
12 BKB-305 HERBOLOJİ Zorunlu 5
14 BKB-307 NEMATOLOJİ Zorunlu 4
Toplam 22
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BKB-304 BİTKİ HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE İLAÇLAR Zorunlu 4
3 BKB-306 BİTKİ KORUMA UYGULAMALARI Zorunlu 4
5 BKB-308 BÖCEK EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİ Zorunlu 3
7 BKB-302 BÖCEK SİSTEMATİĞİ Zorunlu 5
10 BBDSD-2 BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERS-2 Seçmeli 0
13 BBİSD-2 BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-2 Seçmeli 0
15 TDB302 STAJ Zorunlu 4
Toplam 20
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 ADSDG-1 ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-1 Seçmeli 0
4 BKB-401 BİTKİ FUNGAL HASTALIKLARI Zorunlu 5
6 BKB-407 BİTKİ VİRÜS VE VİROİD HASTALIKLARI Zorunlu 5
9 BBİSD-3 BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-3 Seçmeli 0
11 BKB-403 DEPOLANMIŞ ÜRÜN ZARARLILARI Zorunlu 4
13 BKB-405 MEYVE VE BAĞ ZARARLILARI Zorunlu 5
15 BKB-409 MEZUNİYET ÇALIŞMASI-1 Zorunlu 5
Toplam 24
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 ADSDG-2 ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-2 Seçmeli 0
4 BKB-408 BİTKİ BAKTERİ HASTALIKLARI Zorunlu 5
7 BBİSD-4 BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-4 Seçmeli 0
9 BKB-406 DEPOLANMIŞ ÜRÜN HASTALIKLARI Zorunlu 5
11 BKB-410 MEZUNİYET ÇALIŞMASI-2 Zorunlu 5
13 BKB-404 TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARI Zorunlu 4
15 BKB-402 YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ Zorunlu 5
Toplam 24
 
Yabancı Dil-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
Yabancı Dil-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İNGİ111 İNGİLİZCE I Seçmeli 2
Yabancı Dil-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
Yabancı Dil-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
Yabancı Dil-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ALM-2 ALMANCA II Seçmeli 0
2 İNGİ112 İNGİLİZCE II Seçmeli 2
Yabancı Dil-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TDB201 ARAŞTIRMA VE DENEME METOTLARI Seçmeli 5
2 TDB203 GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 5
3 TDB205 GENEL MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 5
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TDB207 TARIMSAL YAYIM VE HABERLEŞME Seçmeli 4
2 TDB209 GENETİK VE SİTOGENETİK Seçmeli 4
3 TDB211 HAYVAN YETİŞTİRME Seçmeli 4
4 TDB213 BİYOKİMYA Seçmeli 4
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TDB202 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 4
2 TDB204 PEYZAJ MİMARLIĞI Seçmeli 4
3 TDB206 UZAKTAN ALGILAMA VE CBS Seçmeli 4
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TDB208 MOLEKÜLER BİYOLOJİ Seçmeli 5
2 TDB210 BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME Seçmeli 5
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TDB212 TARIMSAL MÜCADELE MAKİNELERİ Seçmeli 4
2 TDB214 SULAMA VE DRENAJ Seçmeli 4
3 TDB216 SERA YAPIM TEKNİĞİ Seçmeli 4
4 TDB218 BİTKİ ISLAHI Seçmeli 4
5 TDB220 GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 4
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBB-411 BAHÇE BİTKİLERİNDE BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 4
2 BBB-415 KÜLTÜR MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 4
3 BBB-417 AMPELOGRAFİ Seçmeli 4
4 TBB-311 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
5 TBB-313 MÜNAVEBE Seçmeli 4
6 TBB-315 BİTKİ GEN KAYNAKLARI Seçmeli 4
7 TBB-317 TARIMDA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 4
8 TBB-411 TARIM VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ Seçmeli 4
9 TBB-413 TARLA BİTKİLERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 4
10 TBB-415 BİTKİ BÜYÜMESİNİ DÜZENLEYİCİLER Seçmeli 4
11 TBB-417 TARLA BİTKİLERİNDE GÜBRELEME Seçmeli 4
BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBB-411 BAHÇE BİTKİLERİNDE BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 4
2 BBB-415 KÜLTÜR MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 4
3 BBB-417 AMPELOGRAFİ Seçmeli 4
4 TBB-311 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
5 TBB-313 MÜNAVEBE Seçmeli 4
6 TBB-317 TARIMDA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 4
7 TBB-411 TARIM VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ Seçmeli 4
8 TBB-413 TARLA BİTKİLERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 4
9 TBB-415 BİTKİ BÜYÜMESİNİ DÜZENLEYİCİLER Seçmeli 4
10 TBB-417 TARLA BİTKİLERİNDE GÜBRELEME Seçmeli 4
BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBB-302 SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 0
2 BBB-306 SICAK İKLİM SEBZELERİ Seçmeli 4
3 BBB-310 BUDAMA TEKNİKLERİ VE TERBİYE Seçmeli 0
4 BBB-406 ÖZEL BAĞCILIK Seçmeli 0
5 TBB-302 BAKLAGİL YEM BİTKİLERİ Seçmeli 4
6 TBB-304 NİŞASTA ŞEKER BİTKİLERİ Seçmeli 4
7 TBB-306 YEMEKLİK BAKLAGİLLER Seçmeli 4
8 TBB-408 ÇİM ALANLARININ TESİS VE BAKIMI Seçmeli 4
BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBB-302 SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 0
2 BBB-306 SICAK İKLİM SEBZELERİ Seçmeli 4
3 BBB-310 BUDAMA TEKNİKLERİ VE TERBİYE Seçmeli 4
4 BBB-406 ÖZEL BAĞCILIK Seçmeli 0
5 TBB-302 BAKLAGİL YEM BİTKİLERİ Seçmeli 4
6 TBB-304 NİŞASTA ŞEKER BİTKİLERİ Seçmeli 4
7 TBB-306 YEMEKLİK BAKLAGİLLER Seçmeli 4
8 TBB-408 ÇİM ALANLARININ TESİS VE BAKIMI Seçmeli 4
BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BKB-310 VİROLOJİ Seçmeli 3
2 BKB-312 BAKTERİYOLOJİ Seçmeli 3
3 BKB-314 YABANCI OT SİSTEMATİĞİ Seçmeli 3
4 BKB-316 BİYOLOJİK MÜCADELEYE GİRİŞ Seçmeli 3
BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BKB-413 ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARINDA BİTKİ KORUMA Seçmeli 4
2 BKB-415 BİTKİ KORUMA VE ÇEVRE Seçmeli 4
3 BKB-417 ARILAR VE TOZLAŞMA Seçmeli 4
BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BKB-411 KENTSEL ENTOMOLOJİ Seçmeli 4
2 BKB-413 ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARINDA BİTKİ KORUMA Seçmeli 4
3 BKB-415 BİTKİ KORUMA VE ÇEVRE Seçmeli 4
4 BKB-417 ARILAR VE TOZLAŞMA Seçmeli 4
BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BKB-412 SEBZE VE SÜS BİTKİLERİ ZARARLILARI Seçmeli 4
2 BKB-414 ÇİFTLİK VE EVCİL HAYVAN ZARARLILARI Seçmeli 4
3 BKB-416 ALTERNATİF HERBOLOJİ Seçmeli 4
BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BKB-412 SEBZE VE SÜS BİTKİLERİ ZARARLILARI Seçmeli 4
2 BKB-414 ÇİFTLİK VE EVCİL HAYVAN ZARARLILARI Seçmeli 4
3 BKB-416 ALTERNATİF HERBOLOJİ Seçmeli 4
BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr