Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

SAĞLIK YÜKSEKOKULU - HEMŞİRELİK - LİSANSProgram Tanımları
Kuruluş
Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, 10.10.1996 tarih ve 96/8655 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve Yüksek Öğretim Kurulunun onayı ile kurulmuştur. 1997-1998 öğretim yılında Erciyes Üniversitesi Yozgat Sağlık Yüksekokulu hemşirelik bölümünün açılmasıyla faaliyete geçmiştir. 17.03.2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5467 sayılı kanunla yeni kurulan Bozok Üniversitesi'ne bağlanmıştır. Yüksekokulumuz bünyesinde 2013 yılında Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmetler, Sağlık Yönetimi ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümleri kurulmuş ama henüz öğrenci alımına başlanmamıştır. Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu hemşirelik bölümü'nde eğitim dört yıl hemşirelik eğitimini kapsamaktadır. 2012-2013 öğretim yılı itibari ile yüksekokulda bulunan 277öğrenci, 1 doçent, 3 yardımcı doçent, 7 öğretim görevlisi ve 10 araştırma görevlisi ile eğitim ve öğretimini yürütmektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Hemşirelik alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Bozok Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Hemşirelik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilme program profilini oluşturmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezun olan öğrenciler, birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlarda klinik hemşiresi, iş yeri hemşiresi , okul sağlığı hemşiresi, yönetici ve eğitimci hemşire olarak çalışır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencilerin ara sınav, final, bütünleme sınavları, uygulama ve benzeri çalışmalardaki başarılarını belirlemek için, Bozok Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi’ne göre uygulamanın nasıl yapılacağı eğitim-öğretim yılı başlamadan önce ilgili kurul kararı ile belirlenir ve ilan edilir. Öğrencilerin teorik dersin %70’ine, toplam uygulamanın %80’ine ve laboratuvar çalışmalarının %80’ine devam zorunluluğu vardır. Öğrencilerin katılımı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrencinin mesleki bir dersin uygulamasından başarılı sayılabilmesi için; uygulama başarı notunun en az 60 olması gerekir. Uygulama başarı notu değerlendirmesi her bir uygulama alanından alınan notların ortalaması alınarak hesaplanır. Uygulamadan devamsız ve/veya başarısız olan öğrenci mesleki dersi tekrarlar. Öğrencinin final ve bütünleme sınavına girebilmesi için teorik, laboratuar ve uygulamalara devam koşulunu yerine getirmesi ve uygulamadan başarılı olması gerekir. Dersten başarısız olan öğrenci bütünleme haftası içerisinde belirlenen tarihte bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınav notu final sınav notu gibi değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Doç.Dr. Sevinç POLAT, Yrd.Doç.Dr. Nazan KILIÇ AKÇA, Yrd.Doç.Dr.Mahmut KILIÇ, Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Yozgat/Türkiye Tel: +90 354 2421034 Fax: +90 3542421038
Bölüm Olanakları
4 Bilgisayar laboratuarı, 6 demonstrasyon laboratuarı, okuma salonu, konferans salonu, bahçe, kantin, yemekhane, giyinme odaları ve 12 sınıf

Program Çıktıları
1İnsan vücudunu oluşturan hücre, doku, organ ve sistemlerin yapı ve fonksiyonlarını bilir ve bu sistemlerin birbirleriyle olan ilişkilerine ait temel bilimsel bilgileri mesleki uygulamalarında kullanır.
2Bireylerin eşsiz ve yaşam hakkının mutlak olduğuna inanır ve bilimsel, temel hak, özgürlükler ve humanistik ilkeler doğrultusunda bakım verir.
3Anne karnından ölüme kadar bireyin sağlığını korur, geliştirir ve sağlıktan sapma durumlarında uygun hemşirelik girişimlerini planlar ve uygular.
4Hemşirelik bakımını bilimsel, kültürel ve etik değerler doğrultusunda verir.
5Kişiler arası iletişim yöntem ve becerilerini kullanır.
6Sağlık ekibi içinde yeterli ve etkin biçimde rol alır.
7Hemşirelik ve sağlık bilimleri alanında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerilerini bakım, eğitim ve yönetim alanlarında kullanır.
8Hemşirelik ve sağlık alanında bilimsel araştırma, teknoloji ve politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunur.
9Öğretim ve yönetim süreçlerini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını bilir.
10Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek, mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslar arası eğitimlere katılır.
11Mesleğin gerektirdiği bilişim ve iletişim becerilerini kullanır.
12En az bir yabancı dil kullanarak, alanındaki yeni bilgileri izler.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
0. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4 AİT-103.260011 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-1 Zorunlu 2
7 BET-109.260011 BEDEN EĞİTİMİ VE GÜZEL SANATLAR-1 Zorunlu 2
8 BES-103.260011 BESLENME Zorunlu 2
11 BIK-103.260011 BİYOKİMYA Zorunlu 2
15 FZY-105.260011 FİZYOLOJİ Zorunlu 4
19 HM-102 HEMŞİRELİKTE MESLEKİ KAVRAMLAR Zorunlu 3
22 HİS-103.260011 HİSTOLOJİ Zorunlu 2
25 MİKP101 MİKROBİYOLOJİ-PARATİZOLOJİ Zorunlu 3
28 HPSİ-102 PSİKOLOJİ Zorunlu 2
38 İNG-103.260011 TEMEL İNGİLİZCE-1 Zorunlu 2
41 TKD-103.260011 TÜRK DİLİ-1 Zorunlu 2
Toplam 26
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 AİT-104.260011 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-2 Zorunlu 0
7 BET-110.260011 BEDEN EĞİTİMİ VE GÜZEL SANATLAR-2 Zorunlu 0
11 HM111 HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR Zorunlu 0
15 HMZS103 KENDİNİ TANIMA VE İLETİŞİM YÖNTEMLERİ Zorunlu 0
21 PAT-104.260011 PATOLOJİ Zorunlu 0
32 İNG-104.260011 TEMEL İNGİLİZCE-2 Zorunlu 0
36 TKD-104.260011 TÜRK DİLİ-2 Zorunlu 0
Toplam 0
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 ASDG1 ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1 Seçmeli 0
8 BSK-201.260011 BİLGİSAYAR KULLANIMI Zorunlu 0
12 FR-221 FARMAKOLOJİ Zorunlu 0
17 HMZS206 HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMALARI Zorunlu 0
23 HM201 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 0
29 SOS-208.260011 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Zorunlu 0
33 İNG-203.260011 TEMEL İNGİLİZCE-3 Zorunlu 0
Toplam 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 ASDG2. ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2 Seçmeli 0
10 HEM-208.260011 BULAŞICI HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 3
15 HEM-224.260011 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 18
19 HMZS213 HEMŞİRELİKTE İNOVASYON Zorunlu 0
22 HMZS211 İLK YARDIM VE ACİL BAKIM Zorunlu 3
27 İNG-204.260011 TEMEL İNGİLİZCE-4 Zorunlu 2
Toplam 26
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 BİSY302 BİOİSTATİSTİK Zorunlu 3
8 HM311 DOĞUM-KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 18
14 HMZS310 HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM Zorunlu 7
18 İNG-303.260011 MESLEKİ İNGİLİZCE-1 Zorunlu 2
Toplam 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 HM312 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 18
6 HMZS318 EPİDEMİYOLOJİ Zorunlu 2
12 HMZS304 HEMŞİRELİK TARİHİ VE DEONTOLOJİ Zorunlu 2
16 HMZS302 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA Zorunlu 4
20 İNG-304.260011 MESLEKİ İNGİLİZCE-2 Zorunlu 2
27 HEMSEÇ-1 SEÇMELİ DERS-1 Seçmeli 0
Toplam 28
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 HM406 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM Zorunlu 0
7 İNG-403.260011 MESLEKİ İNGİLİZCE-3 Zorunlu 0
11 HM414 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 0
17 HEMSEÇ-2 SEÇMELİ DERS-2 Seçmeli 0
Toplam 0
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 HM416 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 0
7 İNG-404.260011 MESLEKİ İNGİLİZCE-4 Zorunlu 0
11 HMSEÇ-3 SEÇMELİ DERS III Seçmeli 0
Toplam 0
 
SEÇMELİ DERS G
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BET-109.260011 BEDEN EĞİTİMİ VE GÜZEL SANATLAR-1 Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS G
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11229.161011 TÜRK HAT SANATI Seçmeli 2
2 21213.161021 FİZİK VE YAŞAM 1 Seçmeli 2
3 32211.161032 IŞIK MADDE ETKİLEŞİMLERİ Seçmeli 2
4 ADSI GİRİŞİMCİLİK I Seçmeli 2
5 BİYD219.161061 TIBBİ BİTKİLER Seçmeli 2
6 EEM291 AKADEMİK RAPOR HAZIRLAMA VE SUNMA Seçmeli 2
7 İM281.160021 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Seçmeli 2
8 İŞL207.162011 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 2
9 MAT239.161041 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 2
10 MAT245 UYGULAMALI BİLİMLERDE MAT. I Seçmeli 2
11 MIS209.160051 SOSYO-KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ Seçmeli 2
12 MSD201 FOTOĞRAF TEKNİKLERİ Seçmeli 2
13 YDBF-I FRANSIZCA İLETİŞİM BECERİLERİ-I Seçmeli 2
14 YDBİ-I İNGİLİZCE İLETİŞİM BECERİLERİ-I Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11230 TÜRK HAT SANATI Seçmeli 2
2 21214 FİZİK VE YAŞAM 2 Seçmeli 2
3 31212 BİLİM TARİHİ VE KİMYA Seçmeli 2
4 31216 RENK BİLGİSİ VE ENDÜSTRİYEL BOYALAR Seçmeli 2
5 51374 JAPONCA II Seçmeli 2
6 ADSII GİRİŞİMCİLİKII Seçmeli 2
7 BİYD220 TÜRKİYE'NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ Seçmeli 2
8 EEM292 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2
9 İM282 DEPREM VE İNSAN Seçmeli 2
10 JM214 TIBBİ JEOLOJİ Seçmeli 2
11 MAT246 UYGULAMALI BİLİMLERDE MAT. II Seçmeli 2
12 MM214 MAKİNE VE İNSAN 2 Seçmeli 2
13 MSD201 FOTOĞRAF TEKNİKLERİ Seçmeli 2
14 SRV208.1 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 2
15 YDBF-II FRANSIZCA İLETİŞİM BECERİLERİ-II Seçmeli 2
16 YDBİ-II İNGİLİZCE İLETİŞİM BECERİLERİ-II Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 21214 FİZİK VE YAŞAM 2 Seçmeli 5
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 HEMSEÇ-321 SAĞLIĞI KORUMA VE GELİŞTİRME Seçmeli 2
2 HEMSEÇ-322 TRANSKÜLTÜREL HEMŞİRELİK Seçmeli 2
3 HEMSEÇ-323 ÇOCUKLA İLETİŞİM Seçmeli 2
4 HEMSEÇ-324 SEMPTOM YÖNETİMİ Seçmeli 2
5 HEMSEÇ-325 KANITA DAYALI HEMŞİRELİK Seçmeli 2
6 HEMSEÇ-326 FİZİK MUAYENE Seçmeli 2
7 HEMSEÇ-327 TOPLUM BESLENMESİ Seçmeli 2
8 HEMSEÇ-328 PEDİATRİK ACİLLER Seçmeli 2
9 HEMSEÇ-329 BİREYSEL DENETİM VE BAŞETME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 HEMSEÇ-321 SAĞLIĞI KORUMA VE GELİŞTİRME Seçmeli 2
2 HEMSEÇ-322 TRANSKÜLTÜREL HEMŞİRELİK Seçmeli 2
3 HEMSEÇ-323 ÇOCUKLA İLETİŞİM Seçmeli 2
4 HEMSEÇ-324 SEMPTOM YÖNETİMİ Seçmeli 2
5 HEMSEÇ-325 KANITA DAYALI HEMŞİRELİK Seçmeli 2
6 HEMSEÇ-326 FİZİK MUAYENE Seçmeli 2
7 HEMSEÇ-327 TOPLUM BESLENMESİ Seçmeli 2
8 HEMSEÇ-328 PEDİATRİK ACİLLER Seçmeli 2
9 HEMSEÇ-329 BİREYSEL DENETİM VE BAŞETME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 HEMSEÇ-321 SAĞLIĞI KORUMA VE GELİŞTİRME Seçmeli 2
2 HEMSEÇ-322 TRANSKÜLTÜREL HEMŞİRELİK Seçmeli 2
3 HEMSEÇ-323 ÇOCUKLA İLETİŞİM Seçmeli 2
4 HEMSEÇ-324 SEMPTOM YÖNETİMİ Seçmeli 2
5 HEMSEÇ-325 KANITA DAYALI HEMŞİRELİK Seçmeli 2
6 HEMSEÇ-326 FİZİK MUAYENE Seçmeli 2
7 HEMSEÇ-327 TOPLUM BESLENMESİ Seçmeli 2
8 HEMSEÇ-328 PEDİATRİK ACİLLER Seçmeli 2
9 HEMSEÇ-329 BİREYSEL DENETİM VE BAŞETME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 HEMSEÇ-321 SAĞLIĞI KORUMA VE GELİŞTİRME Seçmeli 2
2 HEMSEÇ-322 TRANSKÜLTÜREL HEMŞİRELİK Seçmeli 2
3 HEMSEÇ-323 ÇOCUKLA İLETİŞİM Seçmeli 2
4 HEMSEÇ-324 SEMPTOM YÖNETİMİ Seçmeli 2
5 HEMSEÇ-325 KANITA DAYALI HEMŞİRELİK Seçmeli 2
6 HEMSEÇ-326 FİZİK MUAYENE Seçmeli 2
7 HEMSEÇ-327 TOPLUM BESLENMESİ Seçmeli 2
8 HEMSEÇ-328 PEDİATRİK ACİLLER Seçmeli 2
9 HEMSEÇ-329 BİREYSEL DENETİM VE BAŞETME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 HEMSEÇ-421 AĞRI HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 4
2 HEMSEÇ-422 ÖZÜRLÜ ÇOCUĞA YAKLAŞIM Seçmeli 4
3 HEMSEÇ-423 DİYALİZ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 4
4 HEMSEÇ-424 ADLİ HEMŞİRELİK Seçmeli 4
5 HEMSEÇ-425 TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ UYGULAMALARI Seçmeli 4
6 HEMSEÇ-426 SAĞLIK HUKUKU VE MEVZUATI Seçmeli 4
7 HEMSEÇ-427 YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 4
8 HEMSEÇ-428 OKUL HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 4
9 HEMSEÇ-429 EVDE BAKIM HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 4
10 HEMSEÇ-430 SAĞLIK EKONOMİSİ Seçmeli 4
11 HEMSEÇ-431 REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 4
12 HEMSEÇ-432 YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 4
13 HEMSEÇ-433 İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 HEMSEÇ-422 ÖZÜRLÜ ÇOCUĞA YAKLAŞIM Seçmeli 4
2 HEMSEÇ-423 DİYALİZ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 4
3 HEMSEÇ-424 ADLİ HEMŞİRELİK Seçmeli 4
4 HEMSEÇ-425 TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ UYGULAMALARI Seçmeli 4
5 HEMSEÇ-426 SAĞLIK HUKUKU VE MEVZUATI Seçmeli 4
6 HEMSEÇ-427 YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 4
7 HEMSEÇ-428 OKUL HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 4
8 HEMSEÇ-429 EVDE BAKIM HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 4
9 HEMSEÇ-430 SAĞLIK EKONOMİSİ Seçmeli 4
10 HEMSEÇ-431 REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 4
11 HEMSEÇ-432 YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 4
12 HEMSEÇ-433 İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 HEMSEÇ-424 ADLİ HEMŞİRELİK Seçmeli 4
2 HEMSEÇ-425 TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ UYGULAMALARI Seçmeli 4
3 HEMSEÇ-426 SAĞLIK HUKUKU VE MEVZUATI Seçmeli 4
4 HEMSEÇ-427 YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 4
5 HEMSEÇ-428 OKUL HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 4
6 HEMSEÇ-429 EVDE BAKIM HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 4
7 HEMSEÇ-430 SAĞLIK EKONOMİSİ Seçmeli 4
8 HEMSEÇ-431 REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 4
9 HEMSEÇ-432 YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 4
10 HEMSEÇ-433 İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 HEM-431 REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2
2 HEM-432 YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2
3 HEM-433.260011 İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2
4 HM-SEÇ-421 AĞRI HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2
5 HM-SEÇ-422 ÖZÜRLÜ ÇOCUĞA YAKLAŞIM Seçmeli 2
6 HMSEÇ-423 DİYALİZ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 4
7 HMSEÇ-424 ADLİ HEMŞİRELİK Seçmeli 4
8 HMSEÇ-427 YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 4
9 HMSEÇ-428 OKUL HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 4
10 HMSEÇ-429 EVDE BAKIM HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 HEM-431 REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2
2 HEM-432 YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2
3 HEM-433.260011 İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2
4 HM-SEÇ-421 AĞRI HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2
5 HM-SEÇ-422 ÖZÜRLÜ ÇOCUĞA YAKLAŞIM Seçmeli 2
6 HMSEÇ-423 DİYALİZ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 4
7 HMSEÇ-424 ADLİ HEMŞİRELİK Seçmeli 4
8 HMSEÇ-427 YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 4
9 HMSEÇ-428 OKUL HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 4
10 HMSEÇ-429 EVDE BAKIM HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 HEMSEÇ-421 AĞRI HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2
2 HEMSEÇ-422 ÖZÜRLÜ ÇOCUĞA YAKLAŞIM Seçmeli 2
3 HEMSEÇ-423 DİYALİZ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 4
4 HEMSEÇ-424 ADLİ HEMŞİRELİK Seçmeli 4
5 HEMSEÇ-425 TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ UYGULAMALARI Seçmeli 4
6 HEMSEÇ-426 SAĞLIK HUKUKU VE MEVZUATI Seçmeli 4
7 HEMSEÇ-427 YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 4
8 HEMSEÇ-428 OKUL HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 4
9 HEMSEÇ-429 EVDE BAKIM HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 4
10 HEMSEÇ-430 SAĞLIK EKONOMİSİ Seçmeli 4
11 HEMSEÇ-431 REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2
12 HEMSEÇ-432 YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2
13 HEMSEÇ-433 İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2
 
Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr