İsim ve Adres
Akademik Takvim
Yönetim
Genel Bilgi
Derece Programlarının Listesi
Öğrenci Kabulü
Kayıt İşlemleri
Bozok Üniversitesinde ECTS Kredilerinin    Belirlenmesi
Akademik Danışmanlık
 
Kayıt İşlemleri

Öğrencilerin fakültelere, yüksekokullara ve meslek yüksekokullarına kayıtları, Yükseköğretim  Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Üniversiteye kayıt işlemi adayın bizzat kendisi tarafından yaptırılır. Kayıt yeniletme ve ders alma işlemleri, eğitim-öğretim yılı veya yarıyıl başında Üniversite Senatosu’nun belirleyeceği tarihler arasında yapılır. Öğrenciler, kayıt yeniletme süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini yatırdıktan sonra danışmanlarının denetiminde ders alma formunu bizzat doldurarak veya internet aracılığıyla alacakları dersleri belirlerler. Kayıt yeniletme işlemi, danışmanın onayından sonra kesinleşir. Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğunun sınırı; teorik derslerde % 70, uygulamalı derslerde ise % 80’dir. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenciler yarıyıl veya yılsonu sınavlarına giremezler

 
Bozok Üniversitesi, Yozgat / TÜRKİYE • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-posta: uo@bozok.edu.tr