Yaşam Standardı
Barınma
Beslenme
Sağlık
Engelli Öğrenciler
Sigorta
Burs Olanakları
Öğrenci İşleri
Çalışma Olanakları
Uluslararası Programlar
Değişim Öğrencileri için Bilgi
Dil Kursları
Staj İmkanları
Sosyal, Kültürel ve Sportif Aktiviteler
Öğrenci Toplulukları
 
Dil Kursları ve Sürekli Eğitim Çalışmaları

Değişim öğrencileri için “Türkçe” dersi tercihli olup, “Türkçe” dersi almak isteyen değişim öğrencileri fakülte veya bölüm koordinatörleri ile bağlantıya geçmelidir.

Bozok Üniversitesinde sürekli eğitim çalışmaları Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BOSUYAM) bünyesinde yapılmaktadır. BOSUYAM’ın amacı; üniversite sanayi işbirliği kapsamında gerek özel sektör gerekse kamu sektörü ile işbirliği olanaklarını artırıcı faaliyetleri sürekli hale getirmek; bölgesel kalkınma başta olmak üzere ülke kalkınmasına faydalı olabilecek ortak projelerde görev alarak sürekli değişen ve gelişen şartlara ayak uydurmayı sağlayacak eğitim hizmetlerinde bulunmaktır.

 
Bozok Üniversitesi, Yozgat / TÜRKİYE • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-posta: uo@bozok.edu.tr