İsim ve Adres
Akademik Takvim
Yönetim
Genel Bilgi
Derece Programlarının Listesi
Öğrenci Kabulü
Kayıt İşlemleri
Bozok Üniversitesinde ECTS Kredilerinin    Belirlenmesi
Akademik Danışmanlık
 
Bozok Üniversitesi'nde ECTS Kredilerinin Belirlenmesi

Bozok Üniversitesinde derslerin AKTS Kredileri “işyükü” göz önünde tutularak belirlenmiştir. Yarıyıl bazında 30 AKTS, yıl bazında 60 AKTS'lik iş yüküne göre düzenlenen programlarda krediler teorik ders saatleri, laboratuvar çalışması, proje hazırlanması, pratik çalışma, klinik çalışması, staj, seminer, problem saati, bireysel çalışma, sınav ve diğer değerlendirme aktiviteleri düşünülerek verilmiştir.

AKTS kredilerinin belirlenmesinde önce üniversite ve fakülte düzeyinde ortak olan derslerin kredileri belirlenmiştir, bu amaçla fakültelerin AKTS koordinatörlerinden oluşan bir kurul çalışmalar yapmıştır.

Daha sonra, bölümlerin bireysel derslerinin AKTS kredileri, bölüm akademik üyelerinden oluşan kurulun çalışmaları ile belirlenmiştir. İş yüklerinin sınanması ile ilgili olarak öğrenci anket çalışmaları henüz başlatılmamıştır.

 
Bozok Üniversitesi, Yozgat / TÜRKİYE • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-posta: uo@bozok.edu.tr