İsim ve Adres
Akademik Takvim
Yönetim
Genel Bilgi
Derece Programlarının Listesi
Öğrenci Kabulü
Kayıt İşlemleri
Bozok Üniversitesinde ECTS Kredilerinin    Belirlenmesi
Akademik Danışmanlık
 
Bozok Üniversitesi Genel Bilgi

Bozok Üniversitesi, 01 Mart 2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla kurulmuştur. Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından daha önce Erciyes Üniversitesi’ne bağlı olarak eğitim veren fakülte ve yüksekokullar Bozok Üniversitesi’ne bağlanarak müstakil bir yapı kazanmıştır. Kuruluş aşamasını tamamlayarak gelişimine hız kazandıran Bozok Üniversitesi 2007-2008 eğitim-öğretim yılında 3 fakülte, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu ve 2 enstitü ile hizmet vermiştir. 2012 yılı itibariyle toplam 8 fakülte, 6 meslek yüksekokulu, 3 yüksekokul, 3 enstitü, 1 araştırma ve uygulama hastanesi, 4 araştırma merkezi ile hizmet vermeye devam etmektedir. Fakültelerden; Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Ziraat Fakültesi eğitim öğretime devam etmektedir. Eğitim ve İlahiyat Fakülteleri 2012-2013 eğitim öğretim yılında ilk kez öğrenci kabul ederek eğitime başlayacaktır. İletişim Fakültesi ise kurulmuş olup henüz eğitim öğretime başlanmamıştır. Hukuk Fakültesi’nin açılması için Yüksek Öğretim Kurulu’na teklifte bulunulmuştur.

Yüksekokullarımızdan; Sağlık Yüksekokulu eğitim öğretime devam etmekte olup, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokullarımız ise henüz eğitime başlamamıştır. 2012 yılında kurulması için girişimde bulunulmuş olan Hayvansal Üretim Yüksekokulu’nun ise Yüksek Öğretim Kurulundan onayı çıkmış olup Bakanlar Kurulu’nun onayı beklenmektedir. 

Kurulu 6 Meslek Yüksekokulumuzdan; Yozgat Meslek Yüksekokulu, Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu, Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu eğitim öğretime devam etmektedir. Bunlardan Sağlık Hizmetleri, Boğazlıyan Meslek Yüksekokullarımız 2011-2012 eğitim öğretim yılında ilk kez öğrenci kabul ederek öğretime başlamıştır. Sorgun Meslek Yüksekokulu’na ise henüz öğrenci alınmamıştır.

Enstitülerimizden; Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri öğrenci kabul etmekte olup Sağlık Bilimleri Enstitüsü henüz öğrenci kabul etmemektedir. Üniversitemiz bünyesinde Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dil Eğitimi Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi hizmet vermektedir. 26 Ekim 2010 tarihinde hizmete açılan Araştırma ve Uygulama Hastanemiz 2012 yılı itibariyle toplam 21 bölümde 49 öğretim üyesiyie  hizmet vermektedir. Altyapı yatırımları ve personel istihdamı ile daha fazla branşta hizmet vermek üzere çalışmalar hızla devam etmektedir. 2011 yılı itibari ile toplam 451 akademik, 364 idari personeli ile hizmet veren Üniversitemizde toplam 8872 öğrenci eğitim-öğretim görmektedir. Üniversitemiz, sosyal-sportif ve eğitim alt yapı yatırımları, genç ve dinamik akademik kadrosu ile hızla büyüyen genç bir üniversite olarak yoluna devam etmektedir.

Misyon

Ülkemizin gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşma amacına uygun eğitim sunmak, Küresel
düzeyde geçerliliği olan bilgi ve beceriler ile donatılmış üst düzey yeterliliklere sahip idealist bireyler yetiştirmek, Bilime katkı sağlayan, ülkede ve dünyada kullanılabilir, özgün bilgi ve teknoloji üretmek,
Şehrinde yüksek standartlarda sağlık hizmetleri sunmak, Şehrindeki kurum ve kuruluşlarla işbirliğine giderek, mensuplarının ve toplumun ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler düzenlemektir.

Vizyon

Bilgi ve teknoloji üretiminde bilimsel, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif alanlarda Türkiye’de önde gelen ve dünyada saygın, Mezunları tercih edilen ve aranan, Katılım, şeffaflık ve ölçülebilirlik odaklı, kurumsallaşmanın geliştirildiği, Toplumun hızlı gelişim ve değişim sürecinde iletişim araçlarından faydalanan, Hayat boyu eğitim anlayışına sahip, Uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip bir üniversite olmaktır.

  
 
Bozok Üniversitesi, Yozgat / TÜRKİYE • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-posta: uo@bozok.edu.tr