AKTS/DE Koordinatörleri
Kayıt İşlemleri
Uluslararası İlişkiler
İkili Sözleşmeler
AKTS Dökümanları
Diploma Eki
İlk Erasmus Öğrencilerimiz
 

Socrates/Erasmus Programına Katılan İlk Öğrencilerimiz

İLK ERASMUS ÖĞRENCİLERİMİZ
İşletme Bölümü: İhsan ATMACA, Habibe KARAKOÇ
İnşaat Mühendisliği Bölümü: Murat ŞEYRAN, Hakkı BAŞYİĞİT
Matematik Bölümü: Ayşe MERAL

 

 

 
Bozok Üniversitesi, Yozgat / TÜRKİYE • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-posta: uo@bozok.edu.tr